Partylite

huhtikuussa 2007, päivitetty 5. toukokuuta 2007 Kirjoittanut Petteri Haipola

Yhteystiedot

 • PartyLite Oy
 • – Linnoitustie 4 B
 • – 02600 Espoo
 • – Markkinointipäällikkö / Marketing Manager Ms Riitta Luhanka-Aalto
 • – e-mail: info@finland.partylite.com
 • http://www.partylite.fi/

Viiden lipun testi

Jon Taylorin kehittämien viiden lipun eli pyramidipelille ominaisten tunnusmerkkien etsiminen paljastaa ja määrittelee sen, onko kyse laittoman pyramidin tavoin toimivasta tuotepohjaisesta pyramidista vai rehellisemmästä verkostomarkkinointiyrityksestä.

TunnusmerkkiKylläEi
1. Osallistujien määrää ei rajoiteta millään tavalla vaan osallistujia kannustetaan värväämään niin paljon uusia osallistujia kuin mahdollista ja sen ylikin.X 
2. Osallistuja etenee ylemmälle tasolle monitasoisessa hierarkisessa järjestelmässä värväämällä uusia osallistujia eikä muiden ansioiden perusteella, siten että hänet nimitetään asemaansa.X 
3. Osallistujia kannustetaan ostamaan tuotteita sen vuoksi, että he olisivat tuoteostojen eli myyntikiintiön täyttämisen ansiosta päteviä saamaan palkkioita alalinjasta.X 
4. Osallistujille maksetaan palkkioita ylälinjaan enemmälle kuin viidelle tasolle.X 
5. Tuotteen myyneen myyjän palkkiot ovat alle puolet (50 %) kaikista samasta myyntitapahtumasta maksetuista palkkioista.X 

1. Myyjien määrän rajoittaminen

Myyjien määrää ei rajoiteta millään tavalla. Tästä syystä myyjiä värvätään yleensä liikaa. Myyjien määrä voi olla vain sattumalta oikeassa suhteessa kysyntään nähden. Myyjien kärsimien tappioiden riskiä pienentää jonkin verran se, ettei kotikutsuja pidetä, ellei sinne ole tulossa tarpeeksi vieraita. Tästä huolimatta toimintaan sisältyy riski hävitä aikaa ja rahaa, vaikka sitä ei paljon menisikään.

Verkostomarkkinoijilla on harhainen käsitys siitä, että jos myyjiä on yhtiön markkina-alueella muutama sata tai tuhat, niin heitä on liian vähän ja enemmän mahtuisi vaikka kuinka paljon, kymmeniä tai satoja tuhansia. He eivät ymmärrä sitä, että tuotteiden kysyntä määrää myyjien määrän, kun tarkoitus on tehdä kannattavaa suoramyyntiä. Jos PartyLiten tuotteita haluaa ostaa PartyLiten pyytämällä hinnalla esimerkiksi vain 2 000 ihmistä Suomen talousalueella, niin täällä ei kannata olla kuin 50 sivutoimista myyjää, jolloin jokaiselle jää 40 asiakasta. Tämä näin esimerkkinä.

Jokaisen verkostomarkkinointiyrityksen aktiiviset myyjät ja verkostoijat luulevat, että ihmiset haluavat ostaa heidän markkinoimiaan tuotteita ja ne ovat edullisia. Jos tämä olisi totta, niin tuotteita myytäisiin tehokkaamman vähittäiskaupan kautta. Koska tuotteet ovat turhia ja ylihintaisia ylellisyystuotteita, ei niillä ole paljon kysyntää. Kysyntää yritetään nostaa keinotekoisesti tarjoamalla asiakkaille ansaintamahdollisuutta eli värväämällä asiakkaat verkoston myyjiksi markkinoimalla verkostomarkkinoinnin ”unelmaa”: rikastumista passiivisten tulojen kautta. Siihen tarvitaan vain muutaman tuhannen tai kymmenen tuhannen ihmisen alalinjan saaminen ja lopettavien tilalle jatkuvasti saman verran uusien myyjien värväämistä.

