Kuka saa voittoa verkostomarkkinoinnista?

Utahin veroilmoitusten käsittelijöillä on vastaus

Kirjoittanut Jon M. Taylor, Ph.D.,
President, Consumer Awareness Institute ja Director, Pyramid Scheme Alert

Alkuperäinen artikkeli ” Who Profits from Multi-Level Marketing*? Preparers of Utah Tax Returns Have the Answer.”

Suomentanut Petteri Haipola. Julkaistu ja suomennettu luvalla.

Sisältö

1. Yhteenveto siitä, mitä näistä tutkimuksista opittiin

2. Milloin verkostomarkkinointi on pyramidipeliä?

3. Utah on hyvä paikka etsiä vastauksia, koska siellä on paljon verkostomarkkinointia

4. Verkostomarkkinointi – liiketoimintaa ilman asiakkaita!

5. Kenellä on dataa? Veroilmoitusten käsittelijöillä on! Monet heistä eivät ole panneet merkille lainkaan ilmoitettuja voittoja verkostomarkkinoijilta.

6. Kolmessa Utahin maakunnassa ei ole yhtään verkostomarkkinointiyrityksen päämajaa, mutta siellä on kuitenkin tuhansia ”jälleenmyyjiä” – joista YKSIKÄÄN ei ole ilmoittanut jatkuvia voittoja.

7. Verkostomarkkinoijat maksavat pelatakseen verkostomarkkinoinnin peliä. Uhkapelurit menestyvät heitä paremmin.

8. Pyramidin huipulla olevat ja MLM-yhtiön johtajat haalivat rahat itselleen, erityisesti Utah Countyssa.

9. Autorisoitujen tilintarkastajien (CPA) alhainen käsitys verkostomarkkinoinnista johtuu heidän kokemuksistaan verkostomarkkinoija-asiakkaiden kanssa.

10. MLM-yhtiöiden osakkeet ovat kyseenalainen sijoituskohde. Ei vain siksi, että yhtiöillä on vain vähän tai ei lainkaan asiakkaita, vaan myös siksi, että lähes kaikki jälleenmyyjät – joista liiketoiminta on riippuvaista – häviävät rahaa (lukuun ottamatta pyramidin huipulla olevia).

11. Verkostomarkkinointi ja ravintolisät: täydellinen yhdistelmä huijauksille.

12. Kelpaavatko verkostomarkkinoinnin kulut verovähennyksiksi?

13. Mitä verkostomarkkinoinnin väärinkäytöksille voidaan tehdä?

Taulukko 1 Verkostomarkkinoinnista ilmoitetut voitot neljässä Utahin maakunnassa

1. Yhteenveto siitä, mitä näistä tutkimuksista opittiin

Ovatko MLM-yhtiöt* (verkostomarkkinointi- tai monitasomarkkinointiyritykset) laillisia? Vai ovatko ne heikosti naamioituja pyramidipelejä, jotka rikastuttavat harvoja pyramidin huipulla olevia ihmisiä – suuren alalinjassa olevan joukon kustannuksella, jotka ovat asiasta tietämättömiä uhreja? Jos kyse on jälkimmäisestä, niin silloin kuluttajat, lehdistö, kuluttajansuojaviranomaiset ja sijoittajat (pörssissä oleviin MLM-yhtiöihin) on narrattu hyväksymään verkostomarkkinointi laillisena ja eettisenä liiketoimintana, kun se itse asiassa ei ole sitä.

Kuka tekee rahaa firmoissa Amway/Quixtar, Nu Skin, Usana, ja lukuisissa muissa MLM-yhtiöissä, jos joku sitä tekee? Viime aikoihin asti on ollut vähän tarkkoja lukuja tukemaan väitteitä verkostomarkkinoinnin puolesta tai vastaan. Monet yritykset saada MLM-yhtiöt ilmoittamaan pätevää tietoa on torjuttu1, ja tiedot, joita he antavat, ovat usein harhaanjohtavia.2 On kuitenkin yksi ryhmä asiantuntijoita, jotka tietävät sen, ketkä ilmoittavat tosiasiallisia voittoja – he ovat autorisoituja tilintarkastajia/ kirjanpitäjiä (CPA) ja muita veronpalautusten valmistelijoita [verotarkastajia, veroilmoitusten käsittelijöitä?].

Me teimme puhelintutkimuksen yli 200 veroilmoitusten käsittelijälle Idahossa ja Utahissa, jotka ovat verkostomarkkinoinnin kuumia alueita. Me teimme myös satunnaisotoksilla tutkimusta kotitalouksissa Utah Countyssa, johon on keskittynyt eniten verkostomarkkinointiyrityksiä Yhdysvalloissa. Löydökset johtivat seuraaviin johtopäätöksiin:

1. ”Jälleenmyyjien”** suoramyynti asiakkaille on erittäin harvinaista jopa Utah Countyssa (”myyjä” on suluissa, koska he ovat ensisijaisesti ostajia, eivät ”myyjiä”). Suurin osa MLM-yhtiöistä ei ole suoramyyntiyhtiöitä [alle 1 % on], vaikka ne niin väittävät. Sen sijaan suuri osa myynnistä tapahtuu värvätyille, jotka on saatu uskomaan, että verkostomarkkinointi on ”mahdollisuus tuottavaan liiketoimintaan”, ja että aggressiivinen värväys ja jatkuvat tuoteostot pätevöittävät heidät ylemmille palkkioiden maksun tasoille.

2. Suurin osa Utahin MLM-yhtiöiden värväystoiminnasta tapahtuu Utahin ulkopuolella; luultavasti siksi, että markkinoiden tosiasiallinen kyllästyminen Utahissa on lisännyt vastustusta verkostomarkkinointia kohtaan. Niinpä MLM-promoottorit siirtyvät muihin osavaltioihin, ja sitten ulkomailla maasta toiseen pitääkseen järjestelmän pystyssä. Tai sitten ha avaavat uusia tuotantolinjoja alkaakseen pyramidin uudelleen alusta asti. Näin toimivista MLM-yhtiöistä, joiden joukkoon Nu Skin ja Usana kuuluvat, tulee vaikutukseltaan Ponzi-huijauksia, kun uusia sijoittajia värvätään maksamaan aiemmin mukaan liittyneille. Noin 99,9 % värvätyistä häviää rahaa.

