1. Mistä verkostomarkkinoinnissa on oikein kysymys?

31.12.2000 Kirjoittanut Petteri Haipola

Verkostomarkkinoinnin eli monitasomarkkinoinnin avulla myydään monenlaista tavaraa ja palvelua: internet kotisivuja, saippuoita, hygieniatuotteita, luontaistuotteita, vitamiinipillereitä, sähkön myyntisopimuksia, puhelinaikaa, jne. Kaupankäynti tapahtuu suoramarkkinoinnin avulla ihmiseltä toiselle. Kauppaa hierotaan työpaikoilla, harrastusten parissa, värväyskokouksissa, kodeissa, oppilaitoksissa, internetissä, jne. Osa jälleenmyyjistä toimii lähes kuin ovelta ovelle myyjä, osa yrittää helpompaa keinoa, esimerkiksi ilmoittelua kauppojen ilmoitustauluilla, sähköpostia (SPAM) ja internetiä; jotkut ovat todella kekseliäitä tarjotessaan tätä ”loistavaa mahdollisuutta” muillekin. Verkostomarkkinoinnin englanninkielisiä nimiä ovat Multi-Level Marketing (MLM) ja Network Marketing.

Rehellisiä pyramideja

Verkostomarkkinointi voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: pyramidihuijaukset eli ketjukirjeen kaltaiset rahankeruusysteemit ja muut, jotka yrittävät ensisijaisesti myydä itse tuotetta eivätkä laajentaa verkostoa. Ensimmäinen ryhmä saa paljon enemmän huomiota aikaan. Markkinointitavasta voi yleensä heti päätellä kumpi tapaus on kyseessä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kun toiminnassa on ”värväyksen maku”, niin kyseessä on pyramidisysteemi. Ehdokkaille puhutaan loistavasta mahdollisuudesta rikastua tai ansaita rahaa vähällä vaivalla. Toimintaan liittyy yleensä harhaanjohtava markkinointi. Tämä on moraalin kannalta tuomittavaa toimintaa, vaikkei se sitä lain kirjaimen mukaan aina olisikaan.

dollareita
Vain muutaman dollarin tähden…

Jos markkinoinnissa keskitytään itse tuotteeseen, on kyseessä yleensä kunniallisempi yritys. Sekä myyjä että ostaja hyötyvät itse tuotteesta edullisen hinta-laatusuhteen vuoksi. Tuotetta myydään mahdollisesti paljon myös verkoston ulkopuolelle, siis sellaisille, jotka eivät itse halua alkaa jälleenmyyjiksi. Palkkiot tässä toiminnassa ovat rajoitetut eikä markkinoinnissa yleensä anneta liioitellun optimistista kuvaa ansioista eikä työn helppoudesta.

Toivoisin, että jokainen värväyksen kohteeksi joutuva käyttäisi alusta asti omia aivojaan, kun hän arvioitsee tarjottua mahdollisuutta. Jos joku myy sinulle kotisivuja hintaan 800 – 2600 FIM ja sanoo, että lähtemällä mukaan toimintaan voit ansaita kahdeksan kuukauden kuluttua yli 45000 FIM kuukaudessa, niin uskotko sen? Ajattelepa vähän ennen kuin kirjoitat nimeäsi mihinkään paperiin tai annat rahojasi värvääjille.

Tässä esityksessä keskitytään lähes ainoastaan pyramidisysteemeihin, koska minulla ei ole paljon tietoa pyrkimyksiltään rehellisemmästä verkostomarkkinoinnista. Sitä lienee vain murto-osa kaikesta.

Pyramidisysteemi rikastuttaa käytännössä vain harvoja jälleenmyyjiä. Useat sen sijaan kokevat tulleensa petetyiksi. Jotkut taas jatkavat yrittämistä vuodesta toiseen saamatta koskaan merkittäviä tuloja. Myytävät tuotteet ovat yleensä sivuseikka: tärkeintä on verkoston laajentaminen ja mahdollisuus rikastua. Myydään rahantekobisnestä varsinaisen tuotteen sijasta. Mutta mitkä ovat itse kunkin jälleenmyyjän todennäköiset mahdollisuudet menestyä? Millaiset ominaisuudet ovat häviäjillä ja voittajilla? Millainen on toiminnan moraali ja etiikka? Onko toiminta laillista?

