Kuinka moni saavuttaa verkostomarkkinoinnin unelman?

30.10.2005 Kirjoittanut Petteri Haipola

Lähes jokaisen verkostomarkkinoijan unelma on saada alalinjaansa niin paljon jäseniä, että heidän liikevaihdostaan saatavilla palkkioilla voi elättää itsensä lopun ikäänsä tekemättä lopulta paljoakaan sen eteen. Vain harva ymmärtää sen, että tämä unelma on mahdollista saavuttaa vain vähemmälle kuin yhdelle jäsenelle kymmenestätuhannesta. (1/10,000) Näidenkin huipputasojen jälleenmyyjien elämästä voidaan havaita se, että puheet aikaisesta eläkkeellejäämisestä ovat puppua. He toimivat edelleen aktiivisina verkoston rakentajina ja teaminsä esikuvina, idoleina. He eivät ole voineet jättää bisneksen tekemistä kokonaan, sillä heidän karismansa on tarpeen valamaan uskoa alalinjoihin.

Verkostomarkkinoinnista saa lisätuloja vähemmän kuin yksi sadasta, joissakin järjestelmissä vain noin yksi tuhannesta. Muut jäävät tappiolle, kun toiminnan kulut otetaan mukaan laskuihin. Mikä saa alalinjan jäsenet uskomaan, että juuri he olisivat noiden harvojen menestyjien joukossa? Miksi he eivät näe ilmiselvää asiaa, että yhden voittajan alapuolella täytyy olla tietty määrä häviäjiä eivätkä kaikki voi voittaa?

Mistä alalinjan jäsenet ovat saaneet päähänsä, että jokainen voisi menestyä? Sehän on matemaattinen mahdottomuus! Järjestelmän pyramidi-rakenne määrää sen, että yli 99 % jäsenistä itse asiassa menettää rahaa verkostoon. He eivät saa mitään korvausta sijoittamalleen ajalle ja uhraamalleen työpanokselle.

Todellisuudessa ylätasojen voittajat elävät alalinjan tappioilla. He eivät saa voittoaan verkoston ulkopuolisten asiakkaiden ostamista tuotteista. Tämä johtuu siitä, että suurin osa myynnistä tapahtuu verkoston sisälle alalinjan jälleenmyyjille. Vaikka verkoston ulkopuolisia asiakkaita olisikin enemmän kuin jäseniä ja heidän ostonsa ylittäisivät jäsenten tekemät ostot omaan käyttöönsä, on kyseessä silti pyramidi-järjestelmä, koska pääyhtiö ja ylälinja saavat voittoa aloituspaketeista, vuosimaksuista tai muista lisensseistä ynnä markkinointimateriaalin ja tapahtumien sekä motivoivan koulutusohjelman myymisestä. Koska ideaa markkinoidaan harhaanjohtavalla tavalla ja jätetään kertomatta alan todelliset ”riskit” sekä ”kulurakenne” ja vääristellään ”onnistumisen todennäköistä mahdollisuutta”, niin kyse on aina harhaanjohtamisesta ja huijauksesta.

Yli 99 prosenttia kaikista jälleenmyyjistä jää tappiolle liiketoiminnasta, joten alalinja vaihtuu kokonaan parissa vuodessa. Teamin on värvättävä jatkuvasti uusia jäseniä pitääkseen yllä johtajien tulotasoa ja tukeakseen heidän tuhlailevaa elämäntyyliään. Alatasojen jälleenmyyjien on syytä saada tietoonsa se, että huipputason sponsorit elävät heidän tappioillaan, eivät verkoston ulkopuolisten asiakkaiden kulutuksella. Suurin osa kulutuksesta tapahtuu verkoston sisällä eli on jälleenmyyjien omaan käyttöön ostamia tuotteita. Tästä ja muista syistä verkostomarkkinointia on pidettävä käytännössä laittomana pyramidina, viitaten kansainvälisiin säädöksiin pyramidihuijauksista.

Lähteet:

Petteri Haipola, 30.10.2005