3. Yhtiöiden ”jälleenmyyjille” maksamat palkkiot eivät riitä kulujen peittämiseen, joten lähes kaikki menettävät rahaa – poikkeuksena ovat harvinaiset huipulla olevat jäsenet ”jälleenmyyjien” hierarkkiassa. Me kutsumme heitä ”pyramidin huipuiksi”, koska he ovat pyramidin muotoisen ”jälleenmyyjien” armeijan hierarkkian huipulla. Näin tapahtuu, koska verkostomarkkinoinnin palkkiojärjestelmät vipuavat värvättyjen vaivannäön ja sijoitukset ylöspäin verkostossa, niin että vain huipulla olevat saavat suuria palkkioita. Kuitenkin saatavilla olevien julkisten asiakirjojen laajan analyysin perusteella noin 99,9 % kaikista osallistujista (huipulla olevien alalinjassa ja pyramidirakenteen alemmilla tasoilla) häviää rahaa. Lukuisa joukko harvoista voittoa tekevistä huipulla olijoista asuu Utah Countyssa.

4. Yksikään verkostomarkkinoija ei ollut ilmoittanut merkittäviä tuloja veroilmoitusten käsittelijöille [verotarkastajille] niissä maakunnissa, joissa ei ole MLM-yhtiöiden päämajoja, ja joissa asuu vähän ylempien tasojen verkostomarkkinoijia. Monet näistä veroilmoitusten käsittelijöistä ovat huomanneet tämän ja pitävät MLM-yhtiöitä huijauksina, koska laillisessa yrityksessä vähintään kohtuullinen määrä itsenäisistä myyntiedustajista tekee voittoa.

5. Värvättyjä on johdettu uskomaan, että he voivat saada huomattavia kokopäiväisen tai osappäiväisen työn ansioita ja saada lisää vapaa-aikaa sijoittamalla ohjelmaan jatkuvien tuoteostojen muodossa. Näiden ostojen kokonaismäärä muodostaa valepukuisen tai naamioidun sijoitustulvan tuotetta myyvään pyramidipeliin [tuotepohjaiseen pyramidipeliin].

6. Ravintolisät yhdistettynä verkostomarkkinointiin luovat kaksinkertaisen mahdollisuuden huijata kuluttajia. Kuluttajat (ainakaan Utahissa) eivät ole hyvin suojattuja MLM-värväysjärjestelmiä ja ravintolisien myyntiä vastaan, koska lainsäädännön vapauttaminen koskien sellaisia tuotteita on jättänyt heidät entistä haavoittuvammiksi hyväksikäytölle.

7. Julkiset MLM-pörssiyhtiöt johtavat ihmisiä harhaan esitellessään ydinliiketoimintansa ”suoramyyntinä kuluttajille”, kun he tosiasiassa myyvät tuotteita ensisijaisesti ”jälleenmyyjille” sillä verukkeella, että tarjoavat heille ”mahdollisuuden tuottoisaan liiketoimintaan”.

2. Milloin verkostomarkkinointi on pyramidipeliä?

Sain äskettäin valmiiksi analyysin3, jossa verrataan verkostomarkkinointia sellaisiin laillisiin liiketoimintamalleihin, joihin verkostomarkkinointia on usein verrattu [puheissa ja esityksissä]. Näitä ovat suoramyynti, vakuutusmyynti, franchise, jne. Verkostomarkkinoinnin palkkiojärjestelmistä paljastui viisi avaintekijää, jotka erottavat useimmat MLM-yhtiöt kaikista muista markkinointitavoista, ja jotka johtavat alalinjan osallistujien massiivisiin tappioihin. (Pyramidipelien luonteeseen kuuluu se, että raha virtaa pyramidin alimpien tasojen osallistujilta pyramidin huipulle, ja suurin osa osallistujista on pyramidin pohjalla – riippumatta siitä, milloin se romahtaa tai lakkautetaan). [suom. huom. Pyramidipeli voi jatkaa toimintaansa lähes loputtomiin, jos vain onnistutaan värväämään riittävän paljon ja riittävän nopeasti uusia häviäjiä toimintansa lopettaneiden häviäjien tilalle. Tästä on esimerkkinä Bernard Madoffin liki 50 vuotta johtama pyramidi, jossa huijattiin loppuvaiheessa 50 miljardia dollaria sijoittajilta.]

Niitä MLM-ohjelmia, joissa on kaikki viisi äsken mainittua avaintekijää [tunnusmerkkiä], voidaan pitää ”tuotetta myyvinä pyramidipeleinä” [tuotepohjaisina pyramidipeleinä] tai ”MLM-värväysjärjestelminä”4, koska niiden palkkiojärjestelmät palkitsevat ”jälleenmyyjien” värväämisen (heidän ostoistaan maksettujen palkkioiden kautta) enemmän kuin suoramyynnin kuluttajille. ”Jälleenmyyjien” on ostettava tuotteita pääyhtiöltä ottaakseen osaa liiketoimintaan. Niinpä pelikortit ovat suosiolliset värväämiselle ja tuotteiden myymiselle uusille värvätyille, pikemmin kuin sille, että tuotteita myytäisiin kuluttajille.

TUOTETTA MYYVÄN PYRAMIDIPELIN VIISI AVAINTEKIJÄÄ TAI ”PUNAISTA LIPPUA”

1. Osallistujien värvääminen on rajoittamatonta loputtomaan ketjuun kannustettuja ja motivoituja värvääjiä värväämässä värvääjiä.

2. Eteneminen monitasoisessa ”jälleenmyyjien” hierarkiassa saavutetaan värväämällä pikemmin kuin nimittämisen kautta.

3. ”Jälleenmyyjiä” rohkaistaan ostamaan jatkuvasti tuotteita, jotta he olisivat oikeutettuja palkkioihin ja edistyäkseen liiketoiminnassa (”maksa ja pelaa”).

