Kimppuumme hyökättiin

13.9.2006 Kirjoittanut Petteri Haipola

Verkostomarkkinoinnin kriitikkojen kokoontuminen

Kokoonnuimme yhteen 9. syyskuuta vuonna 2006 vertailemaan kokemuksiamme verkostomarkkinoinnista ja pohtimaan, miten voisimme vaikuttaa kuluttajansuojaa parantavalla tavalla asioihin. Kaikki osallistujat eivät olleet itse aktiivisia kriitikoita eri foorumeilla vaan ainoastaan seuralaisena kaverin mukana. Keskustelimme yleisellä tasolla verkostomarkkinoinnista ja sen vaikutuksista ihmisiin sekä yhteiskuntaan. Monen eri yrityksen nimi tuli mainittua joko henkilökohtaisen kokemuksen perusteella tai muuten.

Luvaton tunkeutuminen kokoustilaamme

Olimme kokoontuneet yksityiskäyttöön varattuun suljettuun kokoustilaan. Kesken tilaisuutta ovi aukaistiin ja sisälle ryntäsi miehiä, jotka kuvasivat usealla videokameralla meitä ja nauhoittivat puhettamme. Miesten mukana oli kaapin kokoisia korstoja, jotka jäivät seuraamaan tilannetta taustalle. Kehotuksista huolimatta miehet eivät poistuneet eivätkä lopettaneet kuvaamista. Yksi meistä nousi ylös ja yritti estää kuvaamista panemalla käden kameran eteen. Toinen tunkeutujista hyökkäsi hänen kimppuunsa takaapäin ja iski häntä nyrkillä takaraivoon. Seurasi lyhyt käsikähmä, jonka aikana kaksi meistä soitti poliisille. Tunkeutujat poistuivat paikalta pian sen jälkeen, kun linja hätäkeskukseen oli auki. Rytäkässä rikkoutui kokoustilan omistama piirtoheitin. Kokoustilan omistaja harkitsee rikosilmoituksen tekemistä vahingonteosta.

Sisälle tunkeutuneiden etunenässä kulkenut porukan johtajalta näyttänyt henkilö ilmoitti heti sisään rynnätessään, että ”täällä käsitellään ilmeisesti meidän liiketoimintaamme”. Hän käytti myös painettavaksi kelpaamatonta kieltä ja sanoi, ettei asia jää tähän. Paikalla olijat kokivat tämän olevan uhkaus henkilökohtaista turvallisuutta ja omaisuutta vastaan.

Rikosilmoitus ja poliisitutkinta

Petteri Haipola teki tapahtuneen johdosta rikosilmoituksen ja tutkintapyynnön poliisille yhdessä useiden muiden kokoukseen osallistuneiden kanssa. Paikalle tunkeutuneiden toiminta voi täyttää seuraavien rikosten tunnusmerkistön:

  1. Pahoinpitely (Rikoslain 21. luku, 5 §)
  2. Laiton uhkaus (Rikoslain 25. luku, 7 §)
  3. Julkisrauhan häirintä (Rikoslain 24. luku, 3§)
  4. Salakuuntelu (Rikoslain 24. luku, 5 §)
  5. Salakatselu (Rikoslain 24. luku, 6§)

Tunkeutumisen motiivi ja vaikutukset

Tunkeutujien motiivina on ollut ilmeisesti selvittää erästä tiettyä yritystä kritisoivien henkilöiden henkilöllisyys ja uhkailla meitä, että lopettaisimme julkisen kritiikin esittämisen heidän liiketoimintaansa kohtaan. Teon vaikutukset olivat kuitenkin päinvastaiset, mitä kritiikin lopettamiseen tulee. Aion seurata jatkossa aiempia suunnitelmiani tiiviimmin tätä rikollista toimintaa muistuttavaa elinkeinoa koskevaa keskustelua ja sitä, mihin se johtaa.

Mitä tunkeutujat ovat ajatelleet saavuttavansa luvattomalla tunkeutumisellaan ja useiden rikosten tunnusmerkit täyttävillä teoillaan? Ovatko he todistaneet näillä teoillaan olevansa kunniallisia ja rehellisiä liikemiehiä? Minusta he ovat todistaneet olevansa rikollisiin verrattavaa ainesta, jotka tulee saattaa edesvastuuseen teoistaan oikeusjärjestelmän kautta.

Tunkeutujat edustavat jotakin tiettyä yritystä, joka toimii Suomessa. Miten alan muut yritykset ja edustajat suhtautuvat tunkeutumiseen ja sen yhteydessä ilmenneeseen väkivaltaan sekä uhkailuun? Edistääkö se liiketoimintaa ja lisääkö se verkostomarkkinoinnin suosiota yleisön silmissä? Miten Suomen Suoramarkkinointiliitto suhtautuu mahdollisesti jäsenyrityksensä johtajistoon kuuluvien henkilöiden tällaisiin tempauksiin?

