Verkostomarkkinointi on huijausta alusta asti

Verkostomarkkinointi on suunniteltu siten, että suurin osa verkoston jäsenistä häviää rahansa ja työpanoksensa ylälinjan ”johtajien” sekä pääyhtiön rikastuttamiseksi. Jokainen ”myyjä” tarvitsee alalinjaansa ja asiakkaakseen 20–30 henkilöä saadakseen edes kulunsa peitettyä. Tämä ei muutu miksikään, vaikka jäseniä olisi kuinka paljon tai vähän tahansa.

Yhtä omansa takaisin saavaa kohti täytyy olla vähintään 20–30 muuta, jotka häviävät rahansa tai ovat pelkkiä asiakkaita ja ostavat tuotteita niiden loppukäyttäjinä. Voittoa saavia verkostoijia on siten enintään 3–5 % kaikista osallistujista. Vaikka kaikki ihmiset koko maailmassa olisivat verkostomarkkinoijia, niin tämä tilanne ei muutu. Kukaan myyjä ei voi tehdä voittoa ilman asiakkaita, eikä kaikilla verkostoijilla voi olla yhtä suurta alalinjaa. Se on matemaattinen mahdottomuus.

Miten verkostot sitten toimivat vuodesta toiseen romahtamatta, jos ne ovat pyramidihuijausta? Siten, että häviäjien tilalle värvätään jatkuvasti lisää uusia häviäjiä. Alan vaihtuvuus on 50-75 % vuodessa ja jopa 98 % kahdessa vuodessa. Joudut siis värväämään jatkuvasti uusia jäseniä entisten luovuttua tappiollisesta liiketoiminnasta. Asiakkaatkin kaikkoavat, sillä suurin osa myynnistä tapahtuu verkoston sisään jäsenille ja heidän läheisilleen. Pääasiallinen syy ostaa tuotteita on verkostoijan tukeminen hänen liiketoiminnassaan ja toiminnan pitäminen aktiivisena.

Verkostomarkkinointi on huijausta alusta asti siitä syystä, että se on suunniteltu toimimaan tällä tavalla. Verkostoissa levitetään tarkoituksella totuuden vastaisia tietoja liiketoiminnasta ja ansaitsemisen mahdollisuudesta, joka on värvääjien ja pääyhtiön sanojen mukaan ”hyvä”. Jos uusia verkostoijia ja jälleenmyyjiä värvättäisiin totuudenmukaisilla väitteillä, niin myyjien määrä pysyisi pienenä, eikä pääyhtiö saisi myydyksi riittävästi tuotteita ja palveluja pysyäkseen pystyssä. Sen etujen mukaista on hyväksyä ja edesauttaa totuudenvastaista markkinointia: huijata verkoston jäseniä ja levittää valheita jopa itse tuotteista, joita ei ostettaisi ilman ansaintamahdollisuutta.

Verkostoija on orjaakin huonommassa asemassa. Hän ei saa pääyhtiöltä tai ylälinjaltaan ruokaa, vaatteita eikä kattoa pään päälle. Sen sijaan hän joutuu maksamaan siitä hyvästä, että tekee työtä ja rikastuttaa siten muita. Kaiken lisäksi hänet on saatu tekemään yhteistyötä omien kilpailijoiden kanssa. Verkostoijat rakentavat bisnestään yhdessä, eivätkä tajua sitä, että he kilpailevat toisiaan vastaan. Jokainen verkostoija muualla kuin omassa alalinjassasi on sinun kilpailijasi. Mitä järkeä on tehdä yhteistyötä ja ”auttaa kilpailijoita”? Niin – eivät ne ylälinjan verkostoijat auta ketään. He yrittävät rikastua toisten tekemän työn ansiosta ja käyttävät häikäilemättömästi muita hyväkseen. He valehtelevat, johtavat harhaan ja pettävät kaiken aikaa. Eroa heistä.

Kun verkostosta eroaa joka vuosi vähintään puolet jäsenistä, niin häviäjien lukumäärä kasvaa pitkän ajan kuluessa yli 99 prosenttiin. Suurin syy lopettaa liiketoiminta on sen kannattamattomuus. Jos verkostoijat tekisivät voittoa tai saisivat vaikka vain vähän lisäansioita pienellä vaivalla, niin he eivät lopettaisi toimintaansa. He lopettavat sen vuoksi, että kärsivät tappiota tai pitävät työtä liian rasittavana pieniin palkkioihin nähden. Asiakkaatkin lopettavat tilaukset, kun heidän läheisensä lopettaa toiminnan. Syy tuotteiden ostamiseen on verkostomarkkinointi: yritys ansaita lisätuloja tai tulla taloudellisesti riippumattomaksi muiden tekemän työn ansiosta. Tavoitteena on rikastuminen ja varhainen eläkkeelle jääminen toisten raataessa harvojen voittajien elintason ylläpitämiseksi.

Tee järkevä päätös ja lopeta verkostomarkkinointi, jos olet siinä mukana. Varoita muita sen sudenkuopista ja harhaanjohtavasta markkinoinnista. Ohjaa ehdokkaat ja jäsenet näille sivuille. Löydät täältä asiantuntijoiden lausuntoja, tilastoja ja tutkimustuloksia yli 20 vuoden ajalta. Vaikka tiedot ovat peräisin 10–20 vuotta sitten toimineista yhtiöistä, ei verkostomarkkinoinnin perusrakenne ja idea ole muuttunut miksikään. Se on huijausta alusta asti: suunniteltu tuottamaan valtava joukko häviäjiä, jotta pääyhtiö ja muutamat ylälinjan johtajat voisivat rikastua.

Luettavaa

Miten verkostomarkkinointi toimii? Kattava selonteko ja lähdeluettelo

Aloita yleinen kritiikki alusta asti ja lue järjestyksessä, niin silmäsi avautuvat ja huomaat, mistä verkostomarkkinoinnissa on kysymys.