5. Harhaanjohtavaa markkinointia

20. kesäkuuta 2001 Kirjoittanut Petteri Haipola

Harhaanjohtava markkinointi on yleistä pyramidihuijauksissa. Pyramidin tunnistaa nopeasti siitä, että ehdokkaille ja uusille jäsenille annetaan liian optimistinen kuva onnistumisen mahdollisuudesta bisneksessä. Puhutaan nopeasta rikastumisesta ja kerrotaan esimerkkejä huippuansioista, joihin voi päästä kiinni vähällä vaivalla.

Työ kuvataan sellaiseksi, joka vie vain vähän aikaa ja on helppo hoitaa kotoa käsin muun työn ohessa. Tiimin apua korostetaan, muttei riittävän selkeästi mainita, että työn tuloksellisuus on kiinni jälleenmyyjästä itsestään ja markkinatilanteesta. Alan huonosta maineesta, työn hankaluudesta, olemattomista matemaattisista menestymisen mahdollisuuksista ja tappion riskeistä ei puhuta mitään. Ilman erityisosaamista ja tarvittavia kontakteja ei todennäköisesti kukaan rikastu. Ja suurin osa jälleenmyyjistä on tuomittu jäämään tappiolle jo liittyessään matemaattisen todennäköisyyden ja markkinoiden rajallisuuden takia.

Harhaanjohtavaan markkinointiin kuuluu myös myytävän tuotteen ja sen takana olevan firman liioiteltu kehuminen. Tarkoituksena on järjestelmällisesti antaa hienompi kuva tuotteesta ja firmasta kuin mitä ne todellisuudessa ovat.

Harhaanjohtavaan markkinointiinsyyllistyvät myös monet vilpittömät jälleenmyyjät. He ovat itse uskoneet sen, mitä heille on kerrottu. Heillä ei ole riittäviä edellytyksiä asioiden todellisen laidan selvittämiseen. He vain yksinkertaisesti ja sokeasti luottavat ylälinjansa verkostosankareihin ja kavereihinsa, joiden kautta he ovat liittyneet mukaan. Nämä ” verkostouskovat” ovat usein juuri kaikkein kiihkeimpiä värväystoiminnassaan.

5.1 Tulojen muodostuminen

Palkkioesimerkeissä annetaan yleensä esimerkki vain hyvin ansaitsevasta henkilöstä. Sanallakaan ei mainita kuinka suuri prosentti jälleenmyyjistä ansaitsee vain vähän, saa omansa takaisin tai jää jopa tappiolle liiketoiminnassa. Ehdokkaat jäävät näin vaille totuudenmukaista kuvausta mahdollisuudestaan menestyä bisneksessä. Tosiasiassa parhaimmillaan vain alle 0,05 % jälleenmyyjistä eli vähemmän kuin yksi kahdestatuhannesta kykenee elättämään itsensä verkostomarkkinoinnin avulla. Useimmat heistä ovat juuri niitä kyvykkäitä psykologisen hyväksikäytön mestareita siellä verkoston yläpäässä. Alle 4 % saa vähän lisätuloja. Loput yli 96 % jäävät tappiolle liiketoiminnassa. SkyBiz-jälleenmyyjien todennäköiset onnistumismahdollisuudet ovat juuri em. luvut. Tarkemmat laskelmat löytyvät klikkaamalla tästä.

Skybizin tuotteita markkinoivat suomalaiset värvääjät saattavat puolustaa kuvaamiensa tulojen todennäköistä muodostumista sillä, että tuote on vasta vähän aikaa ollut myynnissä Suomessa. ”Liittymällä heti mukaan pääsee ylhäälle verkostossa.” Mutta tämä on harhaa. Se, missä vaiheessa verkostoon mukaan liittyy, muodostaa vain yhden tekijän menestymisen mahdollisuuksia kartoitettaessa. Tärkeätä on myös henkilökohtainen osaaminen ja kyky rakentaa alalinjaansa laaja ja kasvava verkosto. Tämä on yleensä mahdollista vain epärehellisiä keinoja käyttäen! Tuskin kovin moni ehdokas lähtisi mukaan, toimintaan, jos heille kerrottaisiin alusta asti todellinen mahdollisuus menestyä bisneksessä. Vain murto-osa ostaa tuotteen sen itsensä takia.

