Kristinusko ja pyramidipelit

29. maaliskuuta 2008 Kirjoittanut Petteri Haipola

Jumalan nimen turhaan lausuminen (Jeesuksen nimen käyttö vääryyden edistämiseksi)

Jotkut ovat alkaneet levittää pyramidipelejä siten, että käyttävät kristinuskoa ja Jeesuksen nimeä apuna markkinoinnissaan. Yleensäkin Jumalan nimen käyttäminen taloudellisen hyödyn saamiseksi on hyvin kyseenalaista. Kun Herran nimeä käytetään petollisen järjestelmän levittämiseksi seurakuntiin ja läheisten keskuuteen, on se suuri synti Jumalaa ja ihmisiä vastaan.

Palkkatyö ja Raamatun opetus

Jumalan tahto meihin nähden on se, että teemme työtä kunniallisesti ja elätämme siten perheemme. Meidän ei tule tavoitella korkeita asemia eikä maallista rikkautta. Meidän tulee tyytyä siihen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen asemaan, mitä Jumala meille armossaan suo. On suuri etuoikeus ja Jumalan lahja, jos yleensä saamme tehdä säännöllisesti palkkatyötä. Palkkatyö on Jumalan tahto, mutta verkostomarkkinoinnin ideologia halveksuu palkkatyön tekijöitä. (ks. Raamatun lainaukset artikkelin lopussa)

Perinteistä työntekoa halveksuva ideologia

Verkostomarkkinoinnin ideologia pitää halpana perinteisen työnteon ja etenkin matalapalkka-alojen työn. Verkostomarkkinoinnin ideana on herättää tyytymättömyyttä perinteistä palkkatyötä ja työnantajia kohtaan. Verkostomarkkinointi synnyttää jokaisessa ehdokkaassa halun olla oman itsensä pomo, joka elää muiden tekemän työn turvin rikasta elämää, eikä siihen tarvita mitään erityisosaamista.

Verkostomarkkinoinnin ideologia vetoaa ihmisten ahneuteen, rahanhimoon ja kateuteen. Se saa heissä esiin pahansuovat piirteet, mitkä naamioituvat hyväntekemiseksi. Verkostomarkkinoinnin uhrit tietävät, mistä on kysymys, mutta rikoksen tekijät eivät tiedä totuutta tai eivät tahdo sitä kuulla, vaikka sen tietäisivätkin.

Verkostomarkkinointi kumoaa perinteiset arvot. Se ruokkii ihmisiä rahanhimolla, ahneudella ja kateudella. Verkostomarkkinointi pyrkii tekemään ihmisistä matearialisteja, jolloin hyvinvointia mitataan varallisuuden perusteella. Ahneelle ei kuitenkaan mikään ole tarpeeksi vaan hän haluaa aina vain lisää ja yleensä muiden kustannuksella. Monet köyhtyvät ja harvat rikastuvat: siinä on verkostomarkkinoinnin periaate.

Miten pyramidit pysyvät pystyssä vuodesta toiseen?

Muutamat pyrkyrit pyramidin huipulla elättävät itsensä kymmenillätuhansilla häviäjillä, jotka vaihtuvat parin vuoden välein uusiin häviäjiin. Näin verkostot toimivat eivätkä ne koskaan kaadu. Pyramidi ei romahda omaan mahdottomuuteensa vaan jatkaa olemassaoloaan loputtomiin. Tähän riittää se, että vuosittain mukaan lähtee saman verran tai enemmän uusia verkostomarkkinoijia kuin mitä lopettaa.

Verkostomarkkinointi ei ole Jumalan tahto. Jumalan herättämä unelma ei ole lopettaa varhain työntekoa ja elää yltäkylläistä elämää muiden tekemän orjatyön turvin. Verkostomarkkinoinnissa on tuhat häviäjää yhtä hyvin toimeentulevaa voittajaa kohti. Jotta tämä yksi saisi hyvät päätoimiset tulot alalta, pitää hänen alalinjassaan olla tuhat häviäjää. Häviäjien määrä ei jää tähän, sillä nämä tuhat lopettavat kahdessa vuodessa ja heidän tilalleen värvätään tuhat uutta häviäjää. Näin häviäjien suhteellinen osuus kasvaa muutamassa vuodessa vielä suuremmaksi. Vain yksi kymmenistätuhansista saavuttaa todella merkittävät pitkäaikaiset päätoimiset tulot verkostomarkkinoinnissa.

Puhu aina totta ja elä rehellisesti – rehelliset maan perivät, mutta epärehelliset joutuvat kadotukseen

Jumalan tahto on se, että puhut aina totta. Erityisesti uskonveljille on puhuttava totta. Taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisen tiedon kertomatta jättäminen markkinoinnissa on rikos Suomen lakien ja asetusten mukaan. Näin ollen syyllistyt aina rikoksiin, kun jätät ehdokkaille kertomatta oleellisia asioita, mitkä vaikuttavat hänen päätöksentekoonsa.

