Verkostomarkkinoinnin 10 suurta valhetta

Kirjoittanut: Robert L. FitzPatrick, suomentanut P. Haipola

Alkuperäinen artikkeli ”Ten Big Lies of Multilevel Marketing” on osoitteessa
www.falseprofits.com/MLM%20Lies.html

  1. Valhe 1
  2. Valhe 2
  3. Valhe 3
  4. Valhe 4
  5. Valhe 5
  6. Valhe 6
  7. Valhe 7
  8. Valhe 8
  9. Valhe 9
  10. Valhe 10

Verkostomarkinnointi (monitasomarkkinointi eli MLM) leviää ja uusia yhtiöitä perustetaan lisää. Taivutteluja mukaan lähtemiseen tuntuu satelevan joka puolelta. Vaikutelma, että verkostomarkkinointi on toden teolla ”tulevaisuuden aalto”, kasvaa, liiketoimintamalli, jolla on nyt oma voimakas hetkensä; malli, jonka hyväksyntä ja laillisuus lisääntyy, ja joka syrjäyttää lopulta useimmat muut markkinointitavat. Monet ihmiset on johdatettu uskomaan vakuuttelut siitä, että kuka tahansa sellainen voi menestyä, joka uskoo systeemiin ja sitoutuu noudattamaan sen menetelmiä, ja että lopulta jokainen meistä haluaa tulla verkostomarkkinoijaksi.

Analyysini verkostomarkkinoinnista perustuu 14 vuoden kokemukseen liikeyritysten neuvonantajana erikoisalueenani jälleenmyynti ja yli kymmenen vuotta verkostomarkkinoinnin tutkimusta ja aiheesta kirjoittamista. Tämä on pitänyt sisällään asiantuntijatodistajana toimimisen osavaltioiden ja liittovaltion tason oikeudenkäynneissä, yhteydenpidon yli 1500 osallistujan kanssa, kirjan kirjoittamisen, haastattelut paikallisissa ja kansallisissa radiolähetyksissä, televisioesiintymisiä, kirjoituksia sanoma- ja aikakausilehtiin, ja monien yhtiöiden markkinointi- ja palkkiojärjestelmien huolellista tutkimista.

Tämä tutkimus on osoittanut, että verkostomarkkinoinnin liiketoimintamalli on huijausta siinä muodossa, miten useimmat alan yhtiöt toimintaa harjoittavat. Tutkimissani tapauksissa liiketoiminta on ensisijaisesti uusien jälleenmyyjien värväämistä ja vain vähän tuotteita myydään verkoston ulkopuolisille asiakkaille.

Yleisesti ottaen verkostomarkkinoinnin teollisuuden alana esittämät väitteet jälleenmyyjien ansiomahdollisuuksista, sen kuvaukset verkoston toimintamallista ja profetiat sen noususta hallitsevaksi tuotteiden jakelukanavaksi, ovat yhtä uskottavia talouselämässä kuin UFO:t tieteen maailmassa.

Kannattavuudeltaan yksittäisen osallistujan mahdollisuudet saavuttaa taloudellinen menestys näissä olosuhteissa kilpailee voittomahdollisuuden kanssa Las Vegasin kasinoiden pelipöydillä.

Verkostomarkkinoinnin laillisuus lepää heiveröisesti yhden ainoan oikeudenpäätöksen varassa koskien yhtä yritystä. Teollisuuden ala ei välitä mitään niistä ohjeista, mitä lailliselle toiminnalle on siinä päätöksessä annettu. Puuttuva alaa säätelevä lainsäädäntö ja nimetyn viranomaistahon valvonta mahdollistaa myös teollisuuden alan kestämisen, vaikka osavaltioiden (USA) yleiset syyttäjät ja FTC:n asianajajat nostavat ajoittain kanteita.

Verkostomarkkinointia ei ole määritelty ja säädelty laissa niin kuin esimerkiksi franchise-yrityksiä. MLM-yhtiöitä voidaan perustaa ilman liittovaltion tai osavaltion antamaa erityislupaa. Mikään liittovaltion laki ei ole erityisesti pyramidijärjestelmiä vastaan. Monien osavaltioiden anti-pyramidilait ovat huteria ja heikkoja. Osalvaltioiden ja liittovaltion lainsäädäntö lähtee liikkeelle siitä, että yhtiö pitää ensin todistaa pyramidipeliksi. Tämä prosessi voi kestää vuosia ja siinä vaiheessa vahinko on jo tapahtunut kuluttajille. Tosiaankin voi käydä niin, että kun MLM-pyramidipeli on suljettu, niiden promoottorit pystyttävät usein uusia yhtiöitä välittömästi uusilla nimillä ja oletettavasti jatkavat yleisön huijaamista.

