Palautesivu verkostomarkkinoinnin kritiikistäni

lokakuu 2000 – toukokuu 2004 Kirjoittanut Petteri Haipola

Olen kerännyt tälle sivulle palautetta sivuiltani ja vastaukset ovat tällä sivulla kirjallisena ja saatavina myös taulukon muodossa. Palautetta tuli suomeksi erittäin vähän ja minulle tärkeämpien asioiden tultua ajankohtaiseksi, lopetin palautteiden vastaanottamisen. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Petteri Haipola

Tähän gallubiin vastanneiden lajittelukriteerit, kysymykset ja mielipidevaihtoehdot olivat:

(Gallubia ei pidä sotkea Suomen Gallup Oy:n rekisteröimään tuotteeseen Gallup)

Vastaajien lajitteleminen.

Vastaajat ovat valinneet vaihtoehdoista a) – c) yhden ja d) – e) yhden oikean.

Vastauksia tullut 17.4.2001 mennessä 8 kpl.

a) Verkostomarkkinoinnin jälleenmyyjä, osakas tai omistaja VM-firmassa tai yhteisössä joka käyttää VM:ia myyntikeinona. (jm+) 37,50 %

b) Ollut aiemmin joku edellä mainituista. (jm-) 12,50 %

c) Ei ole koskaan ollut mikään edellä mainituista. (jm0) 50,00 %

d) Ollut jonkin verkoston markkinoinnin tai värväyksen kohde eli objekti. (obj+) 87,50 %

e) Ei ole ollut em. kohde. (obj-) 12,50 %

Kysymykset:

Miten suhtaudut verkostomarkkinointiin?

1. Kaikki verkostomarkkinointi on OK. (vmok1) 0 %

2. Osa verkostomarkkinoinnista on OK. (vmok%) 25,00 %

3. Kaikki verkostomarkkinointi on vääryyttä. (vmok0) 75,00 %

Mitä pitäisi tehdä?

4. Kaikki verkostomarkkinointi pitäisi kieltää. (vmei1) 50,00 %

5. Osa pitäisi kieltää. (vmei%) Pyramidijärjestelmien määrittelyssä pitäisi maamme lainsäädäntöä muuttaa siten, että myös verkostomarkkinointiketju, jonka kautta myydään konkreettista tuotetta tai palvelua voitaisiin tuomita laittomaksi pyramidiksi ja sellaisen levittäminen ja tuotteiden markkinointi pitäisi tehdä rangaistavaksi teoksi. Asiantuntijaryhmä määrittelisi kriteerit pyramidin uudelle määritystavalle. Toisaalta nykyinen lainsäädäntö saattaa olla riittävä. Rikos- ja rahankeräyslait koskevat myös pyramideja ja verkostomarkkinointia. Liiketoimintaa ja markkinointia säätelee Kuluttajansuojalaki. 37,50 %

6. Kaikki verkostomarkkinointi pitäisi sallia. (vmjoo) 12,50 %

Millainen kokonaiskuva sinulla on Team Adventuren toiminnasta?

7. Positiivinen. (ta+) 0 %

8. Negatiivinen. (ta-) 75,00 %

9. Ei ota kantaa (ta+/-) 25,00 %

Miten suhtaudut SkyBiziin kokonaisuudessaan?

10. Positiivisesti. (sb+) 12,50 %

11. Negatiivisesti. (sb-) 87,50 %

12. Ei ota kantaa (sb+/-) 0 %

Oletko saanut tietoa SkyBizistä tai Team Adventuresta muualta kuin Sky Pyramids sivuilta, esimerkiksi yhtiön tai teamin kotisivuilta tai jälleenmyyjiltä?

13. Kyllä. (inf+) 87,50 %

14. En. (inf-) 12,50 %

Gallub on tehty taulukkolaskentaohjelma Corel Quattro Pro 7:llä ja julkaistu Barista.class sovelmana. Jos selaimesi ei tue Java-kieltä, niin et ehkä näe taulukkoa.

Klikkaa tästä päästäksesi katsomaan taulukkoa.