Kymmenen tärkeintä asiaa, jotka opin verkostomarkkinoinnista

10 tärkeintä asiaa:

1. Verkostomarkkinointiyritykset esittävät viatonta, mutta useimmissa verkostoissa yli 99 % osallistujista kärsii tappion.

2. Lähes kaikki verkostot ovat ”värväysjärjestelmiä” tai tuotemyyntiä harjoittavia pyramideja.

3. Rehellinen ja (jälleenmyyjälle) voittoa tuottava verkosto ei näytä ollenkaan tyypilliseltä verkostomarkkinointiyritykseltä.

4. Oikein ymmärrettynä jopa johtavat verkostomarkkinointiyritykset ovat todennäköisesti petollisia ja käytännöllisesti katsoen laittomia.

5. Verkostomarkkinoinnin uhrit valittavat vain harvoin, mikä edesauttaa ongelman kehittymistä.

6. Lainsäätäjillä ja -valvojilla ei ole yleensä halua ja voimavaroja suojella kuluttajia edistämällä verkostomarkkinointia rajoittavaa ja sääntelevää lainsäädäntöä.

7. Verkostomarkkinoinnin myynninedistäjät ovat nerokkaita puolustamaan järkisyin petosta jopa itselleen.

8. Verkostomarkkinoinnin väärinkäytökset johtuvat palkkiojärjestelmästä ja värväysmenetelmästä – eli ”järjestelmä on petollinen”.

9. Vaikka useimmat verkostot ovat huijausta, voivat ne olla erittäin pitkäikäisiä ja kestäviä – laajentamalla usein toimintaansa Ponzi-huijausten tavoin ulkomaille, jotta värvääminen voisi jatkua.

10. Palkkiojärjestelmät palkitsevat värväämisestä enemmän kuin suoramyynnistä eivätkä yhtiöt ole sen vuoksi lakeja kunnoittavia rehellisiä suoramyyntiyrityksiä, mitä ne väittävät olevansa.

YHTEENVETO – alaston kaunistelematon totuus

HUOMAA: Seuraavat johtopäätökset perustuvat tarkkaan riippumattomaan tutkimukseen. Nämä analyysit ja johtopäätökset ovat enemmän kuin vain pelkkiä mielipiteitä. Niitä ovat tukemassa —

  • laajat vertailevat tutkimukset palkkiojärjestelmistä ja vaihtoehtoisista liiketoimintamalleista erojen selvittämiseksi
  • tuhansien nykyisten ja entisten verkostomarkkinoijien haastattelut ja palautteet
  • alan huippuasiantuntijoiden haastattelut
  • satojen verotarkastajien tiedot tuhansien verkostomarkkinoijien saamista veronpalautuksista alueilla, missä on paljon verkostomarkkinointia
  • oikeudenkäyntiasiakirjat verkostomarkkinointia käsittelevistä tapauksista (pitäen sisällään IRS:n – Internal Revenue Service – verotiedot yhden osavaltion huippujälleenmyyjien tuloista tuloverotuksessa)
  • kotitalouksien kuluttajatutkimukset koskien osallistumista verkostomarkkinointiin
  • johtavien verkostomarkkinointiyritysten pääjohtajien tutkimukset
  • yksityiset ja julkiset verkostomarkkinointiyrityksien taloudellista tilaa koskevat tiedostot
  • yhteydenpito kaikilla tasoilla työskenteleviin lainvalvojiin
  • suora kokemus huomattavista verkostomarkkinointiyrityksistä.

1. Verkostomarkkinoijat tekevät paljon töitä sen eteen, että saisivat järjestelmän näyttämään viattomalta, mutta useimmissa yhtiöissä yli 99 % ”myyjistä” kärsii tappion.

Verkostomarkkinointi (tunnetaan myös nimellä monitasomarkkinointi) vetoaa voimakkaasti niihin herkästi haavoitettaviin kuluttajiin, jotka etsivät keinoa paremman osan saamiseksi elämässä. Jotkut lähtevät mukaan, koska aloituskustannukset näyttävät pieniltä, heillä on tarve kuulua johonkin ryhmään, jonka jäsenet ovat omistautuneet asialleen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, maagisia ominaisuuksia sisältävät tuotteet houkuttavat heitä ja he ovat uskoneet lupaukset ”kerrannaisista” tuloista sekä aikaisesta eläkkeelle vetäytymisestä. Verkostomarkkinointi on usein salakavalaa esittäessään viatonta ja samaan aikaan se on tuhoisaa, koska se köyhdyttää vääjäämättä lähes kaikkia osallistujia sijoitetun rahan ja ajan määrässä. Samalla kun tappiot ovat monilla osallistujilla pienet, mitä tulee käyttämättä jääneiden tuotteiden määrään, vahinko voi olla suuri, kun otetaan huomioon suuret velat, (suom. lisäys: tappioiden vuoksi) maksamatta jääneet asuntovelat, häiriöt urakehityksessä ja konkurssit. Muita haittavaikutuksia ovat usein liiallinen materialismiin keskittyminen, arvokkaiden ystävyyssuhteiden hyväksikäyttö, pakkomielteen omainen omistautuminen verkostomarkkinoinnille, mikä johtaa avioeroihin ja oman arvon tunnon vahingoittumiseen.

