Move Networks Oy paljastettuna

Kirjoittanut Petteri Haipola

Movessa täytyy olla keskimäärin yhden alalinjassa täytyy reilusti yli 40 edustajaa, jotta omansa voi saada edes teoriassa takaisin tekemällä kovaa työtä. Joku julkkis voi saada omansa takaisin vähemmälläkin määrällä, koska hänen faninsa seuraavat häntä sokeasti ja alalinja kasvaa nopeasti ilman että julkimon tarvitsee laittaa tikkua ristiin sen kasvattamiseksi. Muiden kohdalla homma ei toimi koskaan niin kuin se paperilla esitetään. Lähipiiristä ei saa edes kahta edustajaa mukaan, joten joudutaan turvautumaan kaukaisiin tuttaviin. Tapana on soittaa lävitse sadan hengen lista eikä sekään riitä alalinjan riittävän suuren kasvuun. Suurin osa alatasojen edustajista jää kokonaan ilman uusia edustajia sen jälkeen, kun Move on vallannut markkinaosuutensa.

Jos Moven markkinaosuus olisi vaikka 2000 edustajaa, niin värväämistä jatkettaisiin vielä sen jälkeen, kun 2000 myyjää on värvätty. Myyjien määrä ei kasva, koska yhtä monta myyjää lopettaa vuosittain toimintansa kuin mitä uusia edustajia aloittaa. Lopettaneiden vauhti yritetään pitää noin puolessa, koska suurempi lopettaneiden määrä vaarantaa koko verkoston olemassaolon. On vaikeampi värvätä vuosittain 2000 henkeä kuin 1000. Jos vaihtuvuus on tuhat henkeä vuodessa, niin silloin vuoden aikana toimii yhteensä 3000 henkeä. Uusia värvätään tuhat, joten yksi edustaja saa keskimäärin vain 0,33 edustajaa alalinjaansa vuodessa. Se on aivan liian vähän, jotta olisi mahdollista saada voittoa toiminnasta. Ylätasojen edustajat saavat tietysti moninkertaisesti enemmän uusia edustajia omaan alalinjaansa kuin keskimäärä kertoo. Keskiarvo on niin pieni, koska alimpien tasojen edustajat eivät saa yhtään uutta edustajaa alalinjaansa. Näin koko tappion kärsivä alalinja vaihtuu uusiin häviäjiin parissa vuodessa. Move värvää tarkoituksella häviäjiä, jotta ylätasojen edustajat ja pääyhtiö eläisivät heidän rahallaan sekä työpanoksella.

Alalinja vaihtuu uusiin häviäjiin esimerkiksi seuraavan kaavan mukaan. (Esimerkki Amwayn organisaatiosta) Otetaan lasku kahtatuhatta edustajaa kohden.

Vuosi 2005: 2000 edustajaa, uusia 1000 ja lopettavia 1000.
Vuosi 2006: vuoden 2005 edustajista lopettaa 670 henkeä.
Vuosi 2007: vuoden 2005 edustajista lopettaa 220 henkeä.

Jäljelle jää enää 10 henkeä eli yksi prosentti. Suurin osa eli 98 % on lopettanut tappioiden ja olemattoman moraalin vuoksi, loput yksi prosenttia huonon kannattavuuden vuoksi. He ovat saaneet nipin napin omansa takaisin, mutta eivät kohtuullista korvausta tekemästään työstä ja ottamastaan riskistä. Vain yksi prosenttia jatkaa kauemmin kuin kaksi vuotta. He ovat vallanneet markkinaosuuden joko muiden yhtiöiden tiimeiltä tai oman firmansa muilta kilpailevilta tiimeiltä. Uuden myyjän on tasapainosäännön vuoksi mahdollista tiputtaa pelistä pois jopa oma ylälinjansa, mutta se on erityisen vaikeaa. Jos hän saa suuren osan vuosittain mukaan lähtevistä luusereista omaan alalinjaansa, valtaa hän markkinaosuutta myös ylälinjaltaan, koska heidän jalkansa kasvaa sitten epätasapainossa.

