Ehdokkaat

12.12.2000 Kirjoittanut Petteri Haipola

2. Millaisia ihmisiä pyydetään mukaan verkostomarkkinointiin?

Onko pyramidisysteemien värvääjillä jokin tietty kohderyhmä, mihin he erityisesti panostavat? Jos yritettäisiin saada aikaan laajalle leviävää kunniallista liiketoimintaa, niin kohderyhmän tulisi olla sen mukainen. Jälleenmyyjistä puhuttaessa se tarkoittaa käytännössä vähintään keskivertokansalaista, jolla on yrittäjältä vaadittavia erityiskykyjä. Seuraavasta käy ilmi, että värvääjien kohteena ovat aivan toisenlaiset ihmiset. Tuotteiden ostajaksi ja käyttäjäksi kelpaa toki jokainen niistä kiinnostunut.

2.1 Menestymisen edellytys: tulot saadaan pääosin verkoston sisällä tapahtuvasta myynnistä

Jos haluat menestyä verkostomarkkinoinnissa, alapuolellasi olevaan verkostoon tulee jatkuvasti liittyä mukaan uusia jäseniä. Verkostomarkkinoinnissa myynti tapahtuu pääosin verkoston sisällä, koska useimmat eivät lähde mukaan tuotteen takia vaan rahan ansaitsemisen toivossa. Verkoston ulkopuolelle myydään vain vähän tuotteita. Vaikka saisit allesi verkoston, jonka myynnistä saamilla provisioilla eläisit mukavasti lopun elämäsi, niin verkoston alalinjan jäsenistä suurin osa vaihtuu uusiin jäseniin parin vuoden sisällä.

Alimmilla tasoilla on yli 90 % osakkaista. Heistä kukaan ei pääse merkittäviin ansioihin ja suuri osa jää jopa tappiolle liiketoiminnassa. Siksi he lopettavat toimintansa parin ensimmäisen vuoden aikana. He ovat katkeroituneita, koska tuntevat tulleensa petetyiksi harhaanjohtavan markkinoinnin vuoksi. Henkinen kärsimys on suuri, sillä he ovat useimmiten liittyneet mukaan kaverin tai sukulaisen suosituksesta. Petetyksi tulemisen kokemus on tällöin moninkertainen. Vaikka uhri pääsisi ylitse kokemastaan vääryydestä niin sieluun jääneet arvet pysyvät ajallisen elämän loppuun asti. Petetyksi tulemisen kokemusta ei kukaan verkostomarkkinointiguru voi tehdä tyhjäksi. Tämä on raaka totuus alalla.

2.2 Kaikki maailman ihmiset ovat potentiaalisia verkostomarkkinoinnin jälleenmyyjiä?

Värvääjät väittävät, että kuka tahansa voi menestyä verkostomarkkinoinnissa. Tämä sanotaan selvästi markkinointimateriaaleissa ja värväyskokouksissa. Et tarvitse ”erityisosaamista etkä pätevöitymisiä.” Teamisi auttaa sinua ja kouluttaa sinua. (Vaikka samaisen materiaalin mukaan et tarvitse pätevöitymisiä!) Näin ollen liittymistä tarjotaan kaikille mahdollisille ihmisille, ehkä yhteiskunnan alinta kerrosta lukuun ottamatta. Olen itse nähnyt, miten ”tätä loistavaa mahdollisuutta” on tarjottu sellaisille ihmisille, joilla ei ole juuri mitään edellytyksiä liiketoiminnan harjoittamiselle. Kenenkään kristityn ei pitäisi hyväksyä tällaista värväystoimintaa sen moraalittomuuden vuoksi.

2.3 ”Kaikille on annettava mahdollisuus rikastua tämän loistavan mahdollisuuden avulla!”

Monet väittävät, että on väärin estää vähäosaisia ja ”tavallisen yksinkertaisia” ihmisiä liittymästä bisnekseen rahan ansaitsemisen toivossa. ”Heillekin pitää antaa mahdollisuus menestyä! Pitääkö häviäjän aina pysyä häviäjänä? Eihän ketään saa loputtomasti potkia päähän? Mehän itse asiassa autamme heikkoja ihmisiä? Tuotteemme avulla on helppo ansaita paljon rahaa vähällä vaivalla: kuka tahansa pystyy siihen meidän erinomaisen tuotteen ja yksinkertaisen bisnes-ohjelman avulla!”

2.4 Mitkä ovat todennäköiset mahdollisuudet menestyä alalla?

Mikä on totuus? Auttavatko värvääjät heikkoja ja vähäosaisia ”lähimmäisiä” kuten työttömiä ja pientä eläkettä nauttivia ihmisiä? Kuinka suuri osa menestyneistä jälleenmyyjistä on heikkoja, kyvyttömiä ja ”tavallisen yksinkertaisia?” Kovin moni ei mene tosissaan sellaista tunnustamaan.

Teemu Mäntysen mukaan niitä, jotka pystyvät elättämään itsensä verkostomarkkinoinnin avulla on huonossa tapauksessa vain noin 4 % mukaan lähteneistä. Hänen lähteidensä mukaan jopa noin 90 % jälleenmyyjistä lopettaa toimintansa parin ensimmäisen vuoden aikana. Syynä on useimmiten se, että he eivät ole menestyneet liiketoiminnassa. Jos vaihtuvuus alalla on näin suuri, niin miten hyvät mahdollisuudet menestyä on sellaisella, jolla ei ole mitään alalla tai liiketoiminnassa yleensä tarvittavia kontakteja, kokemuksia, taitoja, tietoja, kykyjä, ominaisuuksia ja erityisosaamista? Todennäköisyys on lähellä nollaa eli olematon.

Kuinka monelle heikolle, sorretulle ja elämässään jo aiemmin epäonnistuneelle ehdokkaalle on kerrottu tämä hänen henkilökohtainen todennäköinen mahdollisuutensa onnistua verkostomarkkinoinnissa? Ei varmasti kovin monelle. Värvääjät eivät koskaan puhu todennäköisyyksistä: he myyvät vain mahdollisuutta. Mutta kuinka moni lähtisi mukaan, jos tietäisi alan vaatimukset, huonon maineen ja riskit taloudelliseen tappioon? Eikö ole niin, että nykyisellä systeemillä värvääjät potkivat jo aiemmin päähän potkittuja yhä uudelleen päähän? Sorrettuja sorretaan ja heikkoja riistämällä vain harvat ja valitut rikastuvat?

Kiitän Jumalaa siitä, että osat kerran vaihtuvat kun pääsemme rajan tuolle puolen! Kiitän Herraa myös siitä, että Hän antaa jokaiselle riistäjälle MAHDOLLISUUDEN pelastua, päästä taivaaseen ja vapautua ahneuden siteistä sekä korjata kykyjensä mukaan aiheuttamansa vääryydet läheisilleen! Jos olet ollut tällainen riistäjä ja värvääjä, niin tartu nyt kiinni ”tähän loistavaan tilaisuuteen!” Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä! Herran avulla pääset vapauteen vääryyden siteistä ja saat elää elämisen arvoista elämää aina uuteen maailmaan ja taivaaseen asti. Elämä on tosin monesti ulkonaisesti vaatimatonta. ”Jos et sinä niin kuka? Jos ei nyt niin milloin? Jos ei usko Jumalaan niin mikä?” (Lainaus ”mukailtu” Team Adventuren markkinointisivulta)

Päivitetty 12.12.2000