Verkostomarkkinoinnin taloudellinen pistelaskutaulukko pitää luonteenomaisesti sisällään miljoonien ihmisten massiiviset tappioluvut ja taloudelliset menetykset. Verkostomarkkinoinnin rakenne, missä vaiheessa loputonta myyntiketjua tavaroita ostetaan ja myydään, on matemaattisesti kestämätön ja sen järjestelmä, missä sallitaan rajoittamaton jälleenmyyjien määrä kullakin markkina-alueella, on sisäisesti epävakaa. MLM-yhtiöiden kannattama ydinliiketoiminta – henkilökohtainen jälleenmyynti – on vastoin tietotekniikkaa, kustannussäästöiltään tehokasta jälleenmyyntiä ja kuluttajien ostotottumuksia. Jälleenmyyntitoiminta on todellisuudessa vain peite varsinaiselle ydinliiketoiminnalle, mikä on sijoittajien värväämistä pyramidiorganisaatioihin, jotka lupaavat eksponentiaalista ansiotulojen kasvua.

Niin kuin kaikissa pyramidijärjestelmissä, huipulla olevien jälleenmyyjien ja sponsoroivien yhtiöiden voitot tulevat jatkuvasta uusien sijoittajien virrasta pyramidin pohjalle. Pintapuolisesti yhtiöiden voittoja ja huipulla olevan alan eliittiryhmän varallisuutta katsomalla toimintamalli saattaa näyttää elinkykyiseltä valistumattomille aivan kuten kaikki pyramidijärjestelmät näyttävät ennen romahtamistaan tai viranomaisten nostamia syytteitä.

Verkostomarkkinoinnin kasvu on tulosta petollisesta markkinoinnista, jossa pelataan vaalituilla kulttuurisilla uskomuksilla, sosiaalisilla ja henkilökohtaisilla tarpeilla, ja joillakin talouselämän trendeillä pikemmin kuin alan kyvyllä vastata mihinkään todellisiin kuluttajien tarpeisiin. Harhaanjohtavaa markkinointia ruokitaan siten, ettei ole olemassa ammattimaisia arvioitsijoita ja arvossapidetyn talouselämän median tutkimuksia. Tästä johtuen on levinnyt laajalle uskomus, että verkostomarkkinointi on elinkykyinen liiketoiminnan sijoituskohde tai ura-valinta melkein kenelle tahansa ja että sen tarjoamat mahdollisuudet taloudelliseen menestykseen yritystoiminnassa ovat verrannolliset muiden työllistämis- ja liiketoimintaratkaisujen kanssa tai niitä paremmat.

Verkostomarkkinoinnin tukijaryhmä ei ole kuluttajien vaan toiveikkaiden sijoittajien joukko. Näiden sijoittajien markkinat kasvavat merkittävästi taloudellisten murrosvaiheiden, globalisaation ja työtekijöiden irtisanomisten ajankohtina. Lupaukset nopeasta ja helposta taloudellisesta vapautuksesta ja varallisuuden yhdistäminen äärimmäisen onnellisuuden kanssa näyttelevät merkittävää roolia tässä markkinointiasetelmassa. Verkostojen markkinoinnin kärki kohdistetaan jälleenmyyntiehdokkaisiin pikemmin kuin tuotteiden promootioon kuluttajille. Alan todelliset tuotteet eivät ole pitkän matkan puhelinpalvelut, vitamiinit tai ihovoiteet vaan ehdotukset sijoittaa rahaa jälleenmyyjäksi ryhtymistä varten, mitä kuvataan petollisesti mielikuvilla korkeista ansiotuloista, työhön käytetystä vähäisestä ajasta, pienistä pääomasijoituksista ja nopeasta menestymisestä.

