Tyypillisiä yrityksiä

Pyramidipeliä ja laitonta rahankeräystä

Minä väitän, että verkostomarkkinointi on aina pyramidipeliä.

En tunne sellaista verkostoa, joka ei olisi pyramidipeliä. Jotkut firmat eivät ole ehkä yhtä pahoja huijauksia kuin toiset, mutta kaikissa on samat ketjukirjeen ongelmat ja harhaanjohtava markkinointitapa. Vähiten myyntiedustajia huijaa ehkä Tupperware, sen mukaan, mitä olen itse nähnyt ja Antti Vanhalan selostusta lukenut.

http://koti.mbnet.fi/mantynen/tupperware.htm

Alalinjasta saa palkkioita vain vähän. Suurin osa palkkioista tulee omasta myynnistä, ei alalinjan liikevaihdosta. Myyjien ei ole tarkoituksenmukaista värvätä liikaa kilpailevia myyjiä alueelle, millä toimii, koska oma myynti on ratkaisevin tulojen lähde eikä muiden myynti. Verkostomarkkinoinnissa tämä ei toteudu sellaisessa systeemissä, missä palkkioita voi saada todella suurelta määrältä ihmisiä alalinjassa. Kun palkkioiden toive on pääosin kiinni alalinjan myynnistä ja alalinjan myynti on pääosin kiinni uusien jäsenten värväämisestä, niin ollaan moraalin sekä mahdollisesti myös lain kannalta katsottuna pyramidipelissä.

Tupperware on kaikesta huolimatta myös moraaliton firma, koska se mainostaa ideaa riskittömänä mahdollisuutena tehdä lisätuloja tai luoda itselle uusi ura jälleenmyyjänä. Moni myyjä saattaa kärsiä suuria tappioita, koska he joutuvat ostamaan näytekappaleet itselleen eikä niille kaikille ole käyttöä kotona. Ainoa syy, miksi ne ostetaan, on lisäansioiden saamisen mahdollisuus. Näytekappaleisiin voi mennä monta tuhatta euroa ja kun alueella on liikaa myyjiä, ei kaikille riitä tarpeeksi asiakkaita, jotta sijoitukset ja muut kustannukset saadaan takaisin. Tupperwarea ei ole tästä syystä aihetta puolustaa enempää kuin kohtuus on. Pahin huijaus se ei ole, mutta ei mikään puhdas pulmunen. Alan firman on itse asiassa mahdoton toimia rehellisesti ja puhtain paperein, koska koko idea on petosta ja huijausta suunnittelusta lähtien. Järjestelmä on tehty siten, että se tuottaa tarkoituksella enemmän häviäjiä kuin voittajia ja häviäjät vaihtuvat uusiin häviäjiin parin vuoden välein kokonaan.

Alan firmat ovat pyramideja, katsoipa asiaa miltä kantilta tahansa. Tässä muutamia kriteerejä sille, miksi alan yrityksiä tulisi pitää laittomina pyramidipeleinä eikä rehellisenä tuotteiden suoramyyntinä.

1) ”Myyjien” isojen tulojen toive on alalinjan ”myyjien” määrässä eli värvääminen on tärkeämpää kuin tuotteiden myynti verkoston ulkopuolisille asiakkaille.

2) Suurin osa liikevaihdosta on verkoston sisäistä kulutusta. Myyjät ostavat tuotteita itselleen ja perheelleen. Tarve ostaa tuotteita synnytetään keinotekoisesti, kun mainostetaan hyvää mahdollisuutta lisäansioihin. Tuotteita ei saataisi myytyä lainkaan tai ei ainakaan siihen hintaan kuin nyt myydään, ellei olisi lisäansioiden porkkanaa.

3) Myyjien määrää ei rajoiteta tai valvota mitenkään. Kun alueella on tarpeeksi myyjiä eikä kaikille riitä enää alalinjaa tai asiakkaita kysynnän puutteen vuoksi, niin värväys jatkuu entiseen malliin. Tästä syystä koko alalinja menee vaihtoon parissa vuodessa eli 99 % luopuu toiminnasta siksi, ettei se kannata. Rehellinen suoramyyntiyritys ei palkkaa tietylle alueelle enempää myyjiä kuin mitä tuotteilla on kysyntää, koska se maksaa myyjille palkan heidän tekemästään työstä. Verkostomarkkinoinnissa ei ole tällaista aikomusta vaan alimpien tasojen yli 90 % ovat mukana vain maksumiehinä eli kuluttajina. Heille ei ole tarkoituskaan maksaa palkkioita heidän tekemästään työstä. Ainoa palkkio heille on alennukset kulutuksen perusteella, mikä on käytännössä siis alennusta eikä tuloja tehdystä työstä. ”Myynti” on pääosin omaa ja perheen kulutusta.