Taloudellisen riippumattomuuden unelma ja edes päätoimiset jatkuvat tulot on todella vaikea saavuttaa. Menestys ei ole paljonkaan kiinni ihmisestä itsestään vaan puhtaasta onnesta ja sattumasta. Ylälinjan kouluttaja ei värvää jokaista uutta myyjää alalinjaansa vaan he tulevat sinne muiden tekemien ponnistelujen ja liiketalouden lakien mukaisella tavalla sekä sattuman ja onnen kautta, jos ovat tullakseen. Kyse ei ole hyvän kouluttajan ja johtajan taidoista, jos joku saa suuren alalinjan. Rajoittamaton värvääminen ei noudata tavanomaisen liiketoiminnan sääntöjä eikä sen tuloksia voida verrata muiden yritysten tulokseen. Jos kaikki yrityksen värvääjät olisivat yhtä taitavia ja hyviä työssään, jäisi silti prosentuaalisesti sama osa kokonaan ilman alalinjaa ja pyramidin alimmille tasoille, koska järjestelmä on suunniteltu sellaiseksi pyramidijärjestelmäksi.

PartyLiten edustajat luulevat, että myyjiä voisi olla paljon enemmän ja heitä on nyt liian vähän. Jos myyjiä tulee lisää, tarkoittaa se sitä, että PartyLiten pitää vallata markkinaosuutta muilta yrityksiltä. Käytännössä se tapahtuu verkostomarkkinoijien värväystoiminnan kautta. Uusi myyjä tuo lisää asiakkaita PartyLitelle, mutta suurin osa uusista myyjistä lopettaa toiminnan parin vuoden sisällä ja samalla myös asiakkaista osa lopettaa tuotteiden tilaamisen. Asiakkaat ja myyjät vaihtuvat alalla tyypillisesti uusiin parin vuoden välein noin 97-prosenttisesti. Tämän tietää jokainen alalla vuosia töitä tehnyt ja uusia myyjiä värvännyt henkilö. (Ks. ss. 25,34 Myytti verkostomarkkinoinnin ansiomahdollisuudesta)

Lue artikkelini ”Markkinoiden kyllästyminen on taloustieteellinen fakta” ja sieltä kotikutsuihin perustuvista systeemeistä.

2. Yleneminen hierarkiassa

Yleneminen hierarkiassa tapahtuu värväämällä uusia jäseniä eli perustamalla itselle oma myyntiryhmä, jonka päälliköksi sitten tullaan. Näin ollen yleneminen hierarkiassa ei ole riippuvaista omasta suoramyynnistä vaan uusien myyjien värväämisestä, mikä on tyypillistä pyramidipeleissä. Yleneminen ei tapahdu siten, että ansioitunut myyjä ylennetään hänen tekemänsä suoramyynnin perusteella vaan siten, että ansioitunut uusien myyjien värvääjä ylenee seuraavalle tasolle monitasoisessa myyjien pyramidikaaviossa.

3. Kannustin ostot

Ollakseen oikeutettu alalinjasta nouseviin provisioihin, pitää päällikön täyttää oma myyntikiintiönsä. Kiintiön täyttäminen voi johtaa ylimääräisiin turhiin ostoihin, jos asiakkaita ja kysyntää ei ole tarpeeksi. Koska tuotteet tilataan kotikutsuilla saatujen tilausten perusteella, ei tämä riski ole PartyLitessä tyypillinen. Vain itselleen alalinjan saaneet saattavat tilata tuotteita yli asiakkaiden kysynnän, jotta eivät menetä oikeuttaan alalinjasta nouseviin provisioihin.

Päällikkö saattaa siis ostaa tuotteita itselleen varastoon ja ne voivat jäädä myymättä: ne annetaan sitten lahjaksi tai yritetään palauttaa, kun pyramidi ei lähde kasvamaan halutulla tavalla ja jopa kuuden myyjän pitäminen ryhmässä tuottaa ongelmia. Myyjät vaihtuvat vuosi vuodelta, joten ryhmä ei pysy tiiviisti koossa eikä nousua ylemmille tasoille ole helppo toteuttaa. Muista, että yleneminen on kokonaan kiinni uusien jäsenten värväämisestä eli pyramidin tunnusmerkit täyttyvät.

Pyramidin merkit täyttyvät myös kannustin ostojen kautta, vaikka niitä ei välttämättä paljon tehtäisi. Palkkiojärjestelmä voi houkutella kuitenkin jopa sellaisiin epätoivoisiin tekoihin. Päälliköllä tulee kiusaus ostaa tuotteita itselleen varastoon, jos ei saa niitä myytyä asiakkaille, mutta hän haluaa silti säilyttää alalinjasta tulevat provisiot.

4. Maksaako yhtiö palkkioita yli viidelle tasolle jälleenmyyjiä

Palkkioita maksetaan seitsemälle tasolle, joten tämäkin pyramidipelin ehto täyttyy.

