Amwayn tilastoja

25.10.2005 Kirjoittanut Petteri Haipola

Lainaus sivulta http://www.amquix.info/quixtar_income.html

Quixtar Q12 Business Statistics reported in August 2004 and October 2002
– Quixtar (=Amway) Q 12 Liiketoiminnan Tilastot elokuulta 2004 ja lokakuulta 2002

1. 67.8% of IBOs who registered in 2003, did not renew in 2004.
– 67,8% Itsenäisistä Edustajista (IE) jotka liittyivät vuonna 2003 ei uusinut sopimusta vuonna 2004

2. The average IBO had just 0.23 members and clients registered
– Keskiverto IE:n alalinjassa oli 0,23 jäsentä ja rekisteröityä asiakasta

3. Only 18.4% of IBOs registered even one person.
– Vain 18,4 % IE:sta rekisteröi edes yhden henkilön.

4. The average IBO had 38.5 PV/month. (100PV is shown in the plan)
– Keskiverto IE:lla oli 38.5 PV/kuukausi. (100PV näytetään suunnitelmassa/ palkkiojärjestelmässä malliesimerkkinä)

5. 65.6% of IBOs never once attained 100 personal PV in the previous 11 months.
– 65,6% IE:sta ei saanut koottua 100 henkilökohtaista PV:tä 11 kuukaudessa (PV: Amwayn pisteytysjärjestelmä ostoista)

6. 21.5% of IBOs had a ditto delivery profile
– 21,5% IE:sta oli samanlainen myyntiprofiili (tavaroiden hankinnasta?)

7. Only 1.9% of Members and Clients had ditto delivery profiles.
– Vain 1,9% Jäsenistä ja Asiakkaista oli samanlainen tavaroiden hankintaprofiili

8. The average PV point cost $2.70.
– Keskiverto PV maksoi 2,70 dollaria

Derivations from the data: – Johtopäätökset tiedoista

A. The average IBO had $104/month in sales.
– Keskiverto IE myi 104 dollarin edestä/ kuukausi (suom.huom. useimmat eivät myyneet juuri mitään)

B. There were 881,410 IBOs. ($1,100 million/$104/month)
– IE:ia oli 881,410. ($1,100 milj./$104/kk)

C. Each PV point generated about $0.92 in bonuses.
– Jokainen PV antoi verkostoon takaisin noin 0,92 dollaria bonuksena

D. 38.5PV would generate about $35.28 in bonuses.
– 38,5 PV tekee noin 35,28 dollaria bonuksina (ks. kohta 4 edellisessä listassa: IE:n keskimääräinen PV määrä oli 38,5)

— Lainaus päättyy —

Tilastoissa tulee ottaa huomioon se, että suurin osa jälleenmyyjistä ei tienaa mitään. Koska pieni vähemmistö (0,01 – 0,82 %) tienaa isoja tuloja, nostaa se jälleenmyyjien keskimääräistä tuloa. Keskimääräinen jälleenmyyjän ansio olisi hyvä ilmoittaa ”keskiansiona mediaaniluvun mukaan”, jolloin nähtäisiin paremmin, mitä yksi jälleenmyyjä keskimäärin saa palkkioita. (Mediaaniluku kertoo sen kuinka paljon suurin osa jälleenmyyjistä ansaitsee: se ei ole sama kuin keskiarvo.) Senkin jälkeen on huomattava, että nämä ovat bruttopalkkioita eli kuluja ei ole vähennetty. Palkkioita saavista suurin osa kärsii vielä tappiota liiketoiminnasta.

Tilastoissa ilmoitetaan vain ns. ”aktiivisten” jälleenmyyjien ansiot. ”Passiivisina” pidetään kaikkia, jotka eivät osta tai myy tarpeeksi saadakseen palkkioita. He eivät kuitenkaan ole ”passiivisia” vaan eivät yksinkertaisesti onnistu myymään yrityksistä huolimatta ja varsinkin värvääminen epäonnistuu, mikä sammuttaa myös tuotteiden ostamisen tarpeen verkostosta, sillä verkostoon ei liitytä ”edullisten ja hyvien tuotteiden” vuoksi vaan lisäansioiden toivossa. Kun lisäansioita ei saadakaan vaan järjestelmään menetetään rahaa, lopettavat IE:t myös tuotteiden ostamisen, elleivät osta säälistä sukulaiselta tai tuttavalta.

Keskimääräiset ”aktiivisen” jälleenmyyjän palkkiot ovat olleet 115 dollaria/ kuukaudessa. Kun otat siitä kulut pois, niin jäljelle ei jää juuri mitään. Työtä tehdään siis ilmaiseksi tai lähestulkoon ilmaiseksi.

Lisää tietoa: http://www.cocs.com/jhoagland/amstats.html

Amway tilastojen lähde eli Amwayn lähettämät tiedot Amquix.infolle:
http://www.amquix.info/images/quixtar_stats2002.jpg

Petteri Haipola, 25.10.2005