Useimmat osallistujat eivät etsi ”mahdollisuutta” vaan heidät on värvännyt joku heille läheinen ihminen. Idea on myyty heille laillisena kotoa käsin tehtävänä liiketoimintana, jonka avulla voi ”ansaita vähän ekstraa”. Sen avulla voi sitten maksaa opiskelukuluja tai lahjoittaa rahaa hyvään tarkoitukseen tms. Todellisuus on kaukana tästä. Kun edesautetaan rajoittamatonta värväämistä (loputtomaan ketjuun) rajallisilla markkinoilla, tuomitaan matemaattisen pakon sanelemana suurin osa osallistujista kärsimään taloudellista tappiota. Tappioluvut ”MLM-värväysjärjestelmissä” (katso #2 alapuolella) ovat noin 99.9%; eli noin 999 jokaisesta 1000 osallistujasta häviää rahaa! Todennäköisyydet ovat paljon huonommat kuin ei-tuotetta-myyvillä pyramidijärjestelmillä ja jopa huonommat kuin monissa uhkapeleissä Las Vegasin kaltaisilla pelikasinoilla. Miljoonat osallistujat häviävät maailmanlaajuisesti kymmeniä miljardeja dollareita vuosittain. (Katso ”Which Does the Greater Harm?” [Klikkaa tästä avataksesi yhden sivun PDF tiedostona],” Kuka tekee voittoa verkostomarkkinoinnilla*? Utahin osavaltion verotarkastajilla on tähän vastaus.

On syytä huomata myös se, että monet yhtiöiden värvääjistä kiistävät olevansa ”verkostomarkkinointia” tai ”monitasomarkkinointia”. Sen sijaan he väittävät olevansa ”franchise edustajia” ja harjoittavansa ”tiimimarkkinointia”, ”kotimyyntiä” tai ”suoramyyntiä”. Tämän pitäisi kertoa sinulle jotakin. Heidän ponnistelunsa välttyä ”verkostomarkkinoinnin” leimalta viittaa siihen, että suuri osa yleisöä on saanut selville toiminnan olevan laitonta. (suom. huom. ”not legitimate”: ei kunniallista, ei rehellistä ja lakeja kunnioittavaa)

Ollakseni täsmällisempi, muistan että yli 30 vuotta sitten verkostomarkkinoinnin myynnin edistäjät huomasivat nimen ”monitasomarkkinointi” muistuttavan liiaksi pyramidijärjestelmää, joten he kertoivat maailmalle fanfaarien säestyksellä uuden kutsumanimensä: ”verkostomarkkinointi”. He väittivät vain hyödyntävänsä tehokasta suusta suuhun markkinointimenetelmää. Se kuulosti riittävän viattomalta. Jopa jotkut lainsäätäjät menivät halpaan.

Nu Skin -yhtiö kuvaa taloudellisessa tiedonannossaan itseään ”maailmanlaajuiseksi suoramyyntiyritykseksi.” Melaleuca -yhtiön promoottorit kertovat, etteivät he ole ”verkostomarkkinointiyritys” vaan ”kotimyyntiä (consumer direct marketing)” – aivan ilmeisenä tarkoituksenaan yrittää olla näyttämättä pyramidijärjestelmältä.

Lue kohdat #2 ja #10 tämän alapuolelta nähdäksesi käyttämäni kriteerit, jotka perustuvat luotettavaan tutkimukseen. Voit erottaa niiden avulla toisistaan kunniallisen suoramyynnin ja verkostomarkkinoinnin, joka on pelkästään tuotemyyntiä harjoittava pyramidi. (”värväysjärjestelmä”) Pidä mielessäsi, etteivät ongelmien aiheuttajia ole yleensä toiminnasta käytettävät erilaiset nimitykset, tuotteet tai verkostojen johtajat vaan itse palkkiojärjestelmä. Psykologit keksivät sata vuotta sitten, että saat sen kohtelun, minkä ansaitset.

2. Lähes kaikki verkostomarkkinointiyritykset ovat ”MLM-värväysjärjestelmiä” tai tuotemyyntiä harjoittavia pyramideja.

Lähes kaikkia verkostomarkkinointiyrityksiä voidaan pitää ”tuotemyyntiä harjoittavina pyramideina” tai ”värväysjärjestelminä”, koska ne elävät uusien ”jälleenmyyjien” värväämisestä, jotka ovat tosiasiallisesti asiakkaita – suurin asiakasryhmä. Tässä kirjoituksessani termi ”MLM-värväysjärjestelmä” viittaa järjestelmiin, joille on luonteenomaista värvätä loputtomaan ketjuun jälleenmyyjiä pääasiallisiksi asiakkaikseen.

MLM-värväysjärjestelmät pitävät sisällään nämä ”Viisi Punaista Lippua” palkkiojärjestelmiensä vuoksi:

1. Osallistujien värväämistä ei rajoiteta millään tavalla. Värvääjiä kannustetaan ja yllytetään värväämään loputtomaan ketjuun lisää värvääjiä, jotka värväävät lisää värvääjiä.

