4. Heikot ovat häviäjiä – Heikkojen ja herkkäuskoisten ihmisten hyväksikäyttö

Päivitetty 31.12.2000 Kirjoittanut Petteri Haipola

Monet ihmiset ovat kokeneet tulleensa harhaanjohdetuiksi ja petetyiksi, kun he ovat aktiivisen värväystoiminnan seurauksena lähteneet mukaan verkostomarkkinointiin. Heidän mielestään bisnes ei vastannut kuvattuja odotuksia. Heidän todistustaan ei kukaan voi tehdä tyhjäksi! Alalla täytyy olla jotain mätää, kun yhä uudestaan törmätään samoihin epäkohtiin. Yleinen mielipide verkostomarkkinoinnista on syystäkin negatiivinen, sen vastainen. Useimmat lakimiehet ja poliisit pitänevät verkostomarkkinointia moraalittomana, osa jopa rikollisena. Silti toiminnan oikeellisuutta perustellaan sillä, että mukaan on lähtenyt yksi tai useampi kyseisen ammatin edustaja. (sadoista ja tuhansista kansallisessa, kymmenistä ja sadoistatuhansista maailman mittakaavassa!)

Teemu Mäntynen Pyramidisivuillaan ja monet muut verkostomarkkinoinnin vastustajat omissa lähteissään kertovat paljon faktatietoa alasta. Emme saa syrjäyttää liian kevein perustein asiantuntijoiden mielipiteitä. Monet heistä pyrkivät tutkistelemaan asioita mahdollisimman puolueettomasta lähtökohdasta. Olen itse pyrkinyt samaan. Minulle olisi ehkä ollut edullisinta hyväksyä Team Adventuren markkinointikeinot ja liittyä siihen. Todennäköisyyteni tuottoisan bisneksen rakentamiselle näitä keinoja käyttäen olisivat olleet kenties kohtalaiset, mutta minun olisi pitänyt olla epärehellinen ja luopua uskostani Jeesukseen Kristukseen ja tulla tuomituksi kadotukseen tahallisen synnin teon takia. Tietystikään en tehnyt niin. Kristillinen moraali ja etiikka eivät antaneet myöten lähteä sen kaltaiseen markkinointityöhön. Minulla ei siis ainakaan ole taloudellisia hyötynäkökohtia tätä kirjoittaessani. Päinvastoin. En myöskään halua henkilökohtaisesti kostaa kenellekään mitään kokemaani vääryyttä. Toivoisin että kaikki osalliset lähtisivät parannukseen ja hylkäisivät harhaanjohtavat keinot markkinoinnissa. Mutta koska näin ei henkilökohtaisista huomautuksistani huolimatta ole tapahtunut, päätin ottaa muut keinot käyttööni. Ehkäpä joku varjeltuu lähtemästä mukaan toimintaan väärin perustein tämän kirjoituksen johdosta. Kaikki eivät ole verkostojen voittajia. Mitä useampi häviäjä jää pois jo harkintavaiheessa, sitä vähemmän inhimillistä kärsimystä maailmassa on. Olkoon siinä motiivia tälle vapaaehtoiselle työlleni.

Pyramidisysteemeissä on kyse heikkojen, herkkäuskoisten ja ”tavallisen yksinkertaisten” ihmisten hyväksikäytöstä. Jokaiselle ehdokkaalle tulee puhua sen mukaan kuin hänellä on kykyä ymmärtää asioita. Harhaanjohtamista tulee välttää kaikin keinoin. Jokaiselle vastaantulevalle ihmisille ei ole soveliasta tarjota ”tätä loistavaa mahdollisuutta.” Kaikki eivät ole ominaisuuksiltaan sellaisia, että he menestyisivät liiketoiminnassa. On vaikea sanoa jokaisen kohdalla ennakkoon kuka menestyy ja kuka ei, mutta eräiden todennäköisyys menestyä on nopeasti pääteltävissä.

Verkostomarkkinoinnin ideaa kaupitellaan usein harhaanjohtavin keinoin. Sen seurauksena monet ihmiset tulevat petetyiksi ja joutuvat kärsimään. Monta kertaa he ovat kokeneet saman jo entuudestaan. Riistämiselle ei tule loppua, kun itseään myös kristittynä mainostavat ihmiset sortavat sorrettuja! Vai kuinka moni on kykenevä paikkaamaan ne pahat jäljet, mitkä ihmiseen jäävät, kun hän huomaa ettei rikastuminen tai edes vähän rahan ansaitseminen ollutkaan niin helppoa ja itsestään selvää kuin hänelle uskoteltiin?Ja useimmiten vielä läheisen ihmisen toimesta!

Oletetaan että yksi ihminen tuhannesta, jolla ”ei ole mitään erityisosaamista,” menestyisi verkostomarkkinointibisneksessä niin hyvin, että hän hankkisi sillä hyvän toimeentulon. Olisiko tämän esimerkin perusteella oikeutettua houkutella mukaan taas seuraavat tuhat? Tai sata? Heistä suurin osa kärsisi taloudellisia tappioita tai jäisi omilleen. Pieni osa saisi vähän lisätuloja. Vain harva hyötyisi itse tuotteesta sen käyttäjänä. Useimmat kokisivat tulleensa petetyiksi. Kuinka paljon inhimillistä kärsimystä hyväksytään ennen kuin suuri yleisö tai lakien säätäjät puuttuvat asiaan? Heikkojen ihmisten hyväksi käyttö on kaikkea kristillistä moraalia ja etiikkaa vastaan. Sitä tosiasiaa, että verkostomarkkinointi saa aikaan kärsimystä monien ihmisten elämässä eivät mitkään esitykset voi tehdä tyhjäksi. Huuto kuuluu jo ylös asti. ”Kuinka kauan, kuinka kauan meidän on vielä odotettava…”

Päivitetty 31.12.2000