Miten verkostot kasvavat?

2007 Kirjoittanut Petteri Haipola

Tällä sivulla on joitakin kuvia, miten verkosto saattaa kasvaa ja todennäköisesti kasvaakin niiden kohdalla, jotka saavat omaan alalinjaansa uusia jäseniä. Huomaa, että monet osallistujat jäävät pysyvästi ilman omaa alalinjaa, jotka ovat näissä kaavioissa ilman sitä. Vain osa heistä saa itselleen yhden tai kaksi henkilöä alalinjaansa. Lopulta yli 99 prosenttia osallistujista lopettaa toiminnan, koska ei pidä sitä kannattavana ja häviää rahaa. Tämä on väistämätöntä, koska myyjien määrä ei voi moninkertaistua lyhyessä ajassa. Se olisi kuitenkin edellytys kannattavalle liiketoiminnan verkoston alimmilla tasoilla, missä yli 99 % osallistujista majailee.

Pyramidin palkkiojärjestelmän eri tasot pätevöitymisen mukaan, joita on yleensä 7 – 10 eri tasoa ”johtajia”. Vain alle yksi prosenttia pätevöityy ylemmäksi kuin toiselle tasolle tässä hierarkisessa järjestelmässä eikä asia voi olla millään muulla tavalla. Järjestelmä on suunniteltu toimimaan siten. 99 prosentilla ei ole mitään mahdollisuutta pätevöityä kahta tasoa ylemmäksi ja se on tarkoituskin. Järjestelmät pysyvät pystyssä jatkuvasti uusiin häviäjiin vaihtuvan alalinjan ansiosta. Tämä on koko idean tarkoitus: pettää monia, joiden pienistä sijoituksista harvalukuinen joukko pyramidin huipulla saa valtavat tulot itselleen ja pääyhtiö voittonsa. Useimmissa yhtiöissä pyramidin huipulla olevat alle yksi prosenttia kaikista edustajista saavat 50 – 80 % kaikista palkkioista!

Binäärinen järjestelmä

Tässä on toteutunut organisaatio, jonka huipulla olevista vain yksi sai voittoa tai omansa takaisin, kun kaikki kulut lasketaan mukaan.

Binäärinen järjestelmä 1

Binäärinen järjestelmä 2

Seuraava ihannetapaus toteutuu yleensä vain pyramidin huipulla niiden kohdalla, jotka aloittivat koko järjestelmän. Suomessa he ovat pääosin yhtiöiden omistajia kuten Move Networks Oy:ssä, jonka verkosto (Move Members Club eli MMC ja Team Infinity) toimii vuonna 2007 S2E Finland nimisen yhtiön verkkokaupan suosittelumyyjinä ja verkoston rakentajina.

Binäärinen järjestelmä 3

Muut järjestelmät

Seuraavat kuvat sopivat muihin monitasojärjestelmiin paitsi unilevel matrixiin (yksi kuva), missä on rajoitettu osallistujien määrä alle seitsemään edustajaan ensimmäisellä tasolla. Näet näistä kuvista sen, miten verkostot kasvavat yksilinjaisina tai ”yksijalkaisina” syvyyttä kohti. Suurin osa osallistujista häviää rahaa ja passivoituu ennen pitkää. He jäävät ikuisesti pyramidikaavioon passiivisina ”tulokeskuksina”.

Monitasoinen järjestelmä 1

Monitasoinen järjestelmä 2