5. Paljonko tuotteen myyjä saa palkkioita ja paljonko menee ylälinjaan?

Tuotteen myyjä saa palkkioita 20 – 25 % myyntihinnasta. Ylälinjaan menee saman verran tai enemmän, joten pyramidipelin merkistö täyttyy osittain myös tässä.

Tyypillinen verkostomarkkinointiyritys

Partylite on tyypillinen verkostomarkkinointiyritys, missä kohderyhmänä ovat naiset. Saadakseen suoramyynnillä lisäansioita tarvitaan kohtuuttoman paljon pitkäaikaisia asiakkaita ja paljon työtunteja: 6 – 12 esittelytilaisuutta eli kotikutsua iltaisin joka kuukausi. (1,5 – 3 iltaa/viikko)

Käytännössä pitkäaikainen lisätulojen mahdollisuus pelkällä suoramyynnillä on vaikeaa. Värvääminen johtaa markkinoiden kyllästymiseen, jolloin päällikön alla olevat myyjät vaihtuvat jatkuvasti uusiin. Myyjien vaihtuvuus lienee aika suuri.

Tuotteet

Myytävänä on kynttilöitä, somisteita (erilaisia koristeellisia kynttilänjalkoja) ja tuoksuvahoja.

Liiketoimintamahdollisuuden esittely netissä

Aloituspaketti

Pakkaus sisältää kynttilöitä, tuoksuja ja kirjallista ohjemateriaalia. Aloituspaketin hintaa ei mainita: sen sijaan sanotaan, että aloittaminen on ilmaista. Hinta on kuitenkin 90 euroa, mikä pitää ansaita myyntityöllä. (Paketin arvo PartyLiten kotisivujen mukaan on sama kuin 20 % palkkio 450 euron myynnistä eli 90 euroa!) Jos kerran paketin hinta pitää ansaita myymällä tuotteita ja maksamalla se myyntiprovisioista, niin paketti ei ole ilmainen. PartyLite markkinoi aloituspaketin ilmaisuutta harhaanjohtavalla tavalla, mikä on Kuluttajansuojalain 2 Luvun 1§ ja 2§ vastaista markkinointia. Ansaintamahdollisuuden harhaanjohtava markkinointi on puolestaan Rikoslain 30. luvun 1§:n mukaan Markkinointirikos. (esim. Move Networks Oy)

Toiminnan aloittamista markkinoidaan harhaanjohtavalla tavalla, ettei se maksa mitään. Aloituspaketti maksaa 90 euroa, mikä on tarkoitus maksaa myyntityöllä ansaituilla provisioilla. Jos uusi myyjä saa myytyä 450 euron edestä tuotteita sukulaisilleen ja ystävilleen, niin hän saa palkkioita 90 euroa ja voi maksaa aloituspaketin palkkioillaan, mutta ilmainen se ei ole.

Määrää omat tulosi

Esittelyn mukaan myyjä voi määrätä omat tulonsa sen mukaan, kuinka monia esittelytilaisuuksia päättää pitää. Tämä ei ole totta. Esittelytilaisuuksia ei voi pitää, ellei sinne ole tulossa tarpeeksi asikkaita eivätkä tilaisuudet tuota mitään, jos asiakkaat eivät tilaa tarpeeksi tuotteita. Tulot määräytyvät sen mukaan, paljonko tuotteilla on todellista kysyntää pitkällä aikavälillä.

Voi olla, että uusi myyjä saa alussa jonkin verran lisätuloja tuotteiden myynnistä, mutta pian toiminta käy huonosti kannattavaksi tai jopa tappiolliseksi, kun kaikki kulut vähennetään: aloituspaketti, mahdolliset muut osallistumismaksut, koulutus, matkat, kahvitukset, puhelin, markkinointimateriaali, näytteet, pankkikulut, kirjanpito, hallinto, toimisto, jne.

Esittelytilaisuudet

Ideana on pitää kotikutsuja. Myyjän tuttava toimii emäntänä, joka kutsuu vieraita esittelytilaisuuteen. Myyjä esittelee tuotteet ja ottaa vastaan tilaukset. 450 euron kuukausipalkkioita varten esittelytilaisuuksia tulisi pitää kuusi kappaletta ja jokaisessa pitäisi myydä 300 euron edestä kynnilöitä, somisteita (koristeellisia kynttilänjalkoja) ja tuoksuvahoja.