2. Yleneminen hierarkiassa saavutetaan värväämällä uusia osallistujia pikemmin kuin ansioitumalla muulla tavoin, tulemalla nimitetyksi.

3. ”Jälleenmyyjiä” rohkaistaan ostamaan jatkuvasti tuotteita, liiketoiminnan tukimateriaalia eli ”työkaluja”, (koulutus, opetusmateriaali, yms.) jotta he olisivat oikeutettuja palkkioihin ja menestyisivät liiketoiminnassa. (”maksa ja pelaa”, engl. pay to play)

4. Yhtiö maksaa palkkioita ja bonuksia ylälinjaan enemmälle kuin viidelle tasolle ”jälleenmyyjiä.”

5. Yhtiö maksaa jokaisesta myydystä tuotteesta ylälinjan osallistujille saman verran tai enemmän palkkioita kuin myyjälle itselleen, mikä ei kannusta tarpeeksi suoramyyntiin, mutta yllyttää värväämään uusia myyjiä.

VAROITUS: Kun yhtiöiltä saatujen tietojen perusteella palkkiojärjestelmä johtaa näihin viiteen lippuun, (niin kuin tekee useimmissa yhtiöissä) noin 99.9 % osallistujista häviää rahaa, kun kuluiksi lasketaan yhtiöltä ostetut tuotteet. (suom. huom. Suuri osa tuotteista ostetaan omaan käyttöön ja perheelle – enemmän kuin tarvitaan – niin että osa niistä jää käyttämättä. Tuotteita ei ostettaisi itse asiassa laisinkaan, jos tiedettäisiin, miten huono mahdollisuus on saada voittoa. Verkoston ulkopuolelle myydään vain vähän tuotteita.) Teet viisaasti, kun et osallistu – huolimatta siitä, miten hyviä tuotteet ovat, kuinka monta ”arvostettua ja kunniallista” ihmistä menestyy liiketoiminnassa tai tukee sitä, (hyväksyy, kannattaa) tai vaikka lainvalvojat eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin yhtiötä vastaan. Mahdollisuutesi menestyä uhkapelissä Las Vegasissa (tai Raha-automaattiyhdistyksen pelisaleissa) ovat paremmat. (Katso ”Which Does the Greater Harm”, osoitteesta www.mlm-thetruth.com)

Saadaksesi täydellisempää tietoa näistä ”Viidestä Punaisesta Lipusta,” jotka ovat tulosta yllä mainitusta monen vuoden tutkimustyöstä ja valikoidut sen perusteella, klikkaa tästä, niin voit lukea viimeisimmän raportin, joka on erinomainen tiivistelmä kaikesta tutkimuksestani aihetta koskien. Tiedosto on pdf-muodossa ja mainitaan kotisivullani myös aiheiden ”Guides” ja ”Research” kohdalla. (Oppaita ja Tutkimuksia) Lue lyhennetty suomenkielinen versio Viidestä Punaisesta Lipusta tämän linkin takaa.

3. Rehellinen ja (jälleenmyyjälle) kannattava verkostomarkkinointiyritys ei näytä lainkaan tyypilliseltä verkostomarkkinointiyritykseltä.

On olemassa ainakin kaksi verkostomarkkinointiyritystä, jotka toimivat rehellisesti ja kunniallisesti. (lakeja kunnioittaen) Painopiste on tuotteiden suoramyynnissä vähittäismyyntihintaan asiakkaille, joilla ei ole muuta tekemistä kyseisen yhtiön kanssa kuin asiakkuus. Asia on nähtävissä palkkiojärjestelmistä, joiden mukaan: (1) Palkkioiden saamiseen (pätevöitymiseen) ja ylenemiseen tarvitaan vain pieniä ostoja ”yllykkeeksi”/kannustimeksi (esim. ei enempää kuin 100 dollarilla kolmessa kuukaudessa) (2) Suoria (ensisijaisia) palkkioita ei makseta enemmälle kuin viidelle tasolle ylälinjaan, joista jokainen saa erittäin pienet suorat provisiot (1-5%) alalinjan myynnistä ja (3) Suurin osa yhtiön maksamista palkkioista (yli 50 %) maksetaan niille jälleenmyyjille, jotka tekevät varsinaisen myyntityön. Kutsun sellaisia järjestelmiä nimellä ”jälleenmyyjäverkostot”. (engl. ”retail MLM´s”) Satojen yhtiöiden joukosta olen löytänyt näiden kriteerien mukaan vain kolme, jotka ansaitsevat nimen ”jälleenmyyjäverkosto”.

Lyhyesti sanottuna kunniallisiksi jälleenmyyjäverkostoiksi voidaan hyväksyä vain sellaisia järjestelmiä, jotka EIVÄT täytä tyypillisten verkostomarkkinointiyritysten ominaisuuksia ”Viiden Punaisen Lipun” kriteerien mukaan.

4. Oikein ymmärrettynä jopa johtavat verkostomarkkinointiyritykset ovat todennäköisesti petollisia ja käytännöllisesti katsoen laittomia.

