Pyramidin yksi määritelmä

27.3.2005, muokattu 20.1.2006 Kirjoittanut Petteri Haipola

Lue ehdotukseni uudeksi pyramidilaiksi tai nykyisten lakien tulkintamalliksi: Antipyramidilaki, 11.04.2007.

Englanninkieliset määritelmät

Laitan tähän linkit kahdelle englanninkieliselle sivulle, missä on määritelty verkostomarkkinoinnin ja pyramidin käsitteitä.

MLMlegal.com: http://www.mlmlegal.com/statutes.html Tämä sivusto puolustaa verkostomarkkinointia.

Alalla viitataan yleisesti Amway oikeudenkäyntiin vuodelta 1979, jonka perusteella väitetään verkostomarkkinoinnin olevan laillista liiketoimintaa. Scott A Larsen on tutkinut ja analysoinut Amway oikeudenkäynnin tuloksia. Tässä linkit:

Amwayn vuoden 1979 oikeudenkäynnin tutkistelua. http://www.amquix.info/quixtar_pyramid-q-a.html Is it a pyramid? http://www.amquix.info/quixtar_pyramid.html
Amquix info explains pyramid schemes:
http://www.amquix.info/quixtar_pyramid_rebuttal.html

Huolimatta siitä, ettei Amwaytä tuomittu, on monia muita yrityksiä tuomittu sen jälkeen ja ne toimivat lähestulkoon täysin samoilla periaatteilla ja tavoilla kuin Amway. Amway oikeudenkäyntiä on yritetty avata tuloksettomasti sen jälkeen. Amway on haastettu monta kertaa oikeuteen uudestaan ja se on sopinut jutut maksamalla. http://www.amquix.info/quixtar_lawsuits.html

On tunnettu ongelma, että alaa koskien puuttuu kunnon lainsäädäntö, joka suojelisi kuluttajia paremmin huijauksia vastaan. Muutosta parempaan ei ole tulossa, sillä suuret MLM-jätit lobbaavat ja voitelevat USA:n kongressia, senaattia ja presidenttiä, jotta he suojelisivat alaa. On jopa yritetty saada läpi lakimuutoksia, jotka mahdollistaisivat entistä helpommin lain turvin tapahtuvan pyramidipelin. Utahin osavaltiossa onnistuttiin estämään tällaisen lakimuutoksen läpimeno.

http://www.falseprofits.com/Utahlawdefeated.html

Robert L Fitzpatrick on kirjoittanut lyhyen esseen siitä, onko monitasomarkkinointi laillista. Suomennos valmistuu tänä keväänä, jos Herra suo ja elän.

http://www.falseprofits.com/IsMLMLegal.html

Hän on ollut asiantuntijana auttamassa SriLankan ja Kiinan lakien säätämistä koskien verkostomarkkinointia ja laittomia pyramideja.

http://www.falseprofits.com/SriLankaReport.pdf
http://www.falseprofits.com/FitzPatrickCV05.pdf (Henkilökuvan esittely)
http://www.falseprofits.com/Presentation%20Outline

Tohtori Jon Taylor on tutkinut verkostomarkkinointia 11 vuotta ja kehittänyt viiden punaisen lipun varoitusjärjestelmän arvioidessaan sitä, onko kyse pyramidista vai rehellisestä suoramyyntifirmasta.

http://www.mlm-thetruth.com/5%20Red%20Flags-summary.htm (Lyhyt versio)
http://www.mlm-thetruth.com/5RedFlags-NW3C1col-12-4.pdf (Pitkä versio)
http://www.mlm-thetruth.com/mlm_research.htm (Tutkimukset)

En ole ehtinyt itse tutustua näihin artikkeleihin kunnolla eikä muiden maiden lainsäädännön tunteminen ole ensisijaisen tärkeää, jotta voin arvioida verkostomarkkinoinnin laillisuutta Suomessa ja varsinkin sen sisäänrakennettua itsetuhomekanismia, joka kyllästyttää tahallaan markkinat, niin että viimeisenä mukaan lähtevillä myyjillä ei ole kunnon mahdollisuutta voiton tekemiseen pelkällä tuotemyynnillä. Tuotteilla ei ole tarpeeksi kysyntää ja myyjiä on liikaa, koska kukaan ei valvo tai rajoita myyjien määrää millään tavalla. Jokainen ”halukas” eli harhaanjohtavan markkinoinnin avulla petetty ehdokas otetaan mukaan verkostoon. Ehdokkaita ei ole riittävästi tarjolla, jotta jokainen voisi rakentaa itselleen tuottavan alalinjan. Myyjien määrä ei voi moninkertaistua vuosi vuoden jälkeen eikä myöskään asiakkaiden määrä, mutta niin sen pitäisi tehdä, jotta jokaisella alatason edustajalla olisi voiton mahdollisuus.

