Tyypillisiä verkostomarkkinointiyrityksiä

Erityismaininnan ansaitsevia verkostomarkkinointiyrityksiä

Kirjoittanut Petteri Haipola

Tätä sivustoa ja tätä sivua ei enää päivitetä. PH 15.8.2016

Rehellisiä ja lakeja kunnioittavia verkostomarkkinointiyrityksiä

Minä en väitä, että kaikki maailman verkostomarkkinointiyritykset toimivat laittomasti tai erityisen huonoa moraalia ja liiketapoja noudattaen. Tohtori Jon Taylor on löytänyt Yhdysvalloista satojen yritysten tutkimisen aikana noin puolenkymmentä alan yritystä, jotka eivät toimi niin kuin tyypilliset verkostomarkkinointiyritykset toimivat: lakeja rikkoen ja moraalittomalla tavalla. Noin yksi prosentti Taylorin tutkimista yrityksistä toimi kutakuinkin rehellisen suoramyyntifirman tavoin. Silloin toiminnan pääpaino on tuotteiden myynnissä esimerkiksi kotikutsuilla ja messuilla eikä tavoitteena ole uusien myyjien rajaton värvääminen eli ylisuuren myyjäverkoston rakentaminen. On mahdollista, että Suomessakin on joitakin firmoja, jotka toimivat kuten rehti suoramyyntifirma, mutta jos yrityksen myyjien määrää ei valvota tai rajoiteta millään tavalla ja palkkiojärjestelmä kannustaa pikemmin uusien myyjien värväämiseen kuin tuotteiden suoramyyntiin, on kyse aina laittomasti toimivasta pyramidipelistä ja rahankeräyksestä. Lisäksi yritykset syyllistyvät markkinointirikoksiin antaessaan harhaanjohtavia ja totuudenvastaisia tietoja liiketoiminnasta.

Turun käräjäoikeuden ratkaisu Move Networks Oy:n jutussa 30.3.2007 on merkittävä ennakkotapaus Suomessa

Suomessa tuomittiin ensimmäinen tuotemyyntiä harjoittava verkostomarkkinointiyritys tai oikeammin sen omistajat sakkoihin laittomasta rahankeräyksestä ja markkinointirikoksesta 30.3.2007. Turun käräjäoikeus katsoi Move Networks Oy:n omistajien olevan vastuussa vastikkeettomasta myynnistä, missä vastikkeeton myynti tarkoitti edustajakansioiden, tuotenäytteiden ja polkupyörien liian korkealla katteella tapahtunutta myyntiä, kun samalla kannustettiin ehdokkaita ja edustajia värväämään rajaton määrä uusia franchise-edustajia verkostoon herättäen heissä katteettomia toiveita suurista ansioista, joihin on helppo päästä eikä toimintaan liity suuria riskejä eikä sanottavia kuluja. Artikkelit tapauksesta ovat löydettävissä sivulta https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/11/moven-omistajien-saamat-tuomiot/

Tämä oikeuden päätös on ennakkotapaus ja antaa suuntaviivat vastaavien verkostomarkkinointiyritysten arvioimiseksi maassamme. Laiton rahankeräys ja pyramidipeli voi olla kaupankäynniksi naamioitunutta, jolloin vastikkeeton myynti sisältyy tuotteiden katteeseen. Tuotteita ei ole siten laillista myydä ylihintaan ja houkutella samalla ostajia liittymään verkoston jälleenmyyjiksi, niin että jokainen uusi jäsen rakentaa itselleen alalinjaa tai pyrkii siihen, vaikka ilman rajoituksia ja valvontaa siihen ei kaikilla ole mahdollisuutta matematiikan lakien vuoksi. Voitokasta tulosta tekeviä myyjiä voi olla tietyllä alueella ja maailmassa vain sen verran kuin tuotteilla on kysyntää. Jos myyjiä värvätään tarkoituksella liikaa tuotteiden kysyntään nähden, niin kuin verkostomarkkinoinnissa tyypillisesti tehdään, ei viimeisenä mukaan lähtevillä ole sanottavia mahdollisuuksia kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Tästä syystä koko alalinja vaihtuu parin vuoden välein uusiin häviäjiin. Yritykset voivat jatkaa toimintaansa niin kauan kuin uusia liittyjiä on suurin piirtein saman verran kuin lopettavia myyjiä.