Sana ’valhe’ saa ihmiset heräämään ja sitä käytetään tässä siinä tarkoituksessa. Jollakin tasolla jokainen verkostomarkkinoija, jonka verkostossa myydään vain vähän tuotteita verkoston ulkopuolelle, valehtelee alitajuisesti itselleen. Monet näiden organisaatioiden huipulla valehtelevat tietoisesti kaikille muille. Petos on sisäänrakennettu tämän tyypin MLM-järjestelmissä ja on jatkuvasti läsnä sen markkinointitavassa. Tässä on kerrottu kymmenen suurinta löytämääni valhetta, mitkä ovat esillä melkein jokaisessa MLM-yhtiössä, joihin olen törmännyt.

Valhe 1:

Verkostomarkkinointi tarjoaa paremmat mahdollisuudet ansaita suuret määrät rahaa kuin mikään muu perinteinen liiketoiminta ja ammatinharjoittamisen malli

Totuus:
Verkostomarkkinointi osoittautuu tappiolliseksi ehdotukseksi melkein jokaiselle, joka sijoittaa siihen rahaa. Tämä ei ole mielipide vaan historiallien fakta. Ota huomioon joitakin merkillepantavia esimerkkejä suurimmista MLM-yhtiöistä.

Alan suurimmassa yhtiössä, Amwayssa, vain puoli prosenttia kaikista jälleenmyyjistä pätevöityy ensimmäisen ”Direct”-tason jälleenmyyjäksi ja Amwayn kaikkien edustajien keskimääräiset palkkiot ovat noin 40 $ kuukaudessa. Tämä on bruttopalkkio ennen veroja ja kuluja. Kun kulut otetaan huomioon, on selvää, että melkein kaikki kärsivät tappioita. Direct-tasolle pääseminen ei ole silti edes pääsylippu voitolliseen tulokseen vaan suurempiin tappioihin. Kun Wisconsinin osavaltion korkein syyttäjäviranomainen nosti kanteen Amwaytä vastaan, niin kaikkien jälleenmyyjien verotiedot mukaan laskettuna osoittivat keskimäärin 918 dollarin (USD) tappioita sen osavaltion Direct-tason jälleenmyyjille.

Tavallisesta poikkeavat myynnin ja markkinoinnin esteet selittävät paljon epäonnistumisia, mutta vaikka yritys olisi toteuttamiskelpoisempi, niin puhdas matematiikka rajoittaa vakavasti mahdollisuutta. Verkostomarkkinoinnin liiketoiminnan rakenne voi tukea vain pientä määrää voittajia. Jos pysyvän toimeentulon ansaitsemiseen tarvitaan tuhannen hengen alalinja, niin nämä tuhat tarvitsevat itselleen miljoona henkeä alalinjaansa, jotta kaikki heistä menestyisivät. Kuinka monta ihmistä voidaan värvätä realistisesti ajateltuna? Paljon siitä, mikä näyttää voitolta, on todellisuudessa uusien värvättyjen kierrätystä systeemiin. Harvojen voittajien raha tulee jatkuvan häviäjien armeijan värväämisestä.

Suurin osa häviäjistä lopettaa toiminnan alle vuodessa. Vuonna 1999 pidetyssä oikeusjutussa Melaleucaa vastaan, mikä on yksi maan suurimmista MLM-yhtiöistä, yhtiö väitti, että sillä oli korkein jälleenmyyjien ”jatkamisprosentti” alan yrityksistä. Melaleuca kerskui, että sen lopettamisprosentti oli vain 5,5 % kuukaudessa. Tämä on sama kuin 60 % vuodessa, jos lopettaneet korvataan uusilla joka kuukausi.

Eräs toinen suuri MLM-yhtiö ilmoitti U.S. Securities and Exchange Commissionille SEC vuotuisessa raportissaan, että yli puolet sen kaikista asiakkaista ja jälleenmyyjistä lopettaa joka vuosi ja heidät korvataan uudella ryhmällä toiveikkaita sijoittajia.

Sama kaava, että 50–70 % kaikista jälleenmyyjistä lopettaa vuoden sisällä, pitää paikkansa myös NuSkin -yhtiön kohdalla, joka on teollisuuden alan toiseksi suurin yritys. NuSkin toimii samalla esimerkkinä toisesta asiaan liittyvästä mallista, jossa pieni prosenttiosuus jälleenmyyjistä saa valtaosan yhtiön maksamista palautuksista. NuSkin maksoi vuonna 1998 2/3 kaikista palautuksista vain 200 ylimpien tasojen edustajalle yli 63 000 jälleenmyyjän joukossa. Raha, minkä he saivat, tuli suoraan tuottamattomista sijoituksista, mitä muut 99,7 % osallistujista olivat tehneet.