Lähes kaikki verkostomarkkinointiyritykset ovat luonteeltaan petollisia värväysjärjestelmiä, (loputon värväysketju) joissa luvataan huomattavia jatkuvia tuloja, mutta valtaosa osallistujista kärsii tappioita. Kuitenkin muutamat edustajat pyramidin huipulla saavat suuria voittoja alalinjan osallistujien tuoteostoista, jotka ostavat tuotteita varastoon ”saadakseen pelata peliä”. Sellaista toimintaa voidaan pitää varkautena, joka on mahdollista harhaanjohtamisen avulla.

Sijoittajat järkyttyisivät, jos tietäisivät, ettei heidän pörssiyhtiöillään ole yhtään varsinaista asiakasta tai on vain muutama uskollinen asiakas (katso kohta #10) ja että yhtiö on täysin riippuvainen jälleenmyyjien verkostosta, joista 99.9 % häviää rahaa.

Nämä järjestelmät ovat käytännöllisesti katsoen laittomia kaikkien valtioiden lainsäädännön perusteella, koska ne rikkovat rahankeräyslakeja, lakeja pyramidipeleistä ja hyvän liiketavan vastaisesta menettelystä – tai yksinkertaisesti lakeja petoksista. Saatavien tietojen perusteella valtaosa alan yhtiöistä ei tarjoa lisäansioiden mahdollisuutta jälleenmyyjille vaan ne ovat sen sijaan erinomaisia mahdollisuuksia hävitä rahaa – eivätkä ole lainkaan lakeja kunnioittavia yrityksiä minkään järkevän mittapuun perusteella.

5. Verkostomarkkinoinnin uhrit valittavat vain harvoin, mikä edesauttaa ongelman kehittymistä.

Lain valvonnan kannalta ajateltuna ”kitisevä hammasratas tarvitsee voitelua.” Niinpä ensisijainen syy voimakeinojen käytön puutteeseen petollisia yhtiöitä vastaan on yleisön vaikeneminen. Harvat valittavat viranomaisille, vaikka ovat kärsineet suuria tappioita, koska heidät on aivopesty syyttämään itseään ”epäonnistumisesta”. Monet eivät nosta kannetta, koska he pelkäävät sen seurauksia lähitiimille, jotka ovat todennäköisesti heidän läheisiä ystäviään tai sukulaisiaan. He pelkäävät myös seurauksia petoksen ilmiantamisesta, koska olivat kerran itsekin pettämässä muita, vaikkakin tietämättään.

Itse asiassa ne, (pois lukien paljon voittoa tekevät johtajat oman pyramidinsa huipulla) jotka ovat hävinneet kaikkein eniten rahaa, ovat mitä todennäköisimmin pettäneet myös muita saadakseen takaisin sijoittamansa rahat. Niinpä – aivan kuten missä tahansa rajattomaan värväykseen perustuvassa järjestelmässä – he eivät uskalla nostaa kannetta yhtiötä vastaan, koska pelkäävät joutuvansa itse syytettyjen penkille: he joutuisivat todistamaan itseään vastaan.

Lyhykäisesti sanottuna MLM-värväysjärjestelmät ovat huijausta, mikä on täynnä petosta ja itsepetosta – ja äärimmäistä pelkoa sekä kieltämistä. Harvassa ovat ne ihmiset, niin kuin se sadun ”Keisarin uudet vaatteet” pieni poika, jotka huutavat kaiken kansan kuulla: ”Hän on ilkosillaan alasti!”Me, joilla on ollut henkilökohtaista kokemusta verkostomarkkinoinnista, olemme paljastaneet petokset naamiostaan ja olemme rohkaistuneet tuomaan äänemme kuuluville, ihan niin kuin se pieni poika.

Lainvalvojilla ja -säätäjillä on vain vähän paineita toimia verkostomarkkinointia vastaan, koska valituksia tehdään niin vähän tai ei lainkaan. Ja koska lakia valvovat elimet eivät onnistu toimimaan petollisia verkostomarkkinointiyrityksiä vastaan, ehdokkaat olettavat sen olevan laillista. Ja niin peli jatkuu jatkumistaan.

6. Lainvalvojilla ja -säätäjillä ei ole yleensä tahtoa ja voimavaroja suojella kuluttajia edistämällä verkostomarkkinointia rajoittavaa ja sääntelevää lainsäädäntöä.

Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta osavaltioiden ja liittovaltion lainvalvojat eivät todennäköisesti puutu millään tavalla lukemattomiin osavaltion ja liittovaltion lakien rikkomuksiin, joihin verkostomarkkinointiyritykset syyllistyvät. Nämä virkailijat hukkuvat valituksiin, joista vain harvat ovat yhtä monimutkaisia kuin verkostomarkkinointia koskevat jutut. Virkailijat tekevät usein pitkiä ja raskaita työpäiviä, mutta heiltä puuttuu yksinkertaisesti voimavarat nousta näitä järjestelmiä vastaan – mikä vaatisi erään virkailijan mukaan 20 kertaa enemmän aikaa ja voimavaroja kuin tyypillinen muu juttu, mitä he käsittelevät.