Sivuillani käsitellään verkostomarkkinoinnin uhka- ja vaaratekijöitä. Myös mukana olevien jälleenmyyjien on syytä tuntea nämä asiat, jotta he olisivat kyvykkäämpiä työssään! Heidänhän tulee pystyä tukkimaan vastaan sanojien suut. Totuudessa mahdollisesti?

Tietojen lähteitä ei ole jokaisessa kohdassa erikseen mainittu. Lähteenä on pääosin käytetty internetistä saatavia tietoja ja kirjoittajan omia kokemuksia.

Nämä sivut on valmistettu Sananvapauslakiin perustuen. Verkostomarkkinoijat nousevat tätä dokumenttia vastaan ja perustavat väitteensä lakiin Elinkeinovapaudesta. Minulla ja sinulla – mahdollisesti petetyiksi tulleilla uhreilla on oikeus suoraan lakiin perustuen vapaasti ilmaista ja julkaista asiamme kenenkään sitä ennalta ehkäisemättä. Otapa siksi yhteyttä vastauslomakkeella tai suoraan, jos haluat ilmaista mielitpiteesi asiasta, tai jos olet huijatuksi tullut lähimmäinen. Lue ensin vähintään tiivistelmä sivuista ja aiheesta.


Seuraavassa on otteita Suomen laeista ja asetuksista:

10 §
”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.”

10 a §
”Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.”


Tämä on lyhennetty lainaus Teemu Mäntysen Pyramidisivuilta:

Aivan yhtä paljon kuin yrittäjällä on oikeus harjoittaa elinkeinoaan, yrittäjän elinkeinosta on toisella ihmisellä oikeus olla eri mieltä, ja myös ilmaista ja julkistaa mielipiteensä.

presidentti
Olisiko sinusta hienoa, jos sinua kutsuttaisiin nimellä ”Vice President”?

Orjakauppa oli aikoinaan täysin laillinen elinkeinomuoto. Orjakauppiaat kautta maailman olisivat varmasti vielä tänäkin päivänä tyytyväisiä lainsäädäntöön, jonka perusteella heidän mielipiteensä suhteen poikkiteloin asettuvia rangaistaisiin.

”Without freedom of thought there can be no such thing as wisdom and no such thing as public liberty without freedom of speech.”

–Benjamin Franklin, 1722


Sivuillani on myös viittauksia kristilliseen uskoon. Tätä en voinut välttää, sillä olen ollut uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen lokakuusta 1994 lähtien. Verkostoissa on mukana jonkin verran uskovaisia ihmisiä. Sky Biz 2000 Inc. yhtiön tuotteita markkinoivan Team Adventuren jotkut jäsenet ja heidän alalinjaansa kuuluvat henkilöt ovat käyttäneet kristillistä uskoa hyväksi markkinointikeinona. Kaiken tämän huomioiden olen käyttänyt hyväkseni lakia uskonnon ja omantunnon vapaudesta ja tuonut julki näkemyksiäni myös Raamatun Jumalan näkökulmasta, sen mukaan kuin Häntä ymmärrän. Toivottavasti tämä ei liiaksi häiritse niitä uskomattomia ihmisiä, jotka lukevat tämän dokumentin. Kristillisen uskon tarkoitus ei ole tuoda ahdistusta ihmisen elämään vaan vapauttaa hänet syyllisyydestä anteeksiantamuksen avulla ja uskon päämäärä on, että jokainen ihminen pelastuisi Jumalan taivaaseen.

Ote Suomen laista ja asetuksista:

9 §

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.
Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Petteri Haipola, päivitetty 31.12.2000,