ACN verkostomarkkinointi

Matkapuhelinpalveluita myyvä ACN aloitti toimintansa Suomessa 18.11.2003. Yritys toimii monitaso- eli verkostomarkkinoinnin periaatteella. ACN:n toiminta on jakanut mielipiteitä voimakkaasti joko puolesta tai vastaan heti toimintansa alusta asti. Kuluttajavirastoon on satanut valituksia yrityksen palveluista ja sen itsenäisten edustajien toiminnasta, koska osa markkinoinnista on ollut kuluttajasuojalain vastaista. ACN Communications Finland Oy:n julkaisema Suomen Ohjekirja – FI HB 001 – sisältää paljon epäselvyyksiä ja johtaa kuluttajia harhaan. Palkkiojärjestelmästä ei käy selvästi ilmi, missä tapauksessa itsenäinen edustaja on oikeutettu saamaan palkkioita henkilökohtaisten asiakkaidensa puheluista. Edustajien on muutenkin erittäin vaikeata päästä selville, milloin hän on oikeutettu palkkioihin.

Edustajat saavat käytännössä palkkioita uusien edustajien värväämisestä, koska pelkästään asiakkaiden hankinnasta ei viikottaisia CAB-palkkioita saa: täytyy värvätä myös uusia edustajia, jotta tästä palkkiojärjestelystä pääsee osalliseksi. Jos edustaja ei onnistu pätevöitymään, niin hän jää kokonaan ilman asiakashankinnasta saatavia palkkioita, mutta tätä on lukijan vaikea ymmärtää tekstin vaikeaselkoisuuden johdosta. Pätevöityminen ja voitolle pääseminen liiketoiminnassa on äärettömän vaikeaa. Liiketoimintaa mainostetaan tästä huolimatta hyvänä mahdollisuutena lisäansioihin ja väitetään, että ”edustajien on helppo edetä ylemmälle tasolle.” Väite on kohtuuton, koska verkoston pyramidimainen rakenne yhdessä muiden ongelmien kanssa sanelee sen, että suurin osa jälleenmyyjistä on tuomittu häviämään jo allekirjoittaessaan sopimuksen edustajaksi ryhtymisestä.

Vaikka jokainen edustaja olisi alansa ammattilainen ja ahkera huippumyyjä, niin matemaattinen todennäköisyys pakottaa suurimman osan edustajista jäämään tappiolle. Arvioni mukaan reilusti yli 90 prosenttia edustajista menettää sijoittamansa rahat. On toki mahdollista, että olen erehtynyt päätelmissäni, aivan kuten ACN ja sen edustajat ovat mahdollisesti erehtyneet siinä, kun sanovat, että itsenäisellä edustajalla on ”hyvä mahdollisuus lisäansioihin.” Sen sijaan, että edustajaksi ryhtyminen olisi helppo tapa saada lisäansioita, se onkin helppo tapa päästä eroon liioista rahoistaan – jos niitä nyt kenelläkään edustajalla liikaa on ollut.

Verkostomarkkinointi

Verkostomarkkinointi on luonteeltaan pettävä järjestelmä, jossa ”itsenäiset edustajat” maksavat pääyhtiölle ja ylälinjan ammattivärvääjille siitä, että saavat tehdä työtä. Heiltä puuttuu palkasta alkaen kaikki työntekijöiden oikeudet, mutta he kantavat kaiken vastuun yrittämisestä ja ”riski-bisneksestä”. Verkostoille on luonteenomaista se, että suuri tai suurin osa pääyhtiön liikevaihdosta muodostuu itsenäisten edustajien liittymis- ja vuosimaksuista sekä koulutus-, mainos- ja motivointimateriaalin ostamisesta. Tästä käy ilmi se, että raha tulee alhaalta itsenäisiltä edustajilta eikä verkoston ulkopuolisilta asiakkailta ja menee ylös pääyhtiöön sekä verkoston ylimmille tasoille, jossa on alle yksi prosenttia jälleenmyyjistä. Verkoston ulkopuoliset kuluttajat maksavat vain pienen osan voitolle jäävien palkkioista ostamalla kulutushyödykkeitä ja palveluita. Suurin osa ”ansaitusta” rahasta on ketjukirjeen omaisesta huijauksesta peräisin, mikä on elinkeinovapauteen perustuen laillista niin kauan kuin myydään muodon vuoksi jotain konkreettista tuotetta, muuta kuin verkostomarkkinoinnin bisnesideaa. Todellinen tuote, jota myydään, on kuitenkin verkostomarkkinoinnin liikeidea, ei se varsinainen kuluttajien käyttämä tuote.

Harhaanjohtava markkinointi ja hyvien liiketapojen vastainen toiminta rehottaa eri verkostoissa. Prospekteille eli uusille edustajaehdokkaille ei kerrota riittävän selkeästi toiminnan luonteesta ja sen sisältämistä riskeistä menettää sijoitettu raha. Sen sijaan heille mainostetaan ”hyvää MAHDOLLISUUTTA ansaita lisätuloja” ja sitä, kuinka ”helppoa” on yletä organisaatiossa. Tuloja saa mainonnan mukaan ”välittömästi” ja ”jatkuvasti”. (”pysyvästi”) Matemaattinen todennäköisyys sanelee kuitenkin sen, että suurin osa on tuomittu jäämään tappiolle jo allekirjoittaessaan sopimuksen ja maksaessaan liittymismaksun. Se sitten niistä välittömistä ja pysyvistä tuloista! Niidenkin tulot pysähtyvät kuin seinään, jotka pääsevät hetkeksi ylenemään ja kiinni palkkioihin, kun markkinat kyllästyvät ja pyramidi romahtaa. Unelma lisätuloista, mahdollisesta rikastumisesta, ennenaikaisesta eläkkeellejäämisestä ja helposta elämästä osoittautuu pelkäksi kuplaksi, joka jättää särkyessään jälkeensä kärsineitä ja pettyneitä ihmisraunioita, joiden suhteet sekä perheeseen, sukulaisiin että ystäviin ovat vahingoittuneet jatkuvan värväämisen ja liiketoimintaan uhratun ajan vuoksi.

Jos olet osallistunut tuotteiden esittely- ja koulutustilaisuuksiin, niin huomaat, että rahan ansaitsemisen MAHDOLLISUUDESTA puhutaan paljon enemmän kuin itse tuotteesta. Tilaisuudet ovat luonteeltaan voimakashenkisiä ”värväyskokouksia” – ikään kuin uskonnollisen kultin toimintaa – joissa osa kuulijoista nielee ahneuksissaan ja varomattomuuttaan koukun, joka vetää heidät syviin syövereihin. He ajautuvat eroon normaalista rauhallisesta elämästä ja joutuvat kylmien sekä häikäilemättömien ihmisten materialistiseen kovaan maailmaan, jossa tavoitellaan itsekkäästi ja keinoja kaihtamatta henkilökohtaista voittoa heikompien kustannuksella. Kaikkein iljettävintä on se, että nämä ammattimaiset ylälinjan huijarit tekeytyvät lipevin kielin mitä rakkaudellisimmiksi ihmisiksi, jotka jakavat lähimmäisilleen mukamas hyvää ja tahtovat kaikkien parasta. Karismaattinen verkostosaarnaaja ja ylälinjan guru on kuin epäjumala, idoli, joka kietoo valheillaan vilpittömien mielet ja saa heidät tekemään sopimattomia väärän voiton vuoksi. Aito lähimmäisen rakastaminen on kaukana verkostomarkkinoinnin hengestä.

Verkostomarkkinoijat

Verkostomarkkinoijia on kolmea eri tyyppiä: (Teemu Mäntysen Pyramidisivuja mukaillen)
uskova, parantaja ja keksijä.

Uskova levittää mätää ideaa tietämättä tekevänsä mitään pahaa, koska uskoo idean hyvyyteen.

Parantaja näkee järjestelmässä puutteita ja epäkohtia, suoranaista vilppiä, jota yrittää poistaa ja toimia mahdollisimman rehellisesti.

Keksijä on pääyhtiön perustaja ja omistaja tai ammattimainen värvääjä, joka toimii monessa eri verkostomarkkinointifirmassa etsien aina sitä kultaista suonta, joka tuo nopeat voitot ja josta pääsee helposti eroon.