Lisäksi vain harvat lainsäätäjät ja -valvojat ymmärtävät monimutkaisten palkkiojärjestelmien sisältämiä petoksia, koska ne ovat hämärän peitossa juuri niiden monimutkaisuuden vuoksi. Verkostomarkkinointiyritykset pitävät julkisivunsa puhtaana suostumalla mukamas noudattamaan ns. ”Amway-sääntöjä”, jotka FTC otti käyttöön tullakseen vakuutetuksi siitä, että laillista kaupankäyntiä tehdään edes jonkin verran verkoston ulkopuolisille asiakkaille. (FTC = Federal Trade Commission, vrt. Kuluttajavirasto/ muut kaupankäyntiä valvovat elimet Suomessa) Näistä säännöistä ei tyypillisesti välitetä lainkaan käytännössä, koska olisi epäkäytännöllistä valvoa niiden noudattamista. Niinpä lainvalvonta ei todennäköisesti toimi, elleivät kuluttajat tee huomattavaa määrää valituksia, mitä tapahtuu vain harvoin, varsinkin, kun kyseessä ovat asemansa vakiinnuttaneet verkostomarkkinointiyritykset.

Osavaltioiden lainsäädäntö on usein heikkoa ja riittämätöntä virkavallan toimivallan suhteen; koska verkostomarkkinointiyritykset pääsevät pian toimivaltuuksien tavoittamattomiin, eivät paikalliset viranomaiset pääse niihin lainkaan käsiksi. Lisäksi USA:n Suoramarkkinointiliitto, (DSA= Direct Selling Association) josta on tullut verkostomarkkinoinnin käyttämä ase, lobbaa monien osavaltioiden lainsäätäjiä, jotta nämä hyväksyisivät ”paranneltuja” lakeja koskien laittomia pyramideja, mutta jotka jättäisivät tuotemyyntiä harjoittavat pyramidijärjestelmät kokonaan syytteiden ulkopuolelle. Juuri sellaisia lakeja ovat monet tietämättömät lainsäätäjät hyväksyneet monissa osavaltioissa. Näissä osavaltioissa kaikkein vaarallisimmat pyramidit välttyvät syytteiltä – ne, joissa tappion kärsivien osallistujien määrä on suurin – ja kaikkein vähiten haitalliset järjestelmät saavat tuomioita. (Katso The NUMBERS – the Odds of Success. Voit lukea lisää DSA:n edistämästä kieroutuneesta lainsäädännöstä alla olevasta kohdasta #10 ja internetistä — www.pyramidschemealert.org)

Liittovaltion virastot, erityisesti FTC, näkevät muunlaiset kuluttajiin kohdistuvat väärinkäytökset paljon helpommiksi käsitellä ja pitävät niitä vastaan nostetut syytteet yleisön kannalta hyväksyttävämpänä.

Tähän pääsääntöön on satunnaisia poikkeuksia. Viranomaiset ovat pysäyttäneet kourallisen tuotemyyntiä harjoittavia laittomia pyramideja, mutta tämä on vain pisara sangon uurteessa verrattuna niihin satoihin verkostomarkkinointiyrityksiin, jotka huijaavat uusia ehdokkaita joka päivä – samalla kun uusia viritelmiä putkahtaa esiin tuon tuostakin niiden tilalle, jotka romahtavat.

Valitettavasti monet suurimmista verkostomarkkinointiyrityksistä yrittävät peittää huonon maineensa Yhdysvalloissa ja saada markkinavoimien hyväksynnän levittäytymällä Aasiaan sekä muihin maanosiin, alueille, missä ihmiset ovat erittäin haavoittuvaisia värväyksen johdosta. Tässä mielessä ”MLM-värväysjärjestelmät” muuttuvat Ponzi-huijauksiksi, jotta pysyisivät hengissä ja kasvaisivat – ne värväävät uusissa maissa tai avaavat uusia tuotantolinjoja, jotta aiemmin ”mahdollisuuteen” sijoittaneet saisivat rahansa takaisin myöhemmiltä sijoittajilta.

Ulkomaiden viranomaiset eivät ole sen enempää järjissään tämän asian suhteen kuin USA:ssakaan. Itse asiassa USA:n kaupalllisen alan edustajat ovat antaneet periksi DSA:n lobbauksen tuoman paineen alla (katso alla) ja yrittävät saada verkostomarkkinoinnille hyväksyntää ulkomailla esittelemällä sitä ”suoramyynnin” pukuun puettuna. Tämän tuloksena miljoonat hyväuskoiset uhrit ulkomailla kärsivät miljardien dollareiden edestä tappioita Yhdysvalloista käsin toimivien yhtiöiden johdosta. Tämänkaltaisella sellaisten maiden ryöstämisellä, joiden hyvää tahtoa me olemme yrittäneet viljellä, täytyy olla ennen pitkää päinvastaiset seuraukset maiden välisiin suhteisiin.