4) ”Myyjillä” on tuotteiden ostopakko ja/tai vuosimaksujen tms. maksujen pakollisuus. Ellei maksa osallistumismaksua ja kuluta yhtiön tuotteita, ei ole oikeutta alalinjasta kertyviin palkkioihin, mikä on verkostomarkkinoijalle tunnusmerkillistä. Ellei oikeutta alalinjasta saataviin palkkioihin ole eikä tarkoitus ole värvätä alalinjaan uusia jäseniä, ei henkilö ole verkostomarkkinoija.

5) Kun laitetaan kaikki verkoston ”myyjät” taulukkoon tulojen mukaan, saadaan nätti pyramidi, jossa huipulla olevat saavat tuhansia euroja kuukaudessa ja heitä on alle 0,5 % kaikista edustajista. Alimmilla tasoilla olevat eivät saa mitään tai vain pari kymppiä/kk. Heitä on yli 99 % kaikista edustajista. Liikevaihto on jokaisella myyjällä suurin piirtein sama eli 60 – 200 euroa. Palkkiot jakautuvat siten epäoikeudenmukaisesti niille, jotka eivät myyntityötä tee tai kuluta enempää kuin muutkaan. Koulutuksesta ei ole oikein maksaa liian suuria palkkioita pyramidin huipulle, koska käytännön koulutuksesta vastaa pääosin jokaisen oma sponsori eli seuraava myyjä ylälinjassa, ei se kaukainen tiimin johto. Tiimin johto myy alalinjaan massakoulutusta eri tapahtumien ja tilaisuuksien sekä opetusmateriaalin muodossa, mistä he perivät erikseen korkean maksun koulutukseen osallistuvilta. Tämä liiketoiminnan tukimateriaalin eli työkalujen myynti on hyvä lisäbisnes niille, jotka pitävät sitä hallussaan. Tiimin johto tai pääyhtiö saa lisäksi lisätuloja markkinointimateriaalin ja mainosten myynnistä alalinjaan. Ei ole siis perusteltua maksaa alalinjan liikevaihdon perusteella palkkioita pyramidin huipulla oleville.

6) Tiimien johtajat tai pääyhtiö tienaavat huimia lisätuloja myymällä verkoston jäsenille mainoksia, markkinointimateriaalia ja koulutusta kalliiseen hintaan hyvällä voitolla. Tämä ”varjopyramidi” tulisi katsoa pääosin laittomaksi rahankeräykseksi, koska koulutuksesta ei ole hyötyä muille kuin verkostomarkkinoijille. Kun myyjä lopettaa alan työt, ei hän hyödy mitään maksamastaan koulutuksesta eikä olisi alun alkaenkaan ostanut sitä, jos lisäansioiden huono mahdollisuus olisi kerrottu hänelle totuudenmukaisesti.

7) Kun uusi yhtiö on vallannut markkinaosuuden eikä sen myyjien määrä enää lisäänny, niin viimeisenä mukaan lähtevillä on monin verroin huonommat mahdollisuudet saada itselleen tuottava alalinja ja asiakkaita kuin niillä, jotka lähtivät mukaan alkuvaiheessa eli silloin, kun firma lanseerattiin markkinoille ja se valtasi alan muilta yrityksiltä oman markkinaosuutensa.

8) Kun pannaan myyjät taulukkoon sen mukaan, miten paljon kussakin linjassa tienataan, niin eniten tienaavan alalinjassa on aina monikymmen- tai satakertaisesti niitä, jotka tienaavat vähemmän ja häviävät tosi asiassa rahaa eli systeemi on pyramidi myös siten. Ei siis vain siten, että pannaan koko verkoston kaikki myyjät taulukkoon tulojen mukaan.

9) Kaikille systeemeille on yhteistä harhaanjohtava markkinointi, jossa herätetään ehdokkaissa suuria toiveita tulevista palkkioista ja sanotaan, että mahdollisuus lisäansioihin on hyvä, riskejä vähätellään ja todellista kulurakennetta ei kerrota. Markkinatilanteesta ja hinnoittelumahdollisuuksista ei anneta riittäviä ja totuudenmukaisia tietoja. Kaikki tämä vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen ja hän ryhtyy harhautettuna myyjäksi, mistä yhtiö sekä tiimien johtajat saavat voittonsa. Tämä raha voidaan tai tulisi lukea mukaan pyramidipelistä kertyviksi rahoiksi ja laittomaksi rahankeräykseksi, vaikka kyse olisi vain siitä, että firma myy kalliiseen hintaan tuotteita, joita ei muuten saisi myytyä siihen hintaan ”myyjille”.