Vuonna 1995, Excel Communications, jälleen yksi ”nopeasti kasvava MLM-yhtiö” raportoi viranomaisille 86 prosentin vaihtuvuudesta jälleenmyyjien keskuudessa ja 48 prosenttia asiakkaista lopetti tuotteiden tilaamisen.

Jotkut MLM-yhtiöt luokittelevat jälleenmyyjänsä aktiivisiin ja passiivisiin peitelläkseen sillä tavalla synkkiä lukujaan. Aktiivisten ryhmä pitää sisällään vain viimeisimmät osallistujat ja ne, jotka ostavat edelleen tuotteita tai saavat palautuksia. Palkkionmaksu- ja jatkamistilastot esitetään sitten vain aktiivisten osalta.

Jos kaikki jälleenmyyjät otetaan mukaan laskuihin, ovat tappiot suuremmat ja keskipalkkiot vielä surkeammat. Jos kaikki vuosien mittaan värvätyt ja lopettaneet jälleenmyyjät lasketaan mukaan, ovat menestymisen mahdollisuudet uudelle jälleenmyyjälle tai osallistujalle järjettömän huonot. Silti nämä yhtiöt markkinoivat liiketoimintaa ”elämäsi tilaisuutena” ja ”rajattomana mahdollisuutena”.

Valhe 2:

Verkostomarkkinointi on kaikkein suosituin ja tehokkain tapa tuoda tuotteita markkinoille. Kuluttajat haluavat ostaa tuotteita henkilökohtaisen suosittelun pohjalta verkostomarkkinoinnin mallin mukaan.

Totuus:
Jos riisut verkostomarkkinoinnilta pois sen tunnusmerkillisen jälleenmyyntisopimusten myymisen aktiivisuuden osoituksena ja tutkit sen perusteita, kasvokkain tapahtuvaa tuotteiden jälleenmyyntiä asiakkaille, niin vastaan tulee tuottamaton ja epäkäytännöllinen myyntijärjestelmä, jonka päällä koko muun rakennuksen pitäisi levätä. Henkilökohtainen jälleenmyynti kuuluu menneisyyteen, ei tulevaisuuteen. Jälleenmyynti suoraan ystäville kasvotusten edellyttää ihmisten muuttavan dramaattisesti heidän ostotottumuksiaan. Heidän täytyy pienentää valinnan mahdollisuuttaan, maksaa usein enemmän tavaroista, ostaa epämukavasti ja sitoutua mahdollisesti omituisiin liikesuhteisiin hyvien ystävien ja sukulaisten kanssa. Käyttökelvoton ovelta-ovelle myyminen on syy, miksi verkostomarkkinointi on todellisuudessa liiketoimintaa, missä myydään lähes pelkästään mahdollisuutta värvätä uusia jälleenmyyjiä verkostoon.

Valhe 3:

Lopulta kaikki tuotteet myydään verkostomarkkinoinnin kautta, uuden markkinointitavan mukaan. Vähittäiskaupat, kauppakeskukset, tuoteluettelot ja useimmat mainonnan muodot jäävät pian pois käytöstä verkostomarkkinoinnin ansiosta.

Totuus:
Verkostomarkkinointi ei ole uutuus. Sitä on ollut olemassa 1960-luvulta lähtien. Silti se muodostaa nykyään vähemmän kuin prosentin Yhdysvaltain vähittäiskaupasta. Vuonna 2000 USA:n kaikki vähittäiskauppa oli $3 232 triljoonaa Dept. of Commerce´n mukaan. Verkostomarkkinoinnin kokonaismyynti on noin 10 miljardia $. Se on noin 0,33 % kokonaiskulutuksesta ja suurin osa siitä muodostuu toiveikkaiden uusien jälleenmyyjien ostoista omaan kotitalouteen, joiden kautta he pääsevät mukaan liiketoimintaan, mistä he pian luopuvat. Eivät pelkästään MLM-yhtiöiden myyntiluvut ole merkityksettömiä vaan verkostomarkkinointi epäonnistuu myyntimuotona toisena avaintekijänä säilyttämään asiakkaansa. Useimmat MLM-yhtiöiden asiakkaat lopettavat tuotteiden ostamisen heti kun he lopettavat ”mahdollisuuden tavoittelun”. Ei ole merkkiuskollisuutta.