Movessa vaihtuvuus voi olla suurempaa, mutta se lyhentää yleensä firman elinikää. Pyramidi uhkaa romahtaa kokonaan perustuksesta käsin, jos lopettaneita edustajia on joka vuosi enemmän kuin uusia aloittaa.

Moven ja alan puolustajat sanovat, ettei heidän firmassaan lopettaneiden myyjien määrä ole kovin suuri. Miten he perustelevat sitten sen, ettei tiimi ole lopettanut uusien edustajien värväämistä? Jos uusia edustajia värvätään jatkuvasti samaa vauhtia, niin miksi myyjien määrä ei kasva? Ainoa vastaus on siinä, että yhtä monta myyjää lopettaa toiminnan kuin uusia lähtee mukaan. Myyjien määrä ei voi moninkertaistua joka vuosi. Länsimaiden markkinat ovat olleet jatkuvasti kyllästyneessä tilassa jo vuosikymmeniä. Maassa voi olla negatiivisen informaatiotulvan vuoksi vain tietty osuus väestöstä verkostomarkkinoijia. Suomessa se osuus on 0,3-1,0 % eli 15,000 – 50,000 henkeä. Enempää ei ole helppoa huijata kerralla, koska huonot uutiset leviävät liian nopeasti, jotta kaikkia olisi mahdollista huijata yhdellä kertaa. Otollisia huijauksen kohteita ovat nuoret, jotka eivät ole ehtineet kuulla tarpeeksi paljon oikeaa tietoa alan väärinkäytöksistä ja huijauksista. Nuorten huijaaminen on moraalisesti erityisen tuomittavaa, koska heillä on vain vähän rahaa. Moven edustajista monet ovat rahoittaneet tiimin yllytyksestä toiminnan lainarahoituksella. Opiskelijat ja työttömät joutuvat entistä ahtaammalle, kun joutuvat maksamaan muiden tappioiden lisäksi korkeat lainanhoitomaksut ja korot.

Alan puolustajat sanovat, että alatasojen myyjät voivat saada voittoa myymällä tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille. Kenenkään ei ole pakko hävitä sen vuoksi, ettei myyjiä riitä jokaisen alalinjaan. Tämä on valhetta. Koska myyjiä on jatkuvasti liian paljon asiakasmäärään ja tuotteiden kysyntään nähden, on voiton saaminen suoramyynninkin avulla lähes mahdoton tehtävä. Move värvää siten tahallaan häviäjiä, jotta ylätasojen harvat voittajat sekä pääyhtiö eläisivät tappion kärsivien rahoilla ja työpanoksella. Alimpien tasojen edustajat tekevät orjan työn, mutta eivät saa edes orjan etuja: ruokaa, vaatteita ja asuntoa.

Rehellinen firma toimii siten, että palkkaa ensin pari myyjää ja lisää myyjien määrää sitä mukaa kuin tuotteiden kysyntä kasvaa. Jokaisen myyjän täytyy tehdä esimerkiksi keskimäärin 10,000 euron liikevaihto/kk ennen kuin myyjien määrää lisätään ja toimintaa laajennetaan. Verkostomarkkinoinnissa värvätään koko ajan myyjiä välittämättä lainkaan tuotteiden kysynnästä. Todellisuudessa tuotteilla on vain sen verran kysyntää kuin myyjiä voidaan värvätä. Suurin osa kulutuksesta on verkoston sisäistä edustajien ostoja omaan käyttöön sekä perheilleen. Kun edustajat ovat hävinneet rahansa, lopettavat he myös tuotteiden ostamisen. Tuotteilla ei ole todellista kysyntää siihen hintaan, mihin yhtiöt niitä myyvät. Tarve tuotteiden ostamiselle on synnytetty keinotekoisesti markkinoimalla harhaanjohtavalla tavalla ”hyvää mahdollisuutta lisäansioihin ja taloudellisen riippumattomuuden saamiseksi.”