Ehdokkaan taloudellisen turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita ovat:

 1. todennäköiset kulut (osallistumismaksut, aktivointimaksut, puhelin, koulutus, markkinointimateriaali, matkat, kahvitukset, kirjanpito, jne.)
 2. riskit hävitä sijoitettu raha ja aika eli työpanos (alle 1% kaikista alan osallistujista saa voittoa toiminnasta, mutta yli 99% osallistujista häviää rahaa)
 3. kilpailutilanne (kaikki saman yrityksen eri ”linjoissa” toimivat myyjät ovat kilpailijoita, samoin eri yritysten vastaavia tuotteita myyvät henkilöt ja vähittäiskauppa)
 4. odotettavissa oleva liikevaihto (koko yrityksen liikevaihto ja liikevaihto/ osallistuja edellisenä vuotena – tästä nähdään, että keskimääräinen liikevaihto on noin 60–100 euroa/ kk, mikä ei riitä kulujen peittämiseen)
 5. todennäköisyys sille, että uusi osallistuja saa kasvatettua itselleen voittoa tuottavan suuren alalinjan on alle yksi prosentti (vain yksi sadasta uudesta edustajasta saa riittävän suuren alalinjan, jotta saa voittoa alalinjasta nousevien palkkioiden avulla – on matemaattisesti mahdotonta, että suurempi määrä osallistujia voisi ansaita kerrallaan alalinjasta nousevilla palkkioilla)
  1. myyjien/ osallistujien määrä pysyy suurinpiirtein samana joka vuosi: kasvua on vain alkavien ja lopettavien myyjien välinen erotus
  2. joka vuosi lopettaa suurinpiirtein saman verran myyjiä (esim. 50%)
  3. jotta myyjien määrä pysyisi samana, pitää olla saman verran alkavia kuin lopettavia myyjiä
  4. suurin ja lähes ainoa syy lopettamiseen on tappiollinen liiketoiminta
  5. suurin osa osallistujista häviää rahaa ja menettää työpanoksensa saamatta mitään vastiketta verkostosta
  6. jos verkostossa on keskimäärin 2000 jäsentä, niin 20 jäsentä pysyy pyramidin huipulla samoina vuodesta toiseen ja 1980 eli liki 2000 lopettaa tappioiden vuoksi kahden vuoden sisällä (puolet lopettaa vuodessa ja toinen puolisko toisen vuoden aikana)
  7. miten voit pitää tällaista järjestelmää ”hyvänä mahdollisuutena” lisäansioihin tai taloudellisen riippumattomuuden saamiseksi?
  8. miten voit pitää tällaista järjestelmää moraalisesti rehellisenä?
  9. samalla kun myyjät lopettavat myymisen, vaihtuvat myös asiakkaat yli 95-prosenttisesti uusiin: uskollisia kanta-asiakkaita ei juurikaan ole
  10. koko järjestelmä perustuu siihen, että myyjät ja heidän mukanaan asiakkaat vaihtuvat uusiin häviäjiiin kahden vuoden välein
  11. systeemi on suunniteltu toimimaan tällä tavalla
  12. pääyhtiön omistajat ja tiimien johtajat ovat suunnitelleet järjestelmän tällaiseksi ja tietävät tarkasti, miten suuri osuus osallistujista lopettaa toiminnan vuodessa tai kahden vuoden aikana
  13. he tietävät, miten suuri osuus osallistujista saa palkkioita niin vähän tai ei lainkaan, että se johtaa väistämättä taloudellisiin tappioihin
  14. he eivät kerro näitä ehdokkaan taloudellisen turvallisuuden kannalta tärkeitä tietoja kenellekään: miten voit luottaa ihmisiin, jotka harjoittavat ammatikseen harhaanjohtavaa markkinointia ja toimivat epärehellisesti liike-elämässä?

Jos voit kertoa ehdokkaille nämä tiedot ja myydä ideaa eteenpäin, niin tee se. Jos joudut vaikenemaan näistä tosiasioista, niin älä markkinoi ideaa muille, ellet halua tehdä tietoisesti syntiä.

Raamatun lainauksia

2.Tessalonikalaiskirje:
3:5 Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen.
3:6 Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet.
3:7 Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne,
3:8 emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi;
3:9 ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme.
3:10 Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä.
3:11 Sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu.
3:12 Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä.

Efesolaiskirje:
6:5 Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niinkuin Kristukselle,
6:6 ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo,
6:7 hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä,
6:8 tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.
6:9 Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.

Kolossalaiskirje:
3:22 Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa.
3:23 Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille,
3:24 tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.
3:25 Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.
4:1 Isännät, tehkää palvelijoillenne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii, sillä te tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa.

1.Timoteuksen kirje:
6:1 Kaikki, jotka ovat orjina ikeen alla, pitäkööt isäntiänsä kaikkea kunnioitusta ansaitsevina, ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi.
6:2 Mutta ne, joilla on uskovaiset isännät, älkööt pitäkö heitä vähemmässä arvossa sentähden, että he ovat veljiä, vaan palvelkoot heitä sitä mieluummin, koska he ovat uskovia ja rakastettuja ja harrastavat hyväntekemistä. Tätä opeta ja tähän kehoita.
6:3 Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
6:4 niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja,
6:5 alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
6:6 Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
6:7 Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;
6:8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
6:9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
6:10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
6:11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
6:12 Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.

Petteri Haipola, 29. maaliskuuta 2008