Todista yrityksesi korkea moraali ja lakien kunnioittaminen

Jos haluat todistaa, että oma yrityksesi noudattaa lakeja ja toimii hyviä liiketapoja noudattaen korkealla moraalilla ja etiikalla, niin voit tehdä sen ottamalla yhteyttä minuun. (poistapetteri.haipola@kolumbus.fi Poista nimeni alusta sana ’poista’, niin saat osoitteen oikeassa muodossa. Nimi on hakurobottien hämäyksen vuoksi kirjoitettu tuolla tavalla. Älä lähetä minulle roskapostia.) Todista minulle, miten yhtiössäsi

 • 1. valvotaan ja rajoitetaan myyjien (edustajien/ jäsenten) määrää, ettei heitä ole liikaa
 • 2. kannustetaan tuotemyyntiin ja varoitetaan värväämästä liikaa myyjiä (edustajia/ jäseniä)

Kerro lisäksi yhtiösi edustajien keskimääräinen liikevaihto/kk siten, että kaikki yli kuukauden mukana olleet edustajat ovat mukana laskuissa. Nekin ovat usein aktiivisia, jotka eivät saa värvättyä yhtään edustajaa tai myytyä mitään. Koska tuotteille ei ole tarpeeksi kysyntää ja myyjiä on tarkoituksella liikaa eikä alalle ole tyrkyllä tarvittavaa määrää ehdokkaita uusiksi edustajiksi, jää useimpien edustajien liikevaihto väistämättä hyvin pieneksi. Tämän vuoksi ei ole oikein ottaa keskiansioita ja keskiliikevaihtoa laskettaessa huomioon vain palkkioita saavia ja menestyviä edustajia, joita on aina vähemmistö verkostoissa. Melkein jokaisessa verkostossa kannattavaa liiketoimintaa harjoittavien edustajien määrä on alle kaksi prosenttia kaikista edustajista, mistä syystä edustajat vaihtuvat alatasoilla kokonaan uusiin parin vuoden välein.

Jos pystyt todistamaan pyytämäni asiat yhtiön virallista materiaalia apuna käyttäen (mm. palkkiojärjestelmät ja sopimusehdot), niin voit kutsua minut esittelytilaisuuteen, jolloin näen asian toimivan myös käytännössä samoin kuin se paperilla on esitetty. Tämän jälkeen lupaan yrittää parhaani, että saisin asiallisen artikkelin yhtiönne toiminnasta ansaituin tunnustuksin ja kehuin, niin että kerron yhtiönne toimivan julkisesti lakeja kunnioittaen ja hyvää moraalia noudattaen. Silloin yrityksenne ei toimi niin kuin tyypillinen verkostomarkkinointiyritys vaan on harvinainen poikkeus, joita on ollut Yhdysvalloissa vain noin yksi prosentti kaikista alan yrityksistä. Suomessa ei vastaavaa tutkimusta ole tehty, mutta ulkomaisista yrityksistä voidaan sanoa suoraan arvio, jos tohtori Taylor on tehnyt sen USA:ssa eikä yhtiön toiminta poikkea Suomessa oleellisesti sen toiminnasta Yhdysvalloissa.