Jos ostot tekevät 30 euroa/ asiakas, tarvitaan 60 kanta-asiakasta, jotta voidaan pitää kuusi kutsua kuukaudessa ja jokaisessa on kymmenen ostavaa asiakasta. Jos ostot tekevät keskimäärin 60 euroa/ asiakas, niin ostoja tekeviä asiakkaita tarvitaan 30 henkilöä. Näiden on ostettava joka kuukausi saman verran tuotteita, jos halutaan säilyttää kuukauden palkkiot ennallaan.

Systeemi on niin mieletön, etten usko suoramyynnin ketään myyjää pitkällä aikavälillä kannattavan. Päälliköt voivat tehdä jonkin verran tulosta, kun onnistuvat värväämään aina uusia myyjiä ryhmäänsä. Näin he saavat myyjän työstä provisiot tekemällä paljon mitään sen eteen. Kun uusi myyjä lopettaa työt huonon kannattavuuden ja suoranaisten tappioiden vuoksi, päätyvät mahdolliset kanta-asiakkaat tämän päällikön asiakkaiksi. Näin hän hyötyy toiminnan lopettaneen myyjän työstä ensin provisioina ja sitten vielä siten, että tämä hankki hänelle asiakkaita. Asiakkaita ei riitä kaikille tarpeeksi, jos myyjiä on värvätty liikaa, mikä on hyvin todennäköistä näissä systeemeissä.

Myyntiprovisiot

Myyntiprovisiot ovat 20 % ja lisäksi 5 % bonus, jos myynti ylittää 1650 euroa/kk.

Myyjille luvataan 450, 600 ja 900 euron palkkioita/ kk, jos he myyvät yli 1650 euron edestä/ kk ja pitävät 6, 8 tai 12 esittelyä kuukauden aikana. Myynnin määräksi on oletettu 300 euroa/ esittelytilaisuus. Tämä tarkoittaisi 10 asiakkaan ostoja keskihintaan 30 euroa/ asiakas tai 5 asiakkaan ostoja hintaan 60 euroa/ asiakas. Aika paljon vaadittu, kun ostavia asiakkaita pitäisi olla joka kerta yhtä paljon. Asiakkaita tarvittaisiin näiden palkkioiden saamiseksi siten 30 – 60 henkilöä, jos ostojen keskihinnat ovat mainitut 30 tai 60 euroa/ asiakas.

Suoramyynti ei ole näiden tietojen perusteella pitkällä tähtäimellä kovin kannattavaa. Voi olla, että joku harjoittaa toimintaa vuodesta toiseen hyvin pienimuotoisesti pitäen esimerkiksi yhdet kutsut kuukauden tai kahden välein. Silloin ei voida puhua merkittävistä lisäansioista vaan harvinaisesta harrastuksesta.

Koulutus

Ainoa pätevyysvaatimus työhön on aloituspaketin ostaminen (90 euroa) ja tietenkin myyjiltä odotetaan sitä, että he ostavat markkinoimiaan tuotteita jatkuvasti myös itse. Mitään aiempaa kokemusta myyntityöstä ei tarvita tai alan koulutusta, perustietoja, erityisosaamista, tms. Kuka tahansa voi aloittaa työt ja kelpaa myyjäksi, kunhan vain rekisteröityy järjestelmään ja maksaa siitä, että saa alkaa myydä tuotteita. Tuotenäytteetkin menevät aina myyjän piikkiin, samoin kuin kaikki kulut: toisin kuin perinteisessä suoramyynnissä, missä ei värvätä myyjiä loputtomaan ketjuun. Päälliköt ja myyjät tietysti puolustautuvat sillä, että kuluja on vähän ja aikaa menee vain vähän työhön, mutta näistähän voi jokainen pitää kirjaa ja laskea sen, mikä on totuus. (aloituspaketti 90 €, jatkuvat tuotenäytteet, puhelin, matkat, kahvitukset, jatkuva maksullinen koulutus, markkinointimateriaali, pankkikulut, kirjanpito, hallinto, ym. ja aikaa menee vähintään kolmesta viiteen tuntia per esittelytilaisuus valmistelut, matkat, esittely, tilausten toimittaminen ja yhteyden pito asiakkaisiin, emäntään ja päällikköön huomioituna)

Yhtiö tarjoaa myyjille ja päälliköille maksullista koulutusta ja konferensseja. Osallistumalla kaikkeen koulutukseen ja ostamalla motivoivaa materiaalia, saadaan kulut kasvamaan jopa moninkertaisiksi siihen nähden, mitä ne muuten ilman koulutusta olisivat.