4. Yhtiö maksaa palkkioita ja bonuksia enemmälle kuin viidelle tasolle ”jälleenmyyjiä”.

5. Jokaista myyntiä kohden yhtiön maksamat palkkiot ja bonukset ylälinjalle ovat lähes yhtä paljon ja voivat jopa ylittää maksut etulinjan osallistujalle, joka myy tosiasiallisesti tuotteet – näin muodostuu riittämätön kannustin tuotteiden suoramyynnille ja ylenpalttinen kannustin värväämiselle.

Missä vain on ollut dataa tarjolla ja kaikki viisi tunnusmerkkiä ovat edustettuina MLM-yhtiön palkkiojärjestelmässä (lähes kaikki MLM-yhtiöt ovat tällaisia), niin siellä lähes 99,9 % osallistujista häviää rahaa – kun tuotoista on vähennetty ostokulut yhtiöltä ostetuista tuotteista. Kuluttajat tekisivät viisaasti, jos eivät osallistuisi – riippumatta siitä, miten hienoja tuotteet ovat, kuinka moni ”kunnioitettava” henkilö on pärjännyt siinä tai suositellut sitä, tai riippumatta siitä, ovatko viranomaiset ryhtyneet toimiin yhtiöitä vastaan. Todennäköisyys voittaa uhkapelissä Las Vegasissa on paljon parempi. Katso artikkeli ”Which Does the Greater Harm”, julkaistu www.mlm-thetruth.com sivustolla)

Intensiivinen värväys (johon maksetut palkkiot ja yllämainitut palkkiojärjestelmän piirteet kannustavat) tekee mahdolliseksi palkkiot helposta myynnistä lukuisille alalinjan värvätyille, joita kannustetaan ostamaan tuotteita ”pelin pelaamiseksi”. Tämä johtaa palkkioiden äärimmäiseen kasautumiseen pyramidin huipulle.

Minä luokittelen äärimmäisen harvinaisiksi sellaiset ”jälleenmyyntiä harjoittavat verkostomarkkinointiyritykset”, kuten kotikutsuihin perustuvat myyntiorganisaatiot, jotka maksavat suurimman osan palkkioista henkilöille, jotka myyvät tuotteita todellisille asiakkaille, ja jotka rajoittavat palkkioiden saamisen vähemmälle kuin viidelle tasolle. Jälleenmyyntiä harjoittavien yritysten jälleenmyyjät saattavat itse asiassa kertoa voitoista, vaikka heillä ei olisi suurta alalinjaa. Joten sellaiset yritykset, jotka näyttävät olevan jälleenmyyntiä harjoittavia verkostomarkkinointiyrityksiä, on jätetty pois tästä analyysistä, ja niitä on alle yksi prosentti kaikista tutkituista yrityksistä.

Lähes kaikki verkostomarkkinointiyritykset saavat palkkiojärjestelmästään ”viisi punaista lippua” – myös ne, joiden päämaja sijaitsee Utahissa. Niiden tappioluvut ovat kauhistuttavia. Missä vain tietoa on ollut saatavana MLM-värväysjärjestelmistä, siellä noin 99,9 % osallistujista on havaittu häviävän rahaa (perustuen oikeudenkäyntiasiakirjojen, FTC:n ja SEC:n tiedonantojen, sisäisten ja julkisten asiakirjojen, jne. analyysiin). Joten vain noin yksi tuhannesta osallistujasta tekee voitollista tulosta – pyramidin huipulla. Loput häviävät rahaa, kun kaikki liiketoiminnan kulut vähennetään (mukaan luettuna tuoteostot, joita ostetaan ”pelin pelaamiseksi”).

3. Utah on hyvä paikka etsiä vastauksia, koska siellä on paljon verkostomarkkinointia

Utahiin on keskittynyt paljon verkostomarkkinointiyritysten päämajoja. (Nu Skin ja Usana ovat kaksi merkittävää). Erityisesti Utah County on verkostomarkkinointitoiminnan kärjessä. Siellä on ainakin yksitoista MLM-värväysjärjestelmää, kun asukkaita on vain 398 056 (väestönlaskennan tulos vuodelta 2002). Se tarkoittaa noin yhtä MLM-yhtiötä 33 503 ihmistä kohden – se on merkittävästi enemmän kuin missään muussa maakunnassa koko maassa. Joten mikä olisi parempi paikka tutkia verkostomarkkinoinnin kannattavuutta kuin Utah? Tutkimukset ovat osoittaneet kaikkina aikoina melko pysyvästi 5–6 prosentin osallistumislukuja verkostomarkkinoinnin jälleenmyyntiin kotitalousten joukossa Utahissa.5 Suunnilleen yksi viidestä (21 %) on osallistunut joskus elämänsä aikana.

4. Verkostomarkkinointi – liiketoimintaa ilman asiakkaita!

Useimmat MLM-yhtiöt väittävät harjoittavansa ”suoramyyntiä”: se on pelkkä veruke pyramidipelille. MLM-promoottorit kerskaavat toimintansa olevan ”suoramyyntiä”, joka on vaihtoehto tavanomaiselle tukkukaupan välityksellä tapahtuvalle suoramyynnille; näin he koettavat välttää joutumasta syytteisiin FTC:n ja osavaltion oikeuselinten toimesta pyramidipelin harjoittamisesta (katso FTC:n sääntö alhaalla). Jos MLM-yhtiöt panostaisivat suoramyyntiin, niin utahilaisten olettaisi olevan jatkuvan hyökkäyksen kohteena, kun verkostomarkkinoijat yrittäisivät myydä heille Utahin MLM-yhtiöiden kuten Nu Skinin ja Usanan markkinoimia tuotteita, mutta he eivät ole.

