Nuoren aikuisen suostuttelu verkostomarkkinointiin ja siitä pois

Kirjoittanut nimimerkki Jxxx

Kun kaveripiiri saa tietää uudesta mullistavasta liiketoiminnasta ja joku liittyy siihen, aletaan muuta porukkaa painostaa myös mukaan yksi kerrallaan. Tueksi otetaan sponsori. Kun riittävän moni haksahtaa, loppujen huijaaminen mukaan käy kuin itsestään. Verkostomarkkinoijat ovat pääosin nuoria aikuisia juuri tämän ilmiön takia. Elinpiiri ja kokemus rajoittuu omaan kaveripiiriin ja tämän kaveripiirin yhteisestä näkemyksestä syntyy mielessä yleinen totuus. Ei ole vielä kokemusta itsenäisestä päätöksenteosta. Kun liiketoimintaa esitellään nuorelle, näitä aineksia käytetään hyväksi. On kaverin vakuuttelua kahden kesken, eli vedotaan hyväksytyksi tulemisen tunteeseen ja toisaalta sponsori ja kaveri vakuuttelevat ja yrittävät puhua ympäri. Mukana on siis sopivasti auktoriteettia ja sopivasti turvallista kaverihenkeä. Monelle tulee varmasti tuon jälkeen olo, että ”en mä tiedä mikä muhun meni, mä vaan liityin”. Tuo taitava vetoaminen on jonkun psykologiasta ymmärtävän käsialaa. Niin taitavaa se on.

Voitaisiinko tätä samaa keinoa käyttää myös uhrin saamiseksi pois verkostosta?

Otetaan verkostomarkkinoinnista irti päässyt uhrille tuttu kaveri ja joku ulkopuolinen asiaa tunteva keskustelemaan uhrin kanssa asiasta. Etukäteen tilaisuutta voi valmistella kaivamalla tietoa verkoston palkkiojärjestelmästä ja emoyhtiön keskeiset liiketoimintaan liittyvät luvut. Lisäksi tehdään valmiiksi eroamisilmoitus uhrin nimellä, jonka uhri allekirjoittaa tilaisuudessa (allekirjoituksella on myös symbolinen merkitys). Voidaan etukäteen miettiä esimerkki, jonka avulla uhri tajuaa, että kaikki eivät voi yhtäaikaa saada järjetöntä summaa rahaa verkostosta, jossa sitä ei yksinkertaisesti ole jaossa. Itse tilaisuudessa tärkeintä on säilyttää kiihkottomuus ja olla suuttumatta vaikka uhri suuttuisikin. Uhri saattaa suuttua, koska ristiriitainen tieto hämmentää, eikä siihen vielä vähäisestä elämänkokemuksesta johtuen osaa suhtautua. Uhria ei saisi päästää ulos tilanteesta, mutta samalla täytyy varmistaa, ettei hän koe itseään uhatuksi. Pakkokeinoja ei saa käyttää. Realistinen käsitys alkaa muodostua kun asiasta puhutaan rauhallisesti ja asiallisesti etukäteen mietityillä esimerkeillä. Neuvottelun tuloksena syntyy yhteinen käsitys, jonka uhrikin hyväksyy. Eroamisilmoitus otetaan vasta tässä vaiheessa esille. Kyseessä on siis neuvottelu, jonka tuloksena syntyy ilmoitus verkostosta eroamisesta ja se sinetöidään symbolisesti allekirjoituksella. Uhrille tutun kaverin tukea tarvitaan vielä jälkihoitona. Uhria ei saa eroamisen jälkeen jättää tyhjän päälle, koska mielessä on paljon kysymyksiä ja niistä tulee keskustella myös eroamisen jälkeen.