Tässä kaikessa on yksi hyvä puoli, mikä toimii vastapainona lainvalvojien toimettomuudelle. Monet osallistujat ja heidän läheisensä ovat nähneet tarpeeksi verkostomarkkinoinnin tuottamia vahinkoja, niin että heistä on tullut vastustuskykyisiä kaikille värväysyrityksille. Jotkut uhrit ovat alkaneet pitää yllä nettisivuja varoittaakseen muita alan aiheuttamista tappioista ja vahingoista (Katso Highly Recommended Web Sites on MLM” sivulla www.mlm-thetruth.com) Kuka tahansa, joka tutkii perusteellisesti ja avoimin mielin asioita netin avulla, jättää osallistumisen väliin riippumatta siitä toimivatko lainvalvojat kunnolla vai eivät.

7. Verkostomarkkinoinnin myynninedistäjät ovat nerokkaita puolustamaan järkisyin petosta jopa itselleen.

Olen nähnyt verkostomarkkinointiyrityksen toimihenkilöiden puolustavan erittäin nerokkailla järkeilyillä sitä, mitä he tekevät. Ne, joiden kanssa olen keskutellut, ovat osoittaneet äärimmäistä kieltämistä heidän yhtiönsä tekemien vahinkojen suhteen. He ovat tekemisissä pääsääntöisesti niiden kanssa, jotka ovat pyramidien huipulla MLM-värväysjärjestelmissä ja ovat tietämättömiä niiden vahinkojen laajuudesta, mitä aiheutuu hierarkiassa alempana oleville, valtaosalle edustajista, jotka häviävät rahaa ja lopettavat toiminnan eikä heistä kuulla sen koommin.

Verkostomarkkinoinnin myynninedistäjät johtavat ihmisiä harhaan, koska heidän TÄYTYY tehdä niin selvitäkseen ja jatkaakseen kasvua. Petoksesta ja itsepetoksesta tulee elämäntapa. Jos näiden järjestelmien surkea menestymisen todennäköisyys myyjien kannalta olisi tiedossa, romahtaisivat nämä pyramidit kuin korttitalot. Kuka lähtisi mukaan toimintaan, jos tietäisi, että vain yksi tuhannesta osallistujasta saa voittoa, kun tuloista vähennetään kaikki kulut, mukaan lukien liiketoiminnan tukimateriaali ja tuoteostot, mitkä on tehty pätevöitymisen ja hierarkiassa ylenemisen vuoksi? Verkostomarkkinoinnin petokset antavat itse asiassa materiaalia paljolle huumorille ja satiirille.

Asioista perillä olevat lainvalvojat ja viranomaiset sekä huolestuneet kuluttaja-aktivistit ovat havainneet uskonnollista sävyä ja jopa kulteille tyypillistä käyttäytymistä tuotemyyntiä harjoittavien pyramidien ”tosi uskovaisten” joukossa. Esimerkiksi: kulttien asiantuntija, ”Resource Center for Freedom of Mind” -järjestön perustaja, ohjaaja (engl. `counselor´) ja kirjailija Steven Hassan näkee verkostomarkkinoinnin, kuten Amway/Quixtar yhtiön, sisältävän monia kulteille ominaisia tuhoisia luonteenpiirteitä. http://www.freedomofmind.com/resourcecenter/groups/a/amway/index.htm. Katso myös ”Amway world wide dream builders and ’the things they will say’ to profit from your dreams.” Ehdokkaat Amwayn jälleenmyyjiksi tulevat rokotetuiksi järjestelmää vastaan luettuaan kirjoituksen ”the things they will say.” – http://www.angelfire.com/or/amwaydreamers/

Olen kirjoittanut verkostomarkkinoinnin vaikutuksesta Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniin. He näyttävät olevan erityisen haavoittuvaisia tällaisille järjestelmille, johtuen ainakin osittain siitä, että heidän rivistössään on syntynyt erittäin syvään luottamukseen perustuvia ihmissuhteita. Osoitan kirjassani The Network Marketing Game: Gospel Perspectives in Multi-level Marketing verkostomarkkinoinnin etiikan Myöhempien Aikojen Pyhille ja itse asiassa kaikille, joilla on juutalais-kristillinen eettinen normisto.

8. Verkostomarkkinoinnin väärinkäytökset johtuvat palkkiojärjestelmästä ja värväysmenetelmästä – eli ”järjestelmä on petollinen”.

On vaikeaa osoittaa yksilöihmisiä ja syyttää heitä ”rikollisiksi”. Ensisijainen syy verkostomarkkinoinnin petokseen ei ole verkostojen johtajissa tai myytävissä tuotteissa. Se on palkkio- ja värväysjärjestelmässä, mikä palkitsee uusien ”jälleenmyyjien” värväämisen pääasiallisiksi asiakkaiksi loputtomaan ketjuun monitasoisessa järjestelmässä. Siten voidaan sanoa, että ”järjestelmä on petollinen”. (”system fraud”) Ensisijaiset hyötyjät ovat kunkin pyramidin huipulla olevat osallistujat ja heitä tukevat verkostomarkkinointiyritykset.

Verkostomarkkinointi on täydellinen huijaus. (suom. huom. ”con game”: puhallus; peli/temppu, jonka avulla huijataan) Monet niistä ihmisistä, jotka levittävät järjestelmää ovat itsekin uhreja – jotka lopulta lypsetään rahoista ja tipahtavat pois pelistä. He vain nielevät tappionsa, jotka ovat usein merkittäviä ja koska he valittavat viranomaisille vain harvoin, peli jatkuu jatkumistaan!