Äskettäin Utah Countyssä tekemämme tutkimus osoitti – sinne on keskittynyt eniten MLM-yhtiöitä – että 6,9 % kotitalouksista (noin yksi viidestätoista) oli joutunut (MLM-värväysjärjestelmien myymien) tuotteiden myyntiyrityksen kohteeksi viimeisen vuoden aikana – ilman, että heille olisi myyty samalla ”mahdollisuutta”, tavallisesti vielä värväyskokouksissa. Vain 1,1 % todella osti tuotteita verkostomarkkinointiyritykseltä.6

Samaan aikaan6 56 % Utah Countyn kotitalouksista oli pyydetty osallistumaan verkostomarkkinoinnin tarjoamaan ”mahdollisuuteen”, ja 4,6  lähti mukaan toimintaan. Neljä ”jälleenmyyjää” yhtä asiakasta kohden ehdottaa siis ”jälleenmyyjien” värväämistä [myyntiä ”jälleenmyyjille”], ei suoramyyntiä oikeille asiakkaille.

FTC:n määritelmä laillisesta verkostomarkkinoinnista pitää sisällään säännön, jonka mukaan myynnistä korkeintaan 30 % saa tapahtua ”jälleenmyyjille”. Tämä voi tuskin toteutua Utah Countyssa, koska ”jälleenmyyjiä” värvätään jatkuvasti neljä kertaa enemmän kuin on ostavia asiakkaita. Usana myönsi viimeisimmässä SECille antamassaan lausunnossa, että ”vaaditut asiakkaat” tekivät vain 15 % sen jälleenmyyjien ostoista. Tämän ilmoituksen perusteella ennakkoasenteeton tutkija näkisi vain vähän todellisia ostajia, muita kuin värvättyjä, jotka sijoittavat ”mahdollisuuteen”.

Nämä löydökset herättävät joitakin tärkeitä kysymyksiä:

—Millaisessa liiketoiminnassa ei ole lainkaan asiakkaita? (Vain verkostomarkkinoinnissa, jossa verkostomarkkinoijat teeskentelevät olevansa ”suoramyyjiä”).

—Kuka ostaa ne tuotteet, jotka tekevät miljoonaluokan liikevaihdon Utah Countyn MLM-yritysten tietojen mukaan? Ne eivät ole Utah Countyn asukkaita, vaikka siellä asuu paljon pyramidin huipulla olevia verkostomarkkinoijia. Heidän ”jälleenmyyjänsä” ovat heidän pääasiallisia asiakkaitaan [ja ostavat pääosan niistä tuotteista, joista yhtiöiden liikevaihto muodostuu].

—Jos ei ole sanottavasti suoramyyntiä, niin kuka tekee voittoa tästä oletetusta kaupankäynnistä? (pyramidin huipulla olevat – ja pääyhtiön omistajat ja johtohenkilöt)

5. Kenellä on dataa? Veroilmoitusten käsittelijöillä on! Monet heistä eivät ole panneet merkille lainkaan ilmoitettuja voittoja verkostomarkkinoijilta.

Muuan H&R Blockin johtaja Pohjois-Utahissa kertoi minulle, että hän ja hänen ryhmänsä eivät pysty muistamaan yhtä ainoata merkittäviä voittoja ilmoittanutta verkostomarkkinoijaa hänen 25-vuotisen uransa aikana, vaikka he ovat käsitelleet yli 12 000 veroilmoitusta vuotta kohden! (Yksi ilmoitti mittavista voitoista yhtenä vuotena, mutta teki konkurssin sitä seuraavana vuotena).

Muuan toinen tilintarkastaja kertoi minulle koulutusfirmasta, joka kouluttaa veroilmoitusten käsittelijöitä eri puolilla maata. Verkostomarkkinoijat nousevat usein keskustelunaiheeksi ”harrastusten aiheuttamien tappioiden” yhteydessä, ja yksimielisyys vallitsee siitä, että on äärimmäisen harvinaista nähdä voittoja osallistumisesta verkostomarkkinointiin. Ja eräs verotuksen tietokoneohjelmien kehittäjä, joka oli tekemisissä tuhansien veroilmoitusten käsittelijöiden kanssa eri puolilla maata, sanoi kysyneensä noin sadalta käsittelijältä, olivatko he nähneet koskaan ilmoitettavan voittoja verkostomarkkinoinnista. Kukaan ei ollut nähnyt. Tämä tulos oli peräisin miljoonien veroilmoitusten käsittelemisestä.

Jotta voisin vahvistaa tämän, tein puhelintutkimuksen7 niille ihmisille, joiden pitäisi tietää, jos voittoja esiintyy verkostomarkkinoijien joukossa. He ovat veroilmoitusten käsittelijöitä alueella, jonne on keskittynyt eniten verkostomarkkinoijia: Utahissa. Se, mitä löysin, vahvisti sen, mitä olimme epäilleet monien vuosien ajan, mutta josta meillä oli vain vähän puolueetonta todistusaineistoa – lukuunottamatta paria järjestelmää kuten Nu Skin, Amway, ja Melaleuca, joista meillä oli jo valmiina paljon hyvää aineistoa. Muutama pyramidin huipulla oleva rikastuu suuren alalinjaan värvätyn joukon kustannuksella, jotka sijoittavat tuotteisiin osallistuakseen MLM-ohjelmaan siltä pohjalta, että heille on esitetty harhaanjohtavalla tavalla mahdollisuuksia suuriin ansiotuloihin. (Katso taulukkoa 1 ja muita raportteja LOPPUVIITTEISSÄ)

Oli hankalaa saada veroilmoitusten käsittelijöitä antamaan etsimiäni tietoja. Koska on pidetty epäeettisenä sitä, että veroilmoitusten käsittelijät paljastavat heidän asiakkaidensa luottamuksellisia verotietoja, minun oli lähestyttävä tätä tutkimusta hyvin hienovaraisesti. Aloitin kertomalla siitä, mitä olin oppinut muilta verotuksen ammattilaisilta. Vakuutin heille, että en ollut pyytämässä heitä paljastamaan tietoja joiltakin tietyiltä asiakkailta, vaan halusin yksinkertaisesti tietää, josko heidän kokemuksensa vastasivat muilta kuulemiani kokemuksia. Useimmat heistä olivat jo panneet merkille saman asian – että tuskin kukaan ilmoitti verkostomarkkinoinnista saaduista voitoista verotuksessaan. He eivät pystyneet muistamaan ketään, joka olisi ilmoittanut merkittävistä voitoista verkostomarkkinoinnista (poikkeuksena on Utah County, josta kerrotaan lisää tuonnempana). Käyttämällä tätä lähestymistapaa vain yksi Utah Countyn verotarkastaja kieltäytyi yhteistyöstä.