Liiketoiminnassa jää voitolle ainoastaan pääyhtiön omistajat ja ylälinjan ammattivärvääjät. Pyramidihuijauksissa häviäjien osuus on USA:sta käsin toimivan Pyramid Scheme Alert Organisationin (PSA) perustajan Robert L. Fitzpatrickin mukaan 99,9 %. (Lähde: The Myth of Income Opportunity in Multi-Level Marketing by Robert L Fitzpatrick. suom. huom. Tiedosto on pdf-formaatissa ja 43 sivua pitkä vuonna 2005!) ACN:n edustajista jää tappiolle suurin osa, todennäköisesti yli 99 %. Lukua on Palkkiojärjestelmän perusteella mahdoton laskea tarkasti, mutta likiarvona se on mahdollista päätellä.

Verkostouskovat ja parantajat joutuvat kärsimään verkostomarkkinoinnin aiheuttamasta ajan ja rahan menettämisestä. Heidän kanssaan kärsivät perhe, sukulaiset, ystävät, ja työtoverit, koska jatkuva värvääminen ja petetyksi tulemisen tunteet vahingoittavat ihmissuhteita. Jos kirjoitukseni auttaa osaltaan edes yhtä prospektia eli värvättävää ehdokasta varjeltumasta verkostomarkkinoinnin salakavalilta juonilta, niin se on tehnyt tehtävänsä paremmin kuin hyvin.

Verkostouskovat ja parantajat luulevat vilpittömästi tekevänsä hyvää myydessään tuotteita sekä palveluita ja värvätessään uusia edustajia. He uskovat antavansa ystävilleen hyvän mahdollisuuden lisäansioihin, jopa uuden ammatin, josta voi jäädä aikaisin eläkkeelle nauttimaan rikkauksista, kun alalinja turvaa työllään tulevaisuuden. He uskovat vilpittömästi pääyhtiön tuotteiden ja palveluiden erinomaisuuteen sekä hyvään hinta-laatusuhteeseen. Jotkut tuotteet saattavat olla ihan oikeasti hyviä ja kilpailukykyisiä. Mutta mitä jos tuo hyvä, jota jaetaan, tuottaa useimmille jälleenmyyjille sanoinkuvaamatonta pahaa, suurta inhimillistä kärsimystä? Onko silloin moraalisesti oikein myydä tuotteita ja värvätä uusia edustajia?

Verkostomarkkinoinnin jälleenmyyjistä suurin osa on tuomittu jäämään tappiolle liiketoiminnassa, koska menestyminen edellyttää uusien jälleenmyyjien värväämistä alalinjaan, jolloin alatasoilla on aina monin verroin enemmän edustajia kuin ylätasoilla. Tämä on matemaattinen fakta. Onko moraalisesti oikein markkinoida ”hyvää mahdollisuutta lisäansioihin”, kun mainittu tosiasia on tiedossa? Rehellinen ihminen tietää vastauksen, vaikka ei kovin viisas olisikaan. ”Rehellisyys maan perii!” kuuluu vanha sanonta.

Mitä sinä voit tehdä uhrien auttamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi?

Tahdotko sinäkin kuulua rehellisten ”maan perillisten” joukkoon ja olla osaltasi auttamassa ihmisiä, että he varjeltuisivat pahanilkisiltä juonilta? Vai tahdotko olla mukana riistämässä heikkoja ja lisäämässä pahan valtaa? Päätös on sinun. Vähintä mitä voit tehdä, on kieltäytyä ostamasta verkostomarkkinoinnin kautta myytäviä tuotteita. Mitä vähemmän tuotteita myydään, sitä vähemmän ihmisiä värvätään. Jos Suomeen värvätään esimerkiksi sata edustajaa, heistä jää todennäköisesti 99 tappiolle yhden saadessa ”mahdollisesti” omansa takaisin. Jos värvättyjä on 10 000, niin häviäjiä on jo 9 900 ja vain sata pääsee omilleen tai saa ”lisäansioita”. 😉 Mitä enemmän myyntiä, sitä enemmän inhimillistä kärsimystä! Jos haluat olla aktiivisempi, niin voit varoittaa lähimmäisiä uhkaavasta vaarasta kertomalla heille vaikka näistä sivuista. Voit ottaa yhteyden omaan kansanedustajaasi ja pyytää häntä esittämään Eduskunnassa lakiehdotusta, jolla Suomen kuluttajasuojaa parannettaisiin vastaavalle tasolle kuin mitä se on USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa. Näissä maissa on kiellettyä herättää prospekteissa toiveita hyvästä ansiomahdollisuudesta, ellei samalla kerrota, mitä tyypillinen edustaja ansaitsee. Lain tulisi tämän lisäksi kieltää pääyhtiötä maksamasta palkkioita edustajien värväämisestä edes kiertotietä. (Palkkio edustajasta, joka hankkii asiakkaita) Laissa tulisi määritellä jollain tapaa se, että liiketoiminnan esittelyssä ja markkinoinnissa tulee esittää todennäköinen mahdollisuus onnistua ja kuinka paljon milläkin verkoston tasolla on prosentuaalisesti jäseniä. Siitä käy ilmi, kuinka suuri osa jää väistämättä tappiolle myös optimaalisessa verkoston leviämisen tilanteessa. Voit tukea myös PSA:n toimintaa, jolloin pyramidit saadaan ehkä pysäytettyä jo alkuvaiheessaan, niin että ne eivät koskaan rantaudu rakkaaseen isänmaahamme tuottamaan tuskaa ja lisäämään ahdistusta niille, jotka sen myrkystä juovat ja kärsivät.

Palkkiojärjestelmä

Etsin www.acneuro.com sivulta tietoa ACN:n palkkiojärjestelmästä, mutta mitään selkeää ohjetta en sieltä löytänyt. Sain tiedot käsiini internetistä Google-haulla, ”ACN palkkiojärjestelmä”.

Lähde: ”Suomen Ohjekirja – FI HB 001” ja ”Bonusohjelma”, ACN Communications Finland Oy.

Palkkiojärjestelmä löytyi 8.1.2006 osoitteesta
http://www.geocities.com/puhuilmaiseksi/pdf/Team_Trainer_Aloituspaketin_Kayttoohjeet.pdf Kokeile hakua ”ACN Suomen ohjekirja”, jos tiedosto on poistettu.

”Palkkiojärjestelmän kuvaus” -osion alussa sanotaan:

”Kaikki ACN:n uudet edustajat aloittavat samalta – Team Trainer (TT) – tasolta. Tämän lisäksi on olemassa neljä ansaittavissa olevaa tasoa: Executive Team Trainer (ETT), Team Coordinator (TC), Regional Vice President (RVP) ja Senior Vice President (SVP). ACN:n Palkkiojärjestelmä on yksinkertainen ja hyvä kannustin, jonka avulla edustajien on helppo edetä ylemmälle tasolle. Mitä pidemmälle pääset, sitä enemmän ansaitset.”

Mikä on totuus helposta etenemisestä ylemmille tasoille ja palkkiojärjestelmän yksinkertaisuudesta? (Hyvä kannustin se varmasti on – sellaiselle, joka ei ole perehtynyt verkostomarkkinoinnin kummallisiin kiemuroihin ja todelliseen luonteeseen.;-) Tyypillinen kikka on käyttää hienoja arvonimiä edistyneistä jälleenmyyjistä ja sanoa palkkiojärjestelmää yksinkertaiseksi. Silloin kukaan ei ylpeyttään kehtaa tunnustaa sitä, ettei ymmärrä palkkiojärjestelmästä tuon taivaallista! 😉 Käypä varsin muutamassa värväystilaisuudessa ja seuraa uusien edustajien keskusteluja ylälinjan VIPpien kanssa, niin huomaat tämän asian.)

