Move Networks Oy:n omistajat tuomittiin sakkoihin

31.3.2007 Kirjoittanut Petteri Haipola

Turun käräjäoikeus tuomitsi 30.3.2007 Move Networks Oy:n kolme omistajaa ja perustajaa sakkoihin rahankeräysrikoksesta ja markkinointirikoksesta. He saivat 70 päiväsakkoa kukin. Tämän lisäksi itsenäisinä edustajina pyramidin huipulla toimivat kaksi omistajaa tuomittiin menettämään rikoksella saatua hyötyä valtiolle yhteensä 30.000 euroa eli 15.000 euroa kumpikin. Vastaajien saama taloudellinen hyöty on mahdollisesti enemmän kuin tämä, joten oikeuden päätös on sikäli pettymys.

Oikeus perusteli päätöstään kahdelle vastaajalle franchise-edustajuuden perusteella langetetuista tuomioista siten, että ”Selvitystä todellisesta hyödystä ei ole saatavissa”. Saadun hyödyn määrä perustui käräjäoikeuden arvioon kunnon selvityksen puuttuessa.

Peruste sille, miksi yhtiöltä ei peritty pois laittomasti saatuja varoja, on se, että ”Hyödyn menettämistä koskeva vaatimus on kohdistettu”… (kolmeen vastaajaan) ”eikä yhtiöön”. (Lähde: Turun käräjäoikeus 30.3.2007 tuomio 07/931.) Miksi näin on tehty? Yksi syy on se, että varat on jaettu suurelta osin provisioina pyramidin huipulla oleville edustajille ja heidän yhtiöilleen. Varat tuomitaan mahdollisesti myöhemmin valtiolle menetetyksi niiden osalta, jotka ovat saaneet hyötyä toiminnasta. Alimmille tasoille maksettuja palkkioita ei saada koskaan perittyä, koska nämä edustajat ovat jääneet tappiolle toiminnassa ja saaneet palkkioita vain vähän. Näin liki puolet laittomasti saadusta hyödystä jää perimättä, mutta tappiota kärsineet edustajat voivat lohduttautua sillä, että saavat pitää edes ne muutamat kympit tai pari sataa, mitä ehtivät palkkioita saada ennen poliisitutkinnan alkua ja passivoitumistaan.

Vastaajat harjoittavat tällä hetkellä (31.3.2007) Moven edustajaverkoston kautta verkostomarkkinointiin perustuvaa toimintaansa S2E Finland Oy -nimisen yhtiön kautta, jonka omistajia he ovat. Oikeus ei käsitellyt lainkaan Move Networks Oy:n toimintaa 30.9.2005 jälkeiseltä ajalta, joten S2E Finland Oy:n toiminnasta ei ole oikeuden päätöstä olemassa, onko se laillista vai katsooko oikeus sen rikkovan lakeja. Rahankeräyslaki ehti muuttua ennen oikeudenkäyntiä ja uusi rahankeräyslaki astui voimaan 1.7.2006. Jatkossa vastaavat jutut käsitellään uuteen lakiin perustuen, jos epäilty rikos on tapahtunut lain voimaan astumisen jälkeen. Moven toiminta on jatkunut vanhan lain alaisuudessa myös tutkinnan jälkeen 1.10.2005 – 30.6.2006. Näin ollen on mahdollista, että edustajien toiminta on ollut laitonta rahankeräystä myös tällä ajalla vanhaan lakiin ja tähän tuomioon perustuen, mikäli toiminta ei ole oleellisesti muuttunut markkinoinniltaan ja edustajaksi ryhtymisen suhteen. Uuden lain pitäisi ainakin periaatteessa olla tehokkaampi tuotemyynniksi naamioidun laittoman rahankeräyksen eli pyramidipelin tuomitsemiseksi, joten vähäiset muutokset järjestelmässä eivät välttämättä muuta nyt tuomittua toimintaa lailliseksi.