9. Vaikka useimmat verkostot ovat huijausta, voivat ne olla erittäin pitkäikäisiä ja kestäviä – laajentamalla usein toimintaansa Ponzi-huijausten tavoin ulkomaille, jotta värvääminen voisi jatkua.

Joku voisi luulla, että jos kaikki verkostomarkkinointiyritykset ovat pelkkiä naamioituja laittomia pyramideja tai värväysjärjestelmiä, niin ne romahtaisivat omaan mahdottomuuteensa. MLM-värväysjärjestelmät ovat kuitenkin kaikkein kestävimpiä laittomia pyramideja. Monimutkaiset palkkiojärjestelmät peittävät petoksen, niin että vain kaikkein pätevimmät analyytikot näkevät petosten sokkelon lävitse. Monimutkaisuuden ansiosta järjestelmien avulla voidaan huijata laajamittaisesti uhreja ilman, että viranomaiset huomaavat tai pysäyttävät huijauksen. (Lisätietoa verkostojen kestävyydestä saat, kun luet edellämainitun raportin ”Viidestä Punaisesta Lipusta”.)

Kuten selitin kohdassa #6 yläpuolella, kun värvääminen vähenee tietyllä maantieteellisellä alueella, niin huippuvärvääjät siirtyvät toisille alueille. Värvätyille kerrotaan kullakin alueella, että todellinen mahdollisuus on ___ (kirjoita viivalle seuraavan uuden markkina-alueen nimi, joka on usein jokin vähemmän kehittynyt maa, ”a 2nd world country”). Kun markkinaosuus on vallattu huippuunsa maailmanlaajuisesti ja alkaa pienentyä, yhtiö avaa uuden tuotantolinjan ja aloittaa saman pelikierroksen alusta asti uudelleen. Näin on tehnyt mm. Amway Quixtarin kautta ja Nu Skin yhtiö Big Planet ja Pharmanex tuotevalikoimilla. Kestävät verkostomarkkinointiyritykset muuntuvat tällä tavalla Ponzi-huijauksiksi, joissa aiemmat sijoittajat saavat voittoa myöhemmin värvätyiltä sijoittajilta.

Loputtomaan värväykseen perustuvina järjestelminä yhtiöt ovat kehittäneet voimakkita kannustimia pitääkseen värväyksen käynnissä – vaikka ”mahdollisuus” olisi todistettu kannattamattomaksi. Ja koska viranomaisille tehdään vain vähän valituksia, tämän kaltainen petollinen toiminta jatkuu käytännöllisesti katsoen ilman, että kukaan (viranomainen) tutkii niitä.

10. Palkkiojärjestelmät palkitsevat värväämisestä enemmän kuin suoramyynnistä eivätkä yhtiöt ole sen vuoksi lakeja kunnoittavia rehellisiä suoramyyntiyrityksiä, mitä ne väittävät olevansa.

USA:n Suoramarkkinointiliitto – The Direct Selling Association (DSA), jota verkostomarkkinointiyritykset nykyään hallitsevat ja joka ajaa siten verkostomarkkinointiyritysten etuja, määrittelee suoramyynnin näin: ”tuotteiden tai palveluiden myyntiä henkilöltä toiselle muualla kuin tarkoitusta varten järjestetyssä liikehuoneistossa.” Tämän määritelmän perusteella verkostomarkkinointiyritykset väittävät olevansa suoramyyntijärjestelmiä. Määritelmä ei kerro kuitenkaan sitä, mitä rehelliset ja lakeja kunnioittavat suoramyyntijärjestelmät EIVÄT ole.

Lakeja kunnioittavat suoramyyntijärjestelmät eivät—

(1) värvää osallistujia loputtomaan värvääjien ketjuun, jossa värvääjät värväävät värvääjiä,

(2) määrittele ylenemisen ehdoksi värväämistä sen sijaan, että ylennettäisiin tehtävään sopiva henkilö nimityksen kautta,

(3) vaadi myyjiltä jatkuvia tuoteostoja ja käytä niitä kannustimena, jotta myyjä pätevöityisi saamaan palkkioita tai ylenisi järjestelmässä,

(4) maksa suoria palkkioita useammalle tasolle johtajia kuin on toiminnan kannalta oikeutettua (useimmat yhtiöt ovat sitä mieltä, että koko maa voidaan kattaa neljällä tasolla myyntijohtajia)

ja (5) tarjoa ylettömästi kannustimia värväämiseen samalla kun kannustimia tuotteiden myymiselle kanta-asiakkaille on liian vähän. Lähes kaikissa alan yrityksissä verkoston ulkopuolisten asiakkaiden määrä on vähäinen: asiakkaina ovat ”jälleenmyyjät” itse.