Asiakkaiden hankinnasta JA edustajien värväämisestä saatavat palkkiot

ACN:n palkkiojärjestelmä on erittäin monimutkainen ja laadittu siten, että se johtaa lukijaa helposti harhaan. Moni edustaja erehtyy luulemaan, että hän on oikeutettu saamaan viikottaisia korvauksia kaikista hankkimistaan uusista asiakkaista. (”CAB-palkkio”) Ohjeessa lukee: ”ACN maksaa edustajille kannustusmielessä CAB-palkkioita kaikista uusista asiakkaista.” Kun ohjetta lukee eteenpäin, niin huomaa, että CAB-palkkioita saa kuitenkin vain siinä tapauksessa, että onnistuu hankkimaan itselleen kuusi matkapuhelinasiakasta ja värväämään SEN LISÄKSI alalinjaansa yhden edustajan, joka MYÖS saa ”MÄÄRÄTYSSÄ AJASSA” hankittua itselleen kuusi asiakasta. Palkkio on tuolloin ruhtinaalliset 50 euroa eikä tästä alalinjasta saa enempää ellei onnistu ylenemään seuraavalle tasolle eli ETT:ksi. ”Määrätty aika” on sanottu toisessa kohdassa asiakirjaa ja on 30 päivää. Eli, jos 30 päivässä ei onnistu hankkimaan sponsoroimalleen edustajalle kuutta matkapuhelinasiakasta, niin CAB-palkkio jää saamatta JA PÄTEVÖITYMISTÄ EI TAPAHDU! Sama tilanne on jokaisella alalinjaan liitetyllä edustajalla. Kun pätevöitymistä ei tapahdu, niin tällaisesta edustajasta EI OLE JATKOSSA ENÄÄ MITÄÄN HYÖTYÄ CAB-palkkioiden saamisessa eikä YLEMMÄLLE TASOLLE PÄÄSEMISESSÄ!

Palkkiojärjestelmässä on ns. peilejä, jotka kumoavat toisessa kohdassa luvatut palkkiot. Lainaan tähän palkkiojärjestelmää, joka on printattu 16.2.2004 ja ollut voimassa toiminnan alkuvaiheessa, ennen kuin ACN luopui operaattorina toimimisesta ja TeleFinland alkoi myydä liittymiä ACN:n edustjien kautta.

–Lainaus alkaa–

Pätevöityminen

”Pätevöityäkseen, ts. päästäkseen ylemmälle tasolle Edustajien ON hankittava uusia asiakkaita. Pätevöityäkseen ja ansaitakseen asiakashankinnasta saatavia korvauksia (CAB:ta) Team Trainerin on hankittava 6 matkapuhelinasiakasta tai 8 mitä tahansa ACN:n palveluita käyttävää asiakasta.”

–Lainaus päättyy–

Tuosta voisi luulla, että palkkioita saa, kun hankkii pelkästään asiakkaita, mutta myöhempi kohta kumoaa tuon kohdan ja siellä sanotaan selvästi, että pitää hankkia myös uusi edustaja ja molempien kuusi henkilökohtaista asiakasta eli yhteensä 12 asiakasta määräajassa, jotta ensimmäisen palkkion saa.

–Lainaus alkaa–

CAB -palkkioihin liittyvät vaatimukset

Asiakashankinnasta maksetaan palkkioita VAIN, jos edustaja täyttää hänelle asetetut minimiehdot. Saat palkkioita, jos sponsoroimasi Team Trainer onnistuu hankkimaan 6 matka- tai lankapuhelinasiakasta määrätyssä ajassa. (toisessa kohdassa sanotaan ajaksi 30 pv)

Muistathan, että palkkioita maksetaan vain silloin, kun sponsoroimasi Edustaja onnistuu hankkimaan tietyn määrän asiakkaita. Jos hän ei onnistu hankkimaan uusia asiakkaita määrätyssä ajassa palkkioita EI MAKSETA. Tämän takia on ensisijaisen tärkeää, että autat uusia Team Trainereita hankkimaan asiakkaita.

–Lainaus päättyy–

Tuo on suora lainaus palkkiojärjestelmästä, jonka perusteella tein tutkimukseni. Tuossa sanotaan selvästi se, ettei CAB-palkkioita saa, ellei ole onnistunut värväämään yhtä edustajaa, joka on lisäksi saanut kuusi asiakasta ja tietysti myös itse pitää saada kuusi asiakasta. Eli yhteensä pitää olla 6+6=12 asiakasta ja yksi edustaja yhtä palkkiota kohden. Näin mahdollisuus tulojen saamiseen oli alkuperäisen palkkiojärjestelmän mukaan alle 13/14 suomalaisella ja kun palkkiojärjestelmää tutkii enemmän, niin päästään lukuun 69/70. (98,57% suomalaisista ei ole mahdollisuutta voiton saamiseksi.)

CAB-palkkion määrästä on kirjoitettu:

–Lainaus alkaa–

Jos olet Team Trainer (TT) ja autat ***printti epäselvä**si TT:tä hankimaan kuusi asiakasta ajassa, saat € 50 arvoisen CAB-p***printti epäselvä

–Lainaus päättyy–

Ensimmäinen palkkio oli siis 50 euroa ja sitä varten piti olla 6 omaa asiakasta ja yksi TT alalinjassa, jolla myös 6 asiakasta ja kaikki asiakkaat hankittu 30 päivän aikana.

ACN:n palkkiojärjestelmä on muuttunut tämän jälkeen. Kun ACN lopetti operaattorina toimimisen, sanotaan sillä olleen jopa 400 000 asiakasta. Digitodayn artikkelin mukaan asiakkaita oli 10.6.2004 yhteensä 300 000 eli seitsemän prosenttia markkinoista. (Lähde: http://www.digitoday.fi/showPage.php?page_id=12&news_id=31869 )

ACN johtaa edustajia harhaan myöhemminkin.

–Lainaus alkaa–

Asiakashankinnasta saatavat palkkiot

… ACN maksaa edustajille kannustusmielessä CAB-palkkioita kaikista uusista asiakkaista.

–Lainaus päättyy–

Kuten edellä osoitin, niin kaikista uusista asiakkaista ei makseta palkkioita ainakaan kaikille edustajille suoraan ylälinjaan, vaikka asia ilmaistaan siten, että niin se ymmärretään. Joku voi saada ylälinjassa palkkioita kaikista uusista asiakkaista, mutta eivät välttämättä ne, jotka ovat alimmilla tasoilla, koska he eivät pätevöidy.

Koska ACN:n palveluihin liittyvät ongelmat ja harhaanjohtava markkinointitapa olivat olleet jo kauan julkisuuden tiedossa sekä markkinaosuutta on ollut lähes mahdotonta kasvattaa, tarkoittaa se edustajien kohdalla sitä, etteivät he ole voineet saada toiminnasta voittoa myymällä liittymiä, vaikka palkkioita olisi saanut TeleFinlandin ajoista asti suoraan liittymistä ilman alalinjaa. (Sopimukset ACN:n asiakkaiden kanssa on irtisanottu 31.1.2005 päivätyllä kirjeellä) Suurimmalle osalle ei ole riittänyt asiakkaita ja näin uudet edustajat ovat jääneet pääsääntöisesti häviölle, vaikka palkkiojärjestelmää olisi muutettu.

Liiketoiminnassa on pienen pienet mahdollisuudet menestyä, mutta silloin on päästävä ylemmälle tasolle ja mieluiten kuukauden sisällä liittymisestä. Voit arvata, että uusilla edustajilla on tästä syystä tulenpalava kiire myydä ”loistavaa mahdollisuutta” eli bisnes-ideaa eteenpäin! 😉 🙁 Ylemmälle tasolle nouseminen on mahdollista vain siten, että värväät uusia värvääjiä verkostoon, koska kukaan ei voi yletä hankkimalla pelkästään asiakkaita. Tätä ”värvääjien värväämistä” ja asiakkaiden hankkimista alemman tason edustajille kutsutaan sponsoroimiseksi. Jos sponsoroitava edustaja epäonnistuu tehtävässään saada kuusi asiakasta 30 päivässä, ylälinjaan ei makseta hänen värväämisestään CAB-palkkiota. Team Trainer on oikeutettu saamaan CAB-palkkiota ainoastaan verkoston ensimmäisen tason pätevöityneestä edustajasta, joka on suoraan hänen alapuolellaan, ei alalinjan uusista edustajista. Palkkio ”edustajasta ja hänen kuudesta asiakkaastaan” on 50 euroa, kun pelkästään liittymismaksu on 670 euroa. Siihen tulee päälle muut kulut, joten jäämällä Team Traineriksi ei ole juuri mitään mahdollisuutta saada omiaan takaisin. On pystyttävä nousemaan ensimmäiselle ylemmälle tasolle, ETT:ksi, ja kyetä säilyttämään saavutettu asema, jotta voisi ”mahdollisesti” menestyä.