Tohtori Taylorin arviot sadoista yrityksistä ovat luettavana osoitteessa

 • Tee se itse testi englanniksi
  http://www.mlm-thetruth.com/mlm_evaluations.htm
 • Lista niistä yhtiöistä, jotka ovat saaneet neljä tai viisi punaista lippua testistä ja ovat laittomia pyramideja tämän testin perusteella
  http://www.mlm-thetruth.com/EvalsA-D.htm
TunnusmerkkiKylläEi
1. Osallistujien määrää ei rajoiteta millään tavalla vaan osallistujia kannustetaan värväämään niin paljon uusia osallistujia kuin mahdollista ja sen ylikin.  
2. Osallistuja etenee ylemmälle tasolle monitasoisessa hierarkkisessa järjestelmässä värväämällä uusia osallistujia eikä muiden ansioiden perusteella, siten että hänet nimitetään asemaansa.  
3. Osallistujia kannustetaan ostamaan tuotteita sen vuoksi, että he olisivat tuoteostojen eli myyntikiintiön täyttämisen ansiosta päteviä saamaan palkkioita alalinjasta.  
4. Osallistujille maksetaan palkkioita ylälinjaan enemmälle kuin viidelle tasolle.  
5. Tuotteen myyneen myyjän palkkiot ovat alle puolet (50 %) kaikista samasta myyntitapahtumasta maksetuista palkkioista.  

Lista tähän asti testin läpäisseistä, lakeja kunnioittavista ja korkeata moraalia noudattavista alan yrityksistä on tämän artikkelin lopussa tämän linkin takana.

Ärsyttäviä ja turhia yhteydenottoja

Saan välillä postia, jossa kerrotaan jostakin ”uudesta eettisesti korkeatasoisesta” verkostosta, jossa arvostetaan rehellisyyttä, avoimuutta ja korkeata moraalia. Tällainen firma ansaitsee todellakin kehut, jos sellainen on olemassa. Muut firmat ansaitsevat tulla nimeltä mainituiksi kotisivuillani. Ne ovat tyypillisiä verkostomarkkinointifirmoja eivätkä eroa merkittävällä tavalla muista firmoista värväystoiminnan moraalin ja eettisyyden suhteen. Palkkiojärjestelmä on suunniteltu sellaiseksi, että se palkitsee vain osan ylätasojen jälleenmyyjistä, kun suurin osa uusista jälleenmyyjistä jää väistämättä tappiolle matemaattisen pakon sanelemana, koska markkinat ovat kyllästyneet eikä kukaan rajoita uusien jälleenmyyjien määrää tai valvo sitä. Silti ideaa mainostetaan ”hyvänä mahdollisuutena lisäansioihin” ja riskit ovat pienet tai niitä ei ole ollenkaan. On kuulemma myös sellaisia verkostoja, joissa kukaan ei jää häviölle eikä ketään petetä. Semmoiset firmat ansaitsevat erityismaininnan, kun totuus on toinen eikä muuta voida osoittaa.

Olen kyllästynyt jatkuvaan häiriöön, mitä yksittäiset jälleenmyyjät minulle aiheuttavat todistellessaan omaa firmaansa ja toimintaansa rehelliseksi. Jatkossa jokainen firma, jonka edustaja jatkaa minun vaivaamistani, on ehdolla tulla nimeltä mainituksi kotisivuillani. Tämä on hyvä mahdollisuus saada lisää tunnettavuutta firmalleen.

Julkisuus hyödyttää kunniallisia yrityksiä, mutta kunniattomat välttävät julkisuutta ja toimivat kuin salattu uskonlahko tai kultti

Verkostomarkkinointi on jokseenkin tehoton tapa markkinoida tavaroita ja liikeideaa, joten julkisuus ei liene pahitteeksi liiketoiminnan edistämisen kannalta? Miksi monet yritykset toimivat kuin salainen kultti ja levittävät ideaa vain henkilöltä toiselle, vieläpä siten, ettei ehdokkaalle kerrota etukäteen juuri mitään siitä, mihin häntä pyydetään mukaan? Kun ehdokas tapaa tuttavansa, niin edessä onkin värväystilaisuus palopuheineen, mikä ei miellytä pahaaodottamatonta uhria. Jos puhun perättömiä, niin sehän voidaan helposti todistaa ja vaatia minut vastuuseen sanoistani. Onhan niitä oikeusistuimia: tutkittakoon asiat siellä ja sitä ennen poliisin voimin itse kunkin verkoston kohdalla!