”Tuotteet” ovat verkostomarkkinoinnissa pelkkä välttämätön paha ja kulissi todellisen tuotteen myymiselle. Todellinen tuote on verkostomarkkinoinnin liikeidea, jota kaupitellaan uusille uhreille hieman erilaiseen pakettiin käärittynä. Firmojen tarkoitus ei ole värvätä voittoa saavia myyjiä vaan häviäjiä eli kuluttajia kuluttajaklubiin, jotka tekevät suuren osan sen liikevaihdosta olemalla itse asiakkaita. Vaikka asiakkaat vaihtuvat uusiin parin vuoden sykleissä, ei se haittaa firmoja, sillä niiden tuotteille ei olisi vapailla markkinoilla senkään vertaa kysyntää kuin vekrostomarkkinoinnin kautta. Yhtiöllä on lisäksi pieni riski, koska se ei maksa mainonnasta mitään ja se voi arvioida tuotteiden kulutuksen tarkan asiakasseurantaohjelman avulla. Varastotappioita ei pääse syntymään ja itsenäiset myyntiedustajat maksavat kaiken mainonnan. Mainosmateriaalien ja käyntikorttien myynti on tuottava business sille, joka pitää sitä hallussaan. Movessa ja suomalaisissa yrityksissä se on pääyhtiön omistajien sekä tiimin johdon heiniä. Riskit ovat siis yhtiön kannalta pieniä, vaikka sillä on suhteettoman suuri myyjien verkosto liikevaihtoon nähden. Se on mahdollista, koska tarkoitus ei olekaan maksaa palkkioita alimpien tasojen edustajille vaan ainoastaan ylätasoille. Alan keskimääräiset kuukausipalkkiot olivat vuonna 2004 Euroopan Suoramarkkinointiliiton tilaston mukaan alle 40 euroa, joten suurin osa aktiivisista myyjistä tekee työtä tappiokseen. Palkkiot eivät riitä aloituspakkausten, vuosimaksujen ja jatkuvien kustannusten peittämiseksi. Suuria kustannuksia aiheutuu väistämättä, jos aikoo olla aktiivinen. Yksi kustannuserä ovat pelkästään kalliit tuotteet, joita on pakko ostaa, jos haluaa säilyttää oikeuden alalinjasta maksettaviin palkkioihin. Varastoon kertyneet pisteet tai virtuaalieurot eivät kuitenkaan muutu rahaksi kuin muutamalle edustajalle ylälinjassa erilaisten palkkiojärjestelmän sääntöjen vuoksi, josita tasapainosääntö on kaikkein tehokkain ”leikkuri”, jolla palkkioiden saajien määrää leikataan ronskilla kädellä. Verkoston on mahdotonta kasvaa jalkojen tasapainossa, sillä se vaatisi aivan mahdottomia kasvulukuja. Binäärisessä systeemissä olisi jo 20 tason jälkeen yli miljoona edustajaa ja 23 tason jälkeen ylitettäisiin Suomen väkiluku. Verkostot lähtevät kasvavaan syvyyttä kohden jo neljän tai viiden tason jälkeen yksilinjaisia ja epätasapainoisia linjoja pitkin, joten on tarkoituksellista, että väliin jää paljon tappion kärsiviä ja passivoituneita myyjiä. Jos liityt omaan linjaasi sijaluvulla 101, on ylälinjassasi vain muutama aktiivinen jäsen. Osa heistä on välittömässä ylälinjassasi ja osa pyramidin huipulla. Muut ovat lopettaneet toiminnan tappioiden vuoksi. Tappioita aiheuttavat vuosimaksut, aloituspaketit, kalliit tuotteet, koulutus, opetusmateriaali, puhelin, matkat ja ehdokkaiden kahvitukset. Kaikki kulut ovat tarpeellisia, jos halutaan olla aktiivisia ja tehdä annettujen ohjeiden mukaan. Kustannukset tekevät helposti 2700 euroa ensimmäisenä vuotena ja 2000 euroa sen jälkeen, kun kampanjatuotteen hintaan kätkettyä aloitusmaksua ei tarvitse enää maksaa. (1000-350=650€) Poliisi tutkii osin tästä syystä Movea epäiltynä laittomasta rahankeräyksestä ja pyramidipelistä.