Palkkiojärjestelmän ohjeita voi ymmärtää aika helposti väärin, niin että edustaja luulee voivansa ansaita asiakashankinnasta ja edustajien värväämisestä saatavia palkkioita, vaikka epäonnistuisi saamaan alapuolelleen pätevöityneen edustajan tai edustajia 30 päivän aikana. Nimittäin, jos joku muu sinun kanssasi alalinjassa tai samalla tasolla oleva edustaja onnistuu tässä vaativassa tehtävässä, niin sinäkin voit saada CAB-palkkioita… edellyttäen, että olet itse päässyt ensin ylenemään vähintään ETT-tasolle! Mutta kun ylemmälle ETT-tasolle ei voi päästä, ellei onnistu ensin sponsoroimaan ja pätevöittämään kolmea ensimmäisellä tasolla eli suoraan alapuolellaan olevaa edustajaa! Tällä tavalla sinä jäät kokonaan ilman asiakkaiden hankkimisesta maksettavia palkkioita, jos kukaan suoraan alapuolellasi olevista edustajista ei onnistu pätevöitymään! Mitä useampi värväämäsi edustaja epäonnistuu tehtävässään, sitä huonommaksi sinun ja muiden sinua vastaan kilpailevien ACN:n edustajien mahdollisuudet ylenemiseen ja CAB-palkkioihin käyvät, koska edustajien sekä puhelinasiakkaiden markkinat pienenevät koko ajan, mitä useampi on ehtinyt verkostoon tai asiakkaaksi liittyä! Verkostomarkkinointiin erikoistuneelle tutkijalle tämä asia ei tule yllätyksenä, mutta tietämättömille edustajille se on valitettava yllätys. 😉 🙁

Päästäkseen ylemmälle ETT-tasolle on edustajalla oltava siis 20 henkilökohtaista asiakasta ja alalinjassa vielä kolme pätevöitynyttä Team Traineriä, joilla jokaisella on vähintään kuusi asiakasta, jotka on hankittu 30 päivässä sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Suositus ETT-tasolle ylenemiseksi on neljä viikkoa, mikä pitää verkostoon liittyneet uudet edustajat kiireisinä ja aktiivisina ensimmäisen kuukauden ajan. Pakkohan se on kiirettä pitääkin, jotta ehtisi yletä organisaatiossa ennen kuin rajalliset markkinat kyllästyvät ja lyhyt pätevöitymiseen käytettävä aika kuluu umpeen! Tämä on muuten lähes mahdoton tehtävä kenelle tahansa ammattitaitoiselle myyjälle, puhumattakaan ummikoista, joilla ei ole mitään aiempaa kokemusta vastaavasta työstä! Suuri osa värvätyistä ”uhreista” on kuitenkin juuri sellaisia ”maallikkoja”, joilla ei ole erityisosaamista, kykyjä, suurta tuttavapiiriä, hyvää mainetta ja julkisuutta, mitä menestymiseen välttämättä tarvitaan. Huomaa muuten se, että jos edustaja epäonnistuu pätevöitymisessä ensimmäisellä kerralla, niin hänen alalinjastaan EI makseta lainkaan palkkioita, vaikka hän onnistuisi myöhemmin värväämään edustajan, joka pätevöityy. Minä ainakaan en usko, että tällaisesta jälkikäteen ”pätevöityneestä” alalinjasta maksetaan kenellekään, koska muutoinhan koko pätevöitymissääntö ajan määrityksineen olisi turha! Pätevöidy siis heti tai et pätevöidy koskaan! Tämä on verkoston henki. Epäonnistujat menettävät mahdollisuutensa lisäansioihin jo ensimmäisen kuukauden aikana.

Ohjekirjassa puhutaan pysyvistä ansioista, joita edustaja VOI ansaita. Käytännössä pysyvien ansioiden saaminen on erittäin vaikeaa, koska verkoston kasvu tyrehtyy pian ensihuuman jälkeen ja siitä alkaa erota enemmän edustajia ja asiakkaita kuin mitä siihen liittyy. Menetettyjen asiakkaiden ja Team Trainereiden tilalle täytyy kuitenkin saada uusia, muuten saavutettua tasoa ei voi säilyttää ja edustaja menettää ”pysyvät ansiot” sekä alalinjan CAB-palkkioista että puhelinlaskuista. 😉 Tehtävä on niin vaikea, että vain alle yksi edustaja sadasta saa riittävästi palkkioita päästäkseen omilleen tai ansaitakseen voittoa. Syynä tähän on verkoston pyramidirakenteen ja palkkiojärjestelmän vaativuuden lisäksi markkinoiden nopea kyllästyminen, verkostomarkkinoinnin huono maine ja alalla vallitseva kova kilpailu.

Kun uusia jälleenmyyjiä värvätään, niin todellisuudessa ei värvätä henkilöitä, joilla on ”hyvät mahdollisuudet lisäansioihin ja joiden on helppo edetä ylätasoille”, vaan värvätään luusereita, joille matemaattinen todennäköisyys ei anna kuin häviävän pienen mahdollisuuden saada omansa takaisin bisneksestä. Arvioni on, että ACN:n edustajista yli 99 prosenttia jää liiketoiminnassa tappiolle. Jos ACN:ltä kysytään, niin se ei tietystikään ilmoita todellisia lukuja, joissa on otettu huomioon kaikki edustajat, myös ne, jotka eivät onnistu lainkaan pätevöitymään ja/ tai jäävät kokonaan vaille palkkioita. Verkostomarkkinointifirmat ilmoittavat edustajien keskiansiot (mediaani) tai keskimääräiset ansiot (keskiarvo) yleensä laskemalla mukaan vain ne edustajat, jotka ovat saaneet toiminnastaan palkkioita. Kaikki eivät saa palkkioita, vaikka tekevät aktiivisesti työtä, koska eivät onnistu pätevöitymään ja siihen on syynä markkinoiden kyllästyminen: kaikille ei riitä tarpeeksi asiakkaita ja uusi edustajia alalinjaan. Myyjien määrä ei voi loputtomiin moninkertaistua, joten lopulta tullaan tilanteeseen, missä uusia myyjiä värvätään vain saman verran kuin vanhoja lopettaa. Viimeisenä mukaan lähteneillä edustajilla on lähes mahdoton tehtävä rakentaa tuottavaa alalinjaa. Koska suurin osa edustajista ei saa tuloja ollenkaan tai vähemmän kuin heidän sijoittamansa alkupääoma, ovat ilmoitetut mediaani- ja keskiarvoansiot harhaanjohtavia. ACN saattaa esimerkiksi laskea ilmoittamiinsa lukuihin mukaan vain ”pätevöityneet Team Trainerit” ja heidän ansionsa eli suuri osa edustajista jää laskujen ulkopuolelle, koska he eivät menesty ja totuuden ilmoittaminen verkoston luonteesta ei hyödyttäisi pääyhtiötä. Kaikkein vähiten todellisia lukuja ilmoitetaan itsenäisille edustajille, koska heidän motivaationsa työhön sammuisi välittömästi heidän kuullessaan totuuden riskibisneksestä.