On täysin suunnitelmallista, että viimeisenä mukaan lähtevistä edustajista suurin osa häviää rahaa ja työpanoksen verkostoon. He eivät ostaisi edes tuotteita, ellei heille markkinoitaisi niitä ja varsinkin lisäansioiden mahdollisuutta harhaanjohtavalla tavalla. Tuotteita on pakko ostaa, jos aikoo myydä niitä henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvan suosittelun avulla, mihin koko idea perustuu. Jos edustaja saa värvättyä itselleen alalinjaa, ei hän saa sieltä nousevia palkkioita heti ulos rahana vaan ne kertyvät ensin varastoon, ns. pankkiin, ja maksetaan rahana vasta sitten, kun tietyt pätevöitymisen ehdot ovat täyttyneet. Yksi pätevyyden ehto on pysyä ”aktiivisena” eli ostaa tai myydä tietyllä määrällä tuotteita joka kuukausi. Jos et onnistu täyttämään omaa myyntikiintiötäsi, menetät varastoon kertyneet pisteet. Koska tuotteille ei ole riittävästi kysyntää, joutuu edustaja ostamaan niitä itselleen, kun haluaa säilyttää alalinjasta kertyneet palkkiot ja toivoo isoja tuloja tulevaisuudessa, mikä toivo on hänessä herätetty harhaanjohtavan markkinoinnin avulla.

Suurin osa varastossa olevista palkkioista jää muuntumasta rahaksi, koska pätevöitymisen säännöt on mahdoton täyttää: ne edellyttäisivät täysin mahdottomia kasvulukuja eli vähintään kahta edustajaa joka ikisen verkostoon liittyneen ensimmäiselle tasolle alalinjaan. Verkostot kasvavat jo muutamassa kuukaudessa tiettyjä linjoja pitkin kymmenien tasojen syvyyteen, joten maailman väestön pitäisi ylittyä, jotta jokainen ylälinjaan jäänyt voisi saada verkostonsa kasvamaan sinne asti vastaavalla tavalla. Edustajat saadaan kuitenkin uskomaan, että pisteiden muuntuminen rahaksi on mahdollista jokaiselle ja kaikkien on mahdollista saada voittoa alalinjasta nousevien palkkioiden perusteella. Edustajat saadaan kuluttamaan firman tuotteita kuukausien ajan, toiset jopa vuosia, ennen kuin he antavat periksi tosiasioiden edessä ja tunnustavat, että alalinjan kasvattaminen on liian työläs tehtävä. Se ei ole pelkästään työläs vaan myös mahdoton jokaiselle toteuttaa yhtä aikaa. Enintään yksi tuhannesta saa alalinjansa niin suureksi, että hänen kannattaa jatkaa yrittämistä vuosia ja jopa vuosikymmeniä, niin että voidaan puhua kokopäiväisestä työllistymisestä ja uran saamisesta. 98 – 99 % menettää sen sijaan rahaa reaaliajassa. Tappion kärsineiden osuus on kasvanut yli 99,9 prosentin sen vuoksi, että häviäjät lopettavat toiminnan parissa vuodessa, mutta voittajat jatkavat sitä pitempään.

Alalla ei voi toimia kerrallaan kuin tietty määrä väestöstä myyjänä. USA:ssa oli tilastojen mukaan vuonna 2004 verkostomarkkinoijia kolme prosenttia väestön määrästä ja Suomessa 1,6 prosenttia. USA:n luku pitää sisällään päällekkäisyydet eli yksi edustaja on laskettu mukaan monta kertaa tilastoihin, koska tyypillinen pitkän linjan ammattilainen tekee työtä useamman verkoston edustajana yhtä aikaa. Jotkut uudetkin edustajat ottavat osaa useampaan verkostoon, joten todellinen osuus väestöstä on ehkä noin 2 – 3 %. Suomessa verkostomarkkinoijien osuudeksi on väitetty 86.000 henkeä, mikä tekee 1.6 % väestöstä. En tiedä sisältyykö lukuun muita suoramyyjiä kuin verkostomarkkinoijia.

