Suomessa toimivia verkostomarkkinointiyrityksiä

21.1.2006, päivitetty 27.5.2007 ja 15.8.2016 Kirjoittanut Petteri Haipola

Tätä sivustoa ja tätä sivua ei enää päivitetä. PH 15.8.2016

Sisällysluettelo

Esipuhe

Tällä sivulla on lista Suomessa toimivista verkostomarkkinointiyrityksistä. Mainitsen joidenkin yhtiöiden kohdalla yhtiöiden yhteistyökumppaneita ja markkinoitujen tuotteiden nimiä.

Jokaisen yhtiön kohdalla on perustietoja yhtiöstä, nettiosoitteita ja lyhyt arvioni tai maininta sen puutteesta.

Tri Jon Taylor on tutkinut verkostomarkkinointia Pohjois-Amerikassa vuosina 1994 – 2006. Hän on tehnyt listan niistä yrityksistä, jotka toimivat testin mukaan laittoman pyramidipelin tavoin. Hänen testiään on helppo käyttää, joten voit arvioida itsekin kyseisen firman moraalin ja laillisuuden.

Katso seuraavan linkin takaa niiden yhtiöiden arviointi, jotka toimivat Pohjois-Amerikassa.

 • Lista niistä MLM-yhtiöistä, jotka ovat saaneet Taylorin testissä joskus 4 tai 5 punaista lippua eli ovat toimineet testin aikana kuin laiton pyramidi

  MLMs evaluated with 4 red flags of a product-based pyramid scheme http://mlm-thetruth.com/list-mlms-evaluated/

Testaa yhtiön toiminta, onko se laitonta pyramidipeliä vai rehellistä suoramyyntiä. Klikkaa tästä linkistä Jon Taylorin kehittämään viiden punaisen lipun testin suomenkieliseen versioon.

Vaikka yritystä ei olisi koskaan syytetty tai tuomittu laittomasta rahankeräyksestä eli pyramidipelistä, voi se silti toimia niin kuin laiton pyramidi. Esimerkiksi Amway eli Quixtar on tyypillinen laiton pyramidi, mutta sitä ei tuomittu vuonna 1979 päättyneessä oikeudenkäynnissä laittomaksi pyramidiksi. Yhtiön jälleenmyyjiä kehotettiin noudattamaan tiettyjä ”jälleenmyynnin ohjeita”, (1) joiden mukaan yli 70 % tuotteista pitää myydä verkoston ulkopuolisille asiakkaille. (2) Jälleenmyyjien täytyy lisäksi pystyä todistamaan myynti kymmenelle asiakkaalle joka kuukausi ja (3) tuotteille pitää sallia kohtuulliset palautusoikeudet. [93 F.T.C. 618, 716-17 (1979)]. Näitä jälleenmyyntisääntöjä on käytetty kriteereinä muissa oikeuden päätöksissä koskien verkostomarkkinointiyrityksiä. Säännöt ovat kuitenkin tehottomat estämään laittomia pyramideja toimimasta ja siitä on parhaana esimerkkinä Amway itse, jota vastaan on nostettu lukuisia kanteita, jotka se on sopinut isolla rahalla. Uusin kanne on nostettu tammikuussa 2007, missä Quixtaria (eli Pohjois-Amerikan Amwaytä) syytetään pyramiditoiminnasta.

Käytännössä kahta ensimmäistä sääntöä ei voida valvoa eikä niistä välitetä verkostomarkkinointiyrityksissä. FTC:n päätöksen vuoksi miljoonat ihmiset menettävät vuosittain rahaa eri puolilla maailmaa, kun yhtiöt ovat saaneet levittää verkostonsa uusille alueille. Jos Amway olisi tuomittu tai tuomittaisiin uudessa oikeudenkäynnissä USA:ssa, johtaisi se alan yritysten palkkiojärjestelmien ja markkinointimenetelmien huomattaviin muutoksiin tai toiminnan päättymiseen. Tämä olisi kuluttajien kannalta paras vaihtoehto.

Alan puolustajat vetoavat usein Amwayn oikeudenkäyntiin ja sanovat, että verkostomarkkinointi on todettu lailliseksi. Sitä ei ole kuitenkaan todettu lailliseksi. Oikeudenkäynti käsitteli vain yhden yhtiön järjestelmää 1970-luvulla. Oikeudenpäätöksessä edellytettiin jälleenmyyjiltä oikeuden antamien sääntöjen noudattamista, mutta niitä ei ole noudatettu palautusoikeutta lukuun ottamatta. Monia tyypillisiä verkostomarkkinointiyrityksiä on tuomittu vuoden 1979 jälkeen ja lakkautettu ne laittomina pyramideina. (SkyBiz International, Tax People eli Renaissance) Toisille on määrätty uhkasakkoja, väliaikaisia toimintakieltoja ja kehotettu muuttamaan toimintamallia, koska se on ollut laitonta rahankeräystä tai pyramidilakien vastaista. (ACN Australiassa, GNLD Suomessa)

Katso, mitä yrityksiä on tuomittu ja mille on määrätty toimintakieltoja tai uhkasakkoja.

Verkostojen toiminnan moraali ja laillisuus on helppo havaita nopean testin avulla. Mieti seuraavia asioita:

 • 1. Pyydetäänkö sinua ensisijaisesti myymään tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille vai värväämään uusia myyjiä loputtomaan ketjuun ja ilman rajoituksia?
 • 2. Ovatko palkkioiden toiveet ensisijaisesti itse myydyistä tuotteista saatavissa palkkioissa vai alalinjasta saatavissa provisioissa?
 • 3. Herätetäänkö sinussa toiveita suurista tuloista ja jopa rikastumisesta, kun vain saat alalinjaasi tarpeeksi monta uutta myyjää?

Jos sinua pyydetään ensisijaisesti värväämään uusia ”myyjiä” ja sinua itseäkin on pyydetty ensin jälleenmyyjäksi eikä sinulle ole tarjottu tuotteita asiakkaana, niin olet tekemisissä pyramidipelin kanssa. Jos palkkioiden toiveet ovat alalinjasta nousevissa provisioissa ja markkinointi keskittyy siihen, olet tekemisissä pyramidipelin kanssa. Jos sinussa herätetään toiveita rikastumisesta ja palkkioiden tuomasta suuresta ostovoimasta, niin olet tekemisissä pyramidipelin kanssa. Näille on tyypillistä se, ettei ehdokkaille kerrota totuudenmukaisesti markkinatilanteesta (montako myyjää alueella on jo valmiina), odotettavissa olevasta liikevaihdosta (mikä on yhtiön ”myyjien” keskimääräinen liikevaihto ja palkkiot/kk), toiminnan riskeistä (toimintaan menee vähintään 60-200 euroa/kk kuluina vuoden 2007 tason mukaan ja aikaa menee helposti 10-30 tuntia/viikko) ja hinnoittelumahdollisuuksista (tuotteita ei ole helppo saada myytyä vähittäismyyntihintaan vaan ne joudutaan myymään tukkuhintaan myös loppukäyttäjille eli verkoston ulkopuolelle tai ne annetaan lahjana pois, kun kukaan ei suostu ostamaan niitä).

Rehellisen suoramyyntifirman merkki on se, etteivät he värvää liikaa myyjiä omalle toiminta-alueelleen. Jos toimintaa on 60 maassa, niin myyjiä voi olla vain sen verran kuin tuotteilla on kysyntää yhtiön koko markkina-alueella. Jokaisen yhtiön toiminta-alueella on valmiiksi tarpeeksi myyjiä, kun liityt verkostoon. Sinua ei hyödytä lainkaan se, että toimintaa on kymmenissä eri maissa. Jokaisen maan markkinat ovat valmiiksi täynnä ja myyjiä on tarpeeksi tuotteiden kysyntään nähden. Jokaisessa maassa on jo valmiiksi niin monta verkostomarkkinoijaa kuin alalla voi kerralla toimia. Kasvua on vain vähän: aloittavien ja lopettavien myyjien välinen erotus.

Myyjät ja värvääjät eivät kilpaile vain oman verkostonsa muita myyjiä ja värvääjiä ja heidän muodostamiaan verkoston linjoja (organisaatioita) vastaan vaan he kilpailevat myös muiden yhtiöiden vastaavia organisaatioita ja henkilöitä vastaan. Eri yhtiöiden ei tarvitse välttämättä markkinoida edes samanlaisia tuotteita (esim. saippuoita, pesuaineita, ravintolisiä, jne.), sillä kilpailua käydään myös itse verkostomarkkinoinnin idean myymisestä: ideahan on rikastua värväämällä ketjuun niin paljon värvääjiä kuin mahdollista, jolloin myöhemmin verkostoon liittyneiden osallistumismaksuista ja omaan tai läheisten käyttöön ostettujen tuotteiden liikevaihdosta maksettavista palkkioista on tarkoitus muodostua pääasiallinen tulonlähde. Se, että myöhemmin verkostoon liittyneen henkilön organisaatio voi vallata markkinoita aiemmin liittyneeltä organisaatiolta ja tuottaa enemmän voittoa tai jopa aiheuttaa aiemmin liittyneen organisaation ”konkurssin”, ei tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että tällaiset värväysjärjestelmät ovat luonteeltaan riistäviä ja petollisia pyramidipelejä moraalisesti tarkasteltuna. Lain kirjain voi sallia niiden toiminnan, mutta rehellisen ihmisen oikeustaju ja maalaisjärki todistavat ne huijaukseksi.

USA:ssa myyjien määrä kaksinkertaistui vuosina 1995-2004. Uusi myyjä voi saada siten keskimäärin kaksi pysyvää osallistujaa alalinjaansa kymmenessä vuodessa. Kun tiedät tämän tosiasian alan tilastoista, niin ymmärrät sen, miten huono mahdollisuus sinulla on saada rakennettua itsellesi tuottava alalinja eli värvättyä uusia ”myyjiä”. Mahdollisuus hävitä on 99,9 %, mutta mahdollisuus voittaa vain yksi tuhannesta. Sama tilanne on jokaisessa firmassa, joka toimii niin kuin laiton pyramidi eikä panosta tuotteiden suoramyyntiin värväämisen sijasta.

Sinulla on erittäin huonot mahdollisuudet saada tarpeeksi asiakkaita kannattavaa suoramyyntiä varten, jos yhtiö ei rajoita myyjien määrää vaan kannustaa myyjiä värväämään lisää myyjiä niin paljon kuin vain on mahdollista ja jopa sen ylikin. Jos yhtiö värvää rajoituksetta lisää myyjiä, niin markkinat menevät tukkoon hyvin pian, vaikka ne eivät vielä tukossa olisi. Vain ensimmäisten joukossa mukaan lähteneet saavat voittoa toiminnasta muiden hävitessä ajan ja rahan ahneiden verkoston kouluttajien sekä pääyhtiön hyväksi.

Kun uusi yritys ja tuotteet on lanseerattu markkinoille, on vain yhdellä kymmenistätuhansista uusista myyjistä mahdollisuus kiivetä verkoston huipulle. Se onnistuu pudottamalla aiemmin verkostoon liittyneet pois pelistä. Tämä onnistuu siten, että saat omaan alalinjaasi valtaosan vuosittain verkostoon liittyvistä uusista myyjistä. Verkostoissa lopettaa joka vuosi noin 50 % kaikista jälleenmyyjistä ja heidän tilalleen värvätään uusia.

Jos yhtiössäsi on vaikka 5000 myyjää, niin heistä eroaa noin 2500 joka vuosi. Jos saat näistä 2500:sta suuren osan omaan alalinjaasi kahdessa vuodessa, niin voit selvitä voittajana verkostossa ja nousta huipulle. Muista, että kanssasi kilpailee liittymisen aikana 5000 muuta värvääjää niistä 2500:sta uudesta myyjästä, joten keskimäärin jokainen voi saada 0,33 uutta myyjää per vuosi ja näistä 99 % lopettaa toiminnan 2-5 vuodessa, jolloin heidän tilalleen pitää värvätä aina uusia myyjiä. (Vuoden aikana on 7500 värvääjää, jotka saavat värvättyä 2500 uutta värvääjää: 2500/7500=1/3 eli 0,33)

Kuulostaako tämä ”hyvältä mahdollisuudelta taloudellisen riippumattomuuden saamiseen”? Se ei ole hyvä mahdollisuus edes ”lisäansioihin”, vaikka ideaa harhaanjohtavasti sillä tavalla markkinoidaan.

Lisätulot eivät ole kiinni sinusta itsestäsi ja työsi määrästä vaan markkinatilanteesta. Jos myyjiä on liikaa ja kysyntää liian vähän, sinulla ei ole paljon mitään mahdollisuuksia voitolliseen liiketoimintaan. Jos yhtiösi tuotteita haluaa yhtiön koko toimialueella ostaa kaksi miljoonaa asiakasta ja yhtiöllä on jo valmiiksi miljoona myyjää, kun sinä liityt yhtiön verkostoon, niin miten hyvänä pidät mahdollisuuksiasi myydä tuotteita asiakkaille ja värvätä uusia myyjiä? Muista, ettei yhtiö voi lisätä omaa markkinaosuuttaan kokonaismarkkinoista kovinkaan paljoa vuoden aikana. Verkostomarkkinoinnin osuus kotitalouksien kaikesta kulutuksesta on ollut Suomessa vuonna 2004 vain 0,18 % ja vähittäiskaupasta optimisten arvion mukaan 0,33 %. Verkostomarkkinoinnin kautta myydään tiettyjä tuotteita suhteessa enemmän kuin muita tuotteita. Esimerkiksi ravintolisistä, monivitamiinivalmisteista ja ateriakorvikkeista alan osuus on hieman suurempi kuin edellä mainittu osuus kokonaiskulutuksesta. Osuus vähittäiskaupasta ja Tilastokeskuksen tiedot terveyteen käytetystä rahasta kertoo kuitenkin sen, ettei näillä tuoteryhmillä ole paljon kysyntää.

Verkostomarkkinoinnissa järjestelmä, pääyhtiö ja koulutusorganisaatio eli sinun oma tiimisi ja sen johto pitävät huolen siitä, että myyjiä on jatkuvasti ja varmasti liikaa, joten uusilla ”yrittäjillä” on surkea mahdollisuus voiton tekemiseen.

Rehellinen suoramyyntifirma ei värvää jokaista huonoa myyjää ja asiakasta ”myyjäksi” verkostoon. Näin verkostomarkkinoinnissa kuitenkin tehdään: ainoa kriteeri ”työpaikan” saamiseen on se, että ehdokas suostuu maksamaan siitä, kun tekee työtä. Jo sen seikan pitäisi pysäyttää sinut, että joudut maksamaan siitä, että saat tehdä työtä. Tavanomaisesta työstä saa palkkion, vaikka olisi kauppaedustaja ja myyntimies, jollaisia verkostomarkkinoijat ovat. Pääyhtiö ottaa rehellisessä suoramyyntifirmassa riskin maksamalla myyntiedustajien kulut, mutta niin ei tehdä verkostomarkkinoinnissa. Kaikki riskit ja kulut tulevat jälleenmyyjälle eikä pääyhtiöllä ole mitään riskejä tai vastuuta jälleenmyyjän hyvinvoinnista ja menestymisestä. Jos joku tappion kärsinyt myyjä rohkenee kyseenalaistaa yhtiön järjestelmän, niin verkoston rakentajat, jälleenmyyjät, huippukouluttajat ja pääyhtiö syyllistävät tämän henkilön, vaikka ovat itse riistäneet hänen rahansa ja työpanoksen markkinoimalla totuudenvastaisesti ja harhaanjohtavalla tavalla liikeideaa sekä usein myös tuotteita. Tuotteet eivät ole halvempia kuin muualta saatavat vastaavat tuotteet. Väitteet yhtiöiden eettisyydestä ja tuotteiden terveysvaikutuksista ovat liioiteltuja.

Pääyhtiö ja ammattivärvääjät myyvät uhreilleen viallisen liikeidean ja markkinointijärjestelmän, minkä jälkeen he syyllistävät ne henkilöt, joilta ovat riistäneet rahan ja työpanoksen. Haluatko todella olla mukana edistämässä tätä toimintaa?

Jos yhtiö valehtelee, että liittyminen on ilmaista, niin älä liity: miksi lähtisit mukaan yrityksen toimintaan, kun sinulle valehdellaan heti kättelyssä? Aloittaminen ei ole ilmaista vaan maksaa aloituspaketin verran (25-1000 euroa) ja päälle tulevat kaikki toiminnan kulut. Aloituspaketti ei ole ilmainen, jos voit maksaa sen tekemästäsi myynnistä saatavilla palkkioilla. Tuotteiden käyttäminen ei ole ilmaista, jos voit maksaa niiden käyttämisen myyntityöstä saaduilla tuloilla. Älä anna huijata itseäsi vaan eroa heti verkostosta, jos tällaisia valheita kerrotaan ehdokkaille ja verkostomarkkinoijille. Jos et ole vielä allekirjoittanut sopimusta ja lähtenyt mukaan, niin älä lähde. Jos kuitenkin lähdet, niin lähdet mukaan moraalittomaan toimintaan, mitä markkinoidaan harhaanjohtavalla tavalla. Edellä mainitut esimerkit ovat kaikki laitonta markkinointia ja markkinointirikoksia, joista voidaan tekijä tuomita oikeudessa sakkoihin.

Pyramidihuijauksissa voiton saaminen on kiinni hyvin pitkälle siitä, miten varhaisessa vaiheessa liityt uuteen verkostoon. Mitä myöhemmin lähdet mukaan, sitä suuremmat mahdollisuudet sinulla on hävitä rahaa. Voittamisen mahdollisuus perustuu myös onneen ja sattumaan. Jos saat alalinjaasi jalkojen tasapainossa tai ensimmäisille tasoille joitakin julkisuuden henkilöitä tai suosittuja johtajia, niin heidän kannattajansa seuraavat monesti perässä ja saat siten voittoa heidän ostamistaan tuotteista. Voiton saamiseksi ei tarvita eteviä myyntimiehen tai yritysjohtajan taitoja niin paljon kuin onnea, sattumaa ja röyhkeyttä, jotta kehtaat markkinoida virheellistä ja huonoa liikeideaa kavereillesi, sukulaisillesi sekä perheenjäsenillesi. Kun voitto perustuu alalinjan myyjien määrän moninkertaistumiseen lyhyessä ajassa eli vähintään vuodessa tai kahdessa vuodessa eikä verkoston ulkopuolisten asiakkaiden hankkimiseen, niin kyse on laittomasta rahankeräyksestä ja pyramidipelistä, parhaimmillaan kuluttajaklubista, joka voidaan sekin tuomita laittomaksi rahankeräykseksi.

Olen laittanut tässä lueteltujen yritysten kohdalle arvion siitä, toimivatko ne eettisesti vai moraalittomalla ja epärehellisellä tavalla. Jos tohtori Taylor on arvioinut yrityksen ennen minua, niin luotan hänen arviointikykyynsä. Jos olen tutkinut yrityksen järjestelmän itse, niin viittaan omiin tutkimuksiin. Ellei minulla ole tiedossa yhtiön palkkiojärjestelmän ja toiminnan yksityiskohtia, en esitä arviota yrityksen moraalista ja laillisuudesta. Verkostomarkkinointi voi toimia ainakin teoriassa moraalisesti hyväksyttävällä tavalla. Siihen on olemassa muutamia ehtoja, joiden kaikkien tulisi mielellään täyttyä.

 • 1. Ei kallista aloituspakettia tai vuosimaksua.
 • 2. Myyjät palkataan tarkan valintaprosessin ja arvioidun sopivuuden perusteella eikä sen perusteella, ovatko he valmiita maksamaan liittymisestään.
 • 3. Pätevöityminen ylemmille tasoille ei saa perustua alalinjassa olevien myyjien määrään vaan omaan myyntityöhön ja myyjien kouluttamiseen myyntityötä varten. Kolutus ei saa sisältää värväämisen kouluttamista ja uskon valamista unelman toteuttamiseen, missä unelmalla tarkoitetaan mahdollisuutta taloudellisen riippumattomuuden saamiseksi siten, että alalinjaan värvätään suuri määrä uusia osallistujia pyramidipeliin (”myyjiä”).
 • 4. Palkkiojärjestelmä ei saa kannustaa myyjiä värväämään uusia myyjiä vaan myymään tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille.
 • 5. Myyjien määrää on ehdottomasti valvottava ja rajoitettava, niin ettei tietylle alueella värvätä liikaa myyjiä.
 • 6. Osallistujien oikeus alalinjasta saataviin palkkioihin ei saa olla riippuvainen heidän omista ostoistaan eli myyntikiintiön täyttämisestä.

Muut kuin Suomen Suoramarkkinointiliiton jäsenet

 1. Ecoway Oy
 2. Enliven
  • http://www.enliveninternational.com
  • Suomeksi
   http://www.enliveneu.com/finnish/
  • YLE TV1 Kuningaskuluttaja, 22/02/2007, Enliven Europe myy verkossa outoa Nitro FX-tuotetta
   http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/1748

   ”Huolestunut katsoja kysyy, mitä on verkossa myytävä Nitro Fx-tuote.

   – Se on mielenkiintoinen esimerkki tällaisesta, sanoisinko vaikka lainkierrosta, koska siinä täysin Euroopan ulkopuolella toimiva yritys, markkinoi ja myy suoraan kuluttajille tuotteita, joita Euroopassa ei saisi myydä ja markkinoida. Mitään tutkittua tietoa näiden tuotteiden turvallisuudesta ei ole käytettävissä, toteaa lääkäri Matti Rautalahti.”
  • Nitro FX Oy on firma jolla EI ole kaiketi mitään tekemistä Nonin kanssa.
   http://www.nitro.fi/
  • Verkkokaupan sivut
   https://ssl.enlivenintl.com/enlivenstore/
  • Enliven Aloituspaketit
   • pdf-tiedostona tai Word doc-tiedostona
   • Suositellaan ostamaan kolme tulokeskusta, mikä on tyypillistä pyramidipeleille. Yksikin tulokeskus on liikaa ja kolme rahanhaaskausta ahneuksissaan.
   • Tyypillinen alan yritys eli laitonta rahankeräystä ja pyramidipeliä.
 3. NetFonet Oy
  • – DNA Finland Oy osti matkapuhelinoperaattoritoiminnan ja -palvelut liittymineen
  • – Syksystä 2005 lähtien verkkokauppaa, jonka vuokra 24,40 €/kk
  • pdf
  • htm
  • – Moraaliton, epäeettinen ja mahdollisesti myös laiton pyramidi
 4. Tahitian Noni International Sweden Ab
  • – Tahitian Noni Juice -mehu
  • pdf
  • – Moraaliton, epäeettinen ja mahdollisesti myös laiton pyramidi
 5. DWG Enviro-Tech Finland Oy
  • http://www.dwgfinland.com/
  • – Markus Mäkelän kanssa TV:n YLE 1:n Ajan Henki foorumilla keväällä vuonna 2005 käymieni nettikeskustelujen sekä kotisivujen valossa harhaanjohtavaa mainontaa. Mäkelä ei suostunut lähettämään minulle yhtiön palkkiojärjestelmää ja ehdokkaille tarjottavaa materiaalia, kun sitä häneltä pyysin, jotta olisin voinut tutkia yhtiön eettisyyttä ja myyjän mahdollisuutta voiton tekemiseen tarkemmin. Vedetöntä autonpesu- ja vahaustuotetta ei tarvita Suomen oloissa: tämä ei ole autiomaa. Tuotteella tulee pestyä aika monta kertaa normaalia useammin oma ja tuttavien auto, kun sitä esittelee. Näytteet pitää maksaa omasta pussista. Muista tuotteista minulla ei ole tietoa, mutta näyttävät tyypillisiltä alan tuotteilta. (turhia ja kalliita ylellisyystuotteita) Minua kiinnostaisi yhtiön palkkiojärjestelmä, joten jos sinulla on se, niin lähetäpä minulle. Osoite on sivun alareunassa.
 6. Seven Nox Ab eli Zinzino
 7. Nikken
  http://www.nikkenuk.com/entry/fin/flash.html
  Vaikuttaa kotisivujen perusteella tyypilliseltä verkostomarkkinointiyritykseltä eli toimii niin kuin laiton pyramidi.
 8. Avon
  http://www.avon.fi
  – Kauneudenhoitotuotteita
  – Jon Taylorin mukaan ns. marginaaliryhmään kuuluva yritys, joka ei ole selvästi laittoman pyramidin tavoin toimiva vaan lähellä rehellistä MLM-suoramyyntiyhtiötä.
  http://www.mlm-thetruth.com/EvalsH-M.htm
 9. Aspiritus ja WGI
 10. Osuma Oy eli NWI klubi
 11. Nature´s Own eli Nature´s of Scandinavia (Natures of S…)
 12. Life Plus
  Life Plus Europe Limited
  c/o Oy A-Profit Ab
  Pakkalankatu 7
  01510 VANTAA
  Internet:
  http://www.suosittele.net/info/LifePlustuotteet2.pdf
  • Ravintolisiä, hygieniatuotteita ja suosittelumarkkinointia eli perinteistä verkostomarkkinointia harhaanjohtavan markkinoinnin kera: ei riskiä, ei investointeja, ei aloitusmaksuja – ei mitään negatiivista vaan pelkkää puhdasta rahantuloa, mitä mikään ei voi estää! (Ihme, että joku uskoo näitä väitteitä…)
 13. CHX Travel
  http://www.chxtravel.net
  Ei tietoa.
 14. Primeteam Oy
 15. Lingon & Blåbär lasten ja nuorten vaatteita
 16. FFI – Fuel Freedom International
  • Antiverkostoinfon artikkeli (poistettu)
  • Bensapilleri tankkiin ja rahat huijareiden pankkiin!
  • Menestysteologit myivät näitä.
 17. Hyla International
  • http://www.hyla.net/fi/fulfill.php
  • Ei kerro suomenkielisillä kotisivuilla olevansa verkostomarkkinointia.
  • Voit itse päättää, alatko tuote-esittelijäksi vai hyla-tukkuriksi vai…
  • Kyse on verkostomarkkinoinnista, minkä voit saada selville osallistumalla info-tilaisuuksiin tai etsimällä tietoja internetistä. (esim. Network marketing Hyla International)
  • Tuotetta myydään itsenäisten jälleenmyyjien verkoston kautta eli kyse on tyypillisestä verkostomarkkinoinnista, missä kartetaan sanan verkostomarkkinointi käyttämistä.
  • Markkinoidaan unelmaa.
  • En voi suositella. Ei ole rehellistä, kun ehdokkaille ei kerrota heti kättelyssä, mistä on kysymys vaan houkutellaan heitä esittelytilaisuuksiin ikään kuin kyse olisi perinteisen työpaikan saamisesta. (esim. ilmoitus sanomalehti Keskisuomalaisessa 27.5.2007. Huom! Jokainen, joka maksaa edustajuudesta pääsee Hyla -esittelijäksi! Koska työntekijöitä ei valita pätevyyden perusteella vaan jokainen maksava pääsee edustajaksi, on kyse yleensä aina huijauksesta. Muista tämä nyrkkisääntö, kun etsit itsellesi työtä kauppaedustajana tai myyntimiehenä.

Suomen Suoramarkkinointiliiton jäsenyritykset (SSML/suoramyynti)

 1. Move Networks Oy ja S2E Finland Oy (samat omistajat ja sama verkosto)
  • Graningen eli Kainuun Sähkö Oy, Gomobile, GoHome-laajakaista, Maxinetti, Tasapaino.com
  • htm
  • Moraaliton, epäeettinen ja mahdollisesti myös laiton pyramidi
  • Omistajat katsottiin Turun käräjäoikeudessa 30.3.2007 vastuullisiksi Team Infinityn ja sen edustajien markkinointitavasta. Heidät tuomittiin markkinointirikoksesta ja kaksi omistajaa lisäksi rahankeräysrikoksesta, koska he ovat itsenäisiä franchise edustajia yhtiön verkostossa. (2. ja 3. tasolla pyramidin huipulla – omistajia kun ovat)
   html
  • SSML:n kunniakas jäsen alkaen 17.3.2006.
 2. Better Life verkosto (vitamiinikauppaa ym.)
 3. Amway Finland
  • – Delflandlaan 4
  • – Malminkaari 23 B
  • – 00700 Helsinki
  • – Business Relations Coordinator Ms Riitta Lemberg
  • – e-mail: riitta_lemberg@amway.com
  • http://www.amway-fi.com
  • – John Hoagland, Amway tilastot
  • http://www.amquix.info/tr/amway_fn.html
  • – Moraaliton, epäeettinen ja tyypillinen pyramidi. Kuluttajaklubi, jossa voittamisen mahdollisuus perustuu yksinomaan alalinjan myyjien määrään, ei verkoston ulkopuolisiin asiakkaisiin.
  • – Maailman suurimman alan yhtiön, Alticor konsernin, tytäryhtiö. USA:n ja Kanadan Amway tunnetaan nimellä Quixtar. Eniten liikevaihtoa ja edustajia alan firmoista. Vuonna 2004 arviolta yli kuusi miljoonaa itsenäistä elinkeinonharjoittajaa eli myyntiedustajaa. Puolet kaikista edustajista lopettaa vuosittain ja uusista edustajista 68 % ei uusi sopimusta vuoden yrittämisen jälkeen. Koko alalinja eli 99 % edustajista vaihtuu uusiin häviäjiin noin kahdessa vuodessa.
   amway_info.htm
  • Amway tietopaketti (kategoria)
  • – Saa tri Taylorin arviossa viisi punaista lippua eli on tyypillinen pyramidi.
   http://www.mlm-thetruth.com/Amway-Quixtar.htm
  • Tammikuu 2007, Amway/Quixtar Sued as Pyramid Scheme
   a class action lawsuit, filed in US District court in the northern district of California on January 10, 2007, case number 3:07-cv-00201-EMC
  • Amway oikeudenkäynti 1975-1979 johti siihen, että maailma on nyt pahojen pyramidien vallassa, koska Amway ei saanut tuomiota laittomana pyramidina. Alaa ei silti todettu lailliseksi, niin kuin harhaanjohtavasti väitetään. Moni yritys on suljettu tämän oikeudenkäynnin jälkeen oikeuden päätöksellä eikä niiden toiminta eroa sanottavasti Amwayn toiminnasta.
 4. AquaSource Oy
 5. Forever Living Products
  • – Scandinavia Ab
  • – Kungsgatan 48
  • – S-411 15 Göteborg
  • – Sverige
  • – Managing Director Mr Ulf Oscarson
  • – e.mail scandinavia@foreverliving.se
  • http://www.foreverliving.se
  • – Ei tietoa.
 6. Golden Neo-Life Diamite International Oy Ab
  • – Ruissalontie 11 B
  • – 20200 Turku
  • http://www.gnld.com
  • – Golden Products tuotteita: vitamiinit, ravintolisät, pesuaineet (Superkymppi eli super-10),…
  • – Verkosto on nousemassa vuonna 2007 jälleen maan suurimpien joukkoon. Se oli pinnalla 1995 vuoden paikkeilla, mitä seurasi romahdus ja taas mennään – yritysten suosio kasvaa ja laskee sykleittäin.
  • – Netistä löytyy vain vähän tuoretta tietoa, mikä on mahdollistanut yrityksen nousun huipulle ilman, että se on vaihtanut nimeä. (Alueittain nimenvaihto on mahdollista, vrt. Amway – Quixtar)
  • – Yhtiöllä on suosiota mm. lestadiolaisten keskuudessa.
  • 31.8.1994 Markkinaoikeuden päätös, Hyvän liiketavan vastaisuus,
   http://www.finlex.fi/fi/oikeus/mao/1994/19940014
  • – Saa tri Taylorin arviossa viisi punaista lippua eli on tyypillinen pyramidi.
  • Lue artikkelini
 7. Herbalife Europe Ltd
  • – Senator House, 4 Belmont Road, Uxbridge
  • – Middlesex, UBB ISA
  • – United Kingdom
  • – Marketing Manager Ms Mari Mäkinen
  • www.herbalife.com
  • – e-mail: marim@herbalife.com
  • – Saa tri Taylorin arviossa viisi punaista lippua eli on tyypillinen pyramidi.
   http://www.mlm-thetruth.com/Herbalife.htm
 8. HomCare Finland Oy
  • – Juurikuja 4
  • – 03100 Nummela
  • – Toimitusjohtaja / Managing Director Mr Aulis Vainio
  • http://www.homcare.fi
  • – e-mail: aulis.vainio@homcare.inet.fi
  • – Ei tietoa.
 9. LR International Cosmetics + Marketing Oy
  • – Itäinen Pitkäkatu 11 a
  • – 20520 Turku
  • – Toimitusjohtaja / Managing Director Mr Jukka-Pekka Teräs
  • – e-mail: j.teraes@lr.international.com
  • http://www.lr-international.com
  • – Ei tietoa.
 10. Mary Kay Nordic / Lesley Cosmetics Oy
 11. More for You
  • – Argongatan 2
  • – 43153 Mölndal
  • – SWEDEN
  • – CEO Mr Magnus Ahlén
  • – e-mail: magnus.ahlen@moreforyou.se
  • http://www.moreforyou.se
  • – Ei tietoa
 12. Oriflame Oy
  • – Tammasaarenkatu 7
  • – 00180 Helsinki
  • – Toimitusjohtaja / Managing Director Ms Rakel Lassila
  • – e-mail: info@oriflame.fi
  • www.oriflame.fi
  • – Ei tietoa. YTJ-tietojärjestelmän mukaan ”Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa” Kotisivuista päätellen mahdollisesti verkostomarkkinointia: suoramyyntiä itsenäisten edustajien kautta kuitenkin.
 13. PartyLite Oy
  • – Linnoitustie 4 B
  • – 02600 Espoo
  • – Markkinointipäällikkö / Marketing Manager Ms Riitta Luhanka-Aalto
  • – e-mail: info@finland.partylite.com
  • http://www.partylite.fi/
  • – Tyypillinen verkostomarkkinointiyritys, missä kohderyhmänä ovat naiset. Menestyäkseen suoramyynnillä tarvitaan kohtuuttoman paljon pitkäaikaisia asiakkaita ja paljon työtunteja: 6 – 12 esittelytilaisuutta eli kotikutsua iltaisin joka kuukausi. (1,5-3 iltaa/viikko) Asiakkaat pitäisi saada ostamaan kynttilöitä, somisteita (koristeellisia erilaisia kynttilänjalkoja) ja tuoksuvahoja. Käytännössä vain värvääminen antaa pitkällä tähtäimellä toiveita pysyvistä lisätuloista ja pelkällä suoramyynnillä voi joutua tekemään töitä tappiolla, sillä avausmaksu on vähintään 45 euroa ja muut kulut tulevat siihen päälle. Ideaa mainostetaan erehdyttävästi siten, ettei toiminnan aloittaminen maksa mitään, mutta se maksaa aloituspaketin hinnan eli 45 euroa ja se on tarkoitus saada maksettua ensimmäisen kotikutsun myynnillä, jonka pitäisi olla peräti 450 euroa turhilla ja kalliilla ylellisyystuotteilla, mitä pitäisi myydä omille ystäville ja sukulaisille. Ei kiitos.
 14. Prendimi Markkinointi Oy
  • – Holkkitie 8 B
  • – 00880 Helsinki
  • – FIN
  • – Tel 09-58498500
  • – Fax 09-58498501
  • – Toimitusjohtaja / Managing Director Mr Risto Vähätalo
  • http://www.prendimi.com
  • – e-mail: orders@prendimi.com
  • – Ei tietoa.
 15. Satunallet Verkosto Oy
  • – Vuorikatu 15-17
  • – 10900 Hanko
  • – Toimitusjohtaja / Managing Director Mr Kare Johansson
  • – e-mail: kare.johansson@satunallet.fi
  • http://www.satunallet.net/
  • – Ei tietoa toiminnan laadusta ja moraalista. Tuotteina askartelutarvikkeita, pelejä, palapelejä, kirjoja,… eli tuotteita lapsille. Toivottavasti keskittyy tuotemyyntiin eikä uusien myyjien värväykseen.
 16. Tupperware Nordic A/S
  • – Bernstorffsvej 154, Postboks 89
  • – 2900 Hellerup
  • – DENMARK
  • – Sales Manager Mr Marko Saarenkanta
  • – e-mail: markosaarenkanta@tupperware.com
  • www.tupperware.com
  • Ei täysin puhdas tämäkään. pdf
  • – Tuotemyyntiin keskittyvä verkosto, jossa ei ole päällimmäisenä värväyksen maku.
  • http://www.tupperware.dk/Finland/main1.htm
   Lisäansiomahdollisuuden ja uravalinnan mainonta ollut suomenkielisillä sivustoilla harhaanjohtavaa. Mm. maininta riskittömyydestä. Keskustelufoorumin erään kirjoittajan mukaan näytekappaleista voi muodostua suuret tappiot, jos myyntiä ei tulekaan. Jopa 7.000 euron varasto tuntuu aika isolta, jos myyntiä ei tapahdu. Liekö tarina totta vai tarua?
  • – Palkkioiden saamista on ilmeisesti rajoitettu aika tavalla, joten uusien myyjien värvääminen ei ole kovin kannattavaa.
  • – Antti Vanhalan artikkeli 21.10.1998
   http://koti.mbnet.fi/mantynen/tupperware.htm
  • – Ei ole tyypillinen pyramidi. Jotkut väittävät, ettei ole edes verkostomarkkinointia. En ole itse tutkinut, joten en ota kantaa asiaan. Tuttujen kokemukset ovat kotikutsuilta, missä ei ole värvätty uusi myyjiä kuin ”sivulauseella”. Tuotteet poskettoman kalliita ja joka kaappi on niitä täynnä…

Oli näköjään keksitty yksi uusi nimi verkostomarkkinoinnille: Team Marketing. On se kumma, ettei uskalleta sanoa suoraan, että tehdään eettisesti ja rehellisesti toimivaa vanhaa kunnon verkostomarkkinointia…

Suomessa toimintansa lopettaneita yrityksiä

 • T5pc
  • The 5% (Five Percent) Community Limited (Ltd.)
  • Antiverkostoinfon artikkeli: (poistettu)
  • – Move Networks Oy:n, S2E Finland Oy:n ja Team Infinityn johtohahmot on kytketty aiemmin myös tähän epäeettiseen pyramidiin.
  • – Kuollut ja kuopattu ainakin toistaiseksi Suomen maaperällä.
 • ACN Communications Finland Oy
  • – Delflandlaan 4
  • – Amsterdam 1062 EB
  • – The Netherlands
  • – Executive Vice President – Sales Support Mr David Merriman
  • – e-mail: dmerrima@acninc.com
  • – ACN lopettaa Suomessa kaiken toiminnan reilun kahden vuoden jälkeen yrityksen lanseeraamisesta. Suomen historian suurin pyramidi.
   http://www.callfreenetwork.com/fi/tiedotteet.php
  • – Moraaliton, epäeettinen ja harhaanjohtava
  • – Saa tri Taylorilta viisi punaista lippua eli on tyypillinen pyramidi.
   http://www.mlm-thetruth.com/ACN.htm

Petteri Haipola, 21.1.2006, päivitetty 27.5.2007