Todennäköisyydet menestyä TAI menettää rahansa

Voidakseen yletä yhden tason, (TT:stä ETT:ksi) mikä on välttämättömyys, jotta olisi edes pieni mahdollisuus saada sijoitettu raha takaisin, täytyy organisaatiossa olla alapuolella yhteensä 41 henkilöä, 38 asiakasta ja 3 edustajaa. (20 + 3 + 3×6) Ilman asiakkaita ei voi yletä, joten asiakkaat on otettava mukaan laskuihin! Yksi asiakas ei voi olla monen eri edustajan ja organisaation asiakas yhtäaikaa. Hankittu asiakas on menetetty asiakas muille organisaatiolle ja edustajille paitsi sille, joka hänet hankkii. Jokainen hankittu asiakas on tästä syystä otettava mukaan laskuissa, kun tappiolle jäämisen todennäköisyyttä lasketaan. Todennäköisyys yletä on siten 2,38 % suomalaisten määrästä. (1/42) ETT:n palkkio värvätyistä pätevöityneistä edustajista on 150 euroa ja mahdollinen muuttuva bonus päälle. ETT on itsekin vielä tappiolla, joten tappiolle jääviä on tässä vaiheessa 100 %. (3/3 edustajaa) Edustajan pääomasijoitus oli 670 euroa ja lisäksi tulevat muut kulut. Puhelunlaskuista saatavat palkkiot ovat niin pienet, etteivät ne nosta ETT:tä vielä voitolle. Organisaation alapuolelle tarvitaan lisää edustajia ja asiakkaita, jotta voitaisiin päästä voitolle. Asian yksinkertaistamiseksi esitän kaavion etenemisen taulukon muodossa. Huomaa, että jokaiselle tasolle täytyy laskea yksi edustaja + kuusi asiakasta, koska edustajasta ei saa palkkiota ellei hän saa itselleen kuutta asiakasta 30 päivässä. Muista myös se, että jos asiakkaita tai edustajia lähtee kaaviosta pois, niin että minimiehto eli 1+6 henkilöä/ edustaja ja 20 henkilökohtaista asiakasta/ ETT ei täyty, niin silloin alalinjan puhelinlaskuista ei makseta enää palkkioita.

 hlöhlöhlöhlöyht.CAB-palkkio €tod.näk. hävitä%
ETT1   1 ei varmuutta?
asiakkaita20   20   
1. taso7777283×50+40+50=240 100
2. taso77  1440+40=80 100
3. taso7   740 100
yhteensä    7036069/7098,57
      +puhelinlasku-%+bonus?  

Huomaamme, että kun kaaviossa on 70 henkilöä, ei voittamisen mahdollisuutta ole kenelläkään neljästä edustajasta. Tämä on vielä ihanteellinen tapaus, jonka toteutumisen todennäköisyys on lähellä nollaa eli olematon. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä kaavio ei täyty näin ihanteellisesti vaan joukkoon mahtuu enemmän asiakkaita kuin mitä on minimivaatimus pätevöitymiseen ja myös jokunen pätevöitymätön edustaja osuu matkan varrelle ETT:n tavoitellessa voittoa. Kun menestymisen todennäköisyyttä yksittäisen edustajan kohdalla lasketaan, on kaikki organisaation alapuolelle jäävät asiakkaat ja edustajat laskettava mukaan, koska ilman asiakkaita ei voi pätevöityä ja ilman pätevöitymistä ei voi yletä ylemmille tasoille ja päästä kiinni ”lisäansioihin”. Tämän lisäksi jokainen kilpaileva organisaatio huonontaa yksittäisen edustajan mahdollisuutta saada sijoittamansa raha takaisin.

Kaaviossa on neljä edustajaa, jotka jäävät häviölle. Tarvitaan siis vähintään viisi edustajaa, jotta löytyy yksi voittaja, todennäköisesti paljon enemmän. Häviäjiä on siten vähintään 80 %, (4/5) todennäköisesti reilusti yli 90 %, koska pätevöitymisen säännöt ovat hankalat ja aikaa pätevöitymiseen on vain 30 päivää. Mitä enemmän ACN:llä on ollut asiakkaita, sitä vaikeammaksi on pätevöityminen viimeisenä mukaan lähteneille muodostunut. ACN:llä oli kesäkuussa 2004 heidän oman ilmoituksensa mukaan 300,000 asiakasta, joten markkinaosuus on ollut aika lailla saavutettu siinä vaiheessa. Uusien asiakkaiden ja varsinkin edustajien löytäminen alalinjaan on tullut koko ajan vaikeammaksi. Viimeisenä mukaan lähteneistä on hävinnyt rahansa jopa 99 % ja kaikista edustajista yli 90 %, sillä alalinjan puheluista ei ole saanut palkkioita, ellei itse ja alalinja ole pätevöitynyt.

Jos ACN:llä on ollut 10,000 edustajaa ja 300,000 asiakasta, niin asiakkaita on riittänyt keskimäärin 30/ edustaja. Se riittää teoriassa jokaiselle asiakasmäärän saamiseksi, mutta ei uusien edustajien saamiseksi alalinjaan, mikä on ollut palkkioiden saamisen ehto. Koska pätevöityminen on pitänyt tapahtua 30 päivän sisällä, on moni edustaja jäänyt pätevöitymättä. Lisäksi sopimuksen purkaneet asiakkaat aiheuttavat jatkuvan paineen uusien asiakkaiden saamiseksi, sillä pätevöityminen lakkaa, jos asiakasmäärä tippuu alle vaatimusten.

Järjestelmän luonteesta johtuen vähintään 3/4 edustajaa eli 80 % on jäänyt tappiolle 100 % varmuudella. Käytännössä luku on varmasti yli 90 %, sillä uusien asiakkaiden saaminen 30 päivän aikana on vaikeutunut sitä mukaa, mitä enemmän asiakkaita on ollut. ACN:n markkinaosuus oli kesäkuussa 2004 sen oman ilmoituksen mukaan seitsemän prosenttia ja 300,000 asiakasta. Markkinaosuus ei ole voinut kasvaa siitä kovin paljoa. Koska uusia asiakkaita on saatu viikko viikolta vähemmän kuin aiemmin, ovat viimeisenä mukaan lähteneet edustajat jääneet väistämättä ilman vaadittuja kuutta asiakasta/kuukausi eivätkä ole pätevöityneet. Se on vaikuttanut puolestaan ylälinjaan seuraaville tasoille eivätkä hekään ole pätevöityneet CAB-palkkioiden saamiseksi. Pätevöitymätön edustaja ei saa myöskään palkkioita puheluista, joten on varmaa, että yli 90 % edustajista on lopulta jäänyt häviölle. Palkkiojärjestelmää ei tarvitse penkoa pitemmälle, jotta tämä asia tulee ilmeiseksi.

Jos ACN toimisi rehellisesti, niin se julkaisisi liittyneiden edustajien määrän ja heille maksetut palkkiot, sekä sen, miten palkkiot ovat jakautuneet myyjien kesken. Siitä nähtäisiin suoraan, miten moni on hävinnyt rahaa ACN:lle. Lisäksi tulisi julkaista lopettaneiden edustajien määrä. Lopulta se on tietysti 100 %, koska ACN lopettaa toiminnan Suomessa vuonna 2006 kokonaan. Suurin osa niistä 10,000 on hävinnyt varmasti rahaa systeemiin ja syyllinen siihen on systeemi itse, eivät edustajat. Firma toimi Suomessa vain reilut kaksi vuotta ja huijasi 10,000 suomalaista. (aloitti toiminnan 18.11.2003, liittymät irtisanottiin 31.1.2005 ja yhteistyösopimus TeleFinlandin kanssa julkaistiin.)

Arvioni siitä, että yli 90 % jää häviölle ja menettää rahansa, on kohtuullinen ja lähes varma fakta. ACN-verkosto on tästä syystä mahdollisesti tulkittava petokseksi, kiskonnaksi tai laittomaksi rahankeräykseksi. ACN rikkoo mahdollisesti myös ”Lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. ”Voimassaolevat lait löytyvät täältä: http://www.finlex.fi/ja verkostomarkkinointiin soveltuvat lainkohdat kotisivuiltani.

Muista se, että pelkillä puhelinlaskuista saatavilla tuloilla ei voi menestyä, koska niitä ei saa, jos pätevöitymistä ei tapahdu. Asiakkaiden lisäksi on pakko värvätä uusia edustajia, joiden kaikkien on oltava pätevöityneitä päästäkseen voitolle. Näin pääsemme takaisin yllämainittuun tilanteeseen eli asia ei muutu miksikään, vaikka verkosto leviäisi ulkomaille ja maailman ääriin asti. (Keskivertoedustajalle verkoston laajentaminen ulkomaille on lähes tulkoon mahdotonta, koska hän ei tunne ketään potentiaalista asiakasta ulkomailta eikä hänellä ole varaa sponsoroida ketään ulkomailla asuvaa, koska se vaatisi ison matkakassan.)