Poliisitutkinta on vasta aluillaan eikä syytteitä ole nostettu tai ketään yksityistä henkilöä tuomittu tässä epäillyistä rikoksista. Turun Sanomissa julkaistiin artikkeli 13.9.2006, jossa mainitaan epäiltyjen joukossa olevilla henkilöillä olevan yhteyksiä turkulaiseen verkostomarkkinointiyritykseen. Yksi sen johtajista osallistui iskuun meitä kriitikoita vastaan oman tunnistukseni perusteella. Jokainen alaa tunteva tekee omat johtopäätöksensä sellaisen yrityksen ja sellaisten ihmisten luotettavuudesta, rehellisyydestä ja kunniallisuudesta, jotka menettelevät tässä kuvatulla tavalla edistäessään liiketoimintaansa. Kyseisen yrityksen johtajat ja vastuulliset henkilöt eivät pysty vastaamaan mielekkäästi asialliseen kritiikkiin ja joutuvat turvautumaan arveluttaviin keinoihin.

Aion tehdä jatkossa jokaisesta uhkauksesta ja muusta minuun kohdistuvasta mahdollisesti lainvastaisesta teosta tutkintapyynnön poliisille. Toivon muiden verkostomarkkinointia ynnä muita huijauksia kritisoivien henkilöiden toimivan samalla tavalla.

Neuvon kaikkia kriitikoita välttämään alentumista samalle tasolle moraalisesti alhaisten verkostomarkkinoijien kanssa. Tarkoitan tässä vain niitä verkostomarkkinoijia, jotka tietävät huijaavansa muita ja toimivat tarkoituksella lain vastaisella tai vähintäänkin moraalittomalla tavalla. Suurin osa alempien tasojen verkostomarkkinoijista on pikemminkin huijattuja lähimmäisiä kuin huijareita. Kritiikkini on tarkoitettu suojelemaan heitä huijauksia vastaan ja yleensä kuluttajan suojan parantamiseksi.

Väkivalta ja uhkailu

Miltä teistä kuulostaa väkivallan käyttäminen ja sillä uhkaileminen rauhanomaisesti toimivia kriitikoita kohtaan? Osa meistä on perheellisiä ihmisiä ja ainakin itse vastustan tarpeetonta voiman käyttämistä sekä väkivaltaa ongelmien ratkaisukeinona. Puhun tässä lopussa vain omasta puolestani ja maailmankatsomukseeni perustuen.

Perheeni haluaa viettää rauhallista elämää ja olla sovussa ihmisten kanssa. Arvostan järjestystä ja lain noudattamista yhteiskunnassa, kunhan lait ovat vain moraalin kannalta kristilliset arvot täyttäviä ja toimivat hyvien ihmisten suojaksi pahoja vastaan. Koen uhkaukset itseäni ja mahdollisesti perhettäni vastaan raukkamaisena pelkuruutena, mistä aion saattaa tekoon syyllistyneet oikeuden eteen.

Kukaan kunniallinen ja rehellinen liikemies ei uhkaile lähimmäisiään väkivallalla tai tunkeudu luvattomasti toisten kokouksiin harjoittaen salakuuntelua ja salakatselua. Kriitikoiden pahoinpitelyt kertovat rikollisesta mielenlaadusta ja tarpeettomasta väkivaltaisuudesta. Millainen ihminen toimii siten kuin tunkeilijat tekivät?

Ihmisen moraalin täytyy olla alhainen, että syyllistyy tässä mainittuihin tekoihin. Kukaan lakia noudattava ja rehellinen ihminen ei voi harjoittaa liiketoimintaa tai halua olla tekemisissä näiden ihmisten kanssa. Vetoan lukijoihin, että he sanoutuvat irti näistä ihmisistä sekä heidän hämäristä liiketoimistaan.

Tiedotteet

Olen informoinut tapahtuneesta antiverkosto.infon ja verkostomarkkinointiblogin ylläpitoa (Mursista).

Mediajulkaisut

Turun Sanomat julkaisi tapahtumasta artikkelin 13.9.2006 otsikolla ”Verkostomarkkinoijien ja vastustajien kahakka tutkinnassa”. Osalla tunkeutujista on artikkelin mukaan yhteyksiä turkulaiseen verkostomarkkinointiyritykseen. Yritys kiistää pahoinpitelyn, mutta tunkeutumisen kiistämisestä artikkelissa ei puhuta. Pahoinpitelystä on kuitenkin silminnäkijöiden ja lääkärin todistus, joten kiistämiselle ei ole perusteita. Olen tunnistanut kyseisen yrityksen korkealla tasolla olevan johtajan olevan yksi tunkeutujista.

Petteri Haipola, 13.9.2006

Käräjäoikeuden tuomio 4.11.2008