Tyypillisiä harhaanjohtavia markkinointiväittämiä

Alalle tyypilliset katteettomia toiveita herättävät markkinointiväittämät kuuluvat myös PartyLiten valikoimaan. Tässä niistä joitakin. (Koottu PartyLiten kotisivuilta 11.04.2007)

 • yrityksemme on luotettava
 • Työn aloittaminen
  • Voit aloittaa oman yrityksesi ilman alkupääomaa PartyLite’n avustuksella.
  • Voit aloittaa ilman investointeja
  • Helppo ja ilmainen alku
  • Jos aloitusesittelysi on vähintään 450 € (2006), olet tällöin ansainnut aloituspakkauksesi.
  • 450€ myynnillä olet ansainnut ilmaiseksi aloituspakkauksen (Ajatella, että ’ilmaisen aloituspakkauksen’ ”voi ansaita” tekemällä myyntityötä! 😉 Sehän se vasta ilmainen onkin! )
 • Valitse oma tulotasosi
  • Voit myös itse päättää tulotasosi; voit joko tienata hieman ylimääräistä, mutta miltä kuulostaisi viisinumeroinen vuosiansio?
  • Kaikki on Sinun päätettävissäsi!
 • Markkinoiden kyllästymisen kieltäminen (Liittyy edelliseen kohtaan, jonka mukaan jokainen voi päättää itse omasta tulotasostaan)
  • Mitä enemmän pidät kutsuja, sitä enemmän myös ansaitset. Yksinkertaista! (Vrt. alalla esiintyvä tyypillinen ajatus: ”Helppo tapa ansaita rahaa!”)
  • Tulevaisuutesi on omissa käsissäsi!
 • Osta koulutusta ja työkaluja (myynnin edistämismateriaalia, joka muodostaa suuret kulut ja varjopyramidin)
  • Osallistu koulutuksiin saadaksesi parhaimmat työkalut
 • Elämäntyyli
  • Voit aikatauluttaa elämäsi haluamallasi tavalla (et voi soittaa asiakkaillesi aina silloin, kun he ovat päivätöissä)
  • voit suunnitella juuri Sinulle sopivan aikataulun (et voi pitää kutsuja silloin, kun sinä haluat vaan silloin, kun se sopii asiakkaille – jos heitä on)
 • Pyramidilauseet
  • Tutki rajoittamattomat mahdollisuutesi
  • Jos haluat lisätuloja, voit pitää enemmän esittelyjä ja rakentaa ryhmän.
  • Ansiotasosi riippuu aktiivisuudestasi, sekä saavuttamastasi Päällikkötasosta.

Arvosana

Ottaen huomioon turhat ja kalliit ylellisyystuotteet sekä suppean tuotevalikoiman ynnä viiden lipun testin, yhtiölle pitäisi antaa tyypillisen verkostomarkkinointiyrityksen arvosana eli se toimii kuin laiton pyramidi. Markkinoinnin painon ollessa kotikutsuilla tuotteiden suoramyynnissä nostaa arviotani kuitenkin lähelle kategoriaa ”ei pahimmasta päästä”, mutta ihan sinne asti ei näillä eväilä vielä ylletä minun tekemissäni arvioissa. Positiivista on se, ettei ulkomaille ole niin vain mahdollista levittää toimintaa. Tältä osin ei mainosteta rajattomia markkinoita.

Myyjään kannalta on ikävää se, että yhtiö ja oma päällikkö värväävät alueelle rajattomasti kilpailijoita, mikä huonontaa mahdollisuuksia tehdä kannattavaa myyntityötä, koska asiakkaista on kova kilpailu. Kenenkään suoramyyntityöhön haluavan ei kannata mennä verkostomarkkinointifirmaan, koska firma värvää tarkoituksella liikaa myyjiä omalle toiminta-alueelle ja jos myyjiä ei jollakin alueella ole liikaa, perustuu se sattumaan eikä järjestelmään, jonka tavoite on värvätä liikaa.

Muista, että arvioni ”ei pahimmasta päästä” tarkoittaa jo sitä, ettei yhtiö täytä kaikkia pyramidipelin tunnusmerkkejä, joten PartyLite on lähellä tätä luokitusta: ei siis ihan pahimmasta päästä.

Tyypillisiä verkostomarkkinointifirmoja

Petteri Haipola arvio tehty huhtikuussa 2007, päivitetty 5. toukokuuta 2007