10) Myyjän menestyminen ei ole riippuvainen ensisijaisesti hänen ahkeruudestaan ja taidoistaan vaan tuurista. Voittaminen riippuu siitä, miten hyvin alalinja onnistuu värväämään uusia jäseniä ja miten alalinja kasvaa jalkojen tasapainossa. Tarkoitus ei ole ainakaan mainonnan perusteella saada suuria tuloja omalla henkilökohtaisella myynnillä verkoston ulkopuolisille asiakkaille vaan värvätä lisää kuluttajia järjestelmään, kuitenkin niin, että yhdelle riittää kahden tai muutaman henkilön värvääminen, minkä jälkeen voi jäädä odottamaan passiivisia tuloja alalinjan liikevaihdon perusteella. Tarkoitus on se, että alalinja värvää loput ja itse voidaan lopettaa työnteko varhaisessa vaiheessa. Tämä ei tietystikään toteudu ja mainostajat tietävät sen, vaikka johtavat alalinjaansa ja ehdokkaita harhaan päinvastaisilla väittämillä.

11) Mitä aiemmin verkostoon liittyy, sitä paremmat mahdollisuudet on voittaa. Ne jotka liittyvät lanseerausvaiheessa pyramidin huipulle, säilyvät siellä kauiten ja voittavat eniten rahaa. Paras mahdollisuus voittaa itsenäisenä myyntiedustajana on perustaa uusi verkosto eli aloittaa uusi peli ”uusilla tuotteilla” alusta asti ja liittyä itse mukaan itsenäisenä edustajana pyramidin huipulle. Myytävällä tuotteella tai tuotteilla ei ole niin suurta merkitystä kuin verkostomarkkinoinnin liikeidealla, mikä on tarkoitus myydä yhä uudestaan uusille uhreille. Myyjiä voi olla maassamme eri firmoissa yhteensä vain niin paljon kuin verkostomarkkinoinnin liikeidealla on kerralla kysyntää ja se on noin 15,000 – 25,000 henkeä 5,25 miljoonan väestöä kohden. Liikevaihto on riippuvainen siitä, miten monta myyjää verkostoon saadaan värvättyä eikä siitä, miten paljon ”tuotteilla” on kysyntää. Myyjiä ei värvätä sen mukaan, paljonko tuotteilla on kysyntää, vaan sen mukaan, paljonko verkostomarkkinoinnin liikeidealla on kysyntää. Myyjien värväämistä ei lopeteta sen jälkeen, kun yhtiön liikevaihto ei enää kasva eikä kaikille uusille myyjille riitä tarpeeksi myyjiä alalinjaa varten tai edes asiakkaiksi. Yhtiö värvää jatkuvasti tarkoituksella liikaa myyjiä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus menestyä. Varsinkin viimeisenä mukaan lähteneillä on vaikeata saada voittoa, koska he ovat valmiiksi pyramidin pohjalla ja voittaakseen täytyisi vallata markkinaosuus saman firman muilta myyjiltä, jotka ovat liittyneet toimintaan aiemmin.

12) Raha siirtyy alatasoilta ylätasoille, vaikka tekeekin sen pääyhtiön mutkan kautta. Varsinkin aloituspaketteihin tms. osallistumismaksuihin sisältyvä raha on syytä pitää laittomana pyramidipelinä. Kuluttaja ei saa vastiketta rahalleen, koska hänen ostamiensa tuotteiden taloudellinen arvo on hänelle vähäinen ja pieni suhteessa tuotteiden hintaan vapailla markkinoilla. Jos tuotetta ei ole saatavilla muualta, ei sitä yleensä tarvita ja sen käyttäminen lopetetaan samalla, kun myyjän toiminta loppuu.

Lakeihin perustuvia väitteitä on kotisivullani nimimerkki Mursiksen tekstissä. Kyllä nuokin edellä mainitut väitteet verkostomarkkinoinnin pyramidipeli-luonteesta perustuvat lakeihin ja lakiehdotukseen: on myös mahdollista, että Move Networks Oy:n tutkintaan ja mahdollisiin syytteisiin vuoden 2005 lopulla sovelletaan noita näkökantoja, ainakin osaa niistä. Moven mahdollinen oikeudenkäynti tulee olemaan merkittävä ennakkotapaus koko alaa ja lakiehdotuksen soveltamista ajatellen.

https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/11/move-verkostomarkkinointi-ja-pyramidit/

https://www.pyramidihuijaus.fi/index.php/2021/04/10/lakeja-ja-asetuksia-koskien-verkostomarkkinointia/

Laajempi lausuntoni Moven ja verkostomarkkinoinnin laillisuudesta tai mahdollisesta laittomuudesta:

https://www.pyramidihuijaus.fi/wp-content/uploads/2021/04/movepyramidi.pdf

Petteri Haipola, 01.01.2006