Moven ylätasoilla ovat järjestyksessä seuraavat henkilöt: Staffan Libäck, Johan Illman, Olli Arpalahti ja Manu Rekola. Kaksi jälkimmäistä ovat Moven omistajia yhdessä Vesa Virtasen kanssa. Vesa Virtanen on sen polkupyörätukun yksi omistaja, joka toimittaa Movelle kampanjatuotteen polkupyörät. Team Infinity on Enterio Oy:n aputoiminimi, joka vastaa alalinjan koulutuksesta. Koulutustilaisuudet maksavat edustajille pääsymaksuina 2-7 €/viikko (LTE=Liiketoimintaesittely) + 15€/kk (BPS=Business Planning Session)+ 40€/4kk (Event). Kokouksista aiheutuu helposti noin 40 euron kustannus/ kk, jos edustaja on aktiivinen ja toimii annettujen ohjeiden mukaan. Team myy lisäksi kirjallisuutta, mistä se saa hyvää voittoa. Valikoimassa ovat olleet ainakin seuraavat kirjat: Dale Garnegien Ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa, Basics: Näin rakennat toimivan verkostomarkkinointiorganisaation, DG: Rikas isä, köyhä isä ja Manu Rekolan uusi Johtajan käsikirja, joka on jatkoa Network Sales: 1.Oppitunti-kirjalle, mikä sisältyy aloituspakkaukseen. Opetusmateriaalin julkaisua ja myyntiä on tarkoitus jatkaa, niin että sitä kautta saadaan mahdollisimman hyvä voitto kouluttajille. Increase Finland Oy vastaa Eventtien järjestelyistä ja tekee työtä hyvällä voitolla. Team Infinityn johtajat saavat hyvät lisätulot koulutuksesta näiden firmojen kautta.

Olen laskenut laajemmassa tutkielmassani sen, että Moven edustaja tekee tappiota vielä yli 40 hengen alalinjalla, vaikka se olisi kasvanut jalkojen tasapainossa. Voit tarkistaa laskelman tästä osoitteesta:

https://www.pyramidihuijaus.fi/wp-content/uploads/2021/04/move.pdf ja sieltä kohta #tulot

Kun Moven verkosto on vallannut itselleen tietyn markkinaosuuden, voi se jäädä pysyvästi Suomeen, ellei poliisi ja oikeuslaitos estä sen toimintaa. Kun verkosto kasvaa, niin kyllästymispiste ylittyy. Se voi olla jotain 1,000-10,000 edustajan luokkaa. Tämän jälkeen verkostosta eroaa enemmän jäseniä kuin mitä siihen liittyy uusia. Lopulta löytyy jonkinlainen tasapaino, vaikka nousu- ja laskukausia voi tulla vielä myöhemminkin. Jäsenten määrä jää pysyvästi esim. 2000 jäseneen ja vaihtelut ovat normaalia markkinoiden vaihtelua kilpailutilanteen mukaan. Moven markkinaosuus on pois muilta verkostofirmoilta, sillä alalla voi olla kerrallaan vain 15,000-26,000 myyjää kysynnän ja tarjonnan lain mukaan. (kyllästymispiste) Enempää ei voida huijata kerralla, koska negatiivinen informaatio leviää tehokkaasti. Kun 98 % alan myyjiästä häviää reaaliajassa rahaa, eivät huonot uutiset voi olla kantautumatta suurimmalle osalle väestöä, joten uusien myyjien värvääminen on todella vaikeata.

Move valloittaa markkinoita vain osaksi perinteisiltä firmoilta: enimmäkseen se valloittaa niitä muilta vm-yrityksiltä. Näillä on usein aika paljon samanlaisia ”tuotteita” myynnissään, esim vitamiineja ja lisäravinteita. Myös verkkokauppaa ja puhelinliittymiä markkinoi useampi alan yritys. Uuden tulokkaan markkinaosuus on siten pois näiltä kilpailevilta vm-puljuilta, ei perinteisen sektorin suurfirmoilta.