Jokainen verkoston edustaja, joka ei ole sinun organisaatiossasi, kilpailee sinua ja organisaatiotasi vastaan. Markkinat kyllästyvät väistämättä ja häviölle jäävien prosentuaalinen osuus on se, mitä tässä todistan. Muistamme vielä sen, että jokainen yksittäinen ETT-tasolle ylennyt edustaja tarvitsee vähintään seitsemän sponsoroitua Team Traineriä ja 62 asiakasta saadakseen edes osan sijoittamistaan rahoista takaisin. Tästä seuraa se, että vaikka sinun omassa organisaatiossasi olisi suuren asiakasmäärän vuoksi prosentuaalisesti HIEMAN vähemmän tappiolle jääviä edustajia, niin kokonaiskaaviossa niitä on aina täysin varmasti yli 80 % prosenttia ja todennäköisesti reilusti yli 90 %.

ACN-kaavio on matemaattinen temppu. Siinä harhautetaan tutkijoita ja lukijoita luulemaan, ettei asiakkaiden määrää ja aikaa tulisi ottaa huomioon todennäköisyyksiä laskettaessa. Palkkiojärjestelmässä on kohta, jossa luvataan palkkioita kaikista asiakkaista, mutta käytännössä näin ei tapahdu jokaisen edustajan kohdalla. Palkkioita voi mennä ylätasojen edustajille, mutta ei alatasoille, missä pätevöityminen on lähes mahdotonta markkinoiden kyllästymisen jälkeen. Asiakkaita ja uusia edustajia ei ole enää tarjolla tarpeeksi kaikille viimeisenä mukaan lähteneille edustajille ja he jäävät väistämättä tappiolle siitä syystä, eivät omaa toimettomuuttaan.

Saatat vieläkin yrittää todistaa väitettäni vääräksi ylälinjan antamilla neuvoilla ja sanot, että kenenkään ei ole pakko värvätä uusia jäseniä verkostoon vaan menestyminen on mahdollista siten, että myy pelkästään puhelinliittymiä. Tämäkin vastaväite osoittautuu tyhjäksi petokseksi, koska markkinat kyllästyvät siitä huolimatta, että sinä et värvää muita jälleenmyyjiä kilpailemaan kanssasi. Sitäpaitsi ACN kieltää sopimusehdoissaan ns. ”kylmämarkkinoinnin”, joka tarkoittaa massamarkkinointia. Sinä saat markkinoida tuotteita ainoastaan henkilökohtaisen suosittelun avulla eli vain ”tutuille/ läheisille.” (Suomen Ohjekirja, kohta 8 c. ”Kylmä markkinointi asiakkaiden ja edustajien hankkimisessa”.) Miten kukaan voi myydä pelkästään puhelinliittymiä niin paljon, että saisi puhelinlaskuista saatavilla palkkioilla alkusijoituksensa takaisin? Sellaisella edustajalla täytyy olla todella laaja tuttavapiiri sekä vilkkaat yhteydet sukulaisten välillä! 😉 40 henkilökohtaisen asiakkaan hankkiminen on jo työn ja tuskan takana, mutta oletetaan, että joku saisi 60 asiakasta. Kukin heistä puhuisi 30 euron edestä kuukaudessa. Puhelujen ja kuukausimaksujen määrä olisi 2085 euroa. (60 x 30 + 4,75 x 60) Kolme prosenttia tästä tekee 62,55 euroa kuussa ja palkkionmaksusta menevien kulujen jälkeen noin 60 euroa, joka riittäisi juuri ja juuri alkupääoman ansaitsemiseen takaisin vuodessa. Tämä ei silti vähentäisi tappiolle jäävien edustajien prosentuaalista osuutta, koska pätevöitymättömän edustajan asiakkaista ei saa palkkioita kukaan muu kuin hän itse ja vain murto-osa edustajista saa näin paljon asiakkaita. Useimmilla homma tyssää alkuunsa eivätkä he uusi edustajasopimustaan ensimmäisen vuoden jälkeen: pyramidi romahtaa sen perustuksesta eli alimmalta tasolta ja välitason edustajien (ETT) tulot lakkaavat yhtä äkisti kuin alkoivatkin. Käytännössä vain ani harva pystyy jäämään voitolle hankkimalla pelkästään asiakkaita eikä lainkaan edustajia, jotka värväävät edelleen uusia edustajia ja niin edelleen. Edustaja, joka epäonnistuu pätevöitymisessä eikä nouse ylemmälle tasolle organisaatiokaaviossa, on tuomittu häviämään verkostoon sijoittamansa rahat.

Tilanne kaaviossa ei muutu miksikään, vaikka kaikki maailman ihmiset liittyisivät verkostoon joko asiakkaaksi tai edustajaksi, mikä on vapaassa markkintaloudessa sula mahdottomuus. Jokainen edustaja kilpailee eri organisaatioissa työskenteleviä saman yhtiön edustajia vastaan, joten markkinat kyllästyvät nopeasti ja vaadittuja pätevöitymisiä ei pystytä saavuttamaan. Värvättävät potentiaaliset edustajat ja matkapuhelinasiakkaat loppuvat yksinkertaisesti kesken eikä tämä tule yllätyksenä muille kuin rahansa menettäneille edustajille, petetyille raskaan työn uurastajille. ”Kannattiko olla niin hyväuskoinen?!” he huudahtavat tuskissaan, kun huomaavat sen, että heitä on huijattu. Petetyksi tulemisen kokemus on tosiasia, vaikka lain mukaan he eivät olisikaan petoksen uhreja tai pääyhtiötä ei koskaan tuomittaisi. Jumalan edessä rikos on tehty ja pysyy muistissa viimeiseen tuomioon asti – ellei rikoksen tekijä anna sovittaa itseään ja saa syntiään anteeksi Herralta Jeesukselta.

Pääyhtiö ja ylälinjan harvalukuinen ammattivärvääjien joukko on tiennyt yksittäisten edustajien matemaattisen todennäköisyyden päästä voitolle jo siinä vaiheessa, kun he perustivat verkoston ja aloittivat toiminnan. Onko heidän toimintansa sinun mielestäsi rehellistä ja korkeaa moraalia sekä etiikkaa kuvastavaa? Ihmeellistä on, että verkostomarkkinoinnin ideaa myytäessä aivan erityisesti korostetaan toiminnan rehellisyyttä ja korkeaa liikemiesetiikkaa, mutta totuus on aivan päinvastainen. Liiketoiminta on lakien ja asetusten mukaan useimmiten laillista, (Elinkeinovapaus) mutta korkeimman Taivaallisen Tuomarin edessä sen harjoittajat joutuvat tekemään tiliä ja laskemaan tiilenpäitä, koska verkostomarkkinointi ei ole sen kummempaa kuin lailla suojattua epärehellistä varastamista ja petosta. Tämä on minun mielipiteeni, johon minulla on sananvapauteen perustuen täysi oikeus.

