Yleistäminen verkostomarkkinoinnissa

30.10.2005 Kirjoittanut Petteri Haipola

Minua on syytetty siitä, että yleistän asioita, kun sanon kaikkia verkostomarkkinointifirmoja samankaltaisiksi pyramideiksi. Kyse ei ole kuitenkaan yleistämisestä vaan yleisen totuuden julkituomisesta.

Yleisen totuuden kertominen ei ole yleistämistä. Jos sanon, että varastaminen on syntiä kaikissa tapauksissa, niin en yleistä asioita vaan kerron yleisen totuuden. Jos sanon, että kaikki jälleenmyyjät ovat epärehellisiä ja huijareita, niin silloin syyllistyn yleistämiseen enkä pysy totuudessa. Jälleenmyyjien joukossa on paljon rehtejä ja kovasti työtä tekeviä jälleenmyyjiä, joiden hyvää nimeä ja mainetta käytetään surutta hyväksi petoksen eteenpäinviemiseksi.

Kaikille verkostomarkkinontifirmoille on yhteistä mm.

– Jälleenmyyjien määrää ei valvota eikä rajoiteta mitenkään. Tästä on seurauksensa markkinoiden kyllästyminen. Kaikille jälleenmyyjille ei riitä tarpeeksi asiakkaita ja uusia jäseniä alalinjaan, jotta he voisivat jäädä voitolle liiketoiminnasta.
– Em. syystä johtuen verkostossa on tietty määrä häviäjiä. Tämä prosentuaalinen osuus on minimi eikä muutu, vaikka verkostossa olisi kuinka paljon jäseniä tahansa. Ts. yli 99% jää tappiolle verkoston pyramidirakenteen vuoksi. Luku voi olla pienempi ainoastaan siten, että jälleenmyyjien määrä jää sattumalta niin pieneksi, että useimmat voivat saada voittoa myymällä vähällä vaivalla tuotteita hyvällä katteella. Tuotteilla täytyy olla silloin riittävästi kysyntää. Koska jälleenmyyjiä värvätään kuitenkin koko ajan lisää ilman mitään rajoituksia, on todella harvinaista, että asiakkaita riittää kaikille tarpeeksi voiton saamiseksi pelkällä tuotemyynnillä.
– Kaikissa firmoissa mainostetaan ideaa harhaanjohtavalla tavalla. Ideaa sanotaan ”hyväksi mahdollisuudeksi”, jossa on vain vähän tai ei ollenkaan ”riskejä”. Totuus on aivan toinen. Myöskään kulurakennetta ei kerrota totuudenmukaisesti jne.
– Firmat eivät rankaise totuudenvastaiseen ja harhaanjohtavaan markkinointiin syyllistyviä jälleenmyyjiä. Nämä saavat nauttia täysin rinnoin huijaamalla mukaan saatujen ihmisten liikevaihdon perusteella maksettavista palkkioista.

Tästä jäi varmasti vielä paljon asioita pois, mitkä ovat yhteisiä kaikille verkostoille. Yksittäinen firma voi puolustautua julkaisemalla puolueettoman lähteen tarkistamat tilastotiedot yrityksensä liiketoiminnasta. Tarpeellisia tietoja ovat:

– Kuinka monta jäsentä verkostoon on liittynyt sen historian aikana?
– Kuinka moni heistä on saanut palkkioita oltuaan mukana vähintään kuukauden? (tästä voidaan laskea prosentuaalinen osuus, esim. 1 %)
– Miten maksetut palkkiot ovat jakautuneet jälleenmyyjien kesken? (Esim. 90 % palkkioita saaneista on saanut alle 100 euroa bruttopalkkioita ja 9 % 100-500 euroa ja 1% yli 500 euroa koko aikana. Lisäksi voidaan julkaista se, paljonko jälleenmyyjät saavat nykyään palkkioita per kuukausi ja miten palkkiot jakautuvat heidän kesken.)
– Kuka omistaa ”työkalubisneksen” eli Liiketoiminnan tukijärjestelmän ja sen kautta myytävät tuotteet: kasetit, videokasetit, DVD:t, CD-ROMit, kirjat, vihkoset, mainosmateriaalin, esitteet, tuoteluettelot, markkinointimateriaalin, (käyntikortit ym.) oikeuden tapahtumien, koulutustilaisuuksien ja värväyskokousten tuottamaan voittoon?
– Kuka omistaa verkoston ylimmät tulokeskukset, joista koko verkosto rakentuu? Ovatko ne suoraan tai välillisesti pääyhtiön omistajien omistuksessa? Jos ovat, niin silloin omistajat saavat suuren osan jälleenmyyjille maksetuista palkkioista kaiken muun voiton lisäksi.

Haluatko olla mukana toiminnassa, jota syytetään toistuvasti laittomaksi pyramidiksi ja joka harjoittaa tarkoituksella harhaanjohtavaa markkinointia? Haluatko olla mukana järjestelmässä, jonka pääyhtiö on suunnitellut sellaiseksi, että se tuottaa enemmän häviäjiä kuin voittajia, mutta mainostaa ideaa silti ”hyvänä mahdollisuutena” lisäansioihin, jossa ei ole paljon mitään ”riskejä”?

Petteri Haipola, 30.10.2005