6. Kolmessa Utahin maakunnassa ei ole yhtään verkostomarkkinointiyrityksen päämajaa, mutta siellä on kuitenkin tuhansia ”jälleenmyyjiä” – joista YKSIKÄÄN ei ole ilmoittanut jatkuvia voittoja.

Utahista löytyi kolme maakuntaa, joissa ei ole yhtään MLM-yhtiön päämajaa, ja joissa on vain vähän yläluokan asuttamia alueita, joilla pyramidin huipulla olevat saattaisivat asua. Nämä kolme ovat Tooele, Uintah ja Grand County – länteen ja itään Utah Countysta.

Soitin kaikille tavoittamilleni veroilmoitusten käsittelijöille (mukaan luettuna CPA:t) näissä kolmessa harvaan asutussa maakunnassa (kokonaisväestö 80 660) – yhteensä 33 käsittelijälle, joilla oli yhteensä noin 14 400 asiakasta vuonna 2002. He olivat tarkastaneet uriensa aikana yhteensä yli 300 000 veroilmoitusta. Vaikka monet asiakkaat olivat osallistuneet verkostomarkkinointiin jossakin vaiheessa elämäänsä, niin nämä tarkastajat eivät voineet muistaa edes yhden asiakkaan ilmoittaneen merkittävistä voitoista pitkään jatkuneen verkostomarkkinoijan uran aikana. (Kaksi asiakasta olivat muutama vuosi sitten ilmoittaneet pienistä tuloista MLM-värväämisestä idässäpäin, mutta molemmat olivat lopettaneet kahden vuoden jälkeen – tämä tuskin kelpaa ”elinikäiseksi pysyväksi tuloksi”, josta alan huiput kerskuvat kokouksissaan markkinoidessaan ”mahdollisuutta”.)

7. Verkostomarkkinoijat maksavat pelatakseen verkostomarkkinoinnin peliä. Uhkapelurit menestyvät heitä paremmin.

Vaikka Tooele Countyn verotarkastajat eivät ilmoittaneet yhtään nettovoittoa verkostomarkkinoinnista, niin yli 300 asiakasta oli ilmoittanut merkittävistä uhkapelivoitoista Nevadan Wendoverissa, noin 100 mailin päässä. Kahdesta oli tullut miljonäärejä. (Katso taulukko ”Kummasta on enemmän vahinkoa?”8 jossa verrataan todennäköisyyksiä voittaa uhkapelissä tai verkostomarkkinoinnissa).

8. Pyramidin huipulla olevat ja MLM-yhtiön johtajat haalivat rahat itselleen, erityisesti Utah Countyssa.

Sitten soitin Utah Countyn verotarkastajille, koska oletin useimpien pyramidin huipulla olevien asuvan lähellä MLM-yhtiöiden päämajoja.9 Ensimmäisten verkoston jäsenten on taipumuksena voittaa eniten rahaa, ja yhtiön päämajan lähellä asumisesta pitäisi olla etua.

Tämä oli mielenkiintoista. Soitin vertailun vuoksi 33 Utah Countyn CPA:lle, jotka käsittelevät veroilmoituksia (sama lukumäärä kuin ensimmäisessä tutkimuksessa). Bingo! He pystyivät muistamaan noin 185 veroilmoitusta, jotka osoittivat merkittäviä jatkuvia voittoja pyramidin huipulla oleville verkostomarkkinoijille heidän uransa aikana. Pelkästään viime vuonna (joka on säilynyt muistissa parhaiten) nämä 33 verotarkastajaa muistivat 38 asiakkaan ilmoittaneen suurista voitosta eri MLM-yhtiöistä – useimmiten yhtiöistä, jotka on perustettu Utah Countyssa kuten Nu Skin, Enrich (uudelta nimeltään Unicity), Morinda, Synergy ja Neways.

Nämä pyramidin huiput saivat suurimman osan palkkioistaan myynnistä osavaltion ulkopuolella oleville värvätyille. Jotkut huiput kuittasivat shekkejä, joiden arvo vaihteli kymmenistä tuhansista aina liki miljoonaan dollariin kuukautta kohden! Kun pyramidin huipulla on muutama rikas ”jälleenmyyjä”, niin se auttaa houkuttelemaan muita lähtemään mukaan toimintaan, koska he ovat malliesimerkkeinä ”menestyksestä”, ja tämä on ratkaisevaa pyramidipelin toiminnan ja menestymisen kannalta. Muut merkittävät hyötyjät näistä MLM-yhtiöistä ovat niiden perustajat ja yhtiön johtohenkilöt, jotka pitävät järjestelmän käynnissä ja johtavat sitä.

Vaikka pyramidin huiput perustavat päämajoja Utah Countyyn, josta he alkavat värvätä alalinjaa, huomaavat he pian paikallisten asukkaiden suhtautuvan vastahakoisesti ”uuteen MLM-yhtiöön”, joten he siirtyvät muille alueille, missä he voivat värvätä ”jälleenmyyjiä”, joille he voivat myydä tuotteita ”liiketoiminnan rakentamista varten”. Sitten, kun lisää uusia alueita avautuu värväykselle, pyramidien huiput ryntäävät ensimmäisinä rakentamaan sinne alalinjaa. Ja koska sijoittajien täytyy siirtyä muualle saadakseen takaisin sijoituksensa, kehittyvät MLM-yhtiöt sillä tavalla Ponzi-huijauksiksi.

Sitten vielä, vaikka Utah Countyssa asuvien pyramidin huippujen veroilmoituksista löydettiinkin voittoa tekeviä henkilöitä, niin he edustavat vain pientä osuutta (alle 1 %) kaikista verkostomarkkinoijista. Loput häviävät rahaa, mikä nostaa esiin mielenkiintoisen kysymyksen: Millaisella yrityksellä on satojatuhansia ”jälleenmyyjiä” tekemässä työtä ilmaiseksi – ja suurin osa vieläpä tappiokseen? Vastaus: tuotetta myyvällä pyramidipelillä eli MLM-värväysjärjestelmällä.

