Yleistä asiaa verkostomarkkinoinnista

07.07.2006 Kirjoittanut Petteri Haipola

Haluatko pettää parhaita ystäviäsi?

Verkostomarkkinointi on huijausta, jota levitetään tietämättömien uhrien kautta heidän lähipiiriinsä. Värväyksen kohteeksi kelpaa kuka tahansa, mutta se alkaa aina lähipiiristä eli omaisista ja tuttavista. Kun näiden joukosta ei saada tarpeeksi monta mukaan systeemiin, kaivetaan osoitetiedoista esiin vanhoja tuttavuuksia ja tutun tuttuja, joita pyydetään mukaan tähän ”elämäsi mahdollisuuteen”. Usko systeemiin on luja, kunnes tosiasiat saavat ihmisen lopettamaan eli se, että rahaa menee jatkuvasti enemmän kuin tulee.

Kolmenlaisia verkostomarkkinoijia

Verkostomarkkinoijia on kolmea lajia:

1) Verkostouskovat
– He ovat herkkäuskoisia ja aivopestyjä uhreja.

2) Parantajat
– He ovat huomanneet verkostossa vikoja, joita yrittävät parantaa, koska heillä on korkea moraali eivätkä he voi jatkaa petoksen ja huijauksen levittämistä, mutta eivät ymmärrä sitä, että ”vika on järjestelmässä” eikä sitä voida korjata.

3) Keksijät
– He ovat tiimien korkeinta johtoa kaukana ylälinjassa ja pääyhtiöiden omistajia, jotka keksivät aina uusia viritelmiä kaatuneiden tilalle. He tietävät, mitä he tekevät eli he ovat ammatiltaan huijareita ja ihmisten hyväksikäyttäjiä.

Miten verkostomarkkinoijat suhtautuvat lopulta systeemiin?

Kun uhri on liitetty verkostoon sen vuoksi, että on luottanut hänet sponsoroineeseen tuttavaan tai sukulaiseen, niin hänellä menee muutamasta päivästä kahteen vuoteen aikaa ennen kuin tajuaa, ettei systeemi toimi. Osa ei ymmärrä koskaan sitä, että vika on järjestelmässä ja heitä on huijattu. He uskovat aivopesun propagandan, jonka perusteella he ovat itse syypäitä epäonnistumiseen, mutta järjestelmässä ei ole mitään vikaa. Toiset näkevät lopulta huijauksen ja lähtevät vähin äänin häpeää tuntien pois, koska ovat levittäneet rikollista toimintaa. (harhaanjohtava totuudenvastainen markkinointi ja laiton rahankeräys eli pyramidipeli) Kolmannet näkevät, mistä on kysymys, mutta jatkavat häikäilemättömiä ja röyhkeitä värväyskeinoja hyväksi käyttäen etenemistään hierarkiassa, missä eteneminen riippuu alalinjan edustajien lukumäärästä.

System failure eli vika on järjestelmässä

Verkostomarkkinoinnissa on sisäänrakennettu virhe ja ansa, minkä vuoksi se ei voi toimia edes teoriassa kaikkia jälleenmyyjiä hyödyttävällä tavalla. Kuvaan sitä lyhyesti näin:

1) Myyjiä on jatkuvasti liikaa, jotta suoramyynnin avulla voisi saada hyvän tuloksen ja voittoa. Kysyntää tuotteille ja asiakkaita on liian vähän myyjien määrään verrattuna. On vain vähän ihmisiä, jotka ovat halukkaita ostamaan verkostomarkkinoinnin kautta myytäviä tuotteita, jotka ovat pääsääntöisesti joko täysin turhia humpuukituotteita tai sitten ylihintaisia ylellisyystavaroita, mitä tavalliset ihmiset eivät tarvitse.

2) On matemaattisesti mahdotonta, että kaikki edustajat voivat kasvattaa yhtä aikaa ja nopeasti suuren alalinjan värväämällä uusia edustajia. Verkosto ei voi kasvaa vuodesta toiseen eksponentaalisesti esimerkiksi näin: (jokainen uusi tai alimmilla tasoilla oleva edustaja saa 20 uutta edustajaa alalinjaansa vuoden aikana)
– vuosi 2006: 2 000 edustajaa, joista 1 000 alimmilla tasoilla
– vuosi 2007: 22 000 edustajaa, joista 20 000 alimmilla tasoilla
– vuosi 2008: 422 000 edustajaa, joista 400 000 alimmilla tasoilla
– vuosi 2009: 8 422 000 edustajaa, joista 8 000 000 alimmilla tasoilla

Huomaat tästä, ettei verkoston määrä voi kasvaa tässä kuvatulla tavalla. Koska joka vuosi värvätään kuitenkin yhtä paljon tai enemmän uusia edustajia kuin aiempina vuosina, mutta edustajien kokonaismäärä ei paljoakaan kasva, täytyy järjestelmästä erota yhtä paljon edustajia kuin uusia liittyy. Todellisuudessa verkostoissa häviää rahaa ja työpanoksen ylälinjan sekä pääyhtiön hyväksi noin 99 prosenttia edustajista reaaliajassa, minkä vuoksi he lopettavat kannattamattoman liiketoiminnan viimeistään kahden vuoden kuluttua aloittamisestaan. Suuri osa lopettaa jo muutaman päivän tai viikon jälkeen, kun huomaa, että heitä on huijattu tai ettei värvääminen ja tuotteiden myynti olekaan niin helppoa kuin värväystilaisuuksissa annettiin ymmärtää. Suuret unelmat vaihtuvat nopeasti suureen pettymykseen ja häviäminen aiheuttaa paljon mielipahaa, etenkin, kun oma tuttava tai sukulainen on värvännyt uhrit verkostoon eikä yleensä edes tunnusta levittäneensä huijausta.