Verkoston kasvun on tosin pakko joskus pysähtyä: jatkuva kasvu on matemaattinen mahdottomuus. Kun kasvu pysähtyy ja verkosto lähtee romahtamaan, niin siitä eroaa enemmän jäseniä kuin mitä siihen liittyy. Tarjonta on tällöin ylittänyt kysynnän eli markkinat ovat kyllästyneet. Markkinat kyllästyvät pienellä paikkakunnalla erittäin nopeasti ja Suomen suurissa kaupungeissa muutamassa vuodessa. Ulkomaille on mahdotonta laajentua ellei sinne ole tarvittavia kontakteja. Markkinat kyllästyvät lopulta myös ulkomailla. Elleivät markkinat kyllästyisi, niin värvääjien ei tarvitsisi hoputtaa ehdokkaita liittymään mukaan! Mutta nyt toiminnalle on tunnusomaista valtava kiire: syystäkin. Idean mielettömyys tulee väistämättä ilmeiseksi ennen pitkää. Aika sotii jokaista nopeasti laajentuvaa verkostoa vastaan.

ruletti Ellei osakkaalla ole tarvittavia kontakteja on merkittävien ansioiden saaminen onnenkauppaa. Halvemmaksi yritykseksi rikastua tulisi vaikka veikata lottoa yksi rivi viikossa. Siitä olisi myös vähemmän vaivaa eivätkä perhe- ja ystävyyssuhteet kärsisi. Taloudellinen tilannekaan ei tällaisesta ”uhkapelistä” vielä vaarantuisi. Yksi rivi lottoa maksoi 3,50 markkaa vuonna 2000. Siten vuosikustannus olisi ollut 52 x 3,50 = 182 markkaa. Ei kai kukaan tosissaan luule, että lotossa on hyvät mahdollisuudet saada pääpotti tai edes toiseksi suurin voitto? Oy Veikkaus Ab ei ainakaan tietoisesti johda asiakkaitaan harhaan tässä asiassa antamalla katteettomia lupauksia todennäköisesti toteutuvista lisätuloista!

Joidenkin maiden lainsäädäntö ja jotkut verkostomarkkinointifirmat edellyttävät jälleenmyyjiltä seuraavien asioiden ilmoittamista, kun ehdokkaille kerrotaan kuinka paljon he voisivat ansaita bisneksessä: (näitä ohjeita rikotaan jatkuvasti)

a) Palkkioesimerkin on täytynyt toteutua jonkun mukana olevan ehdokkaan kohdalla. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että esittelijä kertoo omasta kokemuksestaan ja omista tuloistaan.

b) Mitkä ovat olleet kulut: palkkiot esitetään yleisesti bruttomääräisinä eli ilman kuluja. Kulut voivat olla joskus jopa suuremmat kuin palkkiot eli toiminta on ollut tappiollista. Tämä on yleistä varsinkin toiminnan alussa. Sama tilanne on lähes kaikessa alkavassa liiketoiminnassa.

c) Kuinka paljon työhön on mennyt aikaa keskimäärin päivässä tai muuten selkeästi esitettynä?

d) Mikä oli kyseisen verkoston kaikkien jälleenmyyjien keskimääräinen ansiotaso viimeisen saatavilla olevan tilastotiedon perusteella? Mikä oli ansioiden keskiluku? (mediaaniluku eli puolet kaikista osakkaista ansaitsi mediaaniluvun verran tai enemmän ja puolet saman verran tai vähemmän kuin keskiluvun mukainen ansio) Kaikki eri puolilla maapalloa asuvat jälleenmyyjät on laskettu mukaan mediaanilukuun. Se kuvaa ”joka miehen” todennäköisesti saavutettavissa olevaa ansiotasoa vain jos hän asuu alueella, missä tuotteella on hyvä menekki ja kohtalainen markkinaosuus. Sama tuote ei välttämättä menesty yhtä hyvin kaikkialla maapallolla. Näin on myös Skybizin tuotteiden laita. Tässä kohden on huomattava, että pääyhtiö on omassa esityksessään jättänyt keskimääräistä ansiotasoa kuvaavista laskuista suoraan pois kaikki ne, jotka eivät saa ensimmäistäkään palkkiota eli yli 90 % jälleenmyyjistä tai vähintäinkin ne, jotka jäävät tappiolle toiminnassa eli yli 97 %. Tämä jo itsessään on moraalitonta ja harhaanjohtavaa!