9. Autorisoitujen tilintarkastajien (CPA) alhainen käsitys verkostomarkkinoinnista johtuu heidän kokemuksistaan verkostomarkkinoija-asiakkaiden kanssa.

Ja mitä mieltä Utah Countyn CPA:t olivat verkostomarkkinoinnista? [CPA: Certified Public Accountant, sertifioitu julkinen tilintarkastaja/ kirjanpitäjä]

  • ”Se on niin kuin mikä tahansa muu bisnes. Ne epäonnistuvat, jotka eivät yritä tarpeeksi.”
  • ”Ongelma on siinä, että suurin osa niistä, jotka lähtevät mukaan ja odottavat tekevänsä rahaa, eivät todella tiedä, miten myydä [tuotteita] – tai he eivät toimi annettujen ohjeiden mukaan.”
  • ”Sinun täytyy nähdä vaivaa ja olla kärsivällinen. Jos pysyt kiinni suunnitelmassa, niin se voi olla hyvin tuottoisaa.”

Utah Countyn CPA:t näkevät pyramidin huipulla olevat henkilöt pääsääntöisesti asiakkainaan, joten he eivät pidä verkostomarkkinointia huijauksena.

Verrataanpa näitä reaktioita CPA- ja muiden verotarkastajien mielipiteisiin niissä kolmessa maakunnassa, joissa ei ollut ilmoitettu yhtään voittoja verkostomarkkinoinnista (ja joissa ei sijaitse yhtään MLM-yhtiön päämajaa):

  • ”Verkostomarkkinoinnissa voi tehdä rahaa – pyramidin huipulla.”
  • ”En neuvoisi koskaan ketään ystävääni tekemään verkostomarkkinointia – ellei hän sitten tarvitse verovähennyksiä.”

Jotkut olivat vieläkin kriittisempiä:

  • ”Se on huijausta.”
  • ”Se on pyramidipeliä.”
  • ”Se vaikuttaa tosi pahalta.”

Näyttää siltä, että me näemme verkostomarkkinoinnissa mitä ainutlaatuisimman liiketoimintamallin – tuottoisan liiketoiminnan, jossa ei ole oikeita asiakkaita – ja jossa lähes kaikki ”jälleenmyyjät” häviävät rahaa!

10. MLM-yhtiöiden osakkeet ovat kyseenalainen sijoituskohde. Ei vain siksi, että yhtiöillä on vain vähän tai ei lainkaan asiakkaita, vaan myös siksi, että lähes kaikki jälleenmyyjät – joista liiketoiminta on riippuvaista – häviävät rahaa (lukuunottamatta pyramidin huipulla olevia).

Kun Utahissa sijaitsevien MLM-yhtiöiden kuten Nu Skinin ja Usanan osakkeiden hinnat ovat lähteneet viime aikoina jyrkkään nousuun, niin täytyy ihan ihmetellä: kuinka vakaita nämä yritykset ovat? Ne ovat loppujen lopuksi täysin riippuvaisia heidän ”jälleenmyyjiensä” menestyksestä. Vai onko mahdollista, että MLM-”jälleenmyyjien” ei tarvitse tehdä voittoa ollakseen menestyneitä? Laillisessa liikeyrityksessä näin olisivat asiat, mutta verkostomarkkinoinnissa alalinjan ”jälleenmyyjät” jatkavat tuotteiden ostamista siltä pohjalta, että heille on annettu valheellisia lupauksia, että asiat muuttuvat parempaan suuntaan. Vain hyvin harvoin niin tapahtuu. Lopulta lähes kaikki verkostomarkkinoijat lopettavat toimintansa, ja huipulla olevat värväävät uusia ”jälleenmyyjiä” korvaamaan heidät. Tällä tavalla pyramidin huiput jatkavat pyramidimaista värväystä loputtomien uhrien ketjussa. On hämmästyttävää ja raivostuttavaa, että viranomaiset sallivat tämän läpinäkyvän huijauksen jatkua loputtomiin.

Miksi kukaan sijoittaisi sellaiseen ”liiketoimintaan”? Jos totuus näistä yhtiöistä olisi laajalti tunnettu, niin kukaan ei kirjautuisi sisään ”jälleenmyyjäksi”, ja sijoittajat jäisivät pitelemään romahtaneiden pyramidien tyhjiä säkkejä!

MLM-yhtiöiden johtohenkilöt sanovat, että ”paremmat MLM-yhtiöt” tarjoavat vuoden palautusoikeuden käyttämättömille ja avaamattomille tuotteille, joista peritään tavallisesti 10 % varastointimaksu. Palautuksia on silloin tällöin lähetetty ja rahaa palautettu. Kuitenkin, kymmenen vuoden tutkimusten jälkeen tässä asiassa, minun on silti nähtävä MLM-värväysjärjestelmän uhrin tulevan täysin tietoiseksi harhaanjohtavan markkinoinnin laajuudesta ja MLM-yhtiön suorittamista petoksista vuoden sisällä lopettamisesta. Ja he ovat usein käyttäneet tai avanneet tuotepakkaukset (koska heitä on rohkaistu tekemään niin ”liiketoiminnan rakentamista varten”), ja näin tuotteet ovat menettäneet palautusoikeuden.

Valitettavasti uhrit valittavat vain harvoin viranomaisille, ja syyttävät itseään ”epäonnistumisesta”. Ja jotkut pelkäävät seuraamuksia ylälinjaltaan tai ylälinjalleen – joka saattaa olla sukulainen tai paras ystävä.