Jos verkostomarkkinointi toimisi niin kuin väitetään, olisi USA:n ja Suomen väestöstä lähes jokainen aikuinen mukana aktiivisena edustajana. USA:ssa on toiminut suuria yhtiöitä 1950-luvun lopulta lähtien ja Suomessakin 1970-luvun alusta asti. Värvääminen on jatkunut joka vuosi samaan tahtiin, mutta myyjien ja asiakkaiden määrä ei ole kasvanut lähellekään niin paljon kuin pitäisi, jos edes osa olisi jäänyt yhtiöiden asiakkaiksi. Samalla tuotevalikoimalla ja samalla maantieteellisellä alueella ei ole saatu muuta kasvua liikevaihtoon kuin hinnan nousemisesta aiheutuva kasvu ja pieni myyjien määrän lisäys. Alimmilla tasoilla olevat tarvitsisivat silti jatkuvasti kymmenien henkien alalinjan, jotta voisivat saada voittoa sieltä. Asiakkaita on tullut värvättyjen myyjien mukana lisää, mutta he ovat lopettaneet tuotteiden ostamisen yhdessä passivoituneiden myyjien kanssa. Suurin osa asiakkaista on verkoston myyjiä ja heidän perheenjäseniään. Kun myyjät ovat hävinneet rahan ja työpanoksen verkostoon, on heidän tilalleen värvätty yhtä monta myyjää ja asiakasta lisää. Näin todellista kasvua ei ole tapahtunut vuosikymmeniin.

Liikevaihdon kasvu länsimailla johtuu hintojen noususta ja lisääntyneestä tuotevalikoimasta. Se ei ole lisännyt kuitenkaan voittoa saaneiden myyjien määrää, koska sama prosentuaalinen osuus häviää joka vuosi. Tappion kärsivien osuus on suoraan seurausta palkkiojärjestelmästä, joka on epäoikeudenmukainen. Se edellyttää voiton saamiseksi aktiiviesta toiminnasta suurta alalinjaa. Sen värvääminen on puolestaan matemaattinen mahdottomuus jokaista alatasojen edustajaa ajatellen, niin että kaikki voisivat saada vuoden aikana esimerkiksi 20 henkeä alalinjaansa. Kasvulukemat olisivat alimmalla tasolla olevaa tuhatta edustajaa kohden silloin: 1.000 – 20.000 – 400.000 – 8 miljoonaa ja tuo kolmessa vuodessa. On selvää, ettei myyjien määrä voi moninkertaistua lyhyessä ajassa. Se on kuitenkin edellytys voiton saamiseksi, sillä myyjiä on jatkuvasti liikaa tuotteiden kysyntään nähden. Suoramyyntiä varten ei riitä asiakkaita jokaiselle edustajalle, jotta sitä kautta voisi saada toiminnan kannattavaksi.

Yhtiöiden myyjien määrä ja liikevaihto kasvaa tietysti myös siten, että yhtiö valloittaa markkinaosuutta uusista valtioista. Tämä lisää muutaman ammattivärvääjän tuloja USA:ssa, mutta ei vaikuta alempien tasojen edustajien tuloihin. Verkostot lanseerataan uusiin maihin tarkoin valittujen tiimijohtajien kautta eikä alempien tasojen edustajilla ole kovin hyviä mahdollisuuksia saada verkostoaan nopeasti avautuville markkinoille. Täytyisi tuntea joku uuden maan asukas todella hyvin ja pystyä sponsoroimaan häntä tehokkaasti. Siihen ei useimmilla ole varaa, koska se edellyttäisi matkustamista toiseen maahan pidemmäksi aikaa. Tästä syystä uudet markkinat jäävät pääasiassa tarkoin valittujen tiimijohtajien alalinjaksi.

Mielenkiintoista on lukea tilastoja keskimääräisestä liikevaihdosta/myyjä. USA:ssa se oli 168 $/kk ja Suomessa 113 euroa/kk vuonna 2004. Liikevaihto pitää sisällään edustajien ostot omaan käyttöön ja perheelleen. Ne tekevät helposti 50 – 100 euroa/kk, joten verkoston ulkopuolisia asiakkaita ei ole juuri lainkaan. Verkostot ovat ilmiselvästi kuluttajaklubeja, joissa voiton saaminen perustuu alalinjan kasvattamiseen eikä tuotteiden suoramyyntiin. Verkostojen kautta myydään enimmäkseen sellaisia tuotteita, joita ei saataisi kaupaksi vapailla markkinoilla siihen hintaan kuin niitä myydään edustajille. Edustajien on pakko ostaa niitä voidakseen pysyä aktiivisina ja säilyttääkseen oikeuden alalinjasta nouseviin palkkioihin. Kun edustajat lopettavat kannattamattoman liiketoiminnan, lopettavat he samalla tuotteiden ostamisen. Heidän ”asiakkaansa” eli perheen jäsenet lopettavat myös tuotteiden käyttämisen. Asiakkaat ja myyjät vaihtuvat kokonaan uusiin parin vuoden välein. Alimpien tasojen edustajia johdetaan tahallaan harhaan ja riistetään heiltä rahat sekä työpanos ylätasojen edustajien ja pääyhtiön hyväksi. He eivät ostaisi tuotteita eivätkä lähtisi mukaan liiketoimintaan, jos sitä olisi markkinoitu heille totuudenmukaisella tavalla.

Oma näkemykseni laittomasta pyramidista on sellainen, että siinä kannustetaan ja houkutellaan myyjiä värväämään lisää myyjiä pikemmin kuin myymään tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille. Palkkiojärjestelmä on laadittu siten, että tuotemyynti ei houkuta ja markkinointi on sellaista, missä keskitytään myyjäverkoston kasvattamiseen eikä tuotemyyntiin.

Kriteerejäni laittoman pyramidin tavoin toimivalle järjestelmälle:

1) Myyjien määrää ei valvota tai rajoiteta millään tavalla.

2) Palkkiojärjestelmä kannustaa värväämään lisää myyjiä, mutta ei niinkään myymään tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille. Myyjät ovat käytännöllisesti katsoen kuluttajia kuluttajaklubissa, jotka maksavat osallistumisestaan pyramidipeliin, missä suurten tulojen toive on alalinjan suuressa myyjien määrässä eikä verkoston ulkopuolisten asiakkaiden määrässä. Tuotteita ei edes yritetä myydä verkoston ulkopuolelle suuria määriä. Markkinointi ja koulutus painottuu uusien myyjien värväämiseen eikä tuotteiden myyntiin verkoston ulkopuolisille asiakkaille.

3) Palkkiot jakaantuvat siten, että ylimmillä tasoilla saadaan kohtuuttoman suuria palkkioita samasta henkilökohtaisesta liikevaihdosta kuin alatasoilla. Alatasoilla olevat voivat jäädä kokonaan ilman palkkioita tai palkkiot ovat vain muutamia kymmeniä euroja/kk. Ylätasoilla palkkiot ovat jopa kymmeniätuhansia euroja/kk.

4) Jokainen osallistumisesta maksava henkilö liitetään verkostoon myyjäksi. Myös asiakkaat liitetään myyjäverkostoon. Myyjiä ei valita heidän soveltuvuutensa perusteella.

5) Keskimääräinen liikevaihto jää niin pieneksi, että siitä voidaan päätellä sen muodostuvat edustajien ostoista omaan käyttöön ja perheelleen. Verkoston ulkopuolisia asiakkaita on erittäin vähän.

6) Edustaja joutuu maksamaan liittymisestään kohtuuttoman suuren vuosi- tai muun lisenssimaksun ja ostamaan itselleen kalliin aloituspaketin.

Eri maissa on erilaisia määritelmiä siitä, millainen on laiton pyramidi erotuksena laillisesta suoramyyntifirmasta. Tiukimmat säädökset ovat ehkä Kanadassa, Australiassa ja USA:n eräissä osavaltioissa, joissa käydään myös jatkuvaa taistelua lain säädännön muuttamiseksi siten, että se suojaisi kuluttajia entistä paremmin pyramidihuijauksia vastaan. Tuon tässä esille yhden version siitä määritelmästä, mitä pyramidi tarkoittaa. Määritelmää on käytetty apuna Kiinan lainsäädäntöä suunniteltaessa ja tieto on peräisin Robert L. FitzPatrickiltä, joka on Pyramid Scheme Alert Organisation -nimisen kansalaisjärjestön perustajajäsen ja johtaja. Järjestö taistelee verkostomarkkinoinnin aiheuttamien vahinkojen vähentämisen puolesta kaikkialla maailmassa. Järjestön kotisivut ovat osoitteessa http://www.pyramidschemealert.org/

Paul Hastings: määritelmä pyramidista

Tekijänoikeudet:

Copyright 2005 Gale Group, Inc.
Euromoney Institutional Investor
Copyright 2005 Euromoney Institutional Investor PLC.
China Law & Practice
February 1, 2005

SECTION: No. 1, Vol. 19; Pg. 79; ISSN: 1012-6724
LENGTH: 1043 words
HEADLINE: Reopening the direct selling industry in China; Foreign Direct Investment
BYLINE: Livdahl, David; Wu, Zhongda

(Asiakirjan muu teksti on jätetty suomentamatta tässä kohden.)

Endnotes

(1) Pyramid scheme usually refer to marketing plans having the following characteristics:

(1) a high entry fee is charged to new participants; (2) a clear distinction in rights between the upper and lower levels in the pyramid; and (3) an income structure whereby senior participants obtain fees not only from new participants developed by themselves but also later lower level participants brought in by others. In China, such schemes are viewed as fraudulent marketing plans that are not based on selling products but are focused on entry fees paid by each participant.

(2) Based on the levels of compensation to sales representatives. Multi-level sales representatives get compensation not only for their sales revenues but also the sales revenues achieved by other sales representatives developed by them, while single-level sales representatives only get compensation for their own sales revenues.

Paul Hastings

Suomennos (käännösvirheet ja tulkintavirheet mahdollisia)

Loppuhuomautukset (Pyramidin määritelmä)

1) pyramidihuijauksella viitataan usein markkinointikaavioihin ja tapoihin, joissa on seuraavat ominaisuudet:

(1) korkea liittymismaksu veloitetaan uusilta jäseniltä;
(2) selvä erotus oikeuksissa ala- ja ylätasojen toimijoiden välillä pyramidissa; ja
(3) palkkiojärjestelmä, jossa jäsenet eivät saa palkkioita ainoastaan itse värväämistään uusista jäsenistä vaan myös alempien tasojen jäsenistä, jotka muut jäsenet ovat liittäneet verkostoon. Kiinassa sellaisia markkinointikaavioita käsitellään petollisiksi, jotka eivät perustu tuotteiden myyntiin vaan joissa tavoitellaan liittymismaksuja, joita jokainen jäsen joutuu maksamaan.

(2) Palkkioiden maksu jälleenmyyjille perustuu monitasojärjestelmään. Monitasomarkkinoijat saavat palkkioita myös muiden jälleenmyyjien liikevaihdosta, jotka he ovat saaneet alalinjaansa, eivät pelkästään omasta liikevaihdostaan, kun taas yksitasojälleenmyyjät saavat palkkioita vain omasta liikevaihdostaan.

Suomeen tulisi säätää sellainen laki, joka estäisi sellaisten verkostomarkkinointifirmojen toiminnan, joissa värvätään liian paljon myyjiä tietylle maantieteelliselle alueelle eikä kukaan valvo tai rajoita myyjien määrää. Rajoittavana tekijänä voisi olla esimerkiksi minimiliikevaihdon määrittäminen/ myyjä, niin että yhden myyjän on tehtävä useamman kuukauden ajan tietyn suuruinen liikevaihto, ennen kuin hänellä on oikeus värvätä alalinjaansa uusi myyjä. Siitä nähtäisiin, että tuotteilla on tarpeeksi kysyntää eikä myyjiä värvätä liikaa. Rajaa määriteltäessä tulee huomoida myyjän ostot omaan käyttöön ja perheelleen. Ellei myyjien omaa käyttöä huomioida, muodostuu verkostosta helposti kuluttajaklubi, jossa voidaan myydä sangen kalliitakin tuotteita verkoston jäsenille ja palkkioiden toive on edelleen alalinjan kasvattamisessa eikä tuotteiden suoramyynnissä. Toinen keino myyjien määrän rajoittamiseksi olisi yksinkertaisesti määritellä se, montako myyjää alueella voi toimia asukasmäärään nähden. Alalinjasta nousevat palkkiot tulisi olla sen verran pieniä, että suoramyynti on kannattavampaa kuin myyjien värvääminen. Tuotteen myyjälle tulisi maksaa suurempi prosenttiosuus palkkioista kuin mitä nousee ylälinjaan. Palkkioiden saaminen pitäisi rajoittaa korkeintaan viiteen tasoon.

Nämä ovat tietysti vain ehdotuksia, mutta jokin järkevä ratkaisu tulisi löytää sille, miten estettäisiin petollisia pyramidihuijauksen toimimasta ja huijaamasta ihmisiä elinkeinovapauden nojalla.

Linkit alasta tehtyihin tutkimuksiin, tilastoihin, mediakritiikkiin ja kirjallisuuteen on sivulla https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/10/miten-verkostomarkkinointi-toimii/ artikkelin lopussa.

Petteri Haipola, 27.3.2005, muokattu 20.1.2006