Nämä perusfaktat osoittavat, ettei verkostomarkkinointi ole korvaamassa nykyisiä markkinointitapoja. Se ei kilpaile oikeastaan lainkaan muiden markkinointitapojen kanssa. Se tarjoaa pikemminkin uuden sijoituskohteen, missä käytetään markkinoinnin ja tuotteiden myymisen kieltä. Sen todellinen myyntiartikkeli ovat jälleenmyyntisopimukset, joita myydään harhaanjohtavan markkinoinnin ja liioiteltujen ansiolupausten avulla. Ihmiset ostavat tuotteita varmistaakseen asemansa myyntipyramidissa. Mahdollisuutta rikastua pidetään aina esillä puheissa, jos et omien yritysten kautta niin sitten jokun tuntemattoman ihmisen avulla, joka saattaa liittyä sinun alalinjaasi, ”suuri kala”, niin kuin heitä kutsutaan.

Verkostomarkkinoinnin kasvu ei ole merkkinä sen arvosta liike-elämälle, asiakkaille tai jälleenmyyjille vaan viime aikoina korkealle tasolle nousseesta taloudellisen taantuman pelosta ja epävarmuudesta, mikä nostaa odotuspaineita nopean ja helpon rikastumisen tavoitteluun. Verkostomarkkinointi kasvaa samaan tapaan kuin kaupankäynti pörssissä, laillinen uhkapeli ja lotto.

Valhe 4:

Verkostomarkkinointi on uusi elämäntapa, joka tarjoaa onnellisuutta ja täydellisyyttä. Se tuo tavan saavuttaa kaikki hyvät asiat elämässä.

Totuus:
Verkostomarkkinoinnin huomattavin motivointikeino on mitä karkein materialismin ihannointi, mikä näkyy alan kirjallisuudessa ja värväyskokouksissa. Forbes Magazinen valitsemat Fortune 100 -yhtiöt punastuisivat siitä ylenmääräisestä vaurauden, ylellisyyden ja henkilökohtaisen täyttymyksen lupailusta, mitä verkostomarkkinoinnin asianajajat tuovat esille. Nämä lupaukset esitetään kuin pääsylippuna henkilökohtaisen täyttymyksen kokemiseen. Verkostomarkkinoinnin ylenmääräinen vetoaminen vaurauteen ja ylelliseen elämään sotii useimpien ihmisten tosi halua vastaan, kun he tavoittelevat tarkoituksellista ja täyteläistä työtä alueella, missä heillä on erityistä lahjakkuutta ja mielenkiintoa. Lyhyesti sanottuna tämän elinkeinon kulttuuri johtaa monia ihmisiä sivuraiteille, pois heidän luontaisesta kutsumuksestaan. Se vieroittaa heitä heidän arvomaailmastaan ja halusta ilmaista itseään ainutlaatuisella tavalla, missä heidän lahjakkuutensa pääsee esille ja toiveensa toteutuvat.

Valhe 5:

Verkostomarkkinointi on hengellinen liike

Totuus:
Hengellisten käsitteiden kuten mielen keskittäminen vaurauteen ja luova visualisoiminen verkostomarkkinoinnin värväystoiminnan promootiossa, sellaisten sanojen kuten ”yhteenkuuluvuus” käyttäminen kuvaamaan myyntiorganisaatiota, ja väitteet, että verkostomarkkinointi täyttää kristilliset periaatteet tai Kirjoitusten profetiat, ovat näiden hengellisten harjoitusten suurta väärinkäytöstä. Ne, jotka keskittävät toivonsa ja unelmansa vaurauteen vastauksena rukouksiinsa, menettävät näköalan aitoon hengellisyyteen, mitä ihmiskunnan suurissa uskonnoissa opetetaan. Näiden hengellisten periaatteiden väärän käytön pitäisi olla merkkinä siitä, että sijoitusmahdollisuus on petollinen. Kun tuote on käärittynä lippuun tai uskontoon, ostaja varokoon! ”Yhteenkuuluvuus” ja ”tuki”, mitä verkostomarkkinointiyritykset tarjoavat värvätyille, pohjautuvat kokonaan heidän tekemiinsä ostoksiin. Jos ostot ja värvääminen vähenevät, niin vähenee myös ”yhteisöllisyys.'”

Valhe 6:

Menestyminen verkostomarkkinoinnissa on helppoa. Ystävät ja sukulaiset ovat luonnostaan ehdokkaita. Niistä, jotka rakastavat ja tukevat sinua, tulee elinikäisiä asiakkaitasi.