Hyvien liiketapojen mukaista olisi ilmoittaa lisäksi kansalliset vaihtelut tulojen suhteen. Englanninkielisissä maissa asuvilla Skybizin jälleenmyyjillä on moninkertaisesti paremmat mahdollisuudet menestyä kuin englannin kieltä taitamattomissa maissa kuten Suomessa. Näin siksi että, kaikki tukipalvelut ja oheistuotteet ovat englanninkieliset. Niitä ovat opiskelukurssit Windowsin ja Internetin käytössä, sähköposti ja Fire Talk Chat -keskusteluohjelma. Miksi kukaan asian tietävä kielitaidoton suomalainen lähtisi mukaan käyttämään ko. tuotteita? Siinäpä se ”juju” piileekin: ehdokkaille ei kerrota tällaisia asioita!

5.2 Puuttuvat tiedot markkinoinnissa: markkinatilanne, liikevaihto-odotukset, kulurakenne, työaika

Hyvien liiketapojen mukaisessa markkinoinnissa tulisi liiketoiminnan esittelyssä eli tässä tapauksessa värväystilanteessa tuoda esille yllä mainitut päätöksentekoon vaikuttavat olennaiset seikat. Näin ei kuitenkaan toimita. Pääyhtiö ei ole suostunut antamaan minulle markkinaosuutta eikä liikevaihto-odotuksia koskevia lukuja. Koska yhtiö on yksityisessä omistuksessa, niitä ei tukipalvelun mukaan voi antaa. Team Adventure antaa puolestaan totuudenvastaista tietoa työn kulurakenteesta ja helppoudesta. Teamin esittämiin tilastoihin ja lukuihin ei voi luottaa. Miksi team saisi nämä luvut tietoonsa ja yksittäinen jälleenmyyjä ei? Käsittelen Tiivistelmäsivulla esitettyjä lukuja tarkemmin. (Lyhyesti)

Team väittää, että pääyhtiö olisi myynyt lokakuuhun 2000 mennessä yli miljoona sivustoa. Kuitenkin Skybizin jälleenmyyjistä vain osa käyttää itse tuotteita ja rakentaa omat kotisivut. Skynary-sivuja ja niiden linkkien takana olevia kotisivuja selaillessa olen huomannut, että 85 % jälleenmyyjistä ei ole rakentanut vielä kunnollisia omia kotisivuja. (28.10.2000) Monet ovat mukana jälleenmyyjinä vain bisneksen takia. Silti heidät lasketaan mukaan Skybizin tuotteiden käyttäjiksi.

Jotta Skybizin markkinaosuus voitaisiin laskea tulisi tietää paljonko maailmassa on internet-sivustoja. Se on kuitenkin mahdotonta. Maailmassa on sen verran paljon servereitä ja internetpalveluiden tarjoajia, ettei kukaan pystyy kokoamaan kaiken kattavia tietoja. Siksi Skybizin todellisen markkinaosuuden määrittäminen ei onnistu. Kuitenkin voidaan kohtuudella arvioida, ettei Skybiz ole mitenkään merkittävä tekijä alalla.

Jokaisen jäsenen Skynary-sivulla ja osoitteessa http://skynary.com/source/skynary.asp (lue varoitus!) oli vielä 1.12.2000 esitetty arviotiedot internetin käyttäjien määrästä ja tulevasta kasvusta. (about us, overview-linkki, kohta statistics) Online käyttäjiä oli yli 350 miljoonaa ja kasvu 765 miljoonaan toteutuisi vuoden 2005 loppuun mennessä. Näistä vain murto-osalla olisi omat kotisivut. Team Adventuren mukaan taas pelkästään uusia internetsivustoja julkaistaan kaksi miljoonaa joka päivä. Jos tämä olisi totta niin em. kasvuennuste toteutuisi reilussa vuodessa ja vielä siten, että useimmilla internetin käyttäjillä olisi omat kotisivut. Kuka uskoo tällaiseen tietoon ja visioon?

