Lopettavien määrä perinteisissä liikeyrityksissä ja verkostomarkkinoinnissa

20.10.2005, muokattu 20.11.2005 Kirjoittanut Petteri Haipola

Verkostomarkkinoinnissa lopettavien jälleenmyyjien määrä on noin 99 %. (Lähde: https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/13/verkostomarkkinoinnin-voittajat-ja-haviajat/) Lopettamisen syy on lähes aina toiminnan kannattamattomuus. Perinteisistä yrityksistä lopettaa kuudessa vuodessa 30 – 60 % riippuen tutkimuksesta. Lopettamisen syy ei ole aina kannattamattomuus vaan se voi olla myös yrityskauppa tai yrittäjän sairastuminen tahi jääminen eläkkeelle.

Millä muulla alalla jälleenmyyjien vaihtuvuus on yhtä suurta kuin verkostomarkkinoinnissa? Tutkimuksen mukaan yli 99,9 % jää tappiolle liiketoiminnassa, joten heistä suurin osa lopettaa bisneksen ennen pitkää. (Lähde: ”The Myth of Income Opportunity in Multi-level Marketing” by Robert FitzPatrick. https://www.pyramidihuijaus.fi/wp-content/uploads/2021/04/myth.pdf) Bisneksessä täytyy olla jotain todella perusteellisesti pielessä, koska lähes kaikki mukaan lähteneet lopettavat muutamassa vuodessa sen tekemisen kannattamattomana. Syy lopettamiseen on yksinkertaisesti se, että verkostomarkkinointi on maailman tehottomin tapa tuotteiden markkinoimiseen, kun ajatellaan työn palkitsevuutta yksittäistä jälleenmyyjää kohden. Keskimääräinen tuntiansio aktiiviselle jälleenmyyjälle jää reilusti alle minimipalkan ja suurin osa ei ansaitse mitään, koska jää tappiolle. (Esimerkiksi Amway/ Quixtar/ Alticor -yhtiöt: http://www.amquix.info/tr/amway_fn.html)

Perinteisistä firmoista jatkoi toimintaa USAssa tutkimuksen mukaan (1989/1992)

– 66 % kahden vuoden jälkeen
– 49,6 % neljän vuoden jälkeen
– 39,5 % kuuden vuoden jälkeen

(Lähde: http://www.amquix.info/pdfs/small_business_faqs.pdf)

Toinen tutkimus 1990-luvun alusta kertoo, että 65 % uusista yrityksistä on pystyssä vielä neljän vuoden jälkeen. (Lähde: New Ventures Succeed More Often Than Not By PAULETTE THOMAS, http://www.startupjournal.com/columnists/startupqa/20031222-qa.html

Pyramidisivuilla mainitaan, että 70 % pienyrityksistä oli olemassa vielä kahdeksan vuoden jälkeen USA:ssa. (Lähde: http://koti.mbnet.fi/mantynen/ukk.htm#konkursseja)

Väite, että perinteiset pienyritykset menevät yhtä usein konkurssiin ja lopettavat toimintansa kuin mitä verkostomarkkinoinnin yksittäiset jälleenmyyjät on vain yksi perätön huhu lisää. Näitä huhuja on lukemattomia. Muutamia niistä on listattu ylös.

Amway: http://www.amquix.info/quixtar_myths.html

Pyramidisivut: http://www.iki.fi/senator/ukk.htm#konkursseja

Antiverkostoinfo, Rekrytointityylit, perättömät lauseet: http://www.antiverkosto.info/

Amwayn lopettaneiden ILH:ien ja IBO:n määrä

Verkostomarkkinoinnissa lopettaneiden määrä on yli 99 % samassa ajassa kun perinteisiä yrityksiä lopettaa 40 – 70 %. Amway kuuluu tähän joukkoon. Jo yhden vuoden jälkeen lopettaa 67 % ja vuosittain luku lisääntyy. Ne lopettaneet ovat aina niitä, jotka häviävät. Amwayssakin lopettaa todennäköisesti samaiset yli 99 %. Otetaan kuvitteellinen esimerkki suhteellisilla luvuilla, miten tuo luku syntyy.

Vuosi 2000 vanhoja jäseniä oli edelliseltä vuodelta 200, eronneita vuoden aikana 100 ja uusia liittyi 100 eli edustajien lukumäärä pysyi samana.

Seurataan sitä, miten uusille 100 jäsenelle käy. Heistä eroaa vuoden jälkeen 67 henkeä. Jäljelle jää 33.

Seuraavana vuonna eroaa taas 67 % uusista edustajista ja 50 % kaikista ILH:sta. Toisin sanoen kauemmin kuin vuoden mukana olleista eroaa 33 henkeä joka vuosi. On todennäköistä, ettei näistä 33 eronneesta ole kukaan ollut firmassa paljon 5 vuotta kauemmin.

On itse asiassa mahdollista, että loput 33 eronnutta ovat enimmäkseen niitä, jotka liittyivät mukaan vuonna 2000 ja luultavasti näin juuri onkin. Keskimääräinen ”yrityksen” (ILH/ IBO) elinkaari olisi siten kaksi vuotta Amway-yhtiössä. Osa saattaa kuitenkin yrittää jopa viisi vuotta ennen kuin uskoo, ettei toimintaa saa kannattavaksi.

Niistä 100 edustajasta, jotka liittyivät vuonna 2000 eroaa siten lähes kaikki seuraavassa aikataulussa:

– 67 vuoden 2001 loppuun mennessä (67/v)
– 91 vuoden 2002 loppuun mennessä (24/v)
– 95 vuoden 2003 loppuun mennessä (4/v)
– 98 vuoden 2004 loppuun mennessä (3/v)
– 99 vuoden 2005 loppuun mennessä (1/v)

Viimeinen jäljelle jäänyt edustaja saattaa olla voitolla tai lähellä voiton tuntumaa ja jatkaa edelleen yrittämistä. Toisin sanoen alle yksi prosenttia Amwayn ILH:sta saa voittoa toiminnasta, jos järjestelmä toimii samoin kuin USA:ssa ja Kanadassa.

Huomaamme tästä, että Amway/ Quixtarin järjestelmässä lopettaneiden määrä on sama kuin muissakin verkostomarkkinointialan yrityksissä.

Toisin kuin verkostomarkkinoinnissa, lopettaa moni perinteisen firman omistaja voitokkaana eläkkeellesiirtymisen tai muun syyn vuoksi.

Lue lisää ja tarkista lähteet:
https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/11/lopettavien-maara-perinteisissa-liikeyrityksissa-ja-verkostomarkkinoinnissa/

Miten verkoston myyjät vaihtuvat parissa vuodessa?

Petteri Haipola, 20.10.2005, muokattu 20.11.2005