Minä väitän, että verkostomarkkinoinnin jälleenmyyjistä suurin osa jää tappiolle toiminnassaan, mutta ideaa markkinoidaan silti hyvänä mahdollisuutena lisäansioihin. Jos markkinointi olisi alaan sovellettavien lain kohtien mukaan laillista, pitäisi mainita se, kuinka suuri mahdollisuus on menettää rahansa ja työpanoksensa verkostoon sen pyramidirakenteen vuoksi. Lisäksi ehdokkaille tulisi kertoa heidän taloudellisen turvallisuutensa kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot markkinatilanteesta, hinnoittelumahdollisuuksista, kulurakenteesta ja odotettavissa olevasta liikevaihdosta. Ellei näin menetellä, on mahdollista, että toiminta ei ole pelkästään moraalisesti tuomittavaa vaan myös laitonta.

Ennen kuin lähdette minua haastamaan, on syytä tietää se, että kaikki tähänastiset (1.4.2007) tutkintapyynnöt poliisille koskien kriitikkojen toimintaa ovat saaneet syyttämättäjättämispäätöksen. Liikeyrityksiä ja niiden moraalia on lupa kritisoida julkisesti sananvapauteen perustuen. Yhtäkään verkostomarkkinointia asiallisesti kritisoivaa internetsivustoa ei ole saatu suljettua, koska siihen ei ole laillisia perusteita. Antiverkostosivuja on julkaistu maailmanlaajuisesti ja niitä pidetään jatkossakin yllä vapaaehtoisin voimin.

Maailmassa on vielä niitä, joille kuluttajansuoja merkitsee jotakin. On ihmisiä, jotka haluavat suojella itseään ja läheisiään petoksen uhriksi joutumiselta. Oikea motiivi verkostomarkkinoinnin kritisointiin on kuluttajien suojelu tietoa antamalla. Siten voidaan myös estää pahimpia pyramideja leviämästä kovin laajalle.

Yhteiskunnan keinot pyramidipelien ehkäisemiseksi ovat vähäiset

Poliisilla on puutteelliset toimintavalmiudet ja oikeudet puuttua verkostomarkkinoinnin kautta harjoitettavaan petolliseen liiketoimintaan, joka on lähellä laitonta rahankeräystä ja petoksia. Kuluttajavirasto hukkuu yksittäisistä verkostomarkkinointifirmoista tehtyihin valituksiin, mitä tulee niiden harjoittamaan harhaanjohtavaan markkinointiin. Viestintävirasto ja Elintarvikevirasto eivät myöskään voi juuri mitään petoksien ehkäisemiseksi. Ainoa keino poistaa ongelma tai vähentää sen haittavaikutuksia merkittävällä tavalla, olisi säätää uudet lait, jotka määrittelisivät verkostomarkkinoinnin ja sääntelisivät sen toimintaa. Jos nykyisen kaltainen pyramiditoiminta, jota useimmat tietämäni verkostomarkkinointifirmat harjoittavat, olisi kiellettyä lain perusteella ja tuntuvien rangaistusten uhalla, olisi poliisilla paremmat valmiudet estää verkostojen leviäminen maahamme. Siihen asti ainoa tehokas keino vahinkojen välttämiseksi on tiedon jakaminen kuluttajille. Kerro sinäkin kaikille perheesi jäsenille, sukulaisillesi ja ystävillesi verkostomarkkinoinnin petollisuudesta, että jopa yli 99 % kaikista uusista jälleenmyyjistä menettää rahansa ja työpanoksensa henkilökohtaisena tappiona. Jakamalla oikeata tietoa suojelet parhaiten lähipiirisi ihmisiä.

Uusi rahankeräyslaki astui voimaan 1.7.2006. Sen soveltuvuus laittomien pyramidipelien kitkemiseksi pois maastamme ei ole vielä testattu. Move Networks Oy:n saama tuomio vanhan rahankeräyslain mukaan on erävoitto taistelussa alan vääryyksiä ja epäkohtia vastaan. On silti vielä aikaista sanoa, onko uusi rahankeräyslaki riittävän tehokas, jotta sen perusteella voitaisiin tuomita kaikkein eniten vahinkoa aiheuttavat verkostojätit kuten Amway, Golden Neo-Life Diamite International (GNLD ja Golden Products -tuotteet kuten Superkymppi pesuaine) ja Herbalife.

