Noni ja Raamatun elämän puu

7. toukokuuta 2007 Kirjoittanut Petteri Haipola

Olli Lind kirjoitti minulle yksityisviestin ja ilmoitti, että noni on Raamatun elämän puu. Hän sanoi, että se on sama puu kuin mikä oli Raamatussa luomiskertomuksen alussa, Edenin puutarhassa. (1Moos 2:9.) Tuo puu oli kuitenkin vain yksi ainoa puu eikä sitä ole enää maan päällä. Edenin puutarha on hautautunut Kuolleen meren alle Sodoman ja Gomorran ja muiden lakeuden kaupunkien tuhon aikana.

Jumala karkotti ihmisen pois Edenin puutarhasta, etteivät nämä olisi syöneet elämän puusta ja jääneet ikuisesti synnin kirouksen tilaan eli olleet kuolemattomat synnin tilassa. Raamatun opetusten mukaan kuolema on voitto niille, jotka pääsevät Jeesuksen tykö taivasten valtakuntaan. (Fil 1:21-24.) Siellä ei ole enää syntiä.

Jos elämän puu olisi sama kuin noni ja levinnyt eri puolille maapalloa, niin se olisi ristiriidassa luomiskertomuksen (=1. Mooseksen kirja) ilmoituksen kanssa. Enkelit vartioitsivat Edenin puutarhaa sen tuhoon asti, ettei kukaan ihminen pääsisi sinne. (1Moos 3:23,24.) Ihminen karkoitettiin itään Edenistä eli he asettuivat Jordan-virran (joki keskellä puutarhaa) itäpuolelle asumaan ja levittäytyivät muinaisen Babylonian alueille asti, Mesopotamiaan, Kaksois-Virtain maahan. Jos noni olisi elämän puu, niin kaikki siitä syövät eläisivät iankaikkisesti eivätkä kuolisi koskaan. Nonipuu ei voi siten olla Raamatun elämän puu.

1) Raamatussa on mainittu vain yksi elämän puu, ei montaa puuta, jotka olisivat levinneet Edenin puutarhan ulkopuolelle.

2) Raamatun elämän puusta syövät eivät kuole koskaan eivätkä Adam ja Eeva olisi koskaan kuolleet, jos olisivat syöneet siitä.

Ilmestyskirjan 22. luku puhuu elämän puusta yksikössä. (Ilm 22:2,19.) Aivan niin kuin alussa oli vain yksi puu, mikä on nyt hautautunut Kuolleen meren alle, niin lopussa on oleva yksi elämän puu, josta kansat saavat syödä ja tulla terveiksi ”sen lehdistä”. Ilmestyskirja ei puhu ”hedelmistä”, jotka parantavat, vaan ”lehdistä”. Tämäkin seikka puhuu sitä vastaan, että nonipuu olisi Raamatun ilmoittama elämän puu.

Hesekiel ennustaa tuhannen vuoden ajanjaksosta ennen ikuisia taivaita ja uutta maatta, jotka Jumala on tekevä vanhan ja turmeltuneen maan tilalle. (Hes 47:12.) Tämä tapahtuu Kristuksen tulemuksen jälkeen, kun tuhat vuotta on kulunut. (Ilm 20-21.) Ilmestyskirjan 21. ja 22. luku puhuvat jo ikuisesta olemisestamme Jumalan luona taivaissa ja uudessa maassa, missä ei ole enää syntiä eikä kirousta. Hesekiel kirjoittaa tuhannen vuoden valtakunnasta, jonka aikana on vielä syntiä maan päällä ja ihmisiä kuolee, ainakin Jesajan profetioiden mukaan. (Jes 65:17-25; 66:15-24.) Raamatussa on tässä kohden vähintään näennäinen ristiriita, kun Ilmestyskirjassa puhutaan ikuisuudesta samaan tapaan kuin Hesekiel profetoi tuhannen vuoden ajanjaksosta ennen viimeistä tuomiota ja ikuisuutta.

Myös Hesekielin kautta tulleessa profetiassa sanotaan, että puiden ”lehdet ovat parantavaiset”. (Hes 47:12.) Hedelmät ovat ”ravitsevaisia”, mutta eivät ”parantavia”. Tämäkään kuvaus ei sovi nonihedelmään, kun sen parantavan voiman väitetään lähtevän nimen omaan puun hedelmästä.