Jokaisen verkoston eri linjat eli organisaatiot kilpailevat lisäksi toisiaan vastaan. Jos minä olen liittynyt verkostoon sijaluvulla 2001 ja kaikki aiemmat myyjät ovat vielä aktiivisia, koska firma on vasta lanseerattu maahan, niin kaikki minua ennen liittyneet myyjät ovat minun kilpailijoitani. Jokainen, joka ei rakenna minun alalinjaani, on minun kilpailijani. Myös oma ylälinjani kilpailee minua vastaan, koska se rakentaa myös muita alalinjoja kuin minun alalinjaani. Jopa oma alalinjani kilpailee minua vastaan jalkojen tasapainosäännön vuoksi. Jos joku saa alalinjassani liikaa edustajia omiin jalkoihinsa, on se pois minun toiselta jalaltani, jonka osuus rajallisista markkinoista pienenee. Palkkioiden saamiseen tarvitaan tasapainoinen alalinja, joten tiimien johtajat sotivat jatkuvasti toisiaan vastaan ja parhaiten kasvavaa omaa alalinjaansa vastaan, jotta saisivat molemmat jalat kasvamaan tasapainossa ja vallattua markkinaosuutta muilta saman firman organisaatioilta. Eikö ole kiero järjestelmä? Jokainen kilpailee toistaan vastaan ja sovussa vielä? Ainakin näennäisesti sovussa… Menestyvien edustajien potkut kertovat toista kieltä tästä sovusta. Tämä on pelkkää sotatilaa koko touhu ja aika lähellä järjestäytynyttä rikollisuutta, sillä rahat menevät usein verottajan ulottumattomiin veroparatiiseihin.

Näin se toimii: (Tämä on kuvitteellinen kertomus: ei syytös! Tämä on mahdollisuus: ei lupaus!)

Move palauttaa liikevaihdosta maksettavista palkkioista suurimman osan Team Infinityn johtajille. (Arpalahdelle, Illmanille ja Rekolalle) Team Infinityn omistajilla on yrityksiä tai yritys, jonka tilille palkkiot maksetaan. (Esim. Enterio Oy tai Increase Finland Oy) Moven maksamat palkkiot eivät näy Moven palkanmaksussa, sillä provisiopalkkiot eivät ole palkkaa eivätkä palkkioihin verrattavaa tuloa, mikä täytyy ilmoittaa Verohallintoon yrityksen vuosi-ilmoituksen kautta. Nämä ylätasojen palkkiot ovat toiminnan ”kuluja”, jotka Move saa vähentää omasta verotettavasta tuloksestaan tuloslaskelman kohdassa ”ulkopuoliset palvelut”.

Miten palkkioita vastaanottavat ”yhteistyöyritys” eli Team Infinityn edustajat käsittelevät saamiaan palkkioita kirjanpidossaan? He voivat häivyttää kaiken ”kolmannelle osapuolelle” eli veroparatiisista käsin toimivalle firmalle, jolta he ”ostavat tekaistuja palveluita” palkkioiden kokoisella summalla. Näin kirjanpidon tulokseksi jää nolla eikä verottaja saa mitään. Veroparatiisissa olevan firman omistajat voivat löytyä yllättäen Suomesta…

Myös Move voi hävittää katteestaan kaiken voiton ja maksaa sen erilaisina kuluina veroparatiisiin tai muille tahoille ”ostetuista palveluista.” Movella ei välttämättä ole edes työvoimakustannuksia, joista menisi veroa henkilökohtaisen veroprosentin mukaan ja yrityksen henkilösivukulut, sillä omistajat tekevät työtä ilman palkkaa omistajuuden perusteella ja kuuluvat ainoastaan YEL:n piiriin, jossa vakuutusmaksut ovat pieniä, kun Yel-työtulo määritellään minimiin, esim. 15,000 euroa vuodessa. Todellisuudessa omistajat saavat Arpalahden (+muiden) edustajapalkkioiden kautta kymmeniä tai satoja tuhansia euroja vuodessa alalinjojen verkostoon sijoittamia rahoja. Nämä on taas maksettu heidän omistamilleen toiminimille ynnä muille pikkufirmoille, jotka ostavat veroparatiisiyritykseltä palveluita saman summan edestä kuin mitä saavat palkkioita. Arvannetkin, kuka omistaa nämä veroparatiisissa sijaitsevat yritykset?