Puhelinlaskuista saatavat palkkiot

Useimmat edustajat jäävät tappiolle, koska ylemmille tasoille on lähes mahdotonta päästä markkinoiden kyllästymisen ja vaativien pätevöitymissääntöjen sekä tiukan aikataulun vuoksi. Vasta-alkajan (TT) tasolle jäänyt edustaja ei menesty pelkillä puheluista saatavilla pienillä myyntiprovisioilla. Kukaan ei pysty hankkimaan itselleen niin paljon henkilökohtaisia asiakkaita, että eläisi heidän puheluistaan saamillaan tuloilla tai saisi edes sijoittamansa rahat takaisin ja niitä paljon mainostettuja ”lisäansioita”. Joulukuussa 2003 päivätyssä dokumentissa ”Bonusohjelma” mainitaan, että ”TT:t voivat saada palkkioita hankkiessaan neljä matkapuhelinasiakasta”. En ole löytänyt mistään lähteestä muuta selkeää mainintaa siitä, milloin edustaja ”voi” nykyään saada palkkiota henkilökohtaisista asiakkaistaan. On mahdollista, että palkkioita ei saa ennen kuin vähintään kuusi asiakasta on hankittu ja ehkäpä vielä ”määrätyssä ajassa” eli 30 päivässä. Ohjekirja on niin epäselvä, ettei asiasta pääse selvyyteen. Yhdestä palkkiotaulukosta (Kuukausittaisen korvauksen rakenne) voisi luulla, että jo yhdestä matkapuhelinasiakkaasta saa palkkiota, mutta jos palkkioiden summa niiden maksamisesta aiheutuvien kulujen jälkeen (2,25 + alv.) ei ylitä seitsemää euroa, niin palkkioita ei makseta. Tässä yhteydessä ei puhuta mitään siitä, kertyvätkö maksamattomat palkkiot varastoon, niin että ne maksetaan myöhemmin vai ei. (Suomen ohje, kohta 7 e: Muut palkkiot)

Henkilökohtaisten asiakkaiden puhelinlaskuista saatavien palkkioiden lisäksi sanotaan, että ”voit saada palkkioita kaikkien organisaatiossasi olevien edustajien asiakkaista.” Tässä kohden kannattaa laittaa suuri paino sanoille ”VOIT saada”. Mitään ei luvata ja muusta ohjeesta voidaankin sitten päätellä, ettei palkkioiden saaminen organisaatiossa olevien ”kaikkien” edustajien asiakkaista toteudu kenenkään kohdalla, koska todennäköisyys siihen on liian pieni: maailmankaikkeuteen tuskin mahtuisivat kaikki ne nollat, jotka pitäisi laittaa desimaalipilkun ja ykkösen väliin kuvaamaan tämän tapahtuman todennäköisyyttä. (0,…1) Vain harvat ylätasojen edustajat saavat niin paljon palkkioita organisaationsa asiakkaiden puheluista, että pääsevät omilleen pelkästään niillä tuloilla, koska pätevöitymättömien asiakkaiden puheluista ei makseta palkkioita. Yleensäkin vain harvat pätevöityneet Team Trainerit onnistuvat säilyttämään asemansa ja kun he menettävät sen, lakkaa samalla palkkioiden maksaminen heidän ylälinjaansa.

”Kuukausittaisen korvauksen rakenne” -taulukon mukaan näyttää siltä, että itsenäinen TT-tason edustaja ei saa palkkiota alalinjansa asiakkaiden puheluista, ellei hänellä itsellään ole 20 henkilökohtaista asiakasta yhtä aikaa kahden sponsoroidun ja pätevän Team Trainerin kanssa, niin että kukin on sen jälkeen vielä säilyttänyt asemansa. Jos saavutettu asema menetetään, lakkaa edustajan oikeus saada alalinjan puheluista palkkiota. Laitan tähän lainaukset, joista voitaneen päätellä sen, ettei alalinjan puhelinlaskuista saa provisiota, elleivät minimiehdot täyty eli ilmeisesti tällä tarkoitetaan mainitun taulukon 20 henkilökohtaista asiakasta ja kahta sponsoroitua ja pätevää Team Traineriä:

”Pätevöityminen

Pätevöityäkseen, ts. päästäkseen ylemmälle tasolle edustajien ON hankittava uusia asiakkaita. Pätevöityäkseen ja ansaitakseen asiakashankinnasta saatavia korvauksia (CAB:ta) Team Trainerin on hankittava 6 matkapuhelinasiakasta tai 8 mitä tahansa ACN:n palveluita käyttävää asiakasta.” (Tämä sanotaan Palkkiojärjestelmän kuvauksen alussa. Myöhemmin käy ilmi, ettei tämä suinkaan riitä vaan lisäksi pitää värvätä yksi PÄTEVÖITYNYT edustaja, jolla on myös vähintään kuusi pätevää asiakasta voidakseen saada 50 euron CAB-palkkion! ;-))

”Henkilökohtaiset pysyvät ansiot

Edustajat voivat ansaita rahaa kahdella tavalla. He saavat kuukausittaisia tuloja asiakkaidensa puhelinlaskuista sekä viikottaisia korvauksia asiakashankinnasta (CAB:t). Asiakashankinta tapahtuu käytännössä siten, että edustaja auttaa sponsoroimiaan Team Trainereita hankkimaan 6 uutta asiakasta MÄÄRÄTYSSÄ AJASSA.

Hankkimalla henkilökohtaisia asiakkaita edustajat voivat ansaita 2%-8% näiden kuukausittaisesta puhelinlaskusta, kuukausi kuukaudelta, vuosi vuodelta aina niin kauan, kun asiakas käyttää ACN:n palveluita. Ansioiden määrä riippuu asiakkaan puhelinlaskusta…

Ainoa mitä edustajien tulee tehdä on PÄTEVÖITYÄ KERRAN JA SÄILYTTÄÄ SAAVUTTAMANSA TASO. NÄIN OLLEN edustaja saa asiakkaistaan jatkuvia ja pysyviä ansioita.”

Eli jos et itse pätevöidy ja säilytä tasoasi, et saa senttiäkään alalinjasi asiakkaiden puheluista. Tuliko tämä sinulle yllätyksenä? Minulle ei tullut. 😉 🙁

Itsenäisen edustajan starttipaketti maksaa 670 euroa ja päälle tulevat muut kulut: puhelin-, koulutus-, markkinointi-, kokous-, posti-, matka-, edustus- ym. vastaavat kulut. Edustajasopimus tulee lisäksi uusia ja maksaa vuosittain. Miten muutaman matkapuhelinlaskun 2-prosentin palkkio-osuudella voidaan maksaa tällaisia summia? Ei mitenkään. Edustajan maksettavaksi tulevat vielä yrityksen perustamis-, kirjanpito-, toimisto- ja hallintokulut sekä eläkevakuutusmaksut, muut henkilösivukulut ja välittömät verot, mikäli ”yrittäjä” jonkin ihmeen kaupalla pääsee toiminnassaan voiton puolelle. Yrittäjyys ei ole jokamiehelle tarkoitettu ja kun prospekteille on annettu harhaanjohtava kuva lisäansioiden saamisen helppoudesta, ei ole ihme, jos monet kokevat tulleensa petetyiksi, kun menettävät rahansa sen sijaan, että saisivat lisäansioita.

Alalinjan kasvaminen lakkaa matemaattisen pakon vuoksi aika nopeasti ja silloin edustajia alkaa luopua toiminnasta. Näin pyramidi romahtaa, jos on yleensä ehtinyt kasvaakaan; puheluista ei saada sen jälkeen lainkaan palkkiota, koska saavutettua tasoa ei ole pystytty säilyttämään. Aika harva sitä koskaan edes saavuttaa! 😉 🙁

Miksi suurin osa ACN-jälleenmyyjistä on tuomittu epäonnistumaan?

Jälleenmyyjien mahdollisuudet päästä voitolle toiminnassa pienenevät koko ajan, mitä enemmän jälleenmyyjiä ja ACN:n asiakkaita on olemassa. Markkinat ovat rajalliset sekä jälleenmyyjien värväämisessä että ACN:n asiakkaiden hankinnassa. Vain harva ihminen on valmis alkamaan verkostomarkkinoinnin edustajaksi sen huonon maineen ja surkean onnistumismahdollisuuden vuoksi. ACN:n markkinaosuus matkapuhelinliittymistä jää suhteellisen pieneksi. Kun tarjonta ylittää kysynnän eli markkinoiden kyllästymispiste on saavutettu, jää lähes jokainen uusi verkostoon liittyvä edustaja tappiolle. Tähän ei mene kovin kauan aikaa: yksi vuosi tai korkeintaan kaksi vuotta. (vuoden 2005 loppuun mennessä) Mitä useampi edustaja huomaa tulleensa petetyksi ja menettää rahaa liiketoimintaan sen sijaan, että saisi lisäansioita, sitä nopeammin ACN:n kasvu tyrehtyy ja markkinaosuus jää tietylle vapaan kilpailun määräämälle marginaaliselle tasolle. On myös mahdollista, että ACN lopettaa kokonaan toimintansa Suomessa.