Totuus:
Sukulaisuus- ja ystävyyssuhteiden kaupallistaminen ja käyttäminen ”lämpimään markkinointiin”, minkä puolesta puhutaan verkostomarkkinointijärjestelmissä, on tuhoisaa yhteisöllisyydelle ja erittäin epäterveellistä asianosaisille ihmisille. Perhesiteiden ja ystäviin kohdistuvan luottamuksen kääntäminen voiton saamisen tavoitteluun liiketoiminnan rakentamisen kautta voi tuhota ihmisen sosiaalisen perustuksen. Ihmiset eivät ole mielissään siitä, että ystävät ja sukulaiset painostavat heitä ostamaan tuotteita.

Valhe 7:

Voit tehdä verkostomarkkinointia vapaa-ajallasi. Liiketoimintana se tarjoaa parhaimman joustavuuden ja henkilökohtaisen vapauden ajankäytön suhteen. Muutamalla tunnilla työtä viikossa voi ansaita merkittäviä lisätuloja, mikä voi kasvaa suuriksi tuloiksi ja tehdä muun työnteon tarpeettomaksi.

Totuus:
Kymmenien vuosien miljoonien ihmisten kokemukset ovat todistaneet, että rahan tekeminen verkostomarkkinoinnissa edellyttää tavanomaisesta poikkeavaa sitoutumista ja kieroa viekkautta, peräänantamattomuutta petosta. Kovan raa´an työn ja erityisen alalle sopivuuden lisäksi liiketoimintamalli luonteensa mukaan kuluttaa ihmistä monilla elämän alueilla ja ajan jakamisen suhteen. Verkostomarkkinoinnissa jokainen on ehdokas. Jokainen valveillaolon hetki on potentiaalia markkinoinnille. Ei ole mitään pakopaikkaa, ihmisiä tai aikoja, missä ei voisi myydä. Tästä johtuen verkostomarkkinoijalla ei ole lainkaan vapaata tilaa eikä vapaa-aikaa.

Rahan tekeminen verkostomarkkinoinnissa edellyttää tavallisesta poikkeavaa sitoutumista ja huomattavia henkilökohtaisia taitoja ja peräänantamattomuutta. Puhtaan kovan työn ja vaaditun lahjakkuuden lisäksi, liiketoiminta kuluttaa luonteensa mukaan harjoittajaansa useammilla elämän alueilla ja vie enemmän aikaa kuin useimmat muut ammatit. Verkostomarkkinoinnissa jokainen on ehdokas. Jokainen valveillaolon hetki on potentiaalinen aika markkinoinnille. Ei ole paikkaa, ihmisiä eikä aikoja, mitä ei voisi käyttää markkinointiin. Tästä on seurauksena se, ettei verkostomarkkinoijalla ole lainkaan vapaata tilaa tai vapaa-aikaa.

Samalla kun järjestelmä väittää tarjoavansa riippumattomuutta, se hallitsee ihmisen koko elämää ja vaatii ankaraa mukautumista suunnitelmaan. Tästä johtuen monet perinpohjin verkostomarkkinoinnille antautuneet tulevat siitä epätoivoisesti riippuvaisiksi tarviten sitä ja luottaen siihen. He vieraantuvat muista tai hylkäävät muut ihmissuhteet.

Valhe 8:

Verkostomarkkinointi on positiivinen ja tukea antava uusi liiketoiminta, joka vahvistaa ihmisen henkeä ja yksilöllistä vapautta.

Totuus:
Verkostomarkkinoinnin markkinointimateriaalista käy ilmi, että suuri osa viestistä on pelon käyttämistä vaikuttimena ja pohjaa petokseen koskien ansiomahdollisuutta. Taivuttelu alalle pitää usein sisällään kauheita ennustuksia edessä olevasta muiden jakelutapojen romahtamisesta, Amerikan hajoamista tai kuolettumista ja mahdollisuuksien puuttumista muihin ammatteihin. Monia perinteisiä ammatteja väheksytään ja pilkataan rutiininomaisesti, koska ne eivät tarjoa ”rajattomia tuloja.” Tavallista työssäkäymistä palkollisena pidetään orjuutena ja se sopii vain ”häviäjille”. Verkostomarkkinointi esitellään monille ihmisille ikään kuin viimeisenä hyvänä toivona vapautua oravanpyörästä. Tämä lähestymistapa, sen lisäksi, että se on petollinen, vie usein sellaisilta ihmisiltä rohkeuden, jotka muutoin toteuttaisivat omia ainutlaatuisia näkemyksiään menestyksestä ja onnellisuudesta. Terveen liiketoimintamahdollisuuden ei tarvitse perustaa arvojaan negatiivisiin ennustuksiin ja varoituksiin.