Tällä tavalla saadaan suuret summat pois poliisin sekä verottajan ulottuvilta, jos toiminnasta joutuisi mahdollisesti tuomittavaksi. Jos oikeus määrää saadun tulon menetetyksi valtiolle, voivat omistajat näyttää yhtiöidensä kirjanpidosta toteen sen, että ovat varattomia eikä heillä ole verotettavaa tuloa. Valtio ei saa mitään eivätkä myöskään ne edustajat, joita on huijattu systeemin avulla. Jos pomoille tuomitaan sakkoja, on heillä yllättäen takataskussaan sen verran rahaa, että voivat maksaa ne sakot, vaikka he ovat ”virallisesti” varattomia eikä heillä ole lainkaan tuloja. Eikös se Petteri Jussilan tapaus ollut juuri tällainen? (GNLD ja Aquasource) Pomot eivät siis joudu istumaan sakkojaan linnassa, koska heillä on rahaa maksaa ne ja jää vielä ylikin. Sakot ovat vain murto-osa saadusta voitosta. Sitäpaitsi sakot määräytyvät verotettavan tulon mukaan ja yllättäen alan ammattilaisten tulot ovat verottajan mukaan erittäin pienet: muutamia tuhansia tai korkeintaan parikymmentätuhatta euroa vuodessa. Sakot jäävät siten muutaman sadan euron suuruisiksi.

Pomot voivatkin sitten suunnitella uusia bisneksiä paratiisisaarilla ja tuoda markkinoille uuden firman muutaman kuukauden tai vuoden kuluttua, joka on ”uudenlaista eettisesti ja rehellisesti toimivaa” … verkostomarkkinointiako? Ei, vaan networks salesiä tai people´s franchisingia tai jotain muuta. Kyse on kuitenkin samasta kuviosta, joka toistuu vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen. Samat tekijät toimivat verkostojen takana, mutta hekään eivät ole tienanneet niin paljon, että olisivat voineet vetäytyä eläkkeelle ja lakata työnteosta. Verkostomarkkinoinnin unelma ei toteudu kuin suurimmille ja kauneimmille kuten Amwayn/ Quixtarin kahdelle perustajaperheelle.

No, entä jos Movea ei tuomitakaan? Mitä sitten?

Move saa jatkaa toimintaansa ja voi pysyä vuosikymmeniä markkinoilla. Suomessa sen markkinat ovat rajalliset, alle 10,000 jäsentä ja heidän tekemänsä asiakkuudet, joista liikevaihto syntyy. Suurin osa edustajista häviää rahaa reaaliajassa ja näin koko häviäjien verkosto vaihtuu uusiin häviäjiin parissa vuodessa. Tiimin johtajien suorittama aivopesu on niin tehokasta, että alatasojen häviäjät luulevat tappioita omaksi syykseen. Heihin on monistettu ajatus siitä, että ”se on yksin ihmisestä kiinni, miten hän menestyy alalla.” Edustajat eivät osaa tai uskalla epäillä sitä, että itse järjestelmässä olisi jotain vikaa. Todellinen suurin syy tappioihin on kuitenkin verkoston pyramidirakenne ja epäoikeudenmukainen palkkiojärjestelmä. Systeemi on suunniteltu siten, että se tuottaa häviäjiä reaaliajassa 98 %. Pitkällä tähtäimellä häviäjien suhteellinen osuus kaikista firman elinkaaren myyjistä nousee yli 99,9 prosentin, koska voittajat jatkavat remmissä pitempään kuin häviäjät.

Koska markkinat ovat jatkuvasti kyllästetyssä tilassa, on uuden myyjän todella vaikeata saada voittoa systeemistä. Toki se on mahdollista, mutta mahdollisuus on todella huono: alle 2 prosentin luokkaa. Jos ehdokkaille kerrottaisiin kaikki heidän taloudellisen turvallisuutensa kannalta riittävät tiedot, niin kukaan ei lähtisi mukaan tähän toimintaan. Täytyy vain toivoa, että poliisitutkinta johtaisi syyteharkintaan ja lopulta tuomioon, jotta Movesta saataisiin kunnon ennakkotapaus firmasta, joka myy tuotteita, mutta reiluun ylihintaan ja kätkee laittoman rahankeräyksen suurelta osin ostopakkoon ja tuotteiden kalliiseen hintaan.

