Ansiolaskelma

Tammikuu 2001 Kirjoittanut Petteri Haipola

Mitkä ovat todennäköiset ansiomahdollisuudet verkostomarkkinoinnissa ja erityisesti SkyBiz-jälleenmyyjänä?

Kenen syy epäonnistuminen on?

Useimmat verkostomarkkinointiin uskovat tai sitä harjoittavat syyttävät epäonnistumisesta yksittäistä jälleenmyyjää. Tämä on raakuutta! Monet epäonnistuneista ovat muutenkin heikoilla elämässään. Syyllistäminen vain pahentaa heidän huonoa oloaan ja alemmuudentunnettaan. Toivoisin, että ne jälleenmyyjät ja värvääjät, jotka lukevat tämän, tekisivät edes tässä asiassa parannuksen.

Epäonnistuminen ei ole koskaan yksinomaan jälleenmyyjän syy! Siihen vaikuttaa henkilökohtaista yrittämistä enemmän alan yleisesti huono maine, arvottomat tai ylihinnoitellut tuotteet, markkinoiden kyllästyminen, rehellisyys ja erittäin huono todennäköisyys onnistua. ”Luuserit” eivät ole välttämättä yhtään sen laiskempia tai vähemmän työhönsä omistautuneita kuin onnistujat. Siitä huolimatta heitä syyllistetään erittäin julmalla tavalla. Toivon tämän kirjoituksen vapauttavan epäonnistujat väärästä syyllisyyden tunteesta.

Jos joku syyllistäjä väittää olevansa ”uudestisyntynyt” kristitty niin hän joko valehtelee uskovaisuutensa tai toimii muuten vain ajattelemattomasti. SkyBiz -verkostossa on valitettavan paljon tällaisia ”valeuskovia” ja muita syyllistäjiä.

SkyBiz -jälleenmyyjän todennäköisyys onnistua bisneksessä

SkyBiz-ketjussa onnistumisen matemaattiset todennäköisyydet ovat seuraavat: yli 96,43 % tulokeskuksista jää tappiolle ja alle 3,57 prosenttia tuottaa omansa takaisin tai lisätuloja omistajalleen. Tarkempi laskelma löytyy alempaa tältä sivulta.

Terminologiaa ja pyramidilaskurin internet-osoite

Tulokeskus on englanniksi business center. Sellaisen saa kun ostaa yhden nettisivupaketin ja osallistuu samalla liiketoimintaan. Ammattimaiset värvääjät omistavat monia sivustoja ja tulokeskuksia. Tämä on laitonta esimerkiksi Kanadassa, missä asiaa kutsutaan nimellä ”front-loading”.

Teemu Mäntysen pyramidilaskuria käyttäen näet paljonko milläkin verkoston tasolla on jäseniä. Se löytyy osoitteesta http://www.iki.fi/senator/laskuri.htm (linkki on vanhentunut). Valitse 2-binaarijärjestelmä. Laita ensimmäiselle tasolle luku kaksi ja valitse ”laske.” Näet kappalemäärän ja prosentuaalisen jakauman pyramidin kullakin tasolla. Esimerkissä on 12 tasoa ja tulokeskuksia yhteensä 8191 kpl. Suomessa vain hyvin harva jälleenmyyjä saa alalinjaansa näin paljon vuosittaisia kauppoja. Jos joku onnistuu siinä, niin hänen alalinjassaan olisi 7899 tappiollista ja 292 omansa takaisin saavaa tai voitolle jäävää tulokeskusta. (3,57 %)

Palkkiojärjestelmä

SkyBiz-ketjussa jaetaan palkkioita aina yhdeksän toteutuneen kaupan jälkeen – ei siis erikseen joka kaupasta. Jos jälleenmyyjä saa vain kahdeksan kauppaa alalinjaansa, niin hän ei saa lainkaan palkkiota. Tai jos hän saa 17 kauppaa jäsenyytensä aikana, niin palkkio maksetaan vain yhdeksästä kaupasta. Näin 45:een kauppaan asti. Sitä seuraavista viidestä kaupasta maksetaan suurin palkkio. Koossa on tällöin ”Orbit” eli yksi ”Kierto”. Orbitin teoriittinen maksimihinta, joka ei koskaan toteudu, on 420 USD; käytännössä sen määrä vaihtelee 300 – 400 USD välillä. Löydät tietoa palkkiojärjestelmästä jokaisen jäsenen skynary-sivun ”business”-linkistä tai sivulta http://skynary.com/source/skynary.asp (lue varoitus!) klikkaamalla ”overview” ja sen jälkeen ”business”.

Palkkioita tulee mutta tappiolle jäädään

Jotta yksi tulokeskus olisi oikeutettu saamaan palkkioita täytyy sen alalinjassa olla vähintään yhdeksän kauppaa käsien (jalkojen) tulokeskuksista tuottaa palkkiota parhaassa tapauksessa 1/10 eli kymmenen prosenttia. (käytännössä tietysti vähemmän, koska kaikkien käsien suhde ei ole 1/3 tai parempi) Ensimmäinen palkkio on 70 USD. Tappio on tässä vaiheessa liittymis- ja vuosimaksu (125 dollaria) + MUUT KULUT vähennettynä palkkiolla eli vähintään 55 USD. Kuluja ovat mm. markkinointimateriaali, puhelinmenot, (myös sähköposti ja internet-yhteys) mahdolliset koulutus- ja värväyskokouksien maksut, pankkikulut maksukortin tai shekkien käytöstä jne.

Seuraavat yhdeksän kauppaa tuottavat 35 USD. Tulokeskuksen tappio aloituspanokseen nähden on tässä vaiheessa enää 20 USD. (125-105) Näitä tulokeskuksia on enintään 1/19 eli 5,26 % kaikista tulokeskuksista.

Palkkiojärjestelmästä käy näin ilmi, että ne jotka saavat vain yhden tai kaksi kertaa palkkiota jäävät tappiolle toiminnassa. Palkkiot ovat 70 + 35 dollaria eli yhteensä 105 USD kahdeksastatoista kaupasta. Liittymis- ja vuosimaksu tekivät 125 USD joulukuussa 2000. (25+100)

Vain alle 3,57 % tulokeskuksista jää voitolle tai saa omansa takaisin

Jotta tulokeskus tuottaisi voittoa täytyy sen alalinjassa olla vähintääm 27 kauppaa em. käsien suhteessa eli tarvitaan vielä yhdeksän kauppaa lisää. Niistä saa jälleen 35 USD. Tässä vaiheessa kokonaispalkkio on 140 USD eli voittoa jää 15 USD miinus toiminnasta aiheutuneet kulut. Käytännössä kulut ovat tässä vaiheessa yleensä niin suuret että toiminnassa jäädään vielä tappiolle. Huomaat, että 140 dollaria tai enemmän palkkioita saavia on vähemmän kuin 1/28 eli 3,57 prosenttia kaikista tulokeskuksista. Lopulta maksimissaan siis vain alle 3,57 % SkyBiz-verkoston tulokeskuksista saa omansa takaisin tai pääsee voitolle liiketoiminnassa! Luku on sama olipa verkostossa tulokeskuksia sitten miljoona tai miljardi. Emmehän voi tämän faktan edessä tosissaan puhua kovin hyvistä ansiomahdollisuuksista?

Teoriassa on mahdollista, että hieman yli 3,57 % jälleenmyyjistä pääsee voitolle bisneksessä. Otetaan esimerkki. Jäsen omistaa yhden tulokeskuksen. Hän saa alalinjaansa 36 kauppaa, kahdeksantoista molempiin ”jalkoihin”. Oletetaan, että jokaisella alalinjan jäsenellä olisi kolme tulokeskusta. Se tekee kaksitoista jäsentä. (3×12=36) Esimerkkimme jäsen on siis yksi kolmestatoista eli 7,69 % kaikista. Palkkiot tekevät 70 + 35 + 35 + 70 = 210 $. Voitto on 210-125=85 $ vähennettynä kuluilla. Yleensä se ei riitä peittämään kuluja. Kaikki alalinjan jälleenmyyjät ovat esimerkissä luusereita. Niinpä jälleenmyyjän tulisi saada alalinjaansa lisää jäseniä: muuten pyramidi romahtaisi. Ja jos hän saa lisää jäseniä niin häviäjien määrä kasvaa suhteessa myös. Tämä on siten paras tapaus siitä, kuinka moni jälleenmyyjä teoriassa voi jäädä voitolle. Käytännössä määrä on paljon, paljon vähemmän. Esimerkki on täysin teoreettinen ja sen toteutumismahdollisuudet ovat lähellä nollaa.

Mainittakoon vielä, että niitä tulokeskuksia, jotka saavat alalinjaansa yhden Orbitin palkkioihin oikeuttavassa jalkojen suhteessa on vähemmän kuin 1/51 eli alle 1,96 prosenttia. Ja palkkiohan on silloin ruhtinaalliset 300 – 400 ameriikan dollaria.

Team Adventuren suositus on ostaa kolme tulokeskusta. Se maksaa 375 USD. Jos joku ostaa ne niin ensimmäinen tulokeskus tuottaisi suunnilleen koko aloituspanoksen takaisin yhden Orbitin kaupoilla. Jos molemmissa jaloissa olisi suunnilleen yhtä monta myyntiä – vaikkapa 25 – niin ne tuottaisivat yhteensä 210 USD. (Molemmille palkkiot kahdeksastatoista kaupasta eli 70 + 35 = 105 USD kertaa kaksi) Jos jälleenmyyjä ei saisi vuoden aikana enempää kauppoja alalinjaansa olisi hänen voittonsa korkeintaan 200 USD vähennettyinä kuluilla eli käytännössä ei mitään. (oletetaan, että Orbit tuottaisi noin 365 $ eli 365+210-375=200)

Jos olet SkyBiz-jälleenmyyjä, niin laske ihmeessä kuinka monta kauppaa sinun tulisi saada alalinjaasi vuodessa, että pääsisit edes vähän voitolle bisneksessä. Kuinka monta kauppaa sinulle on tähän mennessä kertynyt? Paljonko on aikaa ennen kuin ensimmäinen vuosi menee umpeen? Muista, että alalinjassasi useimmilla jälleenmyyjillä on vähemmän palkkioihin oikeuttavia kauppoja kuin sinulla. (Jos jalat kasvavat huomattavan eri tahtia on periaatteessa mahdollista, että alalinjassa joku ansaitsee sinua enemmän, koska hänen jalkansa kasvavat tasatahtia)

Elleivät alalinjasi jäsenet pääse voitolle oman ensimmäisen yritysvuotensa aikana, niin kuinka monen heistä luulet uusivan sopimuksen? Uskon, että SkyBiziläisistä noin 90 % lopettaa bisneksen ensimmäisen vuoden jälkeen. Pääyhtiö ei ole suostunut ilmoittamaan tätä lukua, mutta matemaattinen todennäköisyys epäonnistua sanelee vääjäämättä lopettavien määrän. Koska lopettavia on näin paljon, sinun tulee teamisi kanssa joka vuosi pystyä rekrytoimaan heidän tilalleen uusia jäseniä tai muuten tulosi lakkaavat. Työ ei siis ota loppuakseen ihan heti! Ei ainakaan siten kuin toivoisit. Nimittäin, että pääsisit viettämään hyvin ansaittuja eläkepäiviä rikkaudessa ja yltäkylläisyydessä. Työ loppuu pikemminkin päinvastaisesta syystä: se ei kannata! Lisäksi saatat tuhota tärkeät perhe-, sukulaisuus- ja ystäväsuhteet tunkeilevalla värväystoiminnallasi. Puhumattakaan menetetystä ajasta ja aiemmista työpaikoista sekä todellisen kutsumuksesi mukaisesta urakehityksestä.

Kaikkien huijausten äiti? Pääyhtiön ilmoittamat osallistujien keskiansiot

Seuraavaksi kiinnitämme huomion pääyhtiön järisyttävään tapaan hämätä ehdokkaita ja jäseniä keskimääräisten ansioiden ilmoittamisella. 70 USD oli pääyhtiön ilmoittama keskiluvun mukainen tyypillisen osakkaan (the typical Associate) viikkoansio 30. kesäkuuta vuonna 2000. (mediaaniluku eli puolet osallistujista (participants) ansaitsi sen tai vähemmän ja puolet sen tai enemmän) Tämä tekee vuodessa 3640 USD. (52 x 70) Jotta yhdellä tulokeskuksella pääsisi siihen niin vuodessa täytyisi saada vähintään 9,1 Orbitia alalinjaansa. (3640/400) Se tarkoittaa 455 kauppaa eli tulokeskusta. (9,1 x 50) Näin ollen enintään 1 tulokeskus 456:sta eli 0,22 prosenttia tuottaa mainitun keskiluvun verran.

Miksi sitten yhtiö ilmoittaa, että puolet osallistujista ansaitsee näin paljon? Lisäksi se kerskaa sillä, että keskimääräinen osallistujien ansiotaso oli 215 USD viikossa ja 2,53 prosenttia heistä ansaitsi peräti 1000 – 25000 USD! Juju on siinä, miten yhtiö määrittelee sanan osallistuja tässä yhteydessä! Esitettyjä lukuja seuraa lyhyt kuvaus siitä, mitä sanalla tarkoitetaan. Tässä vapaa suomennos teksistä: ”Osallistuja on sellainen, joka on ryhtynyt välttämättömiin toimiin hyödyntääkseen voitokkaasti järjestelmän edut.” Tällä lausekkeella yhtiö jättää kylmäverisesti laskelmasta pois ne yli 96 %, jotka jäävät kokonaan tappiolle bisneksessä tai vähintäänkin ne yli 90 %, jotka eivät saa ensimmäistäkään palkkiota! Asia on niin ovelasti esitetty, että jopa syntyjään englanninkielisellä ihmisellä on vaikea huomata asian todellista laitaa. Vieläkö joku uskaltaa väittää tällaista yritystä sellaiseksi, joka noudattaa korkeaa kristillistä etiikkaa ja moraalia?!

Alkuperäinen pääyhtiön esittämä palkkioesimerkki jäsenten keskiansioista loppuvuodelta 2000

SkyBiz 2000 Associates are reminded that they are not to make any statements about how much income a potential Associate may make in the Home Based Business Program, with the limited exception that an Associate may say how much an Associate has made IF they have personal, verifiable knowledge of the income made, which usually means the income of the Associate making the income representation. However, ANY TIME that is done, the Associate MUST also say how much time, expense and effort went into making that much income AND disclose how much the typical Associate has earned. The typical Associate’s income is updated each six months and is set forth under the heading, ”Income Disclosure” under the ’Business’ button on your Skynary website. Currently it states, ”As of June 30, 2000, 2.53% of participants earned between US $1,000 and US $25,000 per week (11 earn $25,000 per week) but the average amount earned is $215 per week and the median amount earned (1/2 earn the same or more and 1/2 earn the same or less) is $70 per week. The great majority of participants earning those amounts have been in the program for a least six months. A participant is one who is actually conducting activities necessary to realize the benefits of the plan.

SkyBizin ja jokaisen pyramidihuijauksen vääjäämätön romahdus
[Korjaus: Todellisuudessa pyramidihuijaus voi jatkaa toimintaansa loputtomiin, kunhan se saa vain värvättyä riittävästi uusia häviäjiä lopettavien tilall]

Palkkiojärjestelmästä ja harhaanjohtavasta markkinoinnista liikeidean suhteen seuraa väistämättä se, että yli 90 prosenttia lopettaa toiminnan viimeistään kahden vuoden yrittämisen jälkeen. He levittävät uutista Skybizin petollisesta luonteesta. On yhä vaikeampaa värvätä uusia jäseniä, varsinkin Suomen kokoisessa maassa, missä kaupungit ovat pieniä ja sana kulkee nopeasti. Verkoston romahtaminen ja myyntien jyrkkä lasku on väistämätön jo muutaman vuoden kuluttua. Monet niistä, jotka saavat alussa kohtalaiset lisäansiot menettävät lopulta tulonsa. Mukana olevat alan ammattilaiset tietävät tämän. Toiminnan takana oleva idea on ”make money fast and run” eli ”tee rahaa nopeasti ja juokse!”

Tavallisen pulliaisen mahdollisuudet

Ne, jotka menestyvät verkostomarkkinoinnissa ovat useimmiten ammattimaisia värvääjiä. Heillä on vuosien kokemus alalla eri firmoissa. Heillä on työssä tarvittavat kyvyt ja kontaktit ja he ovat usein vielä lipeväkielisiä ja epärehellisiä, mikä on suunnaton etu verkostohuijauksissa. Kun otamme huomioon, ettei useimmilla ”tavallisilla” jälleenmyyjillä kuitenkaan ole tarvittavaa erityisosaamista eikä riittäviä kontakteja – ja monet heistä ovat rehellisiä – niin millaiset mahdollisuudet heillä on menestyä bisneksessä? Ei minkäänlaisia! Vai olenko erehtynyt siinä, että suurin osa mukaan lähteneistä on alalla kokemattomia ja ns. ”tavallisia pulliaisia”?

Nerokas hinnoittelu: 200 – 300 mk/kk on helppo huijata!

Tietääkseni ne, joilla on riittävät edellytykset yrittämiseen ja liiketoimintaan ovat useimmiten mukana jossain muussa bisneksessä. Heitä on aika vaikea saada enää mukaan näin riskialttiiseen toimintaan – paitsi elleivät he tarkista ideaa ennen liittymistään? Ehkäpä he luottavat ystäviinsä tai sukulaisiinsa, jotka ajatuksen heille esittävät? Sitäpaitsi panoshan on niin pieni, ettei siihen monenkaan talous kaadu! Useimpien verkostomarkkinointifirmojen tuotteet tai palvelut maksavat noin 200 – 300 mk/ kk. (vaihtelualue 100 – 500 mk) Lähes jokaisella on tähän varaa eivätkä he tämänsuuruisen summan takia nosta meteliä vaikka se heiltä epärehellisellä tavalla juksattaisiinkin. Verkostomarkkinoinnin takana olevat ”keksijät” eivät ole mitään aivan tyhmiä tyyppejä, kuten näet…  

Ole rehellinen äläkä pilaa ihmissuhteitasi

Jos sinä olet verkostomarkkinoija, niin miten sinä markkinoisit ideaasi tästä eteenpäin? Edellyttäen, että olet ymmärtänyt, mitä tässä sanotaan. Tahdotko olla rehellinen ehdokkaitasi kohtaan? Muista, että monet heistä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä, sukulaisia ja ystäviä ja he tahtovat olla sitä vastaisuudessakin.