Valhe 9:

Verkostomarkkinointi on paras tapa omistaa oma yrityksesi ja saavuttaa todellinen taloudellinen riippumattomuus.

Totuus:
Verkostomarkkinointi ei ole todellista itsensä työllistämistä. Verkostomarkkinointiyhtiön edustajuuden ”omistaminen” on harhakuva. Jotkut verkostomarkkinointiyhtiöt kieltävät jälleenmyyjiä pitämästä muiden yhtiöiden tuotteita. Useimmat MLM-yhtiöt tekevät edustussopimuksen välittömän purkamisen helpoksi pääyhtiölle. Purkamisen myötä alalinjat voidaan ottaa pois monin eri verukkein. Osallistuminen vaatii tarkkaa sitoutumista ”tuplaamisen” malliin, ei riippumattomuutta ja yksilöllisyyttä. Verkostomarkkinoijat eivät ole yrittäjiä vaan osallistujia monimutkaisessa hierarkisessa systeemissä, mitä he voivat hallita itse vain vähän.

Valhe 10:

Verkostomarkkinointi ei ole pyramidijärjestelmä koska tuotteita myydään.

Totuus:
Tuotteiden myynti ei suojele yhtiöitä anti-pyramidi-lakeja tai epärehellistä elinkeinonharjoittamista sääteleviä lakeja vastaan, mitä on Yhdysvaltojen liittovaltion ja osavaltioiden lainsäädännössä. MLM-yhtiöitä, jotka myyvät hyödyttömiä laatutuotteita, on haastettu menestyksellisesti oikeuteen anti-pyramidilakien perusteella osavaltioiden ja liittovaltion viranomaisten toimesta. Verkostomarkkinointi on laillista vain FTC:n ja osavaltioiden oikeuselinten säätämien tarkkojen ehtojen alaisuudessa. Monet yhtiöt rikkovat törkeästi näitä ohjeita vastaan ja toimivat vain siksi, ettei niitä ole syytetty. Viimeisimmät oikeudensäännökset käyttävät 70- % sääntöä määrittämään MLM-yhtiön laillisuutta. Vähintään 70 % kaikista yhtiön myymistä tuotteista täytyy mennä verkoston ulkopuolisille asiakkaille. Tämä standardi sijoittaa useimmat MLM-yhtiöt lain rajojen ulkopuolelle. Suurin MLM-yhtiö tietää, että vain 18 % sen myynnistä menee verkoston ulkopuolisille asiakkaille.


Robert Fitzpatrick on Pyramid Scheme Alert järjestön puheenjohtaja ja toinen kirjan False Profits: Seeking Financial and Spiritual Deliverance in Multi-level Marketing and Pyramid Schemes kirjoittaja. Hän on THE EAGLEn julkaisija. Se on neljännesvuosittain ilmestyvä aikakausilehti, joka kertoo jälleenmyyntiin liittyvistä aiheista paino- ja digitaalikuvia tuottavalla teollisuuden alalla. Lehteä on julkaistu keskeytymättä vuodesta 1981. Fitzpatrick on kirjoittanut lukuisia artikkeleita ja erikoistutkielmia jälleenmyyjien markkinoinnista perinteisillä teollisuuden aloilla ja on tuottanut konsulttipalveluita suurimmille valmistajille sekä jälleenmyyjille mukaan lukien DuPont, Fuji Film USA, Polaroid, ja monet muut. Hän on esiintyvä puhuja yrittäjien ja kaupan alan konferensseissa Yhdysvalloissa ja ulkomailla. Hän toimii silloin tällöin asiantuntijatodistajana osavaltion syyttäjän viraston tai jälleenmyyjien nostamissa oikeusjutuissa MLM-yhtiöitä vastaan, joita syytetään pyramidipelin harjoittamisesta. Robert Fitzpatrick on tavoitettavissa osoitteesta 1522 Lilac Rd., Charlotte, NC 28209, Tel: (704) 334-2047, email: RFitzPatrick @ pyramidschemealert.org

Websites: