Lait ja asetukset koskien verkostomarkkinointia

11/2000–07/2010 Kirjoittanut Petteri Haipola

Ajanmukainen lainsäädäntö

 • Ajanmukainen lainsäädäntö finlex.fi sivulla, Rahankeräyslaki astui voimaan 31.3.2006 ja siinä puhutaan pyramidipeleistä: 4 § 5) ja 9 § 3.
  • Tässä laissa tarkoitetaan: 4 § 5) pyramidipelillä toimintaa, jossa mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaissuorituksina.
  • Kiellettyä on: 9 § 3) järjestää rahankeräys pyramidipelin muodossa;

”Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa.” (3 § Rahankeräyksen määritelmä)

Oman tulkintani mukaan pyramidihuijauksissa vastikkeetonta rahankeräystä ovat selvästi ylihinnoitellut tapahtumien osallistumismaksut, koulutusmateriaali (aloituspaketit ja sen jälkeen myydyt uskoa vahvistavat motivaatiota lisäämään pyrkivät CD:t, kirjat, yms. käytännössä arvottomat tuotteet) ja tuotteet, joita verkostomarkkinoijat saadaan ostamaan yli oman tarpeen varastoon totuudenvastaisen markkinoinnin avulla, kun uskotellaan heillä olevan hyvä mahdollisuus lisäansioihin ja rikastumiseen, jos he vain pitävät kiinni suunnitelmasta ja täyttävät oman ostokiintiönsä, vaikka tavara ei menisi kaupaksi loppukäyttäjille eli verkoston ulkopuolisille kuluttajille. Valitettavasti Suomen lain ja asetusten mukaan näitä ei pidetä vastikkeettomana rahankeräyksenä eikä edes kiskontana tai petoksena, joten verkostomarkkinoija on käytännössä suojaton häneen kohdistuvia rikoksia vastaan. Näiden käytännössä lähes arvottomien ”tuotteiden” ylihinta tulisi kuitenkin pitää laittomana rahankeräyksenä pyramidipelin kautta, mutta käytännössä sitä pidetään taitavan myyjän lainmukaisena voittona hyvistä kaupoista. Se ei ole rikollinen, joka myy käytännössä arvottomia tuotteita ja palveluja reiluun ylihintaan, mutta se on tyhmä, joka maksaa niistä pyydetyn hinnan. Ovela ja petollinen myyjä palkitaan, mutta tyhmä ja hyväuskoinen rikoksen uhri syyllistetään. Tämä on yleistä verkostomarkkinoinnissa.

Petteri Haipolan kirjoitukset

Verkostomarkkinointiblogin (eli nimimerkki Mursiksen) kirjoitukset

Oikeusjutut ja oikeuden päätökset

Valtioneuvoston ja ministeriöiden tiedotteita

 • Työministeriö/ työvoimapalvelut:
  Työttömyysturva 2008, Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet.
 • Ministeri Kalliomäki vastaa 19.5.1997 kysymyksiin verkostomarkkinoinnin tuomiin verotuksellisiin ongelmiin ja kuluttajansuojan puutteellisuuteen, lähinnä harmaaseen talouteen ja menetettyihin verotuloihin liittyen sekä verkostoon mukaan lähtevien asemasta kuluttajana tai itsenäisenä elinkeinonharjoittajana.
 • Ministeri Arja Alho 23.6.1997, Verkostomarkkinoijien palkkioiden verollisuudesta:
 • Työministerien kannanotot verkostomarkkinoijan oikeudesta työttömyysturvaan ja starttirahaan,
  Liisa Jaakonsaari 3.4.1997
  Sinikka Mönkäre 2.6.1999:

Korvausvaatimukset, valitusohje, kuluttajaneuvonta ja ryhmäkanne

Yleisiä ohjeita yrittäjille tai yritystä perustaville henkilöille

Englanninkielisiä artikkeleita koskien verkostomarkkinoinnin laillisuutta