Pyysin huhtikuussa 2003 Nu Skin Enterprises, Inc.:n ex-jälleenmyyjiä soittamaan minulle, jotta olisin voinut antaa heille keräämiäni tietoja Nu Skinin harhaanjohtavasta markkinoinnista vuodesta 1994 lähtien, jolloin se on perustettu. Luettuaan raportin väärinkäytöksistä (REPORT OF VIOLATIONS), joka julkaistiin Federal Trade Commissionin ja Utah’s Division of Consumer Protectionin kanssa, noin kaksi tusinaa Nu Skinin uhria näki selvästi, miten Nu Skin oli johtanut heitä harhaan. Silti – tehtyäni lähes vuoden työtä heidän kanssaan – vain kaksi heistä oli riittävän rohkeita ja päättäväisiä tullakseen esiin ja tehdäkseen valituksen, vaikka osa heistä oli hävinnyt tuhansia dollareita. Koska vain niin harvat tekevät valituksen, viranomaiset ryhtyvät vain harvoin toimiin, ja niin petos jatkuu.

Pyramidin huiput suosivat tiettyjä veroilmoitusten käsittelijöitä. Tutkimamme veroilmoitusten käsittelijät voidaan jakaa ryhmiin. Niillä, jotka käsittelivät yhden pyramidin huipulla olevan henkilön veroilmoituksia, oli taipumusta käsitellä monien ilmoituksia. (MLM ihmisten ”verkosto” – muistathan?) Pyramidin huippujen enemmistön veroilmoituksia käsitteli puolisen tusinaa tilintarkastajaa. Huomasin, että yhdessä CPA-yhtiössä, yksi ainut Utah Countyn CPA oli nähnyt melkein sata verkostomarkkinoinnin voitoista ilmoittavaa veroilmoitusta hänen 25-vuotisen uransa aikana – samalla kun hänen työtoverinsa samassa yhtiössä ei ollut nähnyt koskaan 30 vuoden aikana kenenkään verkostomarkkinoijan ilmoittavan merkittäviä voittoja (yli tuhannen dollarin voitot ovat merkittäviä, sillä sitä pienemmät voitot kääntyvät yleensä tappioiksi, jos yhtiöltä tehdyt tuoteostot vähennettäisiin kuluina).

Saattaisi olettaa, että pyramidin huipulla majailevat verkostomarkkinoijat käyttäisivät autorisoituja tilintarkastajia (CPA) mieluummin kuin verotukseen erikoistuneita firmoja, joilla on vähemmän suosituksia ja arvostusta. Tarkistaakseni tämän asian, soitin Utah Countyssa 33 veroilmoituksen käsittelijälle, jotka eivät olleet autorisoituja tilintarkastajia (CPA) (kuten H&R Block ja Jackson Hewitt). Näissä firmoissa vain viisi veroilmoitusta oli osoittanut merkittäviä voittoja viime vuonna verkostomarkkinoinnista – ne kaikki olivat saman käsittelijän asiakkaita. Näyttää siltä, että isot kihot pyramidin huipulla käyttävät mieluiten autorisoituja tilintarkastajia (CPA) veroilmoitusten käsittelyssä, etenkin kun palkkiot ja verotettavat tulot ovat erittäin suuret.

Muita huomioita veroilmoitusten käsittelijöiltä. Yksi veroilmoitusten käsittelijä H&R Blockilta Utah Countyssa, joka oli käsitellyt yli 10 000 ilmoitusta yli 32 vuoden aikana, sanoi, että kaikki hänen verkostomarkkija-asiakkaansa hävisivät rahaa, ja tappiot olivat keskimäärin 1 500 USD vuodessa.

Soitin veroilmoitusten käsittelijöille monissa muissa maakunnissa Utahissa ja Idahossa, joka on toinen osavaltio, jossa sijaitsee joitakin MLM-yhtiöitä, mutta jossa ei ole niin paljon MLM-toimintaa kuin Utahissa. Jälleen kerran vain muutamat harvat pyramidin huiput ilmoittivat voitoista, mutta suurin osa osallistujista ilmoitti tappioista. Yhä uudelleen kerrottiin, että verkostomarkkinoijat eivät ilmoittaneet merkittävistä voitoista tuotteiden myymisestä suoraan asiakkaille. Heidän pääasialliset asiakkaansa olivat heidän alalinjansa ”jälleenmyyjiä” – jotka asuivat tyypillisesti muilla alueilla.

Utahin pyramidin huiput eivät värvää menestyksekkäästi Utahissa vaan he tekevät sen muualla. Huiput ja heidän paikallinen alalinjansa eivät ainoastaan ole myymättä suoraan paikallisille asiakkaille, vaan monet saavat tuottonsa värväämisestä. Vaikka 56 % Utah Countyn kotitalouksista oli pyydetty viime vuoden aikana lähtemään mukaan verkostomarkkinoinnin tarjoamaan ”mahdollisuuteen”, niin vain 4,6 % todella lähti mukaan – ja se pitää sisällään kaikki MLM-yhtiöt. Joten missä pyramidin huiput tekevät värväystyötään? Ensisijaisesti Utahin ulkopuolella, jonne jotkut ovat värvänneet suuria alalinjoja vähemmän vastahakoisista asukkaista – joista monet ovat haavoittuvissa merten takaisissa maissa. Nu Skin, esimerkiksi, on saanut jo monien vuosien ajan suurimman osan liikevaihdostaan pahaa aavistamattomilta Aasian asukkailta.10

11. Verkostomarkkinointi ja ravintolisät: täydellinen yhdistelmä huijauksille.

Kun yhdistät verkostomarkkinoinnissa esitetyn harhaanjohtavan markkinoinnin koskien jälleenmyyjien ansioita ravintolisien buumiin, niin sinulla on täydellinen resepti kuluttajien hyväksikäytölle – tai laillistetulle huijaukselle, niin kuin jotkut saattaisivat sitä kutsua. Kun muuan laki meni läpi vuonna 1994 (The Dietary Supplement Health and Education Act – DSHEA) Utahin silloisen senaattorin Orrin Hatchin11 vetämänä, joka laki vapautti ravintolisiä valmistavat yritykset FDA:n luvan hakemiselta ennen markkinoille tulemista, niin pyramidien huipulla olevat verkostomarkkinoijat ovat selvinneet ilman seuraamuksia yliampuvista väitteistään värvätessään ”jälleenmyyjiä” ja myydessään tuotteita. Me tiedämme kuitenkin kuka saa rahat näissä MLM-systeemeissä – eivätkä he ole niitä ihmisiä, jotka maksavat ”mahdollisuudesta” [lisäansioihin ja rikastumiseen].