Pahinta on se, että alalinja, jota on huijattu, uskoo ylälinjaa. He syyllistävät aiheetta itsensä ja oman alalinjansa ”monistetun” ja ”kopioidun” ajattelutavan mukaan. Sen sijaan, että huijauksen uhrit tajuaisivat tulleensa huijatuiksi, he puolustavat henkeen ja vereen ylälinjaansa, pääyhtiötä sekä tätä ”loistavaa liikeideaa”, jonka avulla heidän on mahdollista tienata miljoonia ”passiivista tuloa” tekemättä mitään sen eteen. He luulevat sydämensä pohjasta, että ylälinja ja pääyhtiö auttavat heitä, ja että he auttavat puolestaan alalinjaansa. Mitä mieltä sinä olet siitä, että ylälinja, pääyhtiö ja alalinja syyllistää ne ihmiset, joita he ovat pettäneet ja joilta he ovat riistäneet salakavalasti sekä ajan että rahan? Joidenkin ihmissuhteet ovat myös kärsineet kaupallistamisen ja materialistisen ajattelutavan vuoksi, jossa halveksutaan perinteistä kokopäivätyötä ja toisten palvelemista, alaisena oloa. Sen sijaan jokainen haluaa olla oman itsensä ”pomo” ja vielä alalinjansakin ”pomo”.

Toiset tekevät tätä hommaa tietämättään, kun eivät ymmärrä, mitä he tekevät. Toiset tekevät sitä tahallaan ja tarkoituksella: he ovat suunnitelleet kaiken ja laskeneet tarkoin, että he eivät voi hävitä, mutta alalinjan täytyy hävitä, jotta he voittaisivat. He palauttavat osan katteesta palkkioina verkostoon ja saavat alalinjan luulemaan, että se pieni osa riittäisi ruokkimaan kaikki edustajat, koko tuhatpäisen edustajien lauman. Todellisuudessa näistä verkostoon ”palautetuista” palkkioista menee suuri osa yhtiön omistajille ja Teamin johdolle.

Niin, mitä mieltä sinä olet? Voit perusta mielipiteesi joko faktoihin tai unelmiin, kuvitelmiisi ja fiktioon. Tee hyvä päätös ja ota yhteyttä, jos haluat julkaista kokemuksesi verkostomarkkinoinnin uhrina tai uhrin omaisena.

Palkkiojärjestelmän mukaan tehdyt laskelmat osoittavat, että yli 97,5 prosenttia movettajista häviää rahaa reaaliajassa. Pieniä sivutuloja saa noin yksi prosentti edustajista ja suuria tuloja alle 0,7 prosenttia edustajista. Firmassa on vain seitsemän henkeä tuhatta edustajaa kohden, joiden kuukausiansiot tekevät yli tuhat euroa. Move on näistä luvuista päätellen tyypillinen pyramidi. Se huijaa myyntiedustajia harhaanjohtavan markkinoinnin avulla ja saa ehdokkaat sekä alalinjan uskomaan, että lisätulojen saamiseen on hyvä mahdollisuus, työ on helppoa, se ei vie paljon aikaa, riskit ovat pienet tai niitä ei ole ja kulut ovat olemattomat. He mainostavat ideaa Sevenin tapaan, jonka edustajina Olli Arpalahti ja Manu Rekola ovat aiemmin toimineet. ”Kun autat kaveria säästämään, niin tienaat rahaa! Kun kaveri tekee samoin kuin sinä, niin hänkin säästää ja tienaa! Eikö olekin hieno liikeidea?!” Totuus on sitten aivan toinen. Et saa mitään säästettyä vaan häviät rahaa. Heti kättelyssä menee 650 euroa kertasijoituksena ja vuosittaiset kulut ovat vähintään 2000 euroa, jos olet aktiivinen, eikä tuloista ole pienintäkään takuuta.

Kerro oma tarinasi Movessa, jos haluat auttaa muita irti verkostomarkkinoinnin pahasta otteesta. Löydät osoitteeni ja muiden kertomuksia täältä:

https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/11/verkostomarkkinoinnin-uhrien-heidan-omaistensa-ja-entisten-menestyjien-todistuksia/