Minkälaiset mahdollisuudet Skybizin tuotteilla on menestyä? Siihen vaikuttaa merkittävästi alan kysyntä, tarjonta ja kilpailutilanne. On kohtuullista väittää, että kaikki sivustot kilpailevat SkyBizin kanssa – myös ilmaiset. Kovinkaan moni ei osta maksullista sivunteko-ohjelmaa, jos hänellä on ilmainen vastaava tuote tai parempi käytössään. Esimerkiksi FrontPage Expressillä on huomattavia etuja SkyBiziin nähden varsinkin niissä maissa, missä englanti ei ole valtakielenä. Useimmat yksittäisten ihmisten kotisivut tehdään oletettavasti FrontPage Expressillä. Se sisältyy Windows-käyttöjärjestelmän hintaan ja tulee sen mukana kaikille Windowsin käyttäjille. Heitä on valtaosa kaikista tietokoneen käyttäjistä. Front Page Express toimii virheettömän suomen kielen ja useimpien maailman valtakielten opastuksella. Mitä parempaa SkyBiz voi tarjota?

SkyBizin kilpailuvaltti olisi, jos teamin jäsenet auttaisivat alalinjaansa sivujen tekemisessä sekä muiden tuotteiden käytössä. Tämä on toistaiseksi toteutunut erittäin huonosti. (lokakuu 2000) Värvääjillä on paljon kiireempi saada verkostonsa laajenemaan. Siksi he paneutuvat mieluummin epäjalojen värväystaitojen opettamiseen.

Suurella osalla Skybiziin mukaan lähteneistä ei ole omaa tietokonetta eikä internet-yhteyttä. Osa ei edes halua sellaista. Niillä taas, jotka todella haluaisivat oppia käyttämään tuotteita, on vaikeuksia, koska nettikahviloiden, kirjastojen, kavereiden ja työpaikkojen koneiden jatkuva hyväksikäyttö on rajallista, lähes mahdotonta ja monesti myös hyvien käytöstapojen vastaista.

5. 3 Riskittömyys

Markkinoinnissa annetaan usein sellainen kuva, ettei toimintaan mukaan lähtemisessä ole mitään taloudellista riskiä. Tätä perustellaan sillä, että saahan uusi jäsen rahojensa vastineeksi ostamansa edullisen tuotteen. Kuitenkin monelle osakkaalle tuote on sivuseikka: he lähtevät mukaan vain ja pelkästään rahan ansaitsemisen toivossa. Itse tuotetta he eivät välttämättä edes tarvitse tai käytä. Tällöin he ottavat selvän liiketaloudellisen riskin. SkyBizin jälleenmyyjäksi voi tosin alkaa ilman että ostaa sivupakettia, mutta työn tekeminen ja verkoston kehittymisen online-seuranta sekä yhteyden pito pääyhtiöön hankaloituu. Värvääjät tunnustavat tämän faktan ja suosittelevat siksi sivupaketin ostoa – onhan se niin halpakin. Ja provikat kilahtavat taas heidän kassaansa…

Liittyminen yhdellä tulokeskuksella eli yhden sivupaketin ostaminen maksoi 100 USD vuodessa lokakuussa vuonna 2000. Pääyhtiölle maksettavat ”hallinnolliset ja toimistokulut” liittymisestä olivat 25 USD sivupakettia kohden! Tämä on 150 – 175 FIM kurssista riippuen! (25 – 30 EUR) Sitä ei palauteta takaisin, vaikka jäsenyys peruttaisiin hyväksyttävästi kolmen päivän ”katumusajan” sisällä. Kuinka monella suomalaisella tuotteella on muuten näin lyhyt palautusoikeus?

Team Adventuren suositus on lähteä mukaan kolmella tulokeskuksella eli ostaa kolmet internet-sivustot. Kulut liittymisestä olivat tässä tapauksessa 375 USD lokakuussa vuonna 2000. Tämä on Suomen markoissa kurssista riippuen 2250 – 2625 markkaa. (378,42 – 441,49 EUR) Kurssina on käytetty 1 USD = 6 – 7 FIM. Tämä siis kertasijoituksena. Vuotuinen jäsenyyden ja sivuston uudistaminen maksaa lisäksi sivustoa kohden 100 USD eli 600 – 700 FIM eli 100,91 – 117,73 EUR. Kolmen sivuston uusiminen maksaa siis joka vuosi 300 USD. Toiminnasta aiheutuu lisäksi jatkuvasti muitakin kuluja, jos aikoo menestyä liiketoiminnassa. Tämä siksi, että raha ei ala automaattisesti virrata tilillesi ilman että teet mitään. Ja jos teet jotain, niin se maksaa. Onko siis hyvien liiketapojen mukaista väittää ettei bisnekseen liity mitään taloudellista riskiä? Tarvitseeko jälleenmyyjän tehdä jatkuvia investointeja vai ei?

Bisnestä kotoa käsin ilman tietokoneita oheislaitteineen?

Jotta bisnestä voisi hoitaa kunnolla ja seurata tilannetta ”online-tilassa” niin jälleenmyyjällä olisi oltava välineet sitä varten. Käytännössä tämä tarkoittaa tietokonetta ohjelmistoineen ja oheislaitteineen sekä internet-yhteyttä lankapuhelinverkkoa pitkin. Kuinka moni on valmis tekemään tällaisen sijoituksen? Kuinka monella ehdokkaalla tai jäsenellä on siihen varaa? Kavereiden, kirjaston, työpaikan, koulun tai nettikahvilan tietokoneiden ja yhteyksien varassa toimivan jälleenmyyjän on tosi vaikeaa hoitaa työtään kunnolla. Se ei ole jatkuvasti edes hyvien käytöstapojen mukaista.

Liiketoiminnan kuluja Skybiz -ketjussa aiheutuu mm. seuraavista asioista: (lokakuu 2000)

– Liittymis- ja vuosimaksut. 25 USD/sivusto kertamaksuna ja 100 USD/ sivusto vuosimaksuna.

– Puhelinkulut. Soitot tehdään usein kännykästä kännykkään.

– Markkinointikulut. Esim. käyntikortti à 1,33 – 2 mk eli 0,22-0,34 EUR/kpl tilausmäärästä riippuen ja 20 mk eli 3,36 EUR/toimitusmaksu. (lokakuu 2000) Lisäksi on saatavilla SkyBizin videota ja teamin lehteä. Tähän tulee lisätä myös mahdolliset tarjoamiset potentiaalisille ehdokkaille eli ravintola, kahvila- tai grillimaksut ym.

– Värväystilaisuuksien sisäänpääsymaksut. (20 mk eli 3,36 EUR/ kokous Jyväskylässä lokakuussa 2000)

– Bensa- ja dieselkulut tai julkisten liikennevälineiden käyttämisestä aiheutuvat kulut.

– Muut matkakulut: hotellit ja ruokailut.

– Mahdolliset yrityksen perustamiskulut, kirjanpito- ja hallinnolliset kulut.

– Toimistokulut.

– Verotus.

– Lakisääteiset eläkevakuutusmaksut.

– Palkkioiden nostamisesta ja Skybizin maksukortin käytöstä aiheutuvat kulut. Tämä tekee useita kymmeniä tai satoja markkoja kuukaudessa käytöstä riippuen. (10 mk on noin 60 euroa)

Kaiken em. huomioiden on kohtuutonta mainostaa bisnestä sellaisena, jossa ”ei ole mitään taloudellista riskiä.” Sanakiistojen kipeät värvääjät yrittävät tosin tehdä tämänkin todistelun tyhjäksi vetoamalla edelleenkin myytyyn tuotteeseen. Mutta sinä tiedät totuuden – vai tiedätkö?

Toinen perustelu, minkä he esittäväton sijoitetun panoksen pienuus. Mistä lähtien noin 800 – 2600 mk vuodessa lakkasi olemasta rahaa? (134,55-437,29 EUR) Ammattitaidoton jälleenmyyjä menettää kyseisen summan ja em. muut kulut lähes vuorenvarmasti. Jos hän lähtee mukaan toimintaan pelkästään ansioiden toivossa on tämä puhtaasti menetettyä rahaa. Tuotteesta ei ole hänelle mitään hyötyä tai iloa.

5.4 Helppous

Markkinoinnissa väitetään että liiketoimintaa on helppo harjoittaa kotoa käsin muun työn ohella. Tämä edellyttäisi sitä, että jokaisella olisi kotona tietokone ohjelmistoineen ja internet-yhteys. Näin ei kuitenkaan ole. Ja vaikka monella olisivatkin ko. työvälineet, niin vain harva osaisi niitä käyttää. Tuotteiden tarkoitus olisi nimenomaan opettaa ostajaa käyttämään näitä välineitä, mutta ne tekevät sen huonosti muille kuin englannin kielen taitoisille, koska opastus on vain sillä kielellä.

Käytännössä suomalaiset jälleenmyyjät oppivat nopeammin ja paremmin uusien jäsenten värväämisen kuin tietokoneen ja internetin käytön. He saavat tähän koulutusta heti pian liittymisensä jälkeen, mutta tuotteiden käyttämiseen he eivät saa sitä riittävästi. SkyBizin tarjoamilla internet ja Windows kursseilla ei ole suomalaisille jälleenmyyjille juuri mitään merkitystä, sillä ne ovat englanninkieliset. Vain harva osaa niin hyvin englantia ja tietotekniikan ammattisanastoa, että hyötyisi kursseista.

Työn tekemiseen käytettävä aika vaihtelee jäsenestä ja kontakteista riippuen hyvin paljon. Työn tulokset ovat ”tavallisella pulliaisella” kuitenkin samankaltaiset. Matemaattisen todennäköisyyden mukaan jopa yli 96 % jää tappiolle liiketoiminnassa. Voidaanko täten puhua työn helppoudesta? Työ voi tosin olla helppoa, mutta siitä ei aina saa palkkaa!

Oletko koskaan yrittänyt kaupitella mitään tuotetta, jota ostajaehdokas ei tarvitse? Tai oletko myynyt tuotetta, jolla on huono maine? Jos olet, niin tiedät ettei verkostomarkkinointi ole helppoa työtä! Jokainen jälleenmyyjä kohtaa työssään vastustusta, arvostelua ja saattaa joutua jopa inhon kohteeksi! Perhe- ja ystävyyssuhteet voivat kärsiä, jos myyjä on liian innokas ja tungetteleva työssään. Monille käy niin ettei heillä ole kavereilleen enää muuta todellista asiaa kerrottavana kuin tämä ”loistava tilaisuus,” johon hänenkin pitäisi tarttua kiinni. Kuinka moni jaksaa kuunnella tällaista ystävää? Sen sijaan, että sosiaaliset suhteet paranisivat verkostomarkkinoinnin myötä, ne huononevat. Vanhat ystävät jäävät pois kuvioista ja uudet tulevat tilalle. Mutta jälleenmyyjien kaveripiirissä ystävyys perustuu hyötynäkökohtaan, materiaan ja voitontavoitteluun – ei todelliseen pyyteettömään rakkauteen. Millaisia ystäviä sinä haluat?

5.5 Tulevaisuuteen sijoittuvien ja epävarmasti toteutuvien tapahtumien hyväksi käyttö markkinoinnissa

Team Adventure on toistuvasti mainostanut markkinoinnissaan sitä, että SkyBiz International Ltd on fuusioitunut WorldWideWeb Institute.com Inc.:n kanssa. (WWWA, huomaa, että WorldWideWeb -alkuisia yrityksiä ja yhteisöjä on kymmeniä eri puolella maailmaa eikä niillä ole välttämättä mitään tekemistä internetsivujen www-alkuliitteen kanssa!) Uutinen fuusioaikeesta oli internetissä 11.7.2000 osoitteessa http://biz.yahoo.com/bw/000711/fl_worldwi.html. Fuusion piti tapahtua 60 – 90 päivän kuluessa. Lopulta aloin epäillä tämän toteutumista ja 3.10.2000 sain selville sekä internetistä että suoraan SkyBizin lakimieheltä fuusion peruuntuneen. Tieto peruuntumisesta löytyi uutisähkeestä, joka oli päivätty 18.8.2000 ja kuului näin:

”WWWA also announced that negotiations related to the previously announced letter of intent, for WWWA and Skybiz.com to merge, have been discontinued. Accordingly, WorldWideWeb Institute.com, Inc. is free to resume discussions with other alternative candidates which have been held in abeyance because of the letter of intent.”

Sähke löytyi osoitteesta http://biz.yahoo.com/bw/000818/fl_worldwi.html.

Teamin sivuilla mainittiin vielä 2.11.2000, että ”fuusio toi merkittävän teknisen lisän yhtiön edelleen kehittämiselle.” Tässä vaiheessa tieto fuusion ja pörssiin listautumisen peruuntumisesta oli ollut teamin jäsenten tiedossa varmasti kolmen viikon ajan. Markkinointisivuihin tehtiin tänä aikana muita muutoksia, mutta tätä virheellistä tietoa ei poistettu. Millainen liikemiesetiikka sallii tällaisen virheellisen tiedon käyttämisen markkinoinnissa? Kyseessä on tietysti vahinko, kun sitä kysytään. Mutta valveutunut liikemies ei koskaan mene edes laittamaan näin suuren luokan tietoa materiaaliinsa ellei hän ensin ole varmistanut asian totuusarvoa! Listautumispyrkimystä ei ollut sitäpaitsi poistettu sivuilta vielä 30.12.2000. Kyseinen aikomus oli internet-uutisen mukaan kytketty fuusioitumiseen. Kun kysyin yhtiön lakimieheltä ja myöhemmin vielä asiakaspalvelusta oliko listautumisasiassa tullut esille mitään uutta, sain lopulta vastauksen 30.10.2000: pörssiin menoaikeet on peruttu. Siksipä tämän vanhentuneen uutisen käyttäminen markkinointikeinona on hyvien liiketapojen vastaista.

Perättömät tiedot fuusioitumisesta japörssiin listautumisesta ovat kulkeutuneet huhuina eri puolille verkostoa. Ne esiintyvät mm. useimpien jälleenmyyjien internet-sivuilla. Niitä käytetään jatkuvasti hyväksi suullisessa markkinoinnissa. On oletettavaa, että huhut leviävät ja muokkautuvat aivan toisenlaiseen uskoon lähimmän vuoden aikana. En yhtään ihmettelisi vaikka vuoden päästä kuulisin, että SkyBiz ja Nokia tai Microsoft olisivat fuusioituneet. Perättömiä huhuja laitetaan verkostoon tahallisesti. ”Kateelliset” muiden verkostojen jälleenmyyjät levittävät puolestaan huhua, että teamin johtavat henkilöt olisivat alalla yleisesti tunnettuja huijareita. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa vaan saattaa olla perätön huhu. Kateelliset voivat käyttää tällaista valheellista huhua hyväkseen mustamaalatakseen kunniallisia liikemiehiä? Tiedon todenperäisyys tulisi ainakin tarkistaa ennen kuin tällaista huhua alkaa levittää. Teamin toiminnasta saa tietoa näiltä sivuilta, teamin markkinointisivuilta ja jälleenmyyjiltä itseltään. Muodostakoon jokainen oman mielipiteensä asiasta.

5.6 Tunnettujen menestyvien henkilöiden, yhtiöiden ja muiden yhteisöjen nimien kytkeminen tuntemattoman tuotteen ja firman markkinointiin

Tästä saimme jo alkupalat edellisessä kappaleessa. Siellä puhuttiin SkyBiz International Ltd:n ja WWWA:n fuusioaikeiden peruuntumisesta sekä tämän fuusioituneen yhtiön listautumisaikeista Nasdaqin pörssiin, mikä niin ikään kariutui. Tunnettujen nimien avulla myytiin tuntematonta firmaa ja sen tuotteita. Samaa psykologista kikkaa käytetään jatkuvasti värväystilanteissa ja materiaaleissa. Verrataan SkyBizin kasvunäkymiä Nokiaan ja Microsoftiin, puhutaan Nokian pääjohtajasta Ollilasta ja Microsoftin perustajasta sekä maailman rikkaimmasta ihmisestä Bill Gatesistä markkinoinnin yhteydessä. Tosiasiassa näillä menestyshenkilöillä ja -firmoilla ei ole sen enempää yhtäläisyyttä SkyBizin kanssa kuin mitä omalla yhdeksän huoneen alemman keskitason hotellillani on vaikkapa Helsingin hienostohotelli Hotelli Kämpin kanssa. Molemmilla on tosin samankaltainen toimintaperiaate, mutta tasossa ja asiakaskunnassa on ero kuin yöllä ja päivällä! Olisiko siis viisasta markkinoida hotelliani sanoen, että ”meillä on sama toimintaperiaate kuin Hotelli Kämpillä?” Edes ”soveltuvin osin?”

Edellä mainitut menestysfirmat ovat käyttäneet perinteisiä markkinointi-, myynti ja jakelukanavia. Ne ovat hyviksi ja toimiviksi havaitut. Alan ammattilaiset tekevät työn ”ketjun” joka vaiheessa. Verkostomarkkinoinnissa asia on toisin: myynnin tekevät usein lähes ammattitaidottomat jälleenmyyjät. Verkostomarkkinoinnilla on huono maine. On siis sopimatonta verrata Nokian, Adoben ja Microsoftin toimintaperiaatetta SkyBiziin.

Toinen ”arveluttava” tapa mainostaa tuotetta ja ennen kaikkea verkostomarkkinointia moraalisesti hyväksyttävänä bisneksenä on käyttää tunnettujen ihmisten mukanaoloa todisteena toiminnan oikeellisuudesta. Sillä kuinka monta julkisuuden henkilöä toiminnassa on mukana ei ole käytännössä mitään tekemistä sen hyväksyttävyyden kanssa. Asian ratkaisee verkostomarkkinoinnin todellinen luonne ja olemus. Eiväthän useimmat hyväksy esimerkiksi Hitlerin ja Mussolinin aikaansaannoksia 1930-luvulla ja toisen maailmansodan aikana? Mukana toiminnassa oli miljoonia ihmisiä, joukossa vieläpä sivistyneistön ja tiedemiesten kermaa! Vaikka vertaukseni ontuu, on huomioitava että useimmat julkisuuden arvostetut henkilöt eivät koskaan lähde mukaan verkostomarkkinointiin. Useimmat heistä saattavat pitää sitä moraalisesti tuomittavana, jotkut jopa rikollisena.

Tunnettujen firmojen ja henkilöidenmaineella ja nimellä ”ratsastamisella” on selkeä tarkoitus: myydä tuntematonta tuotetta ja firmaa sekä monien keskuudessa huonomaineista bisnestä niitä hyväksi käyttäen. Kuka hyväksyy tällaisen toiminnan moraalisesti oikeana?

5.7 Kristillisen tai muun uskon kytkeminen markkinointiin

Erityistapauksena edelliseen kohtaan on mainittava kristillisen uskon kytkeminen markkinointiin. Mainostetaan tuotetta ja verkostomarkkinoinnin ideaa kehumalla kuinka paljon siinä on mukana uskovaisia. Itse tuotteella ei ole kuitenkaan mitään tekemistä kristillisen uskon kanssa. On kyseenalaista markkinoida tällaista tuotetta ”uskon varjolla.” Jos verkosto myisi vaikkapa kristillistä kirjallisuutta ja musiikkia niin silloin asia olisi OK. Muussa tapauksessa se on moraalitonta.

Mitenkähän on: kaupitellaanko SkyBizin tuotteita muhamettilaisissa maissa islamin uskontoon vedoten, hindulaisuuden ja buddahlaisuuden tukialueilla näitä uskontoja ja Japanissa sintolaisuutta hyväksi käyttäen? Mene ja tiedä.

Päivitetty 20. kesäkuuta, 2001, linkit 17.2.2004