Ei väärää yleistystä vaan totuutta

Minut on haukuttu sen vuoksi, että olen niputtanut kaiken verkostomarkkinoinnin samaan nippuun, vaikka osa toimii heidän mielestään moraalisesti hyväksyttävällä tavalla. Yleinen väite on, että kyseisessä rehellisesti toimivassa verkostomarkkinointifirmassa ei ole lainkaan riskiä menettää rahaa tai työpanosta verkostoon tai sitten riski on olemattoman pieni. On väitetty, ettei yksikään jälleenmyyjä jää tappiolle eikä ketään huijata. Mitään todisteita tähän ei ole kuitenkaan esitetty. Asiahan voitaisiin todistaa, kun poliisi tutkisi kyseisen firman kirjanpidon ja hallinnon. Sieltä löytyisi kaikkien jälleenmyyjien lukumäärä, maksetut palkkiot ja miten palkkiot ovat jakautuneet jälleenmyyjien kesken. Kävisi ilmi, että palkkioista suurin osa on maksettu muutamalle jälleenmyyjälle verkoston ylätasoilla ja suurin osa jälleenmyyjistä on jäänyt kokonaan ilman palkkioita tai saanut niitä vähemmän kuin mitä toiminnasta on aiheutunut kuluja. Syy tappiolle jäämiseen on verkoston pyramidirakenne: järjestelmä on suunniteltu tuottamaan enemmän häviäjiä kuin voittajia. Onko siis laillista markkinoida ideaa ”hyvänä mahdollisuutena lisäansioihin” ja ”ettei riskiä ole tai että riski on vähäinen”?

Koska toiminta on suunnitelmallista ja verkostoon liitetään tarkoituksella niitä, jotka menettävät rahansa ja työpanoksensa ylätasojen jälleenmyyjien sekä pääyhtiön hyväksi, ovat väitteet sen rehellisyydestä röyhkeyttä. Jos joku varastaisi sinun lompakostasi 20-500 euroa, niin pitäisitkö sitä rehellisenä toimintana ja vähättelisit rikosta? Ei ole mitään syytä vähätellä verkostomarkkinoinnin kautta huijattua rahan ja työpanoksen määrää. Menetetty työpanos nostaa yksittäisen edustajan tappiot tuhansiin euroihin. Ne, jotka mainostavat ideaansa riskittömänä ja rehellisenä, ovatkin kaikkein kieroimpia ja pahimpia huijareita, mitä verkostoissa on. Osa heistä tekeytyy vielä uskovaisiksi ja levittää ideaansa seurakuntiin. Kukaan kristitty ei voi harjoittaa sellaista toimintaa tekemättä parannusta eli hylkäämällä harhaanjohtava markkinointi ansaintakeinona. Jos joku jatkaa petollista toimintaansa, niin hän kuolee synteihin ja rikoksiin tahallisen synnin teon seurauksena. Hän joutuu synnin pettämänä eroon Jumalasta ja paatuu. Paatunut ei tunne omantunnon syytöksiä, kun levittää valheita ja yrittää ansaita rahaa epärehellisin keinoin.

Lue artikkelini siitä, mitä faktoja väitteitteni takana on ja mieti sitä, mitä faktoja vastapuoli eli verkostomarkkinointia puolustavat ihmiset esittävät.