12. Kelpaavatko verkostomarkkinoinnin kulut verovähennyksiksi?

Monet veroilmoitusten käsittelijät ovat huomanneet, että lukuisat verkostomarkkinoijat yrittävät vähentää verkostomarkkinoinnin kulut vuosi vuoden jälkeen. Nämä kulut ovat usein hyvin merkittäviä. Heidän on annettu vähentää ne kolmena vuotena viidestä niin kauan kuin ”aikomus liiketoiminnan harjoittamiseen” on voitu osoittaa.

Koska lähes kaikki MLM-järjestelmät ovat pelkkiä tuotetta myyviä pyramidipelejä, niin pitäisikö sallia kulujen vähentäminen verotuksessa (yli liikevaihtoa vastaavan nollatuloksen)? Uhkapelureilla ja kilparavureiden omistajilla on ankaria rajoituksia sen suhteen, mitkä kulut hyväksytään verovähennyksiksi. Koska monessa uhkapelissä on havaittu olevan paremmat mahdollisuudet menestyä kuin verkostomarkkinoinnissa, niin ehkäpä samoja rajoituksia pitäisi soveltaa sinne?

Miljoonia dollareita menetetään liittovaltion ja osavaltioiden verotuksessa, puhumattakaan niistä kymmenistä ja sadoista miljoonista dollareista, jotka verkostomarkkinoijat häviävät joka vuosi. Ehkäpä se rajoittaisi ehdokkaiden intoa värväytyä mukaan, jos verkostomarkkinoinnin kuluja ei hyväksyttäisi verovähennyksiksi (IRS:n toimesta; Internal Revenue Service).

13. Mitä verkostomarkkinoinnin väärinkäytöksille voidaan tehdä?

Kuluttajansuojaviranomaisia ja muita lainvalvojia voidaan tiedottaa ja opastaa, niin että kun MLM-yhtiöt yrittävät huiputtaa heitä väitteillä, joiden mukaan ne ovat laillisia suoramyyntiyrityksiä, niin he voivat käyttää ”viittä punaista lippua” joista yllä on kirjoitettu, torjumaan heidän väitteensä. (Katso loppuviite 2 nähdäksesi täydellisemmän selityksen ”Viidestä punaisesta lipusta”). Lisäksi, mitä tulee tuotetta myyviin pyramidipeleihin, niin tehokkainta on toimia ennalta, pikemmin kuin reagoida jälkikäteen. Jos viranomaiset odottavat valitusten kertymistä koskien jotakin tiettyä pyramidipeliä, niin silloin on yleensä liian myöhäistä ryhtyä tehokkaisiin toimiin kuluttajien suojaamiseksi. Vahinko on jo tapahtunut ja pyramidin huiput ovat siirtyneet muille alueille – Ponzi-huijausten tyyliin.

Entiset jälleenmyyjät ovat parhaita todistajia pyramidipelejä vastaan, jos he vain olisivat halukkaita todistamaan. Jos epäilet MLM-yhtiötä harhaanjohtavasta markkinoinnista tai pyramidipelin väärinkäytöksistä, niin anna kuulua itsestäsi ja tee varmuuden vuoksi valitus. Ota yhteyttä osavaltiosi [paikkakuntasi tai maasi] kuluttajansuojaviranomaisiin – ja FTC:hen maanlaajuisten toimien aloittamiseksi. Voit saada vain vähän huomiota osaksesi, kun toimit yksin, mutta jos tarpeeksi moni kuluttaja tekee valituksen, niin viranomaiset saattavat edes yrittää pysäyttää väärinkäytökset. Lainvalvonnassa pätee valitettavasti se totuus, että vain kitisevät hammaspyörät öljytään.

Voit kirjoittaa myös paikallisiin sanomalehtiin. Negatiivinen julkisuus on usein tehokkain ase verkostomarkkinointia vastaan, koska se tekee värväämisestä vaikeampaa. Jos varoitat yhtä ihmistä ja pelastat hänet tulemasta MLM-värväysjärjestelmän huijaamaksi, niin ota kopioita tästä raportista ja pyydä häntä käyttämään niitä viiden muun ihmisen varoittamiseksi, ja että he myös varoittaisivat viittä muuta ihmistä, jne., jne.

Taulukko 1: Verkostomarkkinoinnista ilmoitetut voitot neljässä Utahin maakunnassa

Paikka ja verotarkastajien ryhmiä

Verotarkastajien lukumäärä

Kaikki veroilmoitukset yhteensä vuonna 2002

Arvioitu asiakkaiden määrä verkostomarkkinoinnissa vuonna 2002 (noin 6 %5 osallistujien määrä)

Veronpalautusten määrä, jotka näyttivät voittoa verkostomarkkinoinnissa

Menestyjien määrä (noin 6 % osallistujien määrä)

Maakuntia, joissa ei ole MLM-yhtiöiden päämajaa (kaikki veroilmoitusten käsittelijät):

Tooele County (Länsi-Utah)

16

7 500

450

0

0,00

Uintah County (Itä-Utah)

13

5 100

306

0

0,00

Grand County (Kaakkois-Utah)

4

1 800

108

0

0,00

YHTEENSÄ – 3 maakuntaa, joissa ei ole MLM-yhtiöiden päämajoja

33

14 400

864

0

0,00

tai 0 %

UTAH COUNTY – maakunta, jossa on eniten MLM-yhtiöitä koko maassa:

Utah Countyn CPA:den [autorisoidut tilintarkastajat] kertomaa, joille suurin osa huipuista lähettää veroilmoituksensa

33

15 200

912

38

0,0417

or 4 %

Muiden (ei-CPA) verotarkastajien kertomaa Utah Countyssa

33

19 300

1 158

5

0,0043

or 0,4 %

YHTEENSÄ – Utah County (pitää sisällään sekä CPA:t että ei-CPA:t)

66

34 500

2 070

43

0,0208

or 2,1 %