Nämä kaksi sisäänrakennettua virhettä pitävät huolen siitä, että kaikki myyjät eivät voi menestyä yhtä aikaa. Menestyminen on tutkimusten mukaan mahdollista vain yhdelle tuhannesta, kun turhat ylihintaiset tuoteostot ja kaikki toiminnan kulut huomioidaan kuluiksi. Huijaus on tarkoin suunniteltua ja lähentelee tiedettä aivopesun sekä harhaanjohtamisen ammattimaisuuden vuoksi, mitä on kehitetty noin 50 vuotta. (esim. Amway vuodesta 1959)

Keskinäinen kilpailu

Eksponentiaalinen loputon kasvu ei ole mahdollista vaan verkoston edustajien määrä jää lopulta tietylle tasolle, minkä jälkeen vaihtelua tapahtuu ainoastaan eri tiimien koossa. Toisin sanoen saman yhtiön eri tiimit kilpailevat keskenään toisiaan vastaan markkinaosuudesta. Jos joku tiimi kasvaa huomattavasti, on se ensi sijassa pois toiselta saman firman tiimiltä eikä verkoston ulkopuolisilta kilpailijoilta. Näin jopa suuren tiimin johtaja voi tipahtaa lopulta pois kilpailusta, kun muut tiimit valtaavat hänen markkinaosuutensa ja hänen tiiminsä kuihtuu olemattomiin: pyramidi romahtaa perustuksesta alkaen.

Jokainen edustaja, joka ei ole suoraan omassa alalinjassa, on kilpailija. Verkostomarkkinointi on ovela systeemi, koska siinä on saatu kilpailijat toimimaan keskenään sulassa sovussa ja edistämään liiketoimintaa. Käytännössä eteen tulee usein riitoja sen suhteen, kenen alalinjaan uusi jäsen on liitettävä, kun useampi edustaja on osallistunut hänen värväämiseensä. Joissakin tiimeissä on sääntönä se, että joka on ensiksi ehdottanut tätä loistavaa ideaa ehdokkaalle, saa hänet alalinjaansa. Tämä on kuitenkin epäoikeudenmukaista siinä tapauksessa, että joku muu on käyttänyt enemmän aikaa ja rahaa hänen värväämiseensä, mutta on eri linjassa sen toisen kanssa.

Markkinoiden rajallisuus ja kyllästymispiste

Markkinat ovat rajallisia jokaisella maantieteellisellä alueella. Tästä johtuen yhtiöt joutuvat levittämään verkostojaan uusille maantieteellisille alueille voidakseen jatkaa toimintaansa. Jokaisella alueella tulee lopulta vastaan kysynnän ja tarjonnan määräämä kyllästymispiste, minkä yli verkosto ei voi kasvaa. Tietylle alueelle voidaan myydä vain tietty määrä tuotteita ja värvätä vain tietty määrä edustajia. Kaikista ihmisistä ei tule verkostomarkkinoijia ja vaikka tulisi, niin silti sama prosentuaalinen osuus häviäisi rahaa ja menettäisi työpanoksen ylälinjan hyväksi. Vain yksi tuhannesta voittaa sijoittamansa rahan takaisin ja saa korvausta tekemästään työstä. Muut maksavat siitä hyvästä, että saavat myydä yhtiön tuotteita ja levittää verkostomarkkinoinnin liikeideaa, mikä on kulttiin verrattavan väärän ilosanoman vertainen petos.

Toinen keino jatkaa huijausta vuosikymmenestä toiseen samalla maantieteellisellä alueella on kehittää uusia tuotantolinjoja eli laajentaa tuotevalikoimaa. Näin saadaan samaan verkostoon enemmän ihmisiä ja häviäjien uusiminen vuodesta toiseen uusilla häviäjillä tulee helpommaksi. Näin systeemi ei koskaan kaadu ja pyramidi romahda kokonaan. Vain yksittäisiä tiimejä kaatuu ja vain suurimmat tiimit pysyvät vuosikymmenestä toiseen saavutetun markkina-aseman säilyttäen.