Faktoja, ei kuulopuheita http://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/10/faktoja-ei-kuulopuheita/

Huijattuja ja huijareita

Suuri osa verkostomarkkinoijista on houkuteltu mukaan harhaanjohtavan ja totuudenvastaisen markkinoinnin avulla. Heille on uskoteltu, että rahan ansaitseminen tuotteita ostamalla ja suosittelemalla niitä muille sekä värväämällä pari ystävää alalinjaan on ”hyvä mahdollisuus lisäansioihin ja taloudellisen riippumattomuuden saamiseen”. He ovat lähteneet mukaan toimintaan, kun ovat luottaneet tuttavaansa, joka on esitellyt liikeidean heille. Lisäksi ahneus on langettanut heidät luulemaan, että rahan saaminen voisi olla todellakin niin helppoa kuin mitä väitetään liike-esittelytilaisuuksissa.

Uusi edustaja on syyllinen vain ahneuteensa, mutta ei siihen, että häntä on petetty harhaanjohtavan markkinoinnin kautta. Jos edustaja passivoituu ja lopettaa toiminnan nähdessään sen moraalittomuuden, on häntä pidettävä lähinnä petoksen uhrina eikä rikollisena tai moraalittomana ihmisenä. Valtaosa mukaan lähteneistä on ihan tavallisia ja kunniallisia työtätekeviä ihmisiä. He eivät jatka toiminnassa loputtomiin, sillä moraaliton toiminta ja ahneus paljastuvat heille aikanaan.

Valitettavan monesta huijatusta tulee huijari. Kun he huomaavat menettäneensä aikaa ja rahaa huijauksen uhrina, yrittävät he saada omansa takaisin huijaamalla heille vähemmän tunnettuja ihmisiä, ventovieraita ja tutun tuttuja. Joku häikäilemätön voi saada voittoa toiminnasta kertomalla jatkuvasti valheita ja pettämällä läheisiään. Jos joku toimii siten, että alkaa huijata muita havaittuaan hävinneensä rahaa huijauksen uhrina, tulee hänestä yhtä paha ja pahempikin kuin häntä huijanneesta ylälinjasta.

Kaikkein pahimpia ja moraalittomimpia ihmisiä ovat ne, jotka tietävät, mistä toiminnassa on kysymys ja he jatkavat muiden huijaamista tietoisesti. He näkevät tilastoista sen, miten moni häviää rahaa ja miten suuri vaihtuvuus alalinjassa on. He tietävät alan kylmät tosiasiat ja petollisuuden, mutta kertovat silmääkään räpäyttämättä uhreilleen valheita siitä, miten korkea moraali toiminnassa on ja miten se on kunniallinen tapa hankkia elantonsa.

On surullista, että joku voi olla niin kiero ja paha sydämeltään, että pystyy huijaamaan läheisiään sitä lainkaan häpeämättä. Sekään ei riitä, että he huijaavat läheisiään: he opettavat tietoisesti muitakin huijaamaan omia läheisiään. Kun joku sitten häviää rahaa ja työpanoksen verkostoon, niin he syyllistävät tämän huijatun uhrinsa ja sanovat, että ”se on yksin ihmisestä itsestään kiinni, menestyykö hän vai ei!” ”Järjestelmässä ei ole mitään vikaa: työ ei ole vain kaikkia varten sopivaa!” He tietävät huijaavansa ihmisiä ja että vika on järjestelmässä, mutta he jatkavat silti tietoisesti huijaustaan, mikä tekee heistä rikollisia mielensä laadulta.

Tyypillisiä verkostomarkkinointiyrityksiä

Tätä sivustoa ja tätä sivua ei enää päivitetä. PH 15.8.2016

Tähän sivun loppuun laitan listan niistä firmoista, joita pidän tyypillisenä verkostomarkkinointifirmana. (firman nimen sijasta voin mainita myytävän tuotteen nimen)

Herbalife, Aquasource, DWG Enviro-Tech Finland Oy, Seven Nox Ab, Aspiritus, WGI, Osuma Oy eli NWI klubi, WGI eli World Games Inc. eli Aspiritus…

Saat firmasi tai sen myymän tuotteen nimen tähän listaan ottamalla minuun yhteyttä ja yrittämällä perustella toimintaanne moraalisesti hyväksyttäväksi ja lakeja kunnioittavaksi (eli noudattavaksi), vaikka se ei läpäise Jon Taylorin kehittämää testiä.