Esimerkkinä siitä, miten verkostomarkkinointiyritykset yrittävät esittäytyä suoramyyjinä, Nu Skin kuvaa itseään julkaisemassaan taloudellisessa tiedonannossa ”globaaliksi suoramyyntiyritykseksi.” Kuitenkin, kuka tahansa, joka ymmärtää yllä lukemansa tekstin – ja lukee avoimin mielin kirjoitukseni ”REPORT OF VIOLATIONS” (”Raportti rikkomuksista”) FTC:n Nu Skin -yhtiölle antamaa Määräystä vastaan, jossa se kieltää yhtiön jälleenmyyjiä esittämästä harhaanjohtavia palkkioesimerkkejä – kuka tahansa sellainen näkee, ettei Nu Skin ole sen enempää rehellinen suoramyyntiyhtiö kuin sika on hevonen.

YHTEENVETO – alaston kaunistelematon totuus

”MLM-värväysjärjestelmä” on monitaso- tai verkostomarkkinointijärjestelmä, jonka pystyssä pysyminen on riippuvainen siitä, että pyramidin sortuvalle pohjalle värvätään jatkuvasti uusia osallistujia lopettavien tilalle. (suom. huom. Viimeisenä mukaan lähteneet tappion kärsivät jälleenmyyjät vaihtuvat uusiin häviäjiin lyhyessä ajassa.) Sellaisena se muodostaa päättymättömän markkinointiketjun, jossa värvätään jälleenmyyjiä pääasiallisiksi asiakkaiksi. Se on vale-liiketoimintaa, jossa ei ole merkittävää asiakaskuntaa ja joka on riippuvainen laajasta jälleenmyyjien verkostosta, joista arviolta 99 % häviää rahaa sijoittamalla tuotteisiin ja palveluihin, (mukaan lukien ”menestymisen työkalut eli liiketoiminnan tukimateriaali”) joita verkostomarkkinointiyritys tarjoaa. Tavattoman suuri häviäjien lukumäärä ja jatkuvasti lisääntyvät tappiot tekevät MLM-värväysjärjestelmistä tai tuotemyyntiä harjoittavista pyramideista kaikkein pahimpia pyramidijärjestelmiä.

MLM-värväysjärjestelmät ovat siten luonteeltaan viallisia systeemejä, jotka lupaavat jatkuvia kerrannaisia tuloja, mutta antavat erittäin vähän – paitsi pienimmillään taloudellisia tappioita ja pahimmillaan arvokkaiden ihmissuhteiden sekä rehellisten ja lahjomattomien arvojen menettämisen. Ne jatkavat olemassaoloaan siten, että järjestelmään värvätään jatkuvasti uusia ”myyjiä”. Kun toimintaan paljon panostaneet osallistujat luovuttavat tai heiltä loppuu varat ja he jättävät järjestelmän, ymmärtävät he vain harvoin, mitä heille tapahtui – ja syyttävät jopa itseään ”epäonnistumisesta”. Verkostomarkkinoinnin uhrit tietävät asioista harvoin riittävän paljon, jotta valittaisivat viranomaisille, joten lainvalvojat ryhtyvät vain harvoin toimenpiteisiin.

Niin – ollakseen menestynyt MLM-värväysjärjestelmässä täytyy tulla ensin itse petetyksi, sitten jatkaa suuren itsepetoksen vallassa ja lopulta huijata muita. Jotkut kutsuisivat tätä nimellä ”varkaus petoksen avulla”, sillä erolla, että vain harvat niistä, jotka harjoittavat petosta ovat tietoisia siitä, että he pettävät ja huijaavat niitä, joita ovat värväämässä mukaan systeemiin. He voivat pystyttää jopa näytöksen, jossa he esiintyvät ”menestyjinä” ostamalla kalliita autoja ja koteja sekä kutsumalla muita olemaan heidän kaltaisiaan.

Olen luottavainen sen suhteen, että kuka tahansa kyvykäs ihminen, joka haluaa tutkia todistusaineiston avoimin mielin, on samaa mieltä yllä esitetyistä johtopäätöksistä. Vakavasti otettava tutkija saa tästä tutkimuksesta kertyneet raportit kirjoittajalta.

Kymmenen vuotta on kulunut näiden raporttien tekemiseen. Tämän tiedon lukemisen tuloksena olet saattanut säästää satoja tai jopa tuhansia dollareita. Osoita kiitostasi siten, että jaat tämän tiedon viiden muun ihmisen kanssa. Pyydä sen jälkeen jokaista heistä jakamaan tämä tieto viiden uuden henkilön kanssa, jne., jne. Käytä kirjoitusta ”Bulletin from Someone Who Cares” ja kortteja ”Conversatin Cards”, jotta saisit sanan kuuluville. (”Mitä voit tehdä” eli Actions you can take kohdat #8 and #9). Voit osallistua sen kautta loputtomaan ketjuun, jossa siihen osallistujat kertovat totuuden.

*tunnetaan myös nimellä, Multi-level tai ”Consumer Direct” Marketing, jne.

E-mail: jonmtaylor @ juno.com

Kotisivu: www.mlm-thetruth.com Joitakin tri Taylorin analyyttisia työkaluja on julkaistu osoitteessa – www.pyramidschemealert.org —Klikkaa siellä ”resources” painiketta, sitten ”analytical tools”

© 2004 Jon M. Taylor, Ph.D

HUOMAA: Tätä artikkelia on lupa kopioida, jos se kopioidaan kokonaisena mukaan lukien tekijän tiedot.