Suuret operaattorit ovat etulyöntiasemassa ACN:ään verrattuna, koska pitkällä tähtäimellä niiden palvelut ovat luotettavampia, tyytyväisten asiakkaiden osuus on suurempi ja jälleenmyyntiverkosto on toimiva eikä ylimitoitettu. Koska verkostomarkkinoinnissa ei ole tarkoituskaan rajata jälleenmyyjien määrää vaan se pyrkii kasvamaan hallitsematonta kasvua, ei sillä ole edes lähtökohdaltaan mahdollisuutta tai tarkoitusta tarjota menestystä jokaiselle edustajalle. Suurin osa värvätyistä on tuomittu häviämään jo liittymisvaiheessa, minkä pääyhtiö ja ylälinjan ammattivärvääjät tarkoin tietävät. Heillä ei ole minkäänlaista moraalia, kun markkinoivat tuhoon tuomittua liikeideaa ”hyvänä mahdollisuutena lisäansioihin.”

ACN:n edustajaksi ryhtyminen on kaiken kaikkiaan riskibisnestä ja kannattamatonta useimpien edustajien kannalta: alle yksi prosenttia ylälinjan ammattivärvääjistä ja pääyhtiö rikastuu, mutta ruohonjuuritasolla työtä ahkeroivat edustajat jäävät nuolemaan tyhjiä näppejään. Ei ihme, jos monet tuntevat tulleensa petetyiksi ja huijatuiksi.

Kuluttajavirasto ja ACN

Kuluttajavirasto on lähettänyt joulukuussa 2003 kirjeen ACN Communications Finland Oy:lle, jossa ACN:ää kehotetaan muuttamaan lainvastaista markkinointiaan. Kuluttajansuojalain 2 luvun 2 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Puheluja on markkinoitu maksuttomina, vaikka kuluttajan täytyy aina maksaa kuukausittainen perusmaksu 4,75 euroa ja kertaluontoisena maksuna avausmaksu 8,21 euroa. ACN markkinoi ACN Mobile Friends liittymien välisiä puheluita maksuttomina ja korostaa puheajan rajoituksettomuutta. Kuitenkin toimitusehtojen kohdassa 3.8 mainitaan mm. että: ”ACN Mobile Friends -liittymä on ainoastaan yksityisasiakkaille, joiden liittymän käyttö vastaa ACN:n yksin määrittelemää hyväksyttävää käyttöä. ACN pidättää oikeuden määritellä liittymän ei-hyväksyttävän käytön. Riippuen rikkomuksen laadusta ACN voi rajoittaa asiakkaan käyttöoikeuksia ja keskeyttää ja lakkauttaa asiakkaan liittymän.”

”Kuluttajansuojalain 3:1 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kuluttajasopimuksissa ehtoa, jota on kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomina.” Kuluttajaviraston mukaan ACN rikkoo tätä lain kohtaa vastaan ja kehottaa muuttamaan ”toimitusehdot ja Mobile Friends -liittymien välisten puheluiden maksuttomuutta koskeva markkinointi vastaamaan em. kuluttajansuojalain periaatteita.”

Muutokset olisi pitänyt tehdä 17.12.2003 mennessä ja vahvistaa asia kuluttaja-asiamiehelle. Muutokset on sittemmin tehty sivulle www.acneuro.com suomenkieliseen osioon. Vaikka ACN Communications Finland Oy korjasikin markkinointiaan kuluttajasuojalain mukaiseksi, yksittäiset Edustajat eivät sitä tee. Tämä jo pelkästään siitä syystä, että tieto harhaanjohtavasta markkinoinnista ei kulje kaikille jälleenmyyjille ja ketjureaktiota on mahdoton kokonaan pysäyttää. Harhaanjohtava markkinointi jatkuu itsenäisten Edustajien puheissa, värväystilaisuuksissa ja nettisivuilla, mm. täällä http://www.acnmobile.fi/Acn%202.htm. Moraalinen vastuu harhaanjohtavasta markkinoinnista on pääyhtiöllä ja ylälinjan ammattimaisilla värvääjillä sekä ACN Communications Finland Oy:llä. He tietävät, että jokainen verkostoon ujutettu huhu, valhe tai lainvastainen markkinointiväittämä tulee verkostoon jäädäkseen.

Kuluttajavirasto havaitsi lisäksi ”puutteita mm. palvelun virheen määrittelyssä, välillisten vahinkojen korjaamisessa, asiakkaan luottotietojen tarkistamisessa kesken sopimuskauden, asiakkaan vastuussa palvelun käytöstä sekä yrityksen hinnanmuutosoikeudessa ja ehtojen muutosoikeudessa.” Lisäksi Kuluttajavirasto kiinnitti huomiota ”ACN:n hinnastossa maksullisena palveluna suoritettavaan puheluiden rajoitukseen. Viestintämarkkinalain mukaan teleyrityksen on käyttäjän pyynnöstä estettävä korvauksetta liittymän käyttö muuhun kuin viestintäpalveluun ja liittymän lähtevä liikenne tiettyyn liikennetyyppiin, jos esto on teknisesti helposti toteutettavissa. Asia on tältä osin vireillä Viestintävirastossa.”

ACN lopettaa toimintansa

ACN lopettaa toimintansa Suomessa keväällä 2005.

ACN:n jälleenmyyjäorganisaatio yrittää puhdistaa edelleen suomalaisia rahoista harhaanjohtavaa markkinointia hyväksi käyttäen. Harhaanjohtavaa on heidän tapansa markkinoida liikeideaa ja värvätä uusia jäseniä verkostoon. He markkinoivat nyt TeleFinlandin kännykkäliittymiä. Tele Finland ei tiedä, mihin on mukaan lähtenyt, kun antoi verkostolle luvan myydä liittymiä. TeleFinland on TeliaSoneran tytäryhtiö. Telia Sonera ei tiedä, että sen nimeä käytetään väärin ja edistetään verkostohuijausta. Liittymämaksu on kuulemma 486 euroa. Todennäköisyys menettää rahat ja työpanos verkostoon on mahdollisesti yli 99 %. Suosittelen kuluttajille, että eivät osta TeleFinlandin ja TeliaSoneran liittymiä niin kauan kuin he sallivat liittymien jälleenmyynnin verkostomarkkinoinnin kautta. Myös Saunalahti on myynyt liittymiä verkostomarkkinointifirman kautta. Aquasource on firman nimi. Älkää ostako myöskään Saunalahden liittymiä niin kauan kuin se tukee verkostomarkkinointia ja käyttää sitä liittymiensä myymiseen.

Linkkejä:

http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/744 ”Kuka rikastuu verkostomarkkinoinnissa?” ACN ja PGFree YLE:n Kuningaskuluttaja-ohjelmassa.

http://www.pyramidschemealert.org/PSAMain/news/ACNCanada.html ”ACN Canada Charged with Deceptive Marketing, Operating Illegal Pyramid Scheme
Kanadan ACN haastettu oikeuteen epäiltynä lain vastaisesta markkinoinnista ja pyramiditoiminnasta.

http://users.tns.net/~mpat/scam/ Vastaus kysymykseen: ”Kuka rikastuu verkostomarkkinoinnissa?” ACN-pyramidin tarkastelua. 98 % Pohjois-Amerikan ACN:n edustajista häviää rahaa varmasti johtuen palkkiojärjestelmästä ja pyramidirakenteesta.

Teemu Mäntysen maan mainiot ja arvostetut Pyramidisivut (poistettu netistä).

http://www.antiverkosto.info Jari Vikman, Vältä huijareita – Antiverkostosivut. Puhelinoperaattoreiden hintavertailua ym.

http://www.mlm-thetruth.com/ACN.htm
Tri Jon Taylor, Consumer Awareness Institute.

http://www.digitoday.fi/showPage.php?page_id=12&news_id=31869
Digitoday: ACN paransi tapojaan

http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=65835 ITviikko: ACN:n asiakkaat siirretään Tele Finlandille

Omat artikkelini:

https://www.pyramidihuijaus.fi/wp-content/uploads/2021/04/acn02.pdf

https://www.pyramidihuijaus.fi/wp-content/uploads/2021/04/acn03.pdf

Linkkien takana on lisää linkkejä.

Petteri Haipola, julkaistu 16.2.2004, muokattu 17.4.2005 ja 6.1.2006