Suuri vaihtuvuus

Yhtä ammattimaista huijaria kohden tulee petetyksi kymmeniä tuhansia uhreja, jotka häviävät rahaa ja työpanoksen verkostoon. Tämä on mahdollista siten, että huijarit jatkavat tiimin johdossa vuodesta tai vuosikymmenestä toiseen, mutta tappion kärsivä alalinja vaihtuu uusiin häviäjiin keskimäärin kahdessa vuodessa kokonaan. Noin 99 prosenttia myyjistä ja samalla myös asiakkaista vaihtuu kahden vuoden välein. Jos ehdokkaat tietäisivät tämän tosiasian, eivät he lähtisi mukaan toimintaan. Hetkellinen sokeus ja ahneus saavat heidät liittymään verkostoon sekä tietysti luottamus heidät värvännyttä sponsoria kohtaan, joka on lähisukulainen tai tuttava.

Vaikutus ihmissuhteisiin

Verkostomarkkinointi vahingoittaa ihmissuhteita, kun huijaus paljastuu mukaan lähteneille. Monet tietävät jo kokemuksesta ja tutkimisen tuloksena, että kyse on huijauksesta eivätkä lähden sen vuoksi mukaan toimintaan. Heidän tuttavansa, joka ei tiedä, että häntä ja hänen mainettaan käytetään hyväksi huijauksen levittämiseen, joutuu ristiriitaan ystäviensä ja sukulaistensa kanssa, kun nämä ”eivät ymmärrä” tätä ”loistavaa mahdollisuutta” saada helposti lisäansioita ja saavuttaa taloudellinen riippumattomuus tekemättä lopulta mitään sen eteen. Verkostomarkkinoinnin unelma on täys työttömyys eli jokainen verkostomarkkinoija lopettaa työn teon ja rikastuu, kun rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Todellisuudessa raha on aina pois alalinjalta ja heidän sukulaisiltaan sekä tuttaviltaan, jotka muodostavat lähes koko asiakaskunnan verkoston ulkopuolisten asiakkaiden puuttuessa lähes kokonaan.

Verkostosta irtautuminen

Kaikki eivät voi olla yhtä aikaa rikastuvia ja menestyviä verkostomarkkinoijia. Lopulta suurin osa tajuaa tämän tosiasian, mutta uskoo silti toiveikkaasti, että ”juuri minä voin menestyä”. Tämä on aivopesun ja kultin hengen tulosta, mistä irtautuminen vaatii yleensä paljon aikaa ja kivuliaan prosessin läpikäymisen, jonka aikana väärät istutukset revitään vähän kerrassan juurineen irti sydämen maaperästä. Tappiota kärsivä edustaja rohkenee lopultakin ajatella omilla aivoillaan ja kyseenalaistaa ylälinjasta tulevan valheellisen informaation. Totuus ja rehellisyys voittavat lopulta, niin että osa uhreista vapautuu täysin syyllisyydestä ja tajuaa tulleensa huijatuksi. He poistuvat verkostosta vähin äänin, koska pelkäävät syytteitä ja rikolliseksi leimautumista tai tiimissä toimivien läheisten puolesta, että heidät tuomitaan. Tästä syystä kanteita ei yleensä nosteta eikä tavallisella edustajalla ole rahaa tai voimavaroja käydä oikeustaisteluun pääyhtiötä vastaan. Näin firmat selviävät vähillä syytöksillä, mikä ei kuitenkaan todista sitä, että ne toimisivat olemassaolevia lakeja tai korkeaa moraalia noudattaen.

Osa uhreista ei valitettavasti tajua koskaan tulleensa petetyiksi. He uskovat systeemiin sokeasti lopun ikäänsä ja tuntevat häpeää, kun eivät onnistuneet toteuttamaan unelmaansa lapsellisen helpon valmiin järjestelmän avulla. Jotkut edustajat jatkavat pienimuotoista tuotteiden jälleenmyyntiä ja suosittelua vuosikymmeniä toivoen salaa sydämessään, että he saisivat joskus itselleen vetävän alalinjan, mikä tekisi heistä rikkaita. Sitä odotellessa he myyvät tuotteita puoliväkisin ja omakustannushintaan sukulaisille sekä tuttaville, jotka eivät ole kovin ilahtuneita verkostomarkkinointiin hurahtaneen lähimmäisensä tungettelevista vierailuista.

Mitä voit tehdä?

Jos tunnet verkostomarkkinointia harjoittavia ihmisiä tai olet itse mukana toiminnassa, niin ohjaa heidät lukemaan tämä lyhyt tiedote verkostomarkkinoinnista. Googlen haulla löydät paljon asiallista ja hyvää luettavaa lisää, mikä voi auttaa sinua ja läheisiäsi säästämään rahaa, aikaa sekä varjelemaan ihmissuhteita. Laita hakusanaksi ”verkostomarkkinointi” ja lue Teemu Mäntysen pyramidisivuja, Mursiksen verkostomarkkinointiblogia tai allekirjoittaneen tietopakettia koskien verkostomarkkinointia, niin voit neuvoa muitakin ja tehdä oikeaan tietoon sekä alan tutkimukseen perustuvan hyvän päätöksen varoittaa läheisiäsi verkostomarkkinoinnista monin eri tavoin antamatta sen kuitenkaan pilata omaa elämääsi. Onneksi elämässä on myös aitoja hyviä asioita kuten ystävyys, rakkaus ja lähimmäisestä huolen pitäminen, niin että saamme olla enimmäkseen vapaat huijausyrityksiltä.

Petteri Haipola 07.07.2006