Move Networks Oy ei joudu maksamaan laittomasti saamiaan varoja valtiolle tai palauttamaan niitä edustajille. Tämä johtunee alussa mainitusta oikeuden perustelusta, jonka mukaan hyödyn menettämistä koskeva vaatimus on kohdistettu vastaajiin yksityishenkilöinä eikä yhtiöön. Yhtiöllä ei ole sitä paitsi kaikkia rikoksella saatuja rahoja itsellään, koska se on maksanut niistä suuren osan provisioina Team Infinityn johtaville edustajille, joiden kärjessä mainitut kaksi vastaajaa ovat. Rahat eivät ole siis enää kokonaisuudessaan yhtiön käytössä. Maksetuista provisioista suuri osa on päätynyt vastaajille, koska he ovat pyramidin huipulla sen ylimmillä paikoilla, mutta Move Networks Oy:n tuloksessa ne eivät kokonaisuudessaan näy. Oikeudenkäynnin pöytäkirjassa sanotaan näin:

”Laittomasti hankittujen varojen määrä muodostuu yhtiön kampanjatuotepaketeista vastikkeetta saamista tuloista eli huomioon ottaen, että edustajasalkuista ja kampanjatuotepaketeista saadut tulot ovat olleet yhteensä 748 127,13 euroa, käräjäoikeuden arvion mukaan 410 000 euroa.” (Lähde: Turun käräjäoikeus 30.3.2007 tuomio 07/931.)

Yhtiön toiminta on oikeudenkäynnin pöytäkirjan ja yhtiön omistajien sanoman mukaan ollut tappiollista. Vastaajien puolustuspuheenvuorossa lukee näin:

Syytteessä tarkoitettuna tekoaikana yhtiön toiminta on ollut valmisteluvaiheessa ja toiminnan kehitysvaiheen ja organisaation rakentamisen johdosta tappiollista.”

Toiminnan tappiollisuus ei käy ilmi oikeudenkäynnin pöytäkirjassa esitetyistä myyntituloista ja kuluista. Jos toiminta on ollut tappiollista, täytyy yhtiöllä olla merkittäviä kuluja, mitä ei ole mainittu oikeudenkäynnissä. Vain ostokulut ja maksetut provisiot näkyvät pöytäkirjasta. Näiden jälkeen jää tulokseksi yli 200.000 euroa voittoa ennen muita kuluja, jos ilmoitetut ostokulut ovat arvonlisäveron sisältäviä. Ostokuluihin sisältyy oletettavasti elokuussa avatun verkkokaupan tuotteiden sisäänostohinnat, jos tavaroita on ostettu varastoon. Näin ollen tulos on varaston verran suurempi kuin mitä tässä mainitaan, koska varastossa olevia myymättömiä tuotteita ei ole otettu huomioon vaan kaikki ostot on merkitty kuluiksi, vaikka varasto on yhtiön vaihto-omaisuutta ja taseeseen kuuluva erä eikä tulosta pienentävä kulu.

Laittomasti hankittujen varojen määräksi arvioitu 410.000 euroa on laskettu ilmeisesti kampanjatuotteiden myyntihinnan ja ostokulujen välisestä erotuksesta. Tämä on osittain virheellinen tapa laskea ’Move Networks Oy:n’ saamia varoja, koska edustajille maksettuja provisioita ei ole otettu huomioon. Näistä menee tosin suuri osa vastaajille ja muille Team Infinityn johtajille. Näitä rahoja ei voida kuitenkaan vaatia valtiolle menetetyksi, ellei haasteta ylimpien tasojen edustajia oikeuteen ja syytetä heitä rahankeräysrikoksesta. Aika näyttää tapahtuuko näin.

Move oli maksanut palkkioita 18.5. – 30.9.2005 välisenä aikana yhteensä 356 592,58 euroa. Tästä summasta noin 96 % on ollut palkkioita kampanjatuotteiden ja edustajasalkkujen sekä niiden sisältämien tuotenäytteiden myymisestä. Näin ollen 410.000 euron laittomasti saadusta hyödystä on maksettu verkostoon provisioina ja bonuksina noin 342.000 euroa. Loput 68.000 euroa pitäisi löytyä Moven tileiltä ja kassasta, ellei niitä ole hävitetty ostopalvelujen ja liiketoiminnan muiden kulujen kautta. Verkostoon maksetuista bonuksista ja provisioista saadaan perittyä takaisin ehkä noin puolet tai vähän sen alle, riippuen siitä, millä perusteilla yksittäisiä edustajia vastaan nostetaan syytteitä.

Tässä on laskelma myyntituloista ja kuluista ilmoitettujen lukujen perusteella ajalta 18.5.-30.9.2005.

Myynti%
– Edustajasalkut ja pyörät748 122,13 87,74 %
– Tavaramyynti31 937,81 3,75 %
– Provisio RMVA-Tuonti Oy:ltä72 603,36 8,51 %
Myynti yhteensä852 663,30852 663,30100,00 %
Kulut  %
– Ostot292 472,17 45,06 %
– Palkkiot356 592,58 54,94 %
Kulut yhteensä649 064,75649 064,75100,00 %
Tulos ennen muita kuluja 203 598,55 

Lukujen perusteella huomioitavaa:

Myynti

 • Edustajien myynnistä 95,91 % muodostui kampanjatuotteista ja edustajansalkuista. 748.122,13/(748.122,13+31.937,81)*100=95,91%
 • Tavaramyyntiä on ollut alle 4 % eli erittäin vähän (Siis muuta tavaramyyntiä kuin ”kampanjatuotteen” pyörä; edustajasalkku on tarkoitettu liiketoiminnan edistämisen työkaluksi, joten se ei ole suoranaisesti vähittäiskauppaa vaan edustajan työkuluja.)
 • Polkupyörät toimittavan RMVA-Tuonti Oy:n yksi omistaja on vastaajana ollut Moven osakas.

Kulut

 • Provisiot
  • Kuinka suuri osa maksetuista provisioista on mennyt vastaajien ja muiden Team Infinityn johtajien taskuun? Mahdollisesti jopa puolet tai sen ylikin eli parisataa tuhatta euroa. Valtiolle menetetyksi tuomittiin vain 30.000 euroa ja maksajina ovat Move Networks Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.
  • Provisioiden määrä oli 356 592,58 ja edustajien myynnin määrä 780 059,94 euroa. Provisioita maksettiin siten 45,71 % myynnistä. Myyntitapahtumien ja provisioiden vienti kirjanpitoon voi tapahtua kuitenkin eri tahdissa, joten tämä on vain suuntaa-antava luku, jos viennit on tehty suorite- eikä maksuperusteisesti. (Maksuperusteinen vienti tarkoittaa sitä, että tapahtuma viedään kirjanpitoon vasta sinä päivänä, kun maksu suoritetaan. Suoriteperusteinen vienti tarkoittaa sitä, että tapahtuma viedään kirjanpitoon, kun esimerkiksi tavara vaihtaa omistajaa, vaikka laskua ei ole vielä maksettu.)
  • Provision maksaminen on aiheutunut pääasiassa kampanjatuotepakettien myynnistä. (Pyörät ja salkut tekivät 95,91 % edustajien myynnistä, joten provisioita lienee suunnilleen saman verran prosentuaalisesti näiden tuotteiden myynnistä eli käytännössä uusien franchise-edustajien värväämisestä.)
  • Ylimpien tasojen muutama edustaja on saanut kaikista provisioista ehkä jopa puolet. Vastaajista kaksi on pyramidin korkeimmilla tasoilla lähellä pyramidin huippua. (2. ja 3. taso)
  • Koska juuri nämä provisiot katsottiin oikeudenkäynnissä rikoksella saaduiksi, voidaan kaikki hyötyä saaneet haastaa oikeuteen ja tuomita saatu hyöty valtiolle menetetyksi.
  • Käytännössä haasteen saanevat noin tuhat euroa tai sen yli netonneet, jos hekään.
 • Ostot
  • Ostoista yli puolet oli kampanjatuotteiden ostokuluja oikeudenkäynnin pöytäkirjan mukaan. Verkkokaupan avaaminen elokuussa 2005 on nostanut muiden tuotteiden ostokuluja tutkitulta ajalta.
  • Ostojen määrä oli 292 472,17 euroa.
  • Ostokuluista meni kampanjatuotteisiin siten hieman yli 150 000 euroa.
  • Kampanjatuotteiden myynti oli 748 122,13 euroa.
  • Kampanjatuotteet myytiin noin viisinkertaisella hinnalla, mitä sisäänostohinta oli. Samaan tulokseen päädytään myös siten, että tiedetään vastaajien sähköpostiviestien perusteella kampanjatuotepaketin sisäänostohinta eli noin 190-200 euroa ja myyntihinta eli 999 euroa.
  • Kampanjatuote oli Sprint Trophy polkupyörä ja edustajansalkku, joiden sisäänostohinta on ollut oikeudenkäynnin pöytäkirjan mukaan noin 190-200 euroa ja vähittäismyyntihinta korkeintaan 450 euroa eli todennäköisesti vähemmän. Edustajasalkun ja tuotenäytteiden arvoksi arvioitiin korkeintaan 150 euroa ja polkupyörän arvoksi korkeintaan 300 euroa. Franchise-edustajat maksoivat kampanjapaketista 999 euroa eli hinnoissa oli ilmaa noin 550 euroa, millä maksettiin helper- ja sponsorbonuksia sekä organisaatioprovisioita uusien edustajien värväämisestä. Kaikkien provisioiden ja bonusten osuus kampanjatuotepaketista katsottiin laittomaksi rahankeräykseksi, mistä vastaajat tuomittiin sakkoihin.
  • Sprint Trophy -pyörän sisäänostohinta on tositteiden mukaan ollut 108 euroa/kpl yhden ostoerän osalta. Hinta lienee suunnilleen sama myös muissa erissä ostettuina. Edustajansalkun sisällön sisäänostohinnaksi arvioitiin alle sata euroa, mistä saadaan koko kampanjapaketin sisäänostohinnaksi mainitut 190-200 euroa. Pakettia myytiin hintaan 999 euroa eli huimalla katteella, mitä värväyksestä maksetut palkkiot tietysti pienentävät. (helper ja sponsor -bonukset à 100 €.)
  • Move Magazine -lehden ainaistilausta ei lasketa normaalin vähittäismyynnin piiriin, koska se tähtää pelkästään Move Networks Oy:n toiminnan markkinoimiseen. Edustajien ei tarvitse maksaa tilausmaksuja tästä työkalusta viideksi vuodeksi eteenpäin ennen oman liiketoiminnan aloittamista ja jopa ennen lehden ensimmäisenkään numeron ilmestymistä. Lehti on oikeuden tulkinnan mukaan Move Networks Oy:n markkinointikuluja ja sen on mainittu olevan franchise-edustajille ilmainen. Edustajat eivät ole saaneet tältä osin mitään vastiketta edustajasalkusta maksamalleen rahalle.
  • Vastaajien mukaan pakettiin kuuluneiden tuotenäytteiden arvo oli ollut 100 euroa, mutta yhtiöllä ei ollut vielä alkukesällä 2005 mitään tuotteita myytävänä, mitä olisi voitu paketteihin sisällyttää. Vastaajat eivät voineet todistaa, että edustajat olisivat saaneet sadan euron arvosta näytteitä ja on mahdollista, että ainoa näyte oli purkki vitamiineja, jotka ovat sisältyneet kampanjatuotepakettiin alkusyksystä. Oikeuden arviossa on laskettu näytteiden arvoksi korkeintaan noin 50 euroa, mikä on luultavasti enemmän kuin mitä näytteitä on annettu. (Edustajasalkun arvo oli alle 100 euroa, mutta kampanjapaketin arvon arviossa salkun ja näytteiden yhteinen arvo oli korkeintaan 150 euroa, joten tästä voidaan päätellä näytteiden arvioitu arvo oikeuden päätöksessä.)

Tuomio rahankeräys- ja markkinointirikoksista

Vastaajat tuomittiin rahankeräys- ja markkinointirikoksista sakkoihin, 70 päiväsakkoa kullekin. Sakon määrät ovat rahana 1400 ja 3360 euron välissä. Syytelistalla ollut merkitykseltään vähäisin rikkomusepäily eli rekisterimerkintärikoksesta epäily ei johtanut tuomioon. Merkittävää on se, että jo vanhan rahankeräyslain mukaan tuomittiin Moven harjoittama verkostomarkkinointi laittomaksi rahankeräykseksi, vaikka tuotteita myytiin. Tämän lisäksi käytetyt markkinointitavat olivat lainvastaisia, koska ehdokkaissa ja edustajissa herätettiin katteettomia toiveita helpoista ja runsaista lisäansioista, mutta ei kerrottu heidän taloudellisen turvallisuutensa kannalta tarpeellisia tietoja kuten todennäköistä kulurakennetta ja tietoa markkinatilanteesta.

Oikeudenpäätöksessä lukee näin:

”Verkostomarkkinointi on sinänsä laillinen tapa markkinoida ja myydä tuotteita ja palveluja. Toimintaan mukaan liittyviltä ei kuitenkaan saa vaatia vastikkeettomia maksuja eivätkä toimintaan osallistuvan edustajan ansaintamahdollisuudet saa osaksikaan muodostua maksuista, jotka myöhemmin mukaan liittyvät edustajat maksavat vastikkeetta liittymisestään, vaan provision tulee perustua tuotteiden ja palvelujen myyntiin.

… Huomioon ottaen, mitä edellä on kerrottu myynnistä, ostoista ja maksetuista provisioista, Move Networks Oy:n toiminnan pääpaino on näin ollen 18.5. – 30.9.2005 käytännössä selvästi ollut rahan keräämisessä ketjukirjeeseen verrattavalla tavalla eikä kaupankäynnissä, koska rahaa yhtiötä varten ja maksettavia provisioita varten on kyseisenä aikana pääosin saatu niistä maksuista, jotka uudet edustajat ostaessaan kampanjatuotepaketin toimintaan liittymisensä yhteydessä ovat maksaneet saamatta todellista vastiketta.” (Lähde: Turun käräjäoikeus 30.3.2007 tuomio 07/931.)

Tuotteiden myynti hyvällä katteella ei ole rikos, jos liiketoimintaan ei liity petosta tai muuta epärehellisyyttä elinkeinotoiminnassa. Rikos on käräjäoikeuden päätöksen mukaan Moven tapauksessa se, että myydään hyvällä katteella tuotteita ja tuotteiden ostaminen on edellytys liiketoiminnan harjoittamiselle itsenäisenä verkostomarkkinointiyrityksen edustajana. Siis: kun tuotteiden ostaminen reiluun ylihintaan on ehto värvätyksi tulemiselle ja liiketoiminnan aloittamiselle, on se nyt tulkittu vastikkeettomaksi myynniksi ja rahankeräysrikokseksi, mikä on pantu käytäntöön ketjukirjeeseen verrattavalla tavalla.

Oikeuden päätöksen tekee merkittäväksi ennakkotapaukseksi juuri se, että konkreettisten tuotteiden myynti on katsottu vastikkeettomaksi myynniksi ja laittomaksi rahankeräykseksi siltä osin kuin tuotteiden hintaan on sisältynyt selvää ylihintaa. Tässä tapauksessa arvioitiin edustajansalkku sisältöineen, tuotenäytteet ja polkupyörä korkeintaan 450 euron arvoisiksi ostajalle, mutta ne myytiin hintaan 999 euroa, mistä maksettiin palkkioita uusia edustajia värvänneille franchise-edustajille. Nämä palkkiot ja yhtiölle palkkioiden maksamisen jälkeen jäävä kate katsottiin laittomaksi rahankeräykseksi.

Tuotteiden myynti hyvällä katteella ei ole siis laitonta rahankeräystä, mutta kun tuotteitten ostaminen ylihintaan on edustajalle ehto verkostomarkkinoijaksi ryhtymiselle ja työn jatkamiselle, voidaan se katsoa vastikkeettomaksi myynniksi ja laittomaksi rahankeräykseksi. Toisin sanoen ei ole laillista kannustaa ihmisiä ostamaan tuotteita ylihintaan, jotta tämä ostotapahtuma antaa heille oikeuden rakentaa verkostoa ja toimia verkostomarkkinoijana. Tarkoitus on silloin värvätä uusia edustajia verkostoon ja tuotteiden ylihinnasta muodostuvalla katteella maksetaan palkkiot uusien jäsenten värväämisestä. Tämä ’vastikkeeton myynti’ on siten käytännöllisesti katsottuna ns. ’pääkalloraha’, mikä tekee systeemistä laitonta rahankeräystä ja pyramidipelin.

Moven tapaus poikkeaa huomattavasti normaalista kaupankäynnistä, missä tuotteiden ostajaa ei kannusteta värväämään uusia tuotteiden ostajia, jotka värväävät taas uusia tuotteiden ostajia, ja näin loputtomiin, niin että jokainen uusi tuotteen ostaja maksaa reilua ylihintaa ostamistaan tuotteista ja saa ostojensa ansiosta oikeuden harjoittaa uusien ostajien värväämistä. Juuri tämä tekee Moven toiminnasta laitonta rahankeräystä ja pyramidipeliä. Jos yhtiö myisi pelkästään tuotteita eikä syyllistyisi petoksiin tai muuhun epärehellisyyteen liiketoiminnassa, niin se voisi myydä tuotteita reilulla katteella tekemättä mitään rikoksia. Koska kohtuuttoman ylihintaisten tuotteiden ostaminen on uusille edustajille ehto verkostomarkkinoijaksi ryhtymiselle, on tällainen toiminta lainvastaista.

Tuomion arviointia uuden rahankeräyslain perusteella ja hallituksen Eduskunnalle tekemän esityksen perusteella uudeksi rahankeräyslaiksi

Hallituksen esityksen ja uuden rahankeräyslain (1.7.2006) perusteella pyramidipeliksi katsotaan sellainen markkinointijärjestelmä, missä osallistujille maksettavat palkkiot muodostuvat uusien osallistujien suorittamista kerta- tai toistuvaismaksuista pikemmin kuin jakelutavalle ominaisista kustannussäästöistä, mikä parantaa yhtiön saamaa katetta tuotteiden myynnistä. Jos palkkiot sisältyvät siihen katteeseen, minkä uudet osallistujat maksavat verkostoon tuotteissa olevana ylihintana, voidaan tämä ylihinta katsoa vastikkeettomaksi myynniksi, joka on laitonta rahankeräystä ja pyramidipeliä. Rahankeräys on naamioitu muistuttamaan tuotemyyntiä ja tavallista kaupankäyntiä, mutta tuotemyynti on toissijaista uusien jäsenten värväämisen ollessa ensisijaista. Rahankeräys on näin järjestettynä verrattavissa ketjukirjeisiin, vaikka tuotteita myydään, mutta uudet yrittäjät eivät saa täyttä vastiketta sijoittamalleen rahalle. Sen sijaan reilusta ylihinnasta maksetaan palkkioita aiemmin peliin sijoittaneille osallistujille ja näin kyse on käytännössä pikemmin pyramidipelistä kuin laillisesta liiketoiminnasta.

Seuraavassa on lainaus hallituksen esityksestä Eduskunnalle uudeksi rahankeräyslaiksi koskien nimenomaan monitasomarkkinointia, mitä Move Networks Oy:n toiminta pohjimmiltaan on ja vielä tyypillistä verkostomarkkinointia lukuunottamatta kertasijoituksen suuruutta, mikä on moninkertainen useimpiin muihin viritelmiin verrattuna (25-200 euroa/kk tai kertamaksuna noin 300 euroa):

Lähde: http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2005/20050102

Monitasomarkkinointi

Monitasomarkkinointi (Multi-Level-Marketing, jatkossa MLM) on levinnyt laajalti erilaisten tuotteiden jakelumuotona erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. MLM perustuu tietynlaiseen pyramidirakenteeseen, mutta eroaa kuitenkin pyramidipeleistä varsinkin siinä, että järjestelyyn kuuluu tavaroiden tai palvelujen tosiasiallista kaupankäyntiä. MLM määritellään eri tasoisiksi rakennetuiksi jakelujärjestelmiksi, joissa erilaisten tuotteiden myyjä saa taloudellista hyötyä tuotemyynnistä ja alemmalle tasolle sijoittuvien uusien myyjien värväyksestä. Kuluttajansuojanäkökulmasta MLM-järjestelmiin liittyy tällaisten järjestelmien lumipallovaikutus ja mahdollinen pyramidivaikutus. Jakelujärjestelmä on rakennettu voimakkaan kasvun ajatukselle.

Ketjukirjeen tavoin pyramidipeleinä toimeenpannut rahankeräykset voidaan tulkita jo nykyisellään kielletyiksi. Olennaista näissä toimeenpanotavoissa on, vastaako uusien myyjien värväämisestä saatavaa palkkiota jakelutavalle luonnostaan kuuluva kustannushyöty vai maksavatko sen uudet myyjät. Sellainen maksu voi olla suorassa muodossa osanottaja-, ilmoittautumis- tai liittymismaksu tai vastaava.”

Rikos kannattaa vai kannattaako?

Oikeus ei määrännyt Move Networks Oy:tä yhtiönä menettämään rikoksella saamaansa hyötyä valtiolle. Rangaistusseuraamuksessa lukee näin:

”Käräjäoikeus pitä sakkorangaistusta riittävänä seuraamuksena… (kolmen vastaajan nimet) rikoksista.

Menettämisseuraamus Rikoslain 10 luvun 2 §:n mukaan hyödyn menettämiseen tuomitaan rikoksesta hyötynyt tekijä, osallinen tai se, jonka puolesta tai hyväksi rikos on tehty. Rikoksesta on hyötynyt ensisijaisesti Move Networks Oy, jolle vastikkeettomat suoritukset on maksettu. Hyödyn menettämistä koskeva vaatimus on kuitenkin kohdistettu… (kolmeen vastaajaan) eikä yhtiöön.”

Käräjäoikeus arvioi kahden franchise-edustajina toimineen vastaajan saamaksi hyödyksi 30.000 euroa eli 15.000 euroa kummankin kohdalla. Tämä määrä tuomittiin menetetyksi valtiolle. Myös muut kyseisenä aikana Moven edustajina toimineet ja rikoksesta hyötyä saaneet edustajat voidaan tuomita sakkoihin ja menettämään saatu hyöty valtiolle. Moven ja sen seuraajan, S2E Finlandin toimintaa 30.9.2005 jälkeen oikeus ei arvioinut lainkaan. Move väittää muuttaneensa konseptiaan, niin että toiminta olisi nykyään laillista. Jos kukaan ei haasta S2E Finland Oy:tä oikeuteen, niin emme saa oikeuden päätöstä tässä asiassa.

Move Networks Oy:n rikoksella saama hyöty oli paljon suurempi kuin menetetyksi tuomitut 30.000 euroa. Yksi Moven omistaja ei ole franchise edustaja, joten hän selvisi pelkillä sakoilla. En tiedä, miksi ”hyödyn menettämistä koskeva vaatimus on kohdistettu vastaajiin yksityishenkilöinä eikä yhtiöön”. Tämän vuoksi vastaajat pääsivät erittäin lievillä seuraamuksilla melkein kuin koira veräjästä. Suuri osa rikoksella saadusta hyödystä voi olla yhtiön ja sen omistajien sekä Team Infinityn hallussa. Jostakin syystä lain koura ei näytä pystyvän kajoamaan näihin varoihin. Voidaanko tämän vuoksi sanoa, että rikos kannatti?

Vaikka rikoksesta tuomittu saisi taloudellista hyötyä rikoksillaan, ei rikos silti kannata. Rikoksen tekijällä on huono tai paatunut omatunto sen vuoksi, että hän on tehnyt rikoksia. Moven konseptissa on kyse sellaisesta rikoksesta, missä saadaan ystävät ja perheenjäsenet huijaamaan rahaa toisiltaan, joten tarvitaan tietyn luonteinen ihminen, että voi nauttia tällä tavalla hankitusta varallisuudesta. Todellisia ystäviä ei petoksella hankitulla rahalla saa. Rikolliset itse asiassa pelkäävät jatkuvasti kiinni jäämistä tai kostoa rikoksen uhreilta tai muiden rikollisten uhriksi joutumista. Mikään raha ei korvaa tahrattua omaatuntoa, menetettyjä ystäviä ja ainaista pelkoa. Vaikka rikoksella voi saada itselleen taloudellista hyötyä, ei se pitkällä tähtäimellä kannata. Viimeistään kuoleman jälkeen jokainen rikollisena kuollut tietää tämän asian todeksi, mutta silloin on myöhäistä katua.

Valitus hovioikeuteen

Vastaajat osoittivat tyytymättömyyttä oikeuden päätökseen ja aikovat valittaa siitä hovioikeuteen. Joudumme tämän vuoksi odottamaan vielä pitkän tovin ennen kuin lopullinen päätös tähän juttuun saadaan. Käräjäoikeuden mukaan vastaajien ja Move Networks Oy:n toiminta katsottiin laittomaksi, mutta hovioikeus voi tietysti kumota tämän päätöksen. On myös mahdollista, että syyttäjä esittää tyytymättömyytensä päätökseen ja hakee Move Networks Oy:ltä rikoksella saatua hyötyä valtiolle menetetyksi. Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, miksi yhtiötä ei tässä vaiheessa tuomittu menettämään saamaansa hyötyä valtiolle. Asia selvinnee tulevina aikoina.

4.4.2007 MTV3:n ohjelmassa ’45 Minuuttia’ oli toimittaja Hanna Ruokankaan toimittama juttu ”Rikoksia, verkostoja ja vitamiineja”.

Syyttäjä Katariina Nikkari kommentoi ohjelmassa näin:

”Lähinnä tässä on tämä hyötyä koskeva menettämisvaatimus, joka olisi sentyyppinen, josta tullaan sitten mahdollisesti valittamaan.”

On siis mahdollista, että syyttäjä valittaa hovioikeuteen rikosella saadun hyödyn menetysseuraamuksesta, koska se oli liian pieni. Syyttäjä vaati valtiolle menetettäväksi koko myyntituottoa tutkitulta ajalta, mikä teki yli 850.000 euroa. Vastaajat eivät ole saaneet tätä summaa kokonaisuudessaan itselleen, joten käräjäoikeuden arvioima 410.000 euroa lienee lähempänä totuutta siitä, kuinka paljon tekijät ja heidän yhtiönsä ovat hyötyneet rikoksesta. Osa tästä summasta on mahdollisesti palautettu verkostoon palkkioina ja bonuksina franchise-edustajille, mutta tämän asian ratkaisee toivottavasti aikanaan hovioikeus. Jäämme odottamaan, mitä tuleman pitää.

Oikeudenkäynnin asiakirjojen julkisuus

Tämä oikeudenkäynti oli hyvin merkittävä ennakkotapaus maassamme. Move Networksin omistajat ja perustajajäsenet ovat julkisuuden henkilöitä toimiessaan yhden Suomen suurimpiin kuuluvan verkostomarkkinointiyrityksen johtajina. Kyse ei ole silloin kunnianloukkauksesta, kun elinkeinoelämässä mukana olevien julkisuuden henkilöiden saamia tuomioita käsitellään julkisuudessa. Tämän lisäksi ’Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta’ ja ’Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta’ tekee näistä tiedoista julkisia.

Finlex: ”Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta 21.12.1984/945
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1984/19840945

2 § (21.5.1999/624)
Tiedot oikeudenkäynnistä
Tuomioistuimen diaariin ja muuhun asiakirjahakemistoon tehdyt merkinnät asianosaisen nimestä samoin kuin asian laadusta sekä asian käsittelyn istuntoajankohdasta ja -paikasta tulevat julkisiksi, kun ne on tehty.”

9 §
Oikeudenkäyntiaineiston julkisuus

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jollei 2 §:stä tai tämän pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. Mitä asiakirjasta säädetään, koskee myös muuta oikeudenkäyntiaineistoa.

Finlex: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

1 luku
Yleiset säännökset
1 §
Julkisuusperiaate

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.

2 §
Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi.

3 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

4 §
Viranomaiset
Viranomaisilla tarkoitetaan tässä laissa:

..

2) tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä;

2 luku
Asiakirjan julkiseksi tuleminen
6 §
Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen

Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä, seuraavasti:
7) tuomioistuimen päätös ja tuomio, kun ratkaisu on annettu tai kun se on asianosaisen saatavissa;”

Joitakin verkostomarkkinointia kritisoivia henkilöitä on uhkailtu oikeudellisilla toimilla, kun nämä ovat kritisoineet jonkin tietyn yhtiön toimintaa yhtiö nimeltä mainiten tai jonkun yhtiön korkeassa asemassa olevaa julkisuuden henkilöä nimeltä mainiten. Molempia on lain mukaan oikeus kritisoida julkisesti nimeltä mainiten, kunhan ei vain syyllisty perättömien tietojen antamiseen ja loukkaa toisen kunniaa tavalla, mikä menee selvästi yli sen, mikä on kohtuullista. Koska vastaajat valittavat tuomiosta hovioikeuteen, niin että heidät voidaan todeta siellä syyttömiksi ja tuomiot olivat pieniä, olen katsonut parhaaksi olla mainitsematta vastaajia nimeltä. On syytä olla varovainen, ettei levitä yksityiselämää loukkaavia tietoja julkisuudessa, joten oikeudenkäynnin asiakirjojen julkaiseminen netissä, niin että vastaajien nimet ovat siinä näkyvissä, on hieman kyseenalainen tapa esittää kantansa asian johdosta.

Lue ohjeeni kriitikoille, missä käsitellään myös kunnianloukkausta ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä.
Laki antaa oikeuden kritisoida asiallisesti julkisuuden henkilöitä kuten talouselämän vaikuttajia ja poliitikoita, mutta tässä on pysyttävä kohtuudessa eikä yksityiselämää loukkaavaa tietoa ole lupa levittää heistäkään. On paras odottaa hovioikeuden päätöstä ennen nimien julkaisemista ja seurata siinä vaiheessa median tapaa ilmoittaa asiasta.

Jos arkailet henkilöiden nimien mainitsemista, niin voit viitata median artikkeleihin, missä nämä nimet on mainittu julkisesti. Muista myös se, että oikeudenkäynnin asiakirjat ja tuomiot ovat julkisia, ellei tietoja ole erikseen määrätty salaisiksi oikeuden päätöksellä. Tämän artikkelin vastaajia koskeva oikeudenkäynti ja sen asiakirjat ovat julkisia, joten tiedot vastaajista ja oikeudenpäätöksestä ovat saatavana Turun käräjäoikeudesta, jos joku on siitä kiinnostunut.

Jos vastaajien tuomio kumotaan hovioikeudessa, niin silloin voimme todeta sen, että näin on tapahtunut ja vastaajat ovat vapautuneet syytteistä. Sellaista elämä on: ihmisiä tuomitaan joskus aiheesta, joskus riittämättömin perustein. Saakoon oikeus tapahtua, olipa lopputulos tästä episodista mikä tahansa. On samalla mielenkiintoista seurata, mitkä vaikutukset tällä tuomiolla on muiden verkostomarkkinointiyritysten toimintaan ja myös S2E Finland Oy:n toimintaan, joiden omistajia vastaajat ovat.

Petteri Haipola, 31.3.2007

Asiasta muualla