Raamatun tulkinnassa on oltava tarkkana sen suhteen, mitkä kohdat ovat kirjaimellisesti tosia ja mitkä vain pelkkiä vertauskuvia. Osa profetioista sisältää molempia aineksia. Esimerkiksi Ilmestyskirjan 13. luvun ensimmäinen ja toinen peto eivät ole sellaisia eläimen sekasikiöitä, millaisiksi ne kuvataan. Ensimmäinen peto on ”neljäs valtakunta”, joka on nousemassa Välimerestä pohjoiseen päin ulottuvana Euroopan Unionina, uutena Rooman valtakuntana. Peto on myös sen valtakunnan kunningas, yksi hallitsija, ihminen, jota tai jonka kuvaa tulee lopun aikana kumartaa 42 kuukautta ennen Kristuksen tulemusta. (Dan 2:40-45; 7:7-28; 8:17-27; Ilm 13 ja 17.) Ilmestyskirjan toinen peto on väärä profeetta, joka villitsee kansoja tekemillään ihmeillä ja saa heidät kumartamaan ensimmäistä petoa. (Ilm 13:13-18; 19:19-21.) Sekään ei ole eläimen sekasikiö vaan ihminen, jota kuvataan karitsansarviseksi pedoksi.

Elämän puulla on Raamatussa syvä hengellinen vertauskuvallinen merkitys. Hän on Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Joka syö Jeesuksesta, niin hänellä on iankaikkinen elämä. (1Piet 2:3; Psa 34:9; Joh 6:53-63.) Tällä ei tarkoiteta osallistumista uskonnolliseen rituaaliin eli sitä, että syömällä ehtoollisen leipää ja juomalla viiniä saadaan armo ja eletään iankaikkisesti. Raamatun sanat tarkoittavat sitä, että Pyhää Henkeä juova ja hänestä osalliseksi tuleva henkilö pelastuu tulevalta tuomiolta ja elää ikuisesti. (Joh 6:63,68; 7:37-39; 2Kor 13:13; Hebr 6:4-7; 1Kor 12:12-14; 1Joh 3:24; 4:13; Ilm 22:17; 21:6.) Jeesus Kristus on elämän puu ja elävän veden lähde, jonka monet ovat hyljänneet, mutta hänestä juovat saavat elää ikuisesti ja tulevat ikuisen elämän veden lähteeksi itsekin. (Jer 2:13; Joh 4:13,14; 2Kor 3:1-6.)

Raamatun elämän puuta ei voitane kuitenkaan jokaisessa kohdassa ymmärtää vain vertauskuvaksi tai esikuvaksi Jeesuksesta Kristuksesta. Luomiskertomuksessa elämän puu on ollut todennäköisesti yksi puu, mistä syömällä Adam ja Eeva olisivat eläneet ikuisesti. (1Moos 2:9; 3:22.) Ilmestyskirjan ja Hesekielin kirjan profetioissa elämän puulla lienee pelkästään vertauskuvallinen merkitys. On hieman vaikea kuvitella puuta, joka on elämän virran molemmilla puolilla uudessa Jerusalemissa. (Ilm 22:1,2.) Uusi Jerusalem ja elämän puu voidaan ymmärtää tässä kohden täydellisiksi tulleiden pyhien ja valittujen joukoksi, joiden sydämissä Herra Jumala, Kaikkivaltias, saa olla se aamunkoiton tähti, mikä valaisee sydämemme ja antaa meille ikuisen elämän. (Ilm 22:16; 2Kor 4:4-6.) Ei ole silti mahdotonta ajatella, että elämän puu olisi myös kasvi, jonka lehdet parantavat ja antavat ikuisen elämän niitä nauttiville. Silloin Hesekielin kuvaus monista puista yhden sijaan tuntuisi loogisemmalta selitykseltä elämän puun kirjaimellisen tulkinnan kannalta. Tästä huolimatta ei ole syytä uskoa, että elämän puu olisi nyt levinneenä eri puolille maailmaa ja että nonipuu olisi tämä puu.

On lähestulkoon jumalanpilkkaa sanoa nonipuuta Raamatun ilmoittamaksi elämän puuksi. Kun tämä tehdään rahanhimossa ja eksytetään toisia ihmisiä kuluttamaan rahaa huijauksen tapaan levitettävään verkostomarkkinointitoimintaan, eivät idean suunnittelijat ja kehittäjät saa osaansa Raamatun ilmoittamasta elämän puusta vaan heidän osakseen tulevat vitsaukset ja ikuinen kuolema Raamatun profetioiden mukaan. Jumalan sanan ilmoitusta ei ole lupa käyttää oman taloudellisen hyödyn tavoittelemiseen ja vääntää ilmoitusta vinoon rahanhimon sokaisemin silmin. Tämänkin synnin voi saada anteeksi, mutta vain tunnistamalla, tunnustamalla ja hylkäämällä sen.

Petteri Haipola 7. toukokuuta 2007.