Tyypillisestä verkostomarkkinointiyrityksestä poikkeavia firmoja

Kokoan tähän listan lakeja kunnioittavista ja moraalisesti korkealla tavalla toimivista verkostomarkkinointiyrityksistä.

Tutkija tri Jon Taylor on kehittänyt ns. viiden punaisen lipun testin, minkä avulla on yksinkertaista arvioida MLM-yhtiöiden järjestelmää ja erottaa pyramidipelit rehellisemmästä liiketoiminnasta. Taylorin artikkeleita on suomeksi kotisivuillani.

Jos yhtiö saa Taylorin kehittämässä testissä neljä tai viisi punaista lippua, niin on syytä olla varuillaan: kyse saattaa olla ja todennäköisesti onkin laittomasta pyramidipelistä eikä rehellisestä suoramyynnistä! Ota kuitenkin huomioon se, että yhtiöiden palkkiojärjestelmät ja markkinointitavat voivat muuttua ajan myötä. Kerran saatu arvosana ei tarkoita sitä, että yhtiö olisi koko toimintansa ajan samanlainen. Muutosta parempaan suuntaan on valitettavan harvoin nähtävissä – yhtään tunnettua tapausta ei ole – mutta muutos huonompaan on eräiden yritysten kohdalla todettu. Jotkut yritykset ovat valinneet toimintatavakseen verkostomarkkinoinnin toisella markkinointialueella ja toisella alueella ne toimivat kuten perinteiset muut yritykset vähittäiskaupan kautta tai muun suoramyyntijärjestelmän mallin mukaan. (esim. Unilever)

Testi on seuraava:

TunnusmerkkiKylläEi
1. Osallistujien määrää ei rajoiteta millään tavalla vaan osallistujia kannustetaan värväämään niin paljon uusia osallistujia kuin mahdollista ja sen ylikin.  
2. Osallistuja etenee ylemmälle tasolle monitasoisessa hierarkisessa järjestelmässä värväämällä uusia osallistujia eikä muiden ansioiden perusteella, siten että hänet nimitetään asemaansa.  
3. Osallistujia kannustetaan ostamaan tuotteita sen vuoksi, että he olisivat tuoteostojen eli myyntikiintiön täyttämisen ansiosta päteviä saamaan palkkioita alalinjasta.  
4. Osallistujille maksetaan palkkioita ylälinjaan enemmälle kuin viidelle tasolle.  
5. Tuotteen myyneen myyjän palkkiot ovat alle puolet (50 %) kaikista samasta myyntitapahtumasta maksetuista palkkioista.  

Tee tämä testi sille yritykselle, mitä ehdotat tai minkä edustaja olet. Jos MLM-yhtiö saa neljä tai viisi lippua, niin on syytä olla varuillaan: kyse on laittomasti toimivasta pyramidipelistä.

Katso ensin, onko tri Jon Taylor tehnyt yhtiöstä arvioinnin.

 • Lista niistä MLM-yhtiöistä, jotka ovat saaneet Taylorin testissä joskus 4 tai 5 punaista lippua eli ovat toimineet testin aikana kuin laiton pyramidi
  http://www.mlm-thetruth.com/EvalsA-D.htm

Lue myös viiden punaisen lipun testin ongelmista ja omasta ehdostuksestani pyramidien torjumiseksi eli 50- % säännön analyysi.

Katso myös lista Suomessa toimivista alan yrityksistä. Sen alussa on hyviä työkaluja pyramidien tunnistamiseksi ja mm. vuoden 1979 Amway-oikeudenkäynnin analyysia.

Toistaiseksi yksikään yritys ei ole ilmoittautunut testattavaksi tai läpäissyt testiä saaden laillisen ja moraalisesti korkealla tasolla toimivan MLM:n arvosanan niissä testeissä, mitä olen tehnyt pyytämättä.

Luokitukset minun arvioissani tulevat olemaan:

 1. Tyypillinen alan yritys eli laiton pyramidi vähintään moraalin ja lain hengen kannalta kannalta arvioituna
 2. Ei pahimmasta päästä
 3. Melko rehellinen ja lakeja kunnioittava
 4. Puhtaat paperit

Yhdenkään yrityksen edustajaksi ryhtymistä en suosittele, sillä suoramyynti on hyvin epäkiitollinen ammatti. Kuluttajat pitävät suoramyyntiä tungettelevana ja ei-toivottuna markkinointitapana. Työ kuluttaa muutenkin ja vaatii tekijältä erityisen paljon voimavaroja. Suoramyyjän ammatti ei ole mikään toiveammatti tai kutsumus kuin hyvin harvalle ihmiselle. Suoramyyjäksi päädytään usein juuri sen vuoksi, ettei ole saatu mitään muuta työtä. Puhelinmyynti ja henkilökohtaiset asiakaskäynnit ovat työn muotoja. Verkostomarkkinointi sisältää näitä molempia.

Verkostomarkkinointi on suoramyyntinä kaikkein huonoin vaihtoehto. Siinä ’yrittäjä’ joutuu ottamaan kaiken riskin toiminnastaan. Pääyhtiö ei ota mitään riskiä sen jälkeen, kun on saanut riittävän suuren verkoston myymään tuotteitaan. Uusi yrittäjä maksaa kaikki kulut omasta pussistaan eikä saa mitään takuupalkkaa, niin kuin muussa suoramyynnissä saadaan (ei tosin kaikissa firmoissa). Muissa firmoissa pääyhtiö maksaa toiminnan kulut, mutta verkostomarkkinoinnissa sen tekevät itsenäiset liikkeenharjoittajat eli yrittäjät. Tästä syystä riskit ovat moninkertaiset ja työ kuluttavampaa kuin perinteisessä suoramyyntityössä.

Uusien myyjien loputon värvääminen aiheuttaa entistä enemmän stressiä työn tekijälle, joten en voi suositella verkostomarkkinointia kenellekään, vaikka jokin yritys toimisi lakeja kunnioittaen ja rehellisesti. Käytännössä täysin puhdasta verkostomarkkinointiyritystä ei liene olemassa, ellei sitten määritellä verkostomarkkinoinnin piiriin kuuluvaksi sellaista monitasoista myyjien jakelujärjestelmää, mikä poikkeaa huomattavasti tyypillisestä verkostomarkkinoinnista. Siinä pitäisi olla myyjien määrä tarkoin rajattu ja valvottu, mikä tekee siitä käytännössä muuta kuin tyypillistä verkostomarkkinointia.

Lue markkinoiden kyllästymisestä kertova artikkelini, missä käsittelen erityisesti kotimyyntiin perustuvaa järjestelmää, missä emäntä kutsuu kotiinsa vieraita ja nämä ostavat sitten tuotteita. (Linkki artikkeliin on tämän kappaleen jälkeen) Jos rehellistä ja lakeja kunnioittavaa verkostomarkkinointia on maassamme, niin se löytyy luultavasti tästä toimintakonseptista. Ei tämäkään järjestelmä ole ongelmaton ja takaa sitä, ettei lakeja rikota ja toimita vähintään moraalin kannalta väärin. Lue ja saa lisää valistusta etenkin sen suhteen, millaisen markkinatutkimuksen pääyhtiö on tehnyt (onko sitä tehty ja onko tiedot annettu uusille myyjäehdokkaille ja verkostojen rakentajille?) ja mitä tietoja alueeltanne on uusille myyjille annettu. Kerrotaanko alueen myyjien keskimääräinen liikevaihto ja asiakkaiden määrä uusille myyjäehdokkaille ennen värväämistä vai ei? Tämä ratkaisee hyvin paljon toiminnan moraalia ja laillisuutta arvioitaessa.

Markkinoiden kyllästyminen on taloustieteellinen fakta https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/11/markkinoiden-kyllastyminen-on-taloustieteellinen-fakta/

Jyväskylässä, 19.4.2